onsdag 31 augusti 2011

Avslag för Vänsterpartiets motion

Det är naturligtvis trist, men inte alls oväntat, att barns trygghet inte får kosta något i Älmhults kommun, som avslår Vänsterpartiets motion om dubbelarbete i barnomsorgen.

Det som gör mig mest förvånad och förundrade över är alternativet med personlarm. Ska det vara för barnen att bära för deras trygghet eller för personalen för att de inte ska bli attackerade av barnen?

Den som vill kan läsa motionen i sin helhet här: http://almhult.vansterpartiet.se/?page_id=222

Som borde vara tydligt för nämndens del så handlar motionen om främst tre saker. 

Att öka barnens trygghet, att få trygghet för män som vill jobba med och även att göra Älmhults kommun mer attraktiva som inflyttningsort för de som är mest flyttbenägna, de med små barn eller som planerar att snart skaffa barn.

Frågan är hur man har tänkt när man tror att personlarm till, utgår jag ifrån, personalen alls ska påverka de sakerna?

Jag kan förtydliga att det var jag som kom på idéen och skrev ihop motionen, men att Predrag var tvungen att skriva under den, eftersom det bara kan vara en tjänstgörande fullmäktigeledamot som kan lämna in en motion.Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 29 augusti 2011

Landstinget Kronobergs Hälso- och Friskvårdsstipendium 2011

Landstinget Kronoberg delar varje år ut ett Hälso- och Friskvårdsstipendium, på 20 000 kronor, som delas ut till en eller flera personer som har gjort insatser för friskvård och förebyggande hälsovård. Det delas ut på landstingsfullmäktige i november.


I år så koncentrerar inriktar man sig på de som  skapar förutsättningar för en god och jämlik fritid även för dem med särskilda behov.

Tror man sig veta en lämplig kandidat så kan man fylla i ett webformulär på landstingets hemsida, där man även kan få kontaktvägar till anställda som kan svara på fler frågor kring stipendiet.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet och ersättare i Folkhälsoutskottet

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!