onsdag 24 juli 2013

Barnen är det viktigaste vi har för deras och framtidens skull

Barnen är det viktigaste vi har för deras och framtidens skull
En ständigt återkommande diskussion är den konstant eftersatta skola- och barnomsorgen. En annan har varit den om infrastrukturen och hur man ska betala för den.

För Vänsterpartiet är människor och hur de mår det viktigaste. Barnen är vår framtid. Det är den viktigaste investeringen, både för samhället och barnen själva kommunen kan göra. De äldre är värdiga en vettig ålderdom efter ett långt strävsamt liv.

Undersökningar visar att de som flyttar till mindre samhällen är människor som har mindre barn eller planerar att skaffa barn. Nyinflyttade innebär fler som vill betala skatt och som vill ha sitt liv här, vilket skapar mer förutsättningar för fler företag och bättre fungerande företag och butiker.

Som förälder väljer man ofta bostadsort efter hur förutsättningarna är för barnen att leva ett bra liv, både sett till utbildningsverksamheten och fritidsmöjligheterna.

Barnens utbildning och möjlighet till kunskap är grunden för att kunna betala för de äldres vård. Det behövs det bra utbildning med tillräckligt med resurser till dem. Mycket vetenskap visar att det är viktigt redan från föreskolan att barnen får tillräckligt med pedagogisk verksamhet, för att kunna utvecklas upp i åren. Det får inte bara handla om förvaring av barn, något många varnar för att det redan har blivit.

För det finns många konsekvenser med uteblivna satsningar på barn, som på många sätt riskerar få betalas på andra sätt i slutändan. Via olyckor, via ökad utslagning när barnen blir äldre, via sjukskriven personal och via färre anställda som kan ta hand om våra äldre och bidra med skatt.

Idag vill de styrande i maxialliansen låna upp summor, upp till 100 miljoner, på infrastruktur som Trafikverket vill låna av skattebetalarna i förskott. Det kostar miljoner i ränta varje år och vi vet inte när vi får igen pengarna. Trafikverket betalar dessutom inte ränta den dagen de betalar tillbaka. Maxialliansen är däremot snålare med att skjuta till pengar i budgeten till skolan.

Det är inte en kommunal verksamhet att agera räntefri bank åt statliga myndigheter, när alliansregeringen hellre vill lägga pengar på jobbskatteavdrag, som de bäst betalda tjänar mest på, än på infrastruktur. Att satsa på våra barn så att de får en bra start i livet är däremot ett kommunalt ansvar.

Satsningarna på våra barn kan inte vänta. Flera bra anställda, inklusive högre chefer, inom skola- och barnomsorgen har valt att sluta på grund av bristerna i verksamheten. Senast i raden blev utbildningsförvaltningens chef som väljer att lämna verksamheten.

 I Älmhult har barnen, de anställda och föräldrarna väntat för länge. Det behöver man inte fortsätta göra med Vänsterpartiets politik i Älmhults kommun och i riksdagen! Vi vill vara rädda om det viktigaste vi har: barnen!

Jerker Nilsson och Annika Andersson, Vänsterpartiet Älmhult


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 23 juli 2013

Vänsterpartiets motion om landsbygdsprogram verkar gå igenom, i efterhand...

Jag blir direkt förvånad idag när jag läser dagens tidning och om hur kommunalrådet Elizabeth Peltola säger Nu tar vi fram en landsbygdsplan.

Peltola talade vid det senaste kommunfullmäktigemötet som om hon ville att landsbygdsplanen skulle ingå i översiktsplanen. Det är möjligt att det var för svårt att erkänna där och då att Vänsterpartiet kom med ett så bra förslag att man var tvungen att lämna det öppet om huruvida det skulle vara ett separat landsbygdsprogram eller om det skulle ingå i översiktsplanen.

Men jag är pragmatisk och tacksam för att även den här kommunen för en gångs skull gör ett bra val för landsbygden.

Tack för att ni ändå, om än i efterhand, verkar vilja stödja Vänsterpartiets motion om att skapa ett landsbygdsprogram för Älmhults kommun, som nästan alla andra kommuner i vår närhet har och med viss framgång. 

Vänsterpartiets motion om landsbygdsplan går att läsa här: Motion om Landsbygdsprogram.Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!