torsdag 28 augusti 2014

En mer grön kommun med Vänsterpartiet

Det är alltid märkligt att se Miljöpartiet i Älmhult uttala sig om vilka miljösatsningar de vill göra, som idag när de vill göra Älmhult till Smålands grönaste kommun.

Vänsterpartiet på riksplanet satsar, trots Miljöpartiets namn, mer på miljön än vad miljöpartiet gör.

Det går igen i Älmhults kommun också, där Vänsterpartiet har haft ett antal olika miljörelaterade motioner.

Den jag främst tänker på är den om att bygga solcellsanläggningar på kommunala nybyggen, där det är tekniskt lämpligt, men även den om Digitala motioner och Socialdemokraternas om att inventera vilka cykelvägar som det finns behov av i kommunen.

Ingen av de motionerna vald Miljöpartiet Älmhult att rösta för, vilket ter sig vara raka motsatsen mot vad ett miljöparti borde ha för åsikter.

Vill man läsa mer om vad för politik Vänsterpartiet Älmhult driver, så finns det mer på hemsidan, En röst på Vänsterpartiet är en röst på trygghet.

Men jag rekommenderar verkligen alla väljare att se vad för politik de olika partierna har fört under de senaste fyra åren, för att lättare kunna se igenom vad som känns sannolikt att partierna kommer att driva efter valet.

Vänsterpartiets olika motioner går att se här: Motioner 2011Motioner 2012 samt Motioner för 2014. Gillar man miljöfrågor så är även Motion angående upphandling och inköp en motion som kan påverka vad för miljöval kommunen kan göra vid olika inköp och upphandlingar.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!