fredag 2 mars 2012

Vänsterpartiet är mot diktaturerna - när blir högern det?

Det låter exakt lika illa som vilken diktatur som helst, när man läser om hur Att till och med gosedjuren tystas i Vitryssland. Det kan vara värt att notera att det här är ytterligare en diktatur som den alliansregering stöder, som i sin tur SvD stödjer och står nära, via en ökad export och import: http://www.swedenabroad.com/News____66454.aspx?slaveid=131418

Jag tycker man ska driva på mer, även från ledarsidornas pennor, att man ska minska kontakten så mycket som möjligt med diktaturerna, om man menar allvar med det man påstår.

Vänsterpartiet är för det. När ska alliansen och deras anhängare bli för det? Omvärlden har alltid ett stort ansvar för när diktaturer ska falla!Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Vänsterpartiet i Älmhult tar avstånd från Karl-Oskar skolans planer att placera en förskola/skola i Lidlhuset.

(Kommentar till nyheten om att Strålning stoppar friskoleplaner)

Vänsterpartiet i Älmhult tar avstånd från Karl-Oskar skolans planer att placera en förskola/skola i Lidlhuset.

Vänsterpartiet noterar att det är med tillfredsställelse vi ser att kommunens miljö- och byggchef använder sig av en försiktighetsprincip strålningsrisken från EON:s transformatorstation, i synnerhet eftersom det gäller barn som kan vara mer lättpåverkade av elektronmagnetisk strålning än vuxna.

Vi ser dock med mycket stor skepsis på Karl-Oskarskolans planer på att låta grundskolan flytta in i Lidlhuset.

Enligt Detaljplanen för Handelsområde Haganäs (finns här: http://www.almhult.se/download/18.e4ee33013194b82ac480003641/Handelsomr-ant-planbeskrivning.pdf ) så står följande att läsa på sid 5:

Område för Bränslestation, mat och handelNärmast infarten från Haganäsvägen finns ett område för Bränslestation, mat och handel, HG. Närmaste avståndet mellan området och bostadshus blir 100 m. Boverkets Bättre plats för arbete från 1995 anger att det bör vara minst 100 m mellan bostadshus och planerade bensinstationer. Detta för att undvika störningar från trafik och risker i samband med olyckshändelser. 

Enligt vårt sätt att se det så måste det var minst lika viktigt att en skolas verksamhet har ett liknande säkerhetsavstånd och det förvånar oss att Karl-Oskarsskolans ledning ens ser Lidlhuset som ett alternativ. Barnens trygghet måste gå före allt annat och frågan är hur många föräldrar som är intresserade av att utsätta sina barn för fler risker än nödvändigt?

Jerker Nilsson, ordf i Vänsterpartiet Älmhult samt ersättare i Utbildningsnämnden
---
Kontakt Tel 073 - 698 90 72


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 1 mars 2012

Enbart i Sverigedemokraterna...

Enbart i Sverigedemokraterna kan man få läsa nyheter om hur man slåss fysiskt mot varandra och det förvånar mig inte alls att andra blir misstänkta för förskingring.


Ej heller att de i strid ström blir uteslutna eller hoppar av... För demokrati och att följa regler ska bara gälla andra människor, med icke-svenskt utseende.


Jag förstår att deras partiledare vill lyfta de mjuka frågorna, för det behövs för att någon ska tro på att de alls finns.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Bananrepubliken Alliansen ger upp - tillfälligt...

För några dagar sen skrev jag om hur regeringen verkade ha gett upp helt och hållet, med tanke på hur lite kreativa och drivande de tycks vara...


Men det är ju lätt så att makt korrumperar, även om jag inte trodde att något svenskt parti skulle gå så långt att de försöker köra över demokratin vid flera tillfällen och tro att det kommer att komma undan med det.


Men frågan är om det inte kommit undan med det om inte media börjat skriva om det? Jag tror knappast det och det är Kristersson som får klä skott för kritiken och utåt sett reda upp skiten som sannolikt resten av regeringen stått bakom.


Någonstans tycks det ha funnits med i beräkningen, för det är knappt troligt att regeringen så här snabbt hade kunnat komma upp med ett förslag om förändring till det bättre. Det är inte som Kristersson hävdar ett steg bakåt, utan ett steg framåt.


Nu gäller det bara att de inte tillåts fortsätta ta mängder av steg bakåt, utan att den samlade oppositionen kan hålla ihop i den här frågan, trots att Sd röstar till 90% på alliansförslagen.

Citatet från Vänsterpartiets Wiwi-Ann Johansson visar på de orimligheter regeringens tidiga regler handlar om. Från Vänsterpartiets pressmeddelande:Efter hård press från den rödgröna oppositionen backar nu regeringen och inför begreppet ”normalt förekommande arbete” vid prövning av arbetsförmåga efter 180 dagars sjukskrivning. 
- Det är utmärkt och naturligtvis helt rimligt att regeringen gör som riksdagen vid två tillfällen beslutat.Det kommer att ha stor betydelse för de människor som drabbas av prövningen mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad som nu görs efter 180 dagar, säger Wiwi-Anne Johansson vänsterpartiets talesperson i sjukförsäkringsfrågor
- Den prövning som görs idag får nämligen helt orimliga konsekvenser och det nygamla begreppet som kommer att införas vid halvårsskiftet 1 juli i år är mer rättssäkert än det nuvarande och vi är förstås nöjda med att regeringen följer vårt lands konstitutionella regler.
Jag har på nära håll konstaterat att man förväntas söka jobb, trots att det handlar om jobb som i verkligheten inte alls existerar...

Att FAS 3 ökar i antalet "anställda" bland unga är ett tydligt bevis på att regeringen är långt ifrån att lösa sysselsättningsproblemet för varken unga eller sjuka...

Att de inte alls är några frihetsförsvarare hoppas jag däremot att all nu har lärt sig och att försäkringskassan kör över regeringen är ytterligare bevis för att regeringens påstådda framsteg och möjligheter att stävja fusk inte fungerar, utan snarare försvårar för vanligt folk och ökar kostnaderna. Det är orimligt att behöva så mycket krångel från första dagen för anmälan av vård av sjukt barn...


media dag gp gp gp gp gp gp gp smp hd hd hd hd hd dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn svd svd svd svd svd svd ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab exp exp exp exp exp exp exp exp exp exp exp nsk skd skd skd 


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 27 februari 2012

Regeringen Reinfeldt tycks ha gett upp...

För några dagar sen skrev jag om Bananrepubliken Alliansen och deras bristande demokratisyn.


Tyvärr är det inte bara demokratisynen som haltar, utan att döma av intervjun med Reinfeldt i gårdagens Agenda. Någonstans så tycks idéerna från han och moderaterna ha försvunnit också. Några lösningar på stora grupper arbetslösa, låga ersättningar och en olycklig utslagningseffekt kunde han inte presentera alls. För en gångs skull så tycker jag att reportern gör sitt jobb och pressar Reinfeldt på allvar om det uteblivna positiva effekterna av deras politik.


Det gör att Reinfeldt får direkt svårt att försvara den tuffa A-kassan. Hon hade också kunnat lyfta fram att stora inkomstskillnader, som dålig A-kassa, som puttar över människor till andra bidragssystem med ännu lägre ersättningar och sämre ekonomi. Det drabbar naturligtvis även oskyldiga barn orättvist, som ges sämre förutsättningar att gå ut i livet och klara sig bra.


Jag kan rekommendera alla att läsa boken "Jämlikhetsanden", eller åtminstone läsa recensionen av Richard Wilkinson och Kate Picketts bok. En bok som på ett vetenskapligt sätt visar att alla, även mer välbeställda, får ett bättre och tryggare samhälle med få skillnader mellan fattig och rik.

Trots att man har en direkt osund inblandning mellan moderaterna och McDonalds, där man allt för tydligt lyfter fram ett enda enskilt företag, som påstås vara en stor bidragsgivare till moderaterna, så lyfter inte deras sänkning av restaurangmomsen.

Jag undrar fortfarande varför man inte vill prata om vad för sjukvårdskostnadsökning vi kommer att få se, om just McDonalds och liknande företag ökar sin försäljning radikalt? Det är ingen slump att fattiga amerikaner är betydligt mer överviktiga idag än igår...

Men synen på arbetslösa från moderaterna visar sig igen vara horribel, när man hävdar att arbetslösa duschar betydligt mer sällan och behöver lära sig det i FAS3. I själva verket är skillnaden en ynka procent mellan hur många som duschar varje dag beroende på om de har jobb eller inte. Till de arbetslösas fördel, jämfört med befolkningen i övrigt... (Här kan man dessutom lägga till att det sannolikt inte är nyttigt att duscha för ofta och att det går åt stora mängder energi med en befolkning som duschar för ofta och så vidare...)

Som av en slump så skriver Svd:s ledarsida om folkbildning mot fördummande girighet. Här gäller det dock människor som går på Nigeriabrevens utformning, som nu även kommer i form av erbjudande om aktier som lovas stora vinster på.

Frågan är bara hur vi ska folkbilda mot den största fördummande girigheten, i form av de skatte- och momssänkningarna, som många gånger går ur landet till ickeskattande företag? Någonstans tycks vi och regeringen utlovas stora vinster, men vem har sett till några faktiska fördelar för landet i stort?

Men varför vara förvånad när regeringen minskat möjligheterna till omskolningar? De tycker människor ska göra det på ålderns höst, men vilka möjligheter har vanliga människor till det egentligen?

Med den här regeringen är det ingen slump att vi befinner oss i europabotten bland de olika lärosätena...

Men snart får vi säkert se förslag om hur ideella organisationer kan ta över även skolan så kan vi fortsätta att försöka klara av skatteintäkterna med att höja priset på snus...

media ab ab ab ab ab svd svd svd svd dn dn hd hd smp smp smp exp exp gp dag nsk snk nsk nsk skd skd exp exp exp exp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!