tisdag 9 juli 2013

Varför vill inte Attendo själva betala för våra äldres välmående?

Varför vill inte Attendo själva betala för våra äldres välmående?

Svar till Anette Wehlin Vd Attendo 8.7 (hennes debattartikel finns här):

Wehlin skriver om brist på platser till äldreboenden.

Frågan är hur kommunerna ska få råd till fler äldreboendeplatser enligt Attendos VD när Attendo dessutom gjort sig kända för att betala så lite skatt som möjligt i Sverige? 

Enligt tidningen Affärsvärlden mars 2012 så hade Attendo gjort vinster på 1,7 miljarder, men ändå bara betalat 46 miljoner i skatt, tack vare så kallade Räntesnurror. D v s där man lånar pengar internt till dyrare ränta än hos banken, i flera fall tre fyra gånger högre ränta, för att kunna göra avdrag och betala så lite skatt som möjligt.

Det i sig är så illa att man inte alls behöver nämna att Attendo kräver änkan till en dement man på 70 000 kr för att man valt ett svårstädat parkettgolv istället för ett vanligt lättstädat instiutionsgolv eller att topparna i Attendo, bl a vd Ammy Whelin själv, kan få 1,8 miljarder i bonus vid en försäljning enligt Expressen mars 2012.

Allt det här är skattepengar som ska gå till väldfärd och bra vård. Inte till några få företag eller personers vinstintresse.
Det är dessutom anledningen till att jag valde att bli aktiv Vänsterpartist, för att vi bryr oss om människorna mer än vi bryr oss om vinsten för de företag som inte vill göra rätt för sig.

Vänsterpartiet är fortfarande det enda partiet som är emot vinstdrivande företag inom bl a äldreboenden.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Brist på statliga bidrag påverkar kommunens verksamhet


Brist på statliga bidrag påverkar kommunens verksamhet

Svar till Skattebetalare med barn i grundskolan 27.6

Jag och Vänsterpartiet delar merparten av det du för fram i din insändare.

Jag har varit ute på flera skolor och förskolor, och åker gärna till ännu fler om man hör av sig, och känner igen det du beskriver. Det är få anställda, elever och föräldrar, oavsett verksamhet, som inte märker av att skola- och barnomsorg inte har tillräckligt med resurser för att driva verksamheten på ett vettigt sätt.

Därför valde vi oss att ansluta oss till S budgeten, som ger skolan 8 miljoner mer än maxialliansens budget gör.

Vänsterpartiet är inne på samma spår som du, att det går att omfördela pengar till skolan. Tvärtemot vad myten säger om oss så är vi inte per automatik för skattehöjningar, utan vi valde att rösta för en lägre skattehöjning än vad maxialliansen röstade igenom.

En kommuns verksamhet har få inkomster. En av dem är statsbidrag i olika form. Landets kommuner fick i snitt 18% av sin budget via statliga bidrag. När staten väljer att satsa på bl a jobbskatteavdrag, så påverkar det statens möjlighet negativt att stödja kommuner och landsting.

Ett tydligt exempel är infrastruktursatsningar som Trafikverket ska genomföra. Kommunerna lånar upp pengar mot ränta, och lånar ut i sin tur till Trafikverket för att de ska genomföra sina byggnationer. Man vet oftast inte när pengarna kommer att betalas tillbaka och man kan sitta fast med lån under årtionden. När Trafikverket väl betalar tillbaka lånet, så betalar de ingen ränta, utan det blir kommunens skattebetalare som får stå för den. Det blir snabbt miljonbelopp per år i ränta.

Vänsterpartiets åsikt är att kommunen ska satsa på kärnverksamheten, i synnerhet när den inte är välfungerande. Att skolorna inte har tillräckligt med resurser i Älmhult inser nära nog alla, utom de som är styrande idag.

Som jag ser det så gäller det, om man bryr sig om skolan i Älmhult, att inte bara rösta rätt och rösta rött i Älmhult. Det behövs även i riksdagsvalet, eftersom det gör det lättare att få mer resurser till kommun och landsting.

Att vara bank åt statliga rikare myndigheter varken är eller bör vara något som en liten kommun som Älmhult ägna sig åt.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!