fredag 17 december 2010

Noterat om Kd

Jag noterar att Kd efterlyser tydligare kristdemokratisk profil:

Framtidsstrategigruppens förslag inför framtiden handlar bland annat om att partiet ska prioritera och utveckla politik och profil inom områdena familjepolitiken, global rättvisa och miljö, integration, rättspolitik, landsbygd och företag.
Gruppen anser också att om begreppet "verklighetens folk" ska användas måste det fyllas med konkret innehåll.
- Solidaritet ska vara Kristdemokraternas honnörsord, på alla plan, sa framtidsgruppens ordförande Michael Anefur på en pressträff.
Gruppen anser att debatten om de nya sjukförsäkringsreglerna missgynnade partiet. KD:s företrädare borde ha stått upp och krävt ändringar i reglerna för de människor som föll mellan stolarna.
Jag undrar då genast om de verkligen ska vara kvar i alliansen? Det känns ju inte ens som om det är i närheten av de frågor de andra partierna är det minsta intresserade av att driva...


Mer media dag


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 16 december 2010

Ett bra val!

Gustav Fridolin är en av rätt få politiker i övriga partier som skulle få mig att i teorin överväga att byta från Vänsterpartiet till något annat.

Därför blir jag glad när han har bestämt sig för att han vill bli språkrör för Miljöpartiet, vilket jag tror gör att de fortsätter vara ett relativt populärt parti även ett antal år framåt.

Vem som blir hans kollega återstår däremot att se, även om Valtersson tycks vara populär.

(Blev en dag senare citerad från det här korta inlägget, på Expressens debattsida)

Mer media dag gp svd svd hd hd exp dn skd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inte lätt att se vem som är där frivilligt

Det är naturligtvis helt rätt med att EU skärper straffen för alla typer av trafficking och att det finns svenska politiker som tar strid mot sexhandeln inom EU.

Men att försöka hävda att det är en morallag enbart, som går att särskilja från "vanlig" prostitution stämmer inte.

Det nämns att trafficking innefattar andra områden än just sexhandel, vilket självfallet stämmer. Att det fungerar allt för väl inom all annan verksamhet beror på att det inte är särskilt lätt att urskilja vem som utför jobbet lagligt och vem som är där mot sin vilja, om det handlar om ett arbete som finns lagligt i vanliga fall.

Genom att helt förbjuda prostitution, gärna via en liknande lag som den svenska, så går det att komma åt all trafficking också. Det är knappast någon nyhet att människor som säljer sex frivilligt blandas med de som inte gör det, vilket gör det omöjligt att lätt eller snabbt förstå vilka som gjort ett eget val.

Det finns dessutom undersökningar som visar att sexuell trafficking minskat med lagstiftning liknande den i Sverige, vilket självfallet är bra, för alla de barn, kvinnor och män som utnyttjas, som jag skrivit om innan i Vad var det jag sa?

Mer media ab svd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Är ni villiga att betala det priset istället?

Det är verkligen beklämmande att läsa om gårdsförsäljningsförslaget som när IOGT:s tidning Accent Avslöjar förslagen i utredningen om gårdsbutiker.

Gårdsbutiker i sig låter naturligtvis pittoreskt och trevligt, men precis som jag skrev för snart en  månad sen i Hur tänkte de nu? så är risken uppenbar för att Systembolaget inte får vara kvar.

Istället för att vara ett pittoreskt inslag på landsbygden för bönderna att expandera till nya produkter att sälja, så är det som Aftonbladets ledarsida skriver idag, något som hotar Systembolaget som ser ut som ett beställningsjobb från spritlobbyn.

Det är omöjligt att få ett förslag som gör att i princip alla som sysslar med alkohol får möjligheten att starta "gårdsbutik" i Sverige att gå ihop med innebörden av ordet gårdsbutik har haft så här långt och att de ska få sälja andra tillverkares alkohol därutöver.

Lite skönt är det att läsa borgerliga politiker som talar mot förslaget, men jag betvivlar starkt att någon kommer att lyssna på dem:Den utredning som i dag publiceras föreslås – enligt medieläckor – att försäljning ska tillåtas av vin, sprit och öl genom privata butiker på bland annat vinproducerande gårdar, så kallad gårdsförsäljning.
Förslaget är att man ersätter utredningsdirektivens tanke på turistorienterad gårdsförsäljning med inrättandet av alkoholbutiker utan koppling till vare sig gård, egentillverkning eller begränsning till enbart svensktillverkade produkter. Termen gårdsförsäljning är sålunda vilseledande. Butikerna ska – i motsats till Systembolaget – styras av butiksinnehavarens prissättning och lönsamhetsintresse. De kan lokaliseras till alla stadskärnor och tätorter.
Alla typer av alkohol från EU-länder ska få säljas under ett antal juridiskt komplicerade regler och skruvade anpassningar till EU:s konkurrensrätt. Bland annat ska butikerna för inträde ta ut en av kommunen bestämd och kontrollerad inträdesavgift för en obligatorisk upplevelsetjänst. En butik får sälja max 1 liter sprit, 3 liter vin eller 5 liter starköl vid varje ”besökstillfälle”. Men hur skall detta kunna kontrolleras, särskilt om besökstillfällena ligger direkt eller nära efter varandra i tiden? Maxgränsen för butikens årsförsäljning kan sannolikt kringgås exempelvis genom att någon annan öppnar ny butik på samma ställe.
Förslaget öppnar sålunda för en ny privat försäljningskanal i kombination med ett nytt slags kineseri kring alkoholförsäljning som inte står motbokstidens regeldjungel efter.
Är det verkligen försvarbart för att tillfredsställa producent- intresset hos idag maximalt 50 inhemska vinodlare och sprit- tillverkare att lägga om svensk alkoholpolitik på detta radikala sätt? Eller för att behålla acceptansen för den befintliga alkoholpolitiken?
Det är för oss angeläget att påminna om Systembolagets i dag dubbla uppgift. Att den innehåller ett dilemma, och en frihets- inskränkning för några medborgare, är uppenbart för var och en. Det är dock inte något argument i sig. Både som privatpersoner, företag och stat får man framleva livet med många avvägningar och målkonflikter.
Systembolaget ska verka för att vuxna, nyktra kunder ges bästa möjliga service och att produkterna håller hög kvalitet inom respektive prisklass. Systembolaget har samtidigt till uppgift att begränsa alkoholens skadeverkningar. Fokus ligger i dag på att bromsa unga människors konsumtion. Medlet för detta är upplysningsarbete riktad till ungdomar samt en strikt och allt mer träffsäker tillämpning av ålders- kontroller.
Är då ett avskaffande av Systembolagets monopol av sådant värde för konsumenterna att det uppväger nackdelen av ökat drickande? Vi menar att så inte är fallet.
Tidigare i år publicerades den så kallade Holder-rapporten. Bland författarna ingår, förutom professor Holder, åtta vetenskapsmän inriktade på bland annat alkoholforskning. Rapporten redovisar kraftiga konsekvenser av monopolets avskaffande vid en privatisering av detaljhandeln med alkoholdrycker. Gruppen beräknar att ökningen i konsumtionen skulle bli cirka 17 procent för det fall försäljningen skulle begränsas till specialbutiker för alkoholförsäljning, och med 37 procent om all försäljning av alkoholdrycker sker i daglig- varuhandeln.
Det jag har svårast att förstå är att människor så gärna vill ha lättare att köpa sin egen alkohol och till lägre pris men inte inser att det riskerar drabba dem och många andra i form av mer våld och fler skador, exempelvis via fler rattfyllor.

Är ni verkligen så benägna att betala det priset också? Vill ni låta barnen betala priset också?

Med tanke på återkommande och uppenbara problem att hantera folkölsförsäljningen och cigaretter i många butiker så finns det gott om exempel på att det här uppenbarligen inte fungerar som sig bör.

Det går också att göra jämförelser med Apoteksutförsäljningen, som ökar antalet inköp av receptfria läkemedel, trots att det sen länge är konstaterat att det inte är bra att äta läkemedel som många anser som harmlösa, eftersom även de har biverkningar och andra negativa effekter.

Som det är nu så satsar regeringen stora belopp på säkrare vård, för att minska förskrivningen av antibiotika. Som förändringarna har kommit nu så är risken för ökade skador och kostnader för andra läkemedel, och nu även alkohol, uppenbar.

Mer media svd svd ab ab hd smp dn dn dag

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 14 december 2010

Vänsterpartiet och framtiden

Det finns egentligen mycket till att skriva om terrorbombsförsöket i Stockholm som jag skrev om i morse (inte minst Säpos brister) och Wikileaks och Assanges frisläppande mot borgen, som jag skrev om för några dagar sen (men som drunknat i det övriga mediebruset). I sig en negativ konsekvens att den misslyckade självmordsbombaren orsakade att en organisation som indirekt faktiskt hjälper utsatta och oskyldigt döda muslimer genom att visa hur illa USA och Nato har agerat i många fall. Men nu riktas medias ögon åt ett annat håll...

Men jag tänkte jag skulle låta bli de visserligen intressanta ämnena och istället skriva några ord om Vänsterpartiet.

Nu när socialdemokraterna tycks ta ett steg åt höger för att plötsligt byta fot vad det gäller FRA-övervakningen, så öppnar det sig en stor lucka åt vänster, där det går att plocka in många missnöjda vänstersosseväljare, som inte alls ser någon framtid i ett moderaterna-light i det nya socialdemokraterna.

Att kalla det för något annat är svårt när den omvändningen välkomnas av Reinfeldt och jag har, trots protester, svårt att se att den inte går igenom.

Samtidigt finns det en konstant diskussion om Lars Ohlys framtid, både inom partiet och en, som jag förstår det, hos honom själv.

Egentligen har jag inte mycket emot Lars Ohly eller partiledningen i övrigt som sådan. Men, för att göra en liknelse från idrottsvärlden, så brukar man byta ut ledarbänken när det går dåligt en lång tid. Det är som jag ser det omöjligt att se det på annat sätt, när Vänsterpartiet står och stampar på 5-6% sen Schyman gav upp partiledarskapet för drygt tio år sen.

Det behövs en ny politik och det behövs en ny partiledning. Det går inte, även om man vill, varken att byta ut alla spelarna, i form av fotfolket eller väljarna till något bättre.

Precis som Stig Henriksson, kommunalråd i Fagersta där V fick över 50%, säger i Sveriges Radio, så borde hela partistyrelsen ställa sina platser till förfogande. Nu har vi visserligen en Framtidskommission i Vänsterpartiet som innehåller lite yngre förmågor, som jag hoppas kan kritisera den sittande partiledningen.

Jag hoppas också att de har förmåga att lyssna på de ställena där Vänsterpartiet gör bra ifrån sig och funderar över varför V en gång i tiden hade en bit över 10% som valresultat och vad som saknas från då.

Det här skrev jag rätt långt om i På tiden, några månader tillbaka i tiden, som en eftervalsanalys från mig.

Även om jag i sig tycker oerhört illa om sd, så är det ändå svårt att inte le lite när de visar självständighet och röstar med oppositionen angående riktlinjer för demensvården.

I Älmhult så drev vi bland annat demensfrågor, i form av delat boende från övriga äldre som var för sjuka för att bo själva, under valrörelsen och det är så viktiga frågor att jag är glad att den samlade oppositionen, inklusivde sd, valde att bortse från vad de tycker om varandra för att rösta på det förslag som var bäst.

Även om jag självfallet hatar sd, så är jag pragmatisk: Man ska inte rösta mot dem om det är saker som man själv är för.

En regering som uppenbarligen inte tycker att grupper som är utsatta är viktiga är ingen nyhet och det är en förlust de definitivt förtjänar på alla sätt och vis.

Jag hoppas dessutom att de väljer att föra fram den politik som det nu röstades fram, att det behövs nationella riktlinjer för demensvård, eftersom den uppenbarligen inte fungerar.

Demensfrågorna är en typisk Vänsterpartifråga som borde drivits hårdare och att det hade behövts riktlinjer för hela riket. Nu går politiken igenom i bästa fall ändå. Men frågan är varför det inte togs upp redan under valet?

Mer media ab svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dag dag dag dag dag gp hd hd exp exp exp gp skd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 13 december 2010

Förståelse för andras flykt

Apropå vad jag skrev om igår i Vilka blir konsekvenserna om sprängningen i Stockholm, så är det minst sagt märkligt hur olika individerna behandlas av media och kommentatorer.

Jag noterade att Kalle Larsson från Vänsterpartiet skrev på Facebook, så kan man fråga sig varför en vit man som sköt invandrare i Malmö ansågs vara en "ensam galning" och en svart man som spränger sig själv i Stockholm genast är en terrorist... Båda händelserna passar väl in på Wikipedias förklaring av ordet Terrorism.

Själv konstaterade jag att självmordsbombare tyvärr inte är särskilt ovanligt, i andra delar av världen, och att ett samhälle med många sådana risker är ett samhälle man behöver fly ifrån, vilket borde få någon att fundera över varför människor alls flyr till länder som Sverige där sådan här saker sällan händer.

När alla i Sverige reagerar som de gör, hur skulle människor då känna om det var något som hände dagligen och om det dessutom inte fanns någon att varken utreda vad som hänt eller att sköta om de som blir skadade?

Sista gången något jämförbart hände här så gällde det den svenske OS-bombaren.

Jag hoppas själv att det här verkligen är ett undantag från lugnet och att alla tar sig en funderare på om det verkligen är rimligt att behålla soldaterna i Afghanistan, ett land fler och fler andra länder är på väg bort från och ställer sig frågande till. Blir den enda konsekvensen av den militära satsningen att vi plockar hit kriget också, så hoppas jag verkligen att de ansvariga döms för att ha skapat mer otrygghet och osäkerhet för alla.

Sen ska man självfallet inte överdriva riskerna, för det kommer fortfarande vara så att den största risken för din hälsa via våld är män och alkohol, gärna i kombination. Men den diskussionen är sällan särskilt närvarande eller stor, och når endast media via rapporter om slagsmål eller rattfyllor, utan någon vidare kommentar kring varför de sakerna finns.

Läs också Vilka blir konsekvenserna från gårdagen, för hur man än vänder och vrider på det inträffade så finns det inga bra saker att vänta i slutändan för någon, utom för sd och dess anhängare...

Konsekvenserna av att det officiella Sverige nästan tar ett dygn på sig att reagera skrämmer mig mer, för någonstans har inte myndigheterna lärt sig mycket efter Tsunamikatastrofen...

Uppdaterat Till sist kan jag lägga till Europols statistik över terrorbrott i Europa, som inte oväntat visar att Sd:s närstående partier är värst:

Europols statistik över terrordåd i Europa 06-09:
Total number: 1770
Islamic: 6 (0.34%)
Right Wing Ethno-Nationalist and Separatist: 1596 (90.17%)
Left Wing: 106 (5.99%)
Other/Not Specified: 62 (3.50%)
Uppdaterat 2 Det är illa nog med religiöst attackerande tokstollar som riskerar våra liv. Men det blir knappast bättre med rastistpartiets idioter som gör utspel som snarast verkar vara glada åt den här händelsen. Hur cynisk kan man vara i sin strävan efter ett vitt Sverige, och glatt utropa "äntligen"?

Trots att sd säger sig vara svaret på den här typen av händelser, så visar det sig återigen att man inte kan dra alla över en kam, som exempelvis när muslimer ordnar demonstrationer mot terrordådet, för självfallet så drabbar det dem hårdast och sett över världen så är det mest muslimer som dör i självmordsattentat.

Att S byter fot och plötsligt kan tänka sig att signalspana igen via FRa förvånar mig inte alls. Det kan knappast vara lösningen att ta till diktaturlösningar för att komma tillrätta med problem i en demokrati.

Mer media svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp skd skd skd skd skd skd nsk nsk nsk nsk ab ab ab ab hd hd hd hd hd hd hd hd smp smp smp exp exp exp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

söndag 12 december 2010

Vilka blir konsekvenserna?

Det var knappast någon rolig nyhet att en dåre valde att spränga sig själv i luften i Stockholm och att han är misstänkt för att vara islamistisk extremist.

Det är däremot tur att han inte lyckades med något annat än att döda sig själv och spränga sin bil.

Däremot så blir det svårt att överblicka alla negativa konsekvenser, på flera olika plan.

Risken finns naturligtvis att det blir en inspirationskälla för fler religösa och politiska extremister som vädrar morgonluft att utföra liknande attentat, både från extremhögerhåll som har en intäkt för att döda invandrare och för andra religiösa idioter som kan få inspiration att begå liknande dåd.

Jag hoppas att det visar sig vara en helt ensamt agerande dåre, så risken för fortsatta händelser minskar något.

Att det spelar sd, och möjligen andra extremhögerorganisationer, i händerna betvivlar jag däremot inte alls. Vilket naturligtvis skapar ett ännu värre samhälle att leva i för alla, med fler motsättningar och knappast gör det lättare för majoriteten av muslimer som knappast är mer extrema än du och jag och gemene man.

Som väntat så börjar tokdårarna på bloggar runt om internet från högerextremt håll vädra morgonluft och sprida sin skit mer än tidigare.

Märkligt nog så fungerar det att slänga ihop alla människor från mellanöstern och/eller med arabiskt ursprung i en och samma klump av extremistiska terrorister.

Men gud nåde om någon skulle drista sig till att göra det samma med alla de sd:are som visar sig ha tydliga nazistsympatier i då- eller nutid eller som på andra sätt gör bort sig och begår brott eller andra saker som inget annat parti tillåtit.

Konsekvens är knappast någon extremists grundval och som jag har hävdat tidigare så är den ena extremisten en grogrund för den andra, så frågan är vad de skulle göra utan den andres existens?

Utan den svenska medverkan i Afghanistan så hade vi mycket väl kunnat hålla oss utanför den här typen av händelser, i synnerhet med facit i hand när insikten är stor i alla länder utom vårt att det inte fungerade med en militär insats.

Läs gärna Dilsa Demirbag-Sten som skriver en bra text om att inte hänge sig åt kollektiv skuld och Eva-Britt Svenssons EU behöver kvinnojourer, för att få perspektiv i att över 1 100 kvinnor mördas av sin partner varje år i EU, vilket borde ge mycket mer rubriker.

Som en liten fotnot på slutet så lyfter Alliansfritt Sverige fram en sak, om hur lite information regeringen ger ifrån sig vid ett misstänkt terrorbrott, enbart via Bildts Twitter.

Mer media svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dag dag dag dag gp gp gp gp gp gp skd skd skd skd skd nsk nsk nsk nsk hd hd hd ab ab


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!