torsdag 3 november 2011

Välfärdspeng för grisar, för vem då?

I en artikel om grisbranschen hos Smp 3 november 2011 så citeras dagens ordföranden för Sveriges Grisuppfödare att han tycker att regeringen och Erlandsson lyssnat på grisnäringen och LRF när de har infört en "välfärdspeng" för grisarna och att svensk grisnäring är viktig för regeringen.

Hans företrädare på den posten skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet tidigare i år, som var närmare sanningen. Hon kritiserade Erlandsson och regeringen, som inte vågade kräva ursprungsmärkning av allt kött, något som behövts inte minst efter den stora dioxinskandalen i Tyskland, så att människor kan undvika kött av misstänkt ursprung. Dessutom blir det lättare att för svenskar välja svenskt kött, något som gynnat svenska köttproducenter mer än ett bidrag, som riskerar bli tillfälligt.

Inför valet 2006 så krävde centern ursprungsmärkning av kött, men sen de kom till makten så har de hävdat att det blir för dyrt och är ett hinder för köttproducenter utanför landet.

Vänsterpartiet och de rödgröna krävde inför det senaste valet att allt kött skulle ursprungsmärkas, vilket Vänsterpartiet inte ändrat uppfattning om. Det skulle gynna både djur och svenska köttproducenter.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Vargen Kynna befann sig utanför skyddsjaktsområdet på sista skyddsjaktsdagen!

En fantastiskt glad nyhet för alla oss som engagerat oss för vargen Kynnas fortsatta existens här i Kronobergs län är att hon mellan 00.00 natten till torsdagen den 3 november och morgonen 08.00 har förflyttat sig utanför det område där hon får jagas!

Skärmdumpen nedan visar skyddsjaktsområdet.


Skärmdumpen här nedanför visar en kvadratmilsstor fyrkant inom vilken hon befann sig kl 08.00 torsdagen den 3 november.


Det kan vara värt att notera att en stor del av fyrkanten befinner sig i sjön Möckeln där hon knappast har befunnit sig och att både jag och sambon, helt för vår egen egoistiska del, tycker det är kul att vår bostad befinner sig nästan mitt i rutan i Liatorps samhälle.

Det mindre roliga är däremot att väg 23 är hårt trafikerad och att hon därför kan sluta som trafikdödad, vilket skulle vara ännu sämre än skjuten av skyddsjaktsjägarna.

Det kan vara värt att läsa artikeln från Aftonbladet om hur en miljöpartist positiv till varg får en sten slängd i huvudet och sen läsa mitt förra vargblogginlägg, Förlängd vargjakt, där jag kritiserar en av smålandspostens ledarskribenter hårt, för orimliga jämförelser med vargbeskyddare och nazism, samtidigt som han inte med ett ord nämner att hatet är betydligt större från varghatargrupper.

Uppdaterat Tydligen så har jägarna skjutit Kynna igår runt lunch, men missat henne. Som det ser ut nu så har skyddsjägarna själva gjort så att hon faktiskt försvunnit ut ur jaktskyddsområdet och inte går att skjuta alls lagligt.

Samtidigt kommer, med all rätt, jägaren att få kritik för att han väljer att skjuta när han uppenbarligen inte har möjligheten att träffa henne.

Vargen som jaktbyte är mer svårträffad, på grund av det är mindre yta att träffa, jämfört med exempelvis älg. Det gör att man självklart också måste vara ännu mer säker på sin sak innan man skjuter och det är sorgligt att se att så inte verkar varit fallet här.

Uppdaterat Det är trist att se hur vissa hotar andra tjänstemän och inte ett dyft roligare att se hur varghatare lägger ut flera hundra varganhängare med namn, bild och adresser. 

Varg från Nordens Ark  under vårt besök tidigare i sommar:


media nsk smp smp smp smp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 2 november 2011

Mitt första KommunfullmäktigeJag var för första gången på lite mer allvar med om mitt första landstingsfullmäktige, som tjänstgörande för ett litet tag sen. Tidigare har jag bara fått hoppa in lite på slutet. Men nu senast så drog det ut så långt på tiden att det måste rört sig om över fyra timmars tjänstgöring.

Precis som jag skrev då, så var det i måndags "Ett litet steg för mänskligheten men ett rätt stort steg för mig" när jag var tjänstgörande för första gången överhuvudtaget i kommunfullmäktige i Älmhult.

Jag var definitivt lite nervös här också, inte minst för att jag insåg att jag skulle behöva prata och argumentera betydligt mer än min korta fråga i landstingsfullmäktige.

Det var visserligen bra att det första jag fick gå fram att göra var att läsa upp Motionen om ökad demokrati, eftersom det egentligen bara består av att gå fram och läsa upp den. Visserligen så önskade jag att jag skrivit den betydligt kortare, men ändå... :)

Det togs visserligen ett par stora frågor, i synnerhet i kronor räknat, i form av centrumplanen och angående avtalet av Ikea och Ikanos köp av den mark som ska bli det nya handelsområdet i Älmhult, där nya Ikea-varuhuset kommer att stå.

Den stora frågan tidsmässigt blev istället, vilket inte var helt oväntat eftersom partierna lekte "Hela havet stormar" sett till vilka allianser de sitter fast i vanligtvis, den om framtida regionbildningar och om vi ska vara med Skåne eller inte.

I själva verket var det egentligen en fråga om vi alls skulle börja på den processen eller inte. Det tog drygt 1 1/2 timme att få 15 inlägg att diskutera igenom det hela.

Själv var jag uppe vid två tillfällen, och använde bland annat metaforen kring att jag gifter mig inom kort av kärlek, men att jag naturligtvis inte skulle gifta mig med någon som inte kan sköta sin ekonomi. Region Skåne, till skillnad från Kronobergs län, där till och med borgarna kan höja skatten när ekonomin inte fungerar, har dålig ekonomi och är helt enkelt ingen partner man vill gifta sig med. Det är en sak om det är någon som är fattig, men ändå kan sköta ekonomin. Men så är inte fallet här.

Det som var intressantast med den här diskussionen var egentligen att det till sist bara var de två stora partierna, sossarna och moderaterna som tillsammans med folkpartiet som var för ett sammangående med Skåne.

Övriga partier, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centern, Sd och mest förvånande av alla Kd, ställde sig bakom Centerns yrkande om att skjuta upp det hela. Men när det inte är mer än 16 mandat för de partierna, så kör naturligtvis de andra partierna över oss utan problem.

Tråkigt tycker jag och mest för demokratins skull, eftersom det faktiskt inte finns någon som helst folkopinion för att vilja gå ihop med Skåne, inte ens från skåningarnas sida...

Tyvärr så gjorde tiden den här diskussionen tog att luften lite gick ur det hela sen, och det blev lite avslaget sen när våra frågor kom upp, även om jag gjorde så gott jag kunde.

Vår interpellation angående varför man ställer så få krav i annonserna på anställda "dagmammor", som det hette förr kom upp ett litet tag senare, och den går att läsa Här.

Svaret kom från Bodil Hansen skriftligt och går att läsa här nedan:

Svar på Interpellation från Predrag Jankovic
./. angående utbildning och krav på dagbarnvårdare.

Vi har andra krav på personal på förskolan vid nyanställning än vid nyanställning av dagbarnvårdare, men samma möjligheter till kompetensutveckling som för personal i förskolan. Vid anställning i förskolan står det i annonsen att vi kräver utbildad förskollärare i övrigt är annonserna likvärdigt utformade.
I begreppet ”ha erfarenhet av arbete med barn” kan det finnas flera olika kunskapsbakgrunder t ex utbildning till barnskötare eller förskollärare eller ofta fortbildningar inom yrket under tidigare anställningar. Vi kräver också att personen skall arbeta utifrån förskolans läroplan och barnens behov. Förskolans läroplan reglerar bl a vad det pedagogiska arbetet skall innehålla vad det gäller språk, matematik, naturvetenskap och teknik.
Inom kommunens verksamhet genomförs också fortbildning av all personal, även de som arbetar inom pedagogisk omsorg. Sådan som genomförts är utbildning omkring nya läroplanen, matematik, språkutveckling, naturvetenskap, m m
Som vid alla anställningar genomförs intervjuer med de sökande för att bekräfta kompetens och lämplighet för yrket.
Från tre års ålder erbjuds alla barn allmän förskola med pedagogisk verksamhet 15 timmar per vecka . 4 – 5-åringar som har sin placering i pedagogisk omsorg hos en dagbarnvårdare deltar 2 – 3 dagar per vecka i verksamhet på Haga förskola för att utveckla barnens lärande.
Dagbarnvårdarna har tillhörighet till en förskolechef som ansvarar för kvaliteten och utveckling av verksamheten. Även dagbarnvårdare genomför planeringsdagar där personalen får fortbildning under ledning av förskolechefen.
Dagbarnvårdarna arbetar också en del tillsammans med sina barngrupper.
All personal som arbetar inom skolans område skall lämna registerutdrag ur belastningsregistret.
Älmhult 2011 10 28

Bodil Hansen
Jag tyckte det var ett mycket märkligt och konstigt svar, som inte riktigt besvarade frågan "Varför", utan som mest konstaterade ATT det var så man gjorde...

Mitt svar var följande:

Dagbarnvårdare Annons - svar
Varför andra krav på personal på förskolan som är hårdare än för dagbarnvårdare som stora delar av veckan arbetar själv, besvaras inte i Hansens svar. Däremot konstateras att så är fallet.
Märkligt att fråga efter någon som kan få samma kompetensutveckling som övriga, enligt svaret, framför att anställa någon som redan har kommit en bit på vägen.
I pedagogisk omsorg, som är det moderna namnet på familjedaghem eller dagmammor, går barn från 1 år.
I svaret nämns bara 4-5 åringarna, som 2-3 dagar per vecka får besöka Haga förskola för att utveckla sitt lärande.
Finns det någon pedagogisk utbildad personal som bryr sig  om 1-3 åringarnas utveckling?
Vad det gäller 1-3 åringarna så är exempelvis språkutvecklingen viktig. Det är också viktigt att se hur motoriken fungerar, något som även det påverkar språkutvecklingen.
Dåligt utvecklad motorik i barnaåren kan ge språkproblem (läsinlärning) i skolåldern. Något som en utbildad person har bättre möjligheter att upptäcka än en med enbart erfarenhet av barn.
Och då är vi ändå bara inne på barn som inte har uttalade problem i hemförhållandena eller liknande. 
Att söka tydligt efter någon förskollärarutbildning och inte enbart erfarenhet av arbete med barn ökar dessutom möjligheterna att uppmärksamma de unika behov varje barn som individ ska få tillgodosett enligt skollagen, som är vad verksamheten ska utgå från.
Att däremot ha personal utan utbildning bland personal som är utbildad har bättre möjligheter att ge fortsatt god pedagogik.

Jerker Nilsson , Vänsterpartiet
Jag tycker aldrig att Hansen kom vidare med något vettigt svar därefter heller, utan hänvisade till att det var svårt att hitta utbildad personal, vilket jag är väl medveten om. Men självfallet så kan man ändå välja att formulera att man föredrar de med utbildning och istället försöka sätta in de utan utbildning på förskolor med utbildad personal, något som är mycket lättare att få att fungera, än om de ska jobba själva merparten av tiden.

Sista frågan gällde en interpellation som Predrag ställt, som går att läsa här, om hur barnfattigdomen ser ut i Älmhult. Att han ville ha den som interpellation berodde på att han ville ha en bred diskussion kring lösningarna på det, istället för enbart som en enkel fråga, som inte innefattar någon diskussion mer än med den som svarar på frågan.

Ordföranden i Socialnämndens svar såg ut så här:

SVAR PÅ INTERPELLATION OM BARNFATTIGDOM 

Predrag Jankovic ställer i en interpellation 2011-10-18 frågan hur situationen ser ut i Älmhults kommun vad gäller barnfattigdom.

Svar:
Antalet barn i ekonomiskt utsatta familjer kan antas, liksom i landet i helhet, ökat sen 2007.

En fördjupad redogörelse finns i en bilaga sammanställd av IFO/OF-chef Perarne Petersson.

För att definiera begreppet utgår vi från Rädda Barnens rapport ”Barnfattigdomen 2010”, där familjer som har låg inkomst eller försörjningsstöd räknas som fattiga. Barn betyder i detta fallet de som är under 16 år. Rapporten speglar situationen fram till 2008.

Av tabellerna på sista sidan i bilagan kan vi utläsa att Älmhults kommun haft en ökning från 218 barn (6,6 %) 2007 till 231 barn (7,1 %) 2008. För följande år har vi gjort antagandet att förhållandet mellan antalet barn i familjer med försörjningsstöd och de som har låg inkomst är detsamma och beräknat antalet till ca 330 barn 2009 och ca 350 barn 2010.

Eftersom, per definition, alla barn i familjer med försörjningsstöd räknas som ”fattiga”, kan Socialnämnden inte påverka dessa siffror inom försörjningsstödets ramar. Våra åtgärder koncentreras istället på att, tillsammans med andra aktörer, som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, göra vägen tillbaka från ett utanförskap så kort och enkel som möjligt.

Älmhults kommun som helhet har ett ansvar att skapa förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv och en differentierad arbetsmarknad.

Vidar Lundbäck
Ordf. i Socialnämnden

Svaret var lite knapert att diskutera kring och både jag och Predrag glömde helt bort, tyvärr, att den ursprungliga interpellationen från Vänsterpartiet enbart frågan om hur det ser ut i Älmhult, angående barnfattigdom, vilket gör att det är den enda frågan som kan diskuteras, vilket gjorde mitt svar omöjligt och ordföranden gjorde tyvärr rätt som avbröt mitt svar, som såg ut enligt nedan:

Barnfattigdomen svar på interpellation

Vi valde att ta fram en interpellation istället för en enkel fråga som Predrag först tänkt sig. Anledningen är att få fram en bred diskussion kring lösningarna.
Tyvärr inget svar om hur vi ska lösa problemet eller försöka minska det.
några saker man kan göra för att motverka barnfattigdomen.

Samhället ska försöka ge så mycket som möjligt gratis till alla barn. Som god vård/barnpsyikatir, glasögon, medicin, ungdomsmottagningar, fritids m m

Gärna frukost i skolan, avgiftsfria kultur- och musikskolor, förstärkt vuxenutbildning eller höjd norm för ekonomiskt bistånd som gynnar barnens föräldrar som ofta är orsaken till barnfattigdomen, ha max 20 elever per klass, låta barnen bestämma mer över skolans fysiska utformning gör att de känner mer ansvar och förstör mindre.

Ha barnomsorg som motsvarar kravet på arbetstider, så att föräldrarna verkligen kan jobba och ta vilka jobb som helst. Ta bort t ex vårdnadsbidrag så att alla barn kan få komma ut i förskolan och påbörja en tidigare utveckling.

Skapa lagändringar så att kronofogde och  socialtjänst måste samarbeta innan vräkningar eller utmätningar. Även en förälder som inte har barn som bor hos sig ofta påverkas barnet negativt om föräldern plötsligt inte har något hem alls och aldrig kan ta emot barnet.

Försök ha låga inträden eller gratis inträden på bad och liknande, i synnerhet under loven då fattigdomen blir tydligare. Ha många övriga aktiviteter vid loven.

Se över fritidsbidragsreglerna så att föreningar som inriktar sig mot barn och som tar ut liten eller ingen avgift ges större möjlighet att få med de barn till fattiga föräldrar som har svårast att hitta till föreningsverksamheten.

Underlätta spontanidrott och ha lekplatser, isbanor, utegymnastikredskap och gärna en utrustningsbank, så att barn inte blir hemma för att just de inte har några skridskor att följa med på friluftsdagarna med.


Jerker Nilsson Vänsterpartiet
Men det är inte värre än att vi båda har lärt oss en läxa och frågan i övrigt är ju bara att lyfta igen, om än med en bättre formulering, och lösningarna har vi faktiskt möjlighet att bestämma över också och det hoppas jag att alla vill.

Roligast, utöver att jag hade mer mod än jag någonsin trodde som barn att jag skulle få att tala inför människor (även om det naturligtvis inte var bra som så), var allt beröm som strömmande in från andra partiers representanter över hur bra förslaget kring Motion om ökad demokrati i Älmhults kommun.

Den är jag stolt över att vara författaren bakom och stolt över att mina partikamrater direkt anammade och tyckte var bra!


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 1 november 2011

Förlängd vargjakt

Det är beklämmande att slentrianmässigt förlänga vargjakten när länsstyrelsen i Dalarna ställer krav på rovdjursanpassad stängsling i första hand.

Vi är dessutom minst 25 anmälda för att gå med Naturskyddsföreningens stängslingsgrupp, för att erbjuda stängsling till de fårägare som är intresserade.

Det finns med andra ord lösningar runt hörnet som är långsiktiga och på kort sikt så tas de flesta får in eller slaktas, vilket gör att det blir först till våren som problemet riskerar att återuppstå igen.

Och vem vet var den här vargen bor då?

Jag noterar att vår landshövding kallar en ledarartikel i Smålandsposten idag för tänkvärd i sin blogg.

Den hon syftar på är Vargkultens mörka förflutna, som bl a säger följande:

Det är förstås långsökt (och felaktigt) att klistra etiketten nazister på djurrättsaktivisterna. Men det tankegods som härbärgeras inom begrepp som ekologi, biologisk mångfald och djurrätt har gemensamma nämnare med tanken om en enda arthierarki.
Tankar som dessutom omsätts i handling. Att djurrättsaktivister inte bara ägnar sig åt relativt oskyldig civil olydnad utan också mordbrand, sabotage och trakasserier finns det dessvärre många exempel på.
Det är naturligtvis mycket långsökt och direkt obehagligt att man först försöker påstå att det är fel att påstå att nazister och djurrättsaktivister inte har mycket gemensamt med nazister, för att sen återkomma till att påstå tankegodset i t ex biologisk mångfald har det gemensamma med "tanken om en enda arthierarki".

Det är naturligtvis ett generalfel utan dess like, eftersom vi som vill behålla vargen, och även är mer generellt för biologisk mångfald, snarare vill ha så många arter som möjligt, än som nazisterna som ville begränsa genom att plocka bort och mörda de som inte passade in i deras världsbild.

Jag vill absolut INTE påstå att våra motståndare i den här diskussionen är ens på samma dag jämförbara med nazister. Men att vilja plocka bort en art från dess naturliga levnadsmiljö är definitivt inte något som gynnar mångfalden på något sätt.

Att dessutom dra alla aktivister över en och samma kam är exakt lika illa. Det finns en bred skala från de som begår olagliga handgripligheter, som jag inte försvarar, till de som är en majoritet som använder sig av klart och tydliga lagliga metoder, som för undertecknads del innebär verbal argumentation och stängsling för att skydda både vargen och fåren. Det som faktiskt gynnar alla inblandade djurarter bäst.

Ytterligare ett citat:

Den avgörande skillnaden stod inte längre att finna mellan människa och djur, utan istället mellan högre och lägre stående varelser. Någon slags logik framträder här. Då alla människor inte har samma värde, kan ju heller inte alla djuren ha samma värde. 
Englund sammanfattar: ”Precis som nazisterna delade in människorna i herrar och slavar, byggde de upp liknande hierarkier för naturens varelser, där rovdjuren på självklart vis sattes ovan gräsätarna. Så medan grisen fick stå som symbol för smuts (jävla svin? min anmärkning), degeneration och judendom, fick ett djur som vargen nära nog kultstatus.”  
Mot den bakgrunden kan man dra slutsatsen att debatten borde handla mindre om vargen och mer om synen på människan. Precis som varghatet bör nagelfaras måste vargkulten synas i sömmarna. 
Jag vågar påstå att alla människor, även den mest inbitna och extrema djurrättsaktivisten, gör skillnad på djur och djur.

Men vad vet jag? Kanske ledarskribenten ger sin hund, katt eller vad för husdjur nu vederbörande har exakt samma värde som alla de där myggorna han slog ihjäl när han försökte somna under de sommarkvällar han hade svårt att somna och inte ville vakna upp myggbiten?

Den enda skillnaden jag gör när det kommer till biologisk mångfald innefattar naturligtvis inte människan som art, som jag fortfarande tycker är mest skyddsvärd.

Däremot tycker jag det är värre om det från dess naturliga miljö försvinner större däggdjur som lever vilt. Det gäller naturligtvis inte bara rovdjur, utan alla andra typer av djur också. Som den Vitryggiga hackspetten. Men att den inte får någon uppmärksamhet tror jag beror på att ingen vill, på olagliga sätt slå ihjäl den.

Själv vill jag istället be ledarskribenten att läsa ett inlägg från den ideologiska systertidningen Svenska Dagbladet, från februari i år: Varg blev ihjälslagen


En varg som hittades död vid en sjö mellan Bollnäs och Ockelbo tidigare i februari hade först blivit jagad och påkörd av en snöskoter. Därefter blev den ihjälslagen med ett trubbigt föremål, skriver lokala medier.
Den preliminära rapporten visar att den unga vargtiken hade revbensbrott, benbrott och en skallskada.
Polisen rubricerar det inträffade som grovt jaktbrott, det finns ingen misstänkt. 

Istället borde ledarskribenten fundera över det oproportionerliga hat som de som begår brott mot vargen står för, som har betydligt mer gemensamt med nazismen, som verkar kunna tro att man genom att misshandla ett djur kan straffa den att försvinna.

Den enda slutsatsen jag då kan dra, är att man borde syna motståndarna till vargen och vad för mörka krafter de står för, som innefattar inte bara olagligheter, utan även misshandel om ett djur som till största delen är försvarslös mot människan.

Men att den olagliga tjuvjakten ökar är uppenbarligen inget som helst problem...

Läs även vidare på Insändare angående vargar och övriga inlägg taggade med vargar.

media hd smp smp exp svd ab gp gp nsk


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 31 oktober 2011

Insändare angående vargar 4

Svar till Joel Bengtsson och "Gunilla" 27.10

Bengtsson gör det lätt för sig när han argumenterar för att vargen är farlig som påstås ha ätit barn i Indien. Men han glömmer bort att Indien är ett av de absolut mest rabiesdrabbade landen i världen och som har en av världens största populationer av vilda tamhundar samt är extremt trångbott för både vilda djur och människor. Enligt uppgift går det även att få betalt från staten om man mister barn på grund av rovdjur och det finns gott om exempel på fusk. Det går inte att jämföra förutsättningarna där med Sverige som är rabiesfritt och inte särskilt tätbebott.

Han argumenterar även för jakt med hund. Själv var jag under helgen med om älgjakt, utan hund, som gick alldeles utmärkt sett till antalet skjutna älgar. Utan jakten så skulle risken vara mycket större för att ekosystemen brakat ihop och trafikolyckorna skulle vara ännu fler. 

Viltstängsel i all ära, men dels så skyddar de inte till 100% och kanske framförallt så är de oerhört dyra och kan omöjligt sättas upp överallt. Priserna är från 300 kronor metern och enligt Ljungbyanknutna tjugofemman.se så kostar den drabbade sträckan där på ca 2 mil ca 6 miljoner. Vägnätet, enligt Trafikverkets hemsida, består av över 22 000 mil där statsbidrag på något sätt utgår. Frågan är hur mycket pengar Bengtsson tror han får kvar om skatten ska betala stängsling av allt det?

Det finns ett antal människor landet över som tycker att utrotningshotade djur är viktiga, inte bara i Sverige, utan på andra sidan jordklotet, så jag är övertygad om att det finns Kronobergare som bryr sig om fjällrävens existens också. Men rovdjurspolitiken rör hela landet, för att inte säga hela skandinaviska halvön. Så vitt jag vet så finns det inga undersökningar kring hur många Kronobergare som vill ha varg, men däremot finns det en konstant och tydlig majoritet i landet för vargens existens i flera undersökningar, även i län med betydligt mer varg än här.

Bengtsson ber oss fundera på varför man skjuter varg i Karelen. Jag konstaterar att man i Finland är väldigt rädd för att få över rabies via vilda djur, inklusive varg, den vägen.

I övrigt är jag anmäld sen första dagen för att hjälpa till att rovdjursstängsla fårhagar och betvivlar att någon typ av stängsling skulle få mig att ändra åsikt.

Enligt fotografen, som inte var undertecknad (som inte hade en tanke på att Smålänningen skulle utgå från att jag var fotografen, vilket jag självfallet ber om ursäkt för), som rör sig ofta i området där Kynna befinner sig, är så är fotot från en hage, som har använts efter det var känt att det fanns en bofast varg inom området, trots brister.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult


media gd 


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

söndag 30 oktober 2011

Sj, sj gamle vän...

Apropå att kortsiktigt tänkande för att tjäna pengar styr för mycket av vår värld idag, så kommer jag ofelbart att tänka på SJ SJ gamle vän...

Det är ju trevligt att läsa om att SJ lanserar ett nytt snabbtåg vid namn X3000.

Som alla utom regeringen, som ligger bakom den absolut senaste oviljan att satsa på SJ (och jo, jag vet, S-regeringen dess för innan var inte bra de heller...) vet så är det inte ett nytt typ av tåg, som inte går snabbare, men däremot startar snabbare, som är det största behovet för SJ just nu.

Det är mer resurser så att hela inlandstrafiken kan rustas upp, kan hålla igång trafiken och en återgång till statligt ägande, som enligt flera utredningar konstaterat vara en av några få markant viktiga anledningar till alla försenade tåg.

Det var via en egen fantastisk tågförsening, som jag nämnde på Facebook, som fick en av mina facebookvänner, vars man är lokförare, att reagerar på ännu fler anledningar till att SJ är kvar på perrongen.

Jag skulle åka iväg och loket gick inte att få igång, vilket orsakade en försening på 45 minuter från start. Något jag ändå var nöjd med eftersom det via strömslöshet på Stockholm Central i maj, i samband  med en partipolitisk träff i maj för IOGT-medlemmar som är politiskt aktiva, blev så att jag fick åka med ett tåg som kom iväg tre timmar försenat. Mitt tåg, som skulle gått 17.06 gick i själva verket efter tåget som skulle gått 18.06, i sig något som var milt sagt märkligt. Allt berodde på strömlöshet på och runt i kring Stockholm

Den senaste förseningen nu för ett par veckor sen så fick vi veta varför vi var försenade. Men vi hade, tvärtemot alla regler skulle det visa sig, en lokförare som valde att berätta varför vi var försenade.

Tydligen är det så jävla märkligt att om ett X2000 tåg är försenat med några få minuter på spåret så väljer Trafikverket att låta både godståg och lokaltåg att köra före, vilket självfallet gör att förseningarna blir ännu längre, eftersom de typerna av tåg kör saktare.

Dessutom så får inte lokföraren inte tala om för resenärerna varför man är försenade och varför man saktar ner och ibland t o m får stå stilla. De som har den minsta lilla insikt i psykologi inser att att tala om varför man är försenad, eller varför något överhuvudtaget inte följer det planerade, inser att det är just att berätta för de som drabbas som är vad man ska göra.

Det känns som att det är dags att göra revolution bland lokförarna och faktiskt tala om vad problemen är. Den här tågföraren var mycket tydlig med att problemet låg hos Trafikverket och dess regler.

Naturligtvis så finns det än mycket fler saker, som är mer strukturella, som också påverkar negativt. Det är ju inte bara på grund av fåniga opsykologiska regler.

Privatiseringen, som jag nämnde tidigare, är en sån orsak. När till och med den gamle ärkemoderaten, som jag annars aldrig håller med, Adehlson, som tidigare VD för SJ, konstaterar att vissa verksamheter behöver vara statligt ägda eftersom de är så grundläggande, så finns det anledning till att lyssna.

Annars riskerar det att fortsätta bli som med USA och dess avreglering av elmarknaden som gynnade alla andra än de som faktiskt behöver elen...

Men visst, jag ska erkänna att elmarknaden här inte riktigt fungerar den heller...

Kort sagt så kan man inte göra som i USA, att konstant sänka skatterna, så att fattiga får betala mest. Det håller inte för ett helt land.media svd svd svd svd svd dn dn dag kvp skd ab


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

De och vi

Jag skrev om moderata lögner för några dagar sen, och det är verkligen märkligt det som framträder mer och mer tydligt...


Fast märkligast är inte egentligen att moderaterna ljuger och gör större fel än många andra partier, antingen direkt via partiet eller sina aktiva politiker.


Det märkligaste är hur man lyckats blåsa så mycket blå dunster i ögonen på befolkningen att de på allvar tror att partiet är välfärdskramare och att partiets politiker, som Bildt, klarar sig undan med mord, nästintill bokstavligt talat via sitt engagmang via Lundin Oil.


Vem bryr sig egentligen om att Juholt blir granskad? Det är som sig bör, men varför är reaktionerna så få på att så få bryr sig om Bildt, eller inte ens Billström och Tolgfors som gör något liknande vad Juholt gör? Att högerns ledarsidor fortsätter kritisera Juholt är någonstans också som sig bör, men det är mer märkligt hur S-politikerna väljer att hålla honom om ryggen, trots att han uppenbarligen är ett sänke för partiet.


Någonstans tycks media ha bestämt sig för att S-politikers felsteg är en större nyhet än om liknande saker görs av högerpolitiker, och de släpps snabbare när de vägrar ge respons och knappt ens bemöter kritiken och är långt ifrån att gå in i försvarsställning på samma sätt som Juholt gör. Moderaterna själva kan göra som i frågan kring Afghanistankriget - Välja att tiga ihjäl det.


Visserligen kan säkert delat ledarskap även inom S minska eventuella risker. Men tänk istället så här för deras del: Vad kommer fram om man har två partiledare att hitta skit kring och hur mycket lägre siffror kommer S att kunna få då?


Mp har plockat upp en bra idé om att de ska få många svenskar att kunna påverka miljöpartiets politik, vilket jag tycker är något för alla partier att ta till sig av. Något som är betydligt bättre än moderaternas förmåga att ljuga ihop kring sin egen historia i sitt milt sagt stinkande uppdaterade faktafelsfyllda partiprogram...


Samtidigt så handlar Sverige idag betydligt mer om att göra reklam och sälja, än att vara till gagn för medborgarna, oavsett om det handlar om friskolor som inte behöver bibliotek, sjukvård, medicin eller att färre får rättshjälp, vilket ytterligare ökar på skillnaden mellan de som har och de som inte har eller fattig och rik och skapar ett än mer rättsosäkert och orättvist land.


Det viktigaste borde vara att får ett mer jämställt samhälle och mindre skillnader, till förmån för utsatta grupper.


En sån sak som brist på läkare och för dåliga instruktioner över sjukskrivningsfrågan från regeringen påverkar också att man mer och mer koncentrerar sig på något annat än att få människor på allvar friska på ett rättssäkerhet sätt.


Sjukskrivningsproblemet, som Hanne Kjöller nämner i dagens DN existerade inte igår mer än det existerar idag, utan är en missvisande mediebild där Kjöller själv är en mycket stor orsak till att det är fel uppfattning om var problemet finns.

Det är illavarslande om samhället ser ut som det gör, och det likväl ska behöva bli en ännu jävligare åtstramningspolitik, för både ni och jag vet att det inte blir de som har råd som kommer få mest märkbara åtstramningar, för de som bestämmer är allt mer på väg att fjärma sig från gemene man.


media svd svd svd svd svd hd hd hd hd hd hd hd exp exp exp exp gp gp gp gp gp gp dag dag dag dag dag dag kvp kvp kvp skd nsk sr dn ab ab ab ab dn


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!