onsdag 28 november 2012

Märkligt resonemang

Nä, jag kan aldrig tycka att det är rätt att elev kan slippa viss undervisning.

I synnerhet inte när det handlar om En pappa som förbjuder sin dotter att se en film om förintelsen.

Visserligen kan jag till viss del förstå hans poänger i att visa något speglar verkligheten, som pappan lyfter fram i skärmdumpen nedan, men jag tycker inte riktigt det räcker. Det ena utesluter inte det andra. Snarare kan det förstärka varandra i att visa att högerextremism och nazism och extrem nationalism är negativt. Och även om t ex Schindlers List, som han tar exempel på, bygger på en verklig händelse så är det ingen dokumentär, utan en spelfilm även den.

Det som absolut retar mig mest är att alla tagit som intäkt för att pappan som inte vill låta dottern se filmen, som gärna ville se den själv, är en extremist som står på motsatt sida till judarna. D v s att det är en man som är muslim.

Men om ni klickar på bilden/skärmdumpen nedan, så kan man snabbt konstatera att det inte är det som det handlar om, eftersom han ger sitt godkännande på ett sätt som knappast någon med extremistiskt tankesätt hade gjort.Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 27 november 2012

Landstingsfullmäktige 26-27 nov 2012

Jag är med på landstingsfullmäktige, som bland annat hanterar budgeten inför nästa år, som så här långt varit ett intressant fullmäktige, som bl a Smålandsposten rapporterar om.

Jag hoppas framförallt att alla verkligen tar sig tid att titta igenom de 10-15 minuter av Sverigedemokraten Börje Tranvik, som är förstanamn hos Sd:s landstingsgrupp, framträdande som är förvirrande och svårförståeligt. Då vill jag ändå hävda, efter att ha hört honom ett tiotal gånger försöka förklara vad Sverigedemokraterna vill i landstinget.


Tyvärr har inte smp.se med där hans politiska motståndare från alla sidorna ber honom förklara vilka externa organisationer han talar om. Ingen, inte ens Börje Tranvik själv, verkar veta vilka organisationer det är. Trots många försök förklara det. Det går att se hans framträdande här: http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/fullmaktiges-debatt(3541015).gm?service=mediacenter


Däremot går det att idag, med direktsändning från kl 09.00, att se en direktsändning från dagens fullmäktige, där bland annat jag deltar som tjänstgörande ersättare framåt eftermiddagen: http://www.ltkronoberg.se/Medborgare/Demokrati-och-paverkan/Landstingsfullmaktige/Sandning-fran-fullmaktige/


Och, vilket kanske är det mest intressanta, på samma adress kommer det att inom några dagar lägga upp en inspelning av båda dagarna, där det går att igen se Börje Tranviks oförmåga att förklara vad han vill och vad Sverigedemokraternas politik i landstinget går ut på.


En rapport från första dagens landstingsfullmäktige:


Susanne Frank: Går inte att investera som i den privata sektorn för att få vinst inom sjukvården. (Naturligtvis går det eftersom man gör patienter friskare och minskar risken för återbesök).

Vill göra sig av med så mycket hyrpersonal som möjligt, för att spara pengar. Utom där det behövs för patientsäkerheten.

Anna Fransson replikerar med att de har få visioner.

Anna Fransson: Lyfter fram att staten borde bidra med mer skattepengar, men att regeringen väljer att satsa på jobbskatteavdrag, som påstås skapat några få nya jobb, där var och en kostat mycket.

1 500 anställda i Landstinget Kronoberg om man valt att anställa här om man inte haft jobbskatteavdrag.

Vi har väldiga klasskillnader i den vården vi ger i Kronoberg idag. De kvinnor med mest inkomst har dubbelt så hög överlevnad vid bröstcancer än de som har låg inkomst.

Lennart Värmby: Sociala investeringsfonder kombinerat med en satsning på den sociala ekonomin och företagandet: Plan för arbetsplatser för personer med funktionsnedsättnng, De landstingsdrivna vårdcentralen är det naturliga försthandsvalet, samverkan med Linneuniversitetet för ett universitetssjukhus, Bättre högkostnadsskydd eftersom försämringen som de borgerliga drev igenom får bidra med 6 miljoner mer i egenavgifter. De får finansiera de borgerligas obalans i budgeten.

Budgeten visar att vi har en hälso- och sjukvård som kostar 100 miljoner mer än i borgarnas budget.

Endast 2 öres skattehöjning räcker för att återställa högkostnadsskyddet. Med 45 öre så får man en budget i balans.

Flera undersökningar visar att högskatteländer som de nordiska länderna har bättre standard än motsatsen. Men istället väljer man att sänka bolagsskatten.

Trots att man vet att skolresultat är kopplat till sjukdom til socioekonomisk standard och att de i underklassen, som växer, får sämre vård så undrar man om nästa avdrag ska bli ett för de som söker privat sjukvård?
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!