lördag 12 juni 2010

Det är klart...

Jag noterar i Alliansfritt Sverige att endast en av hundra hemlösa har fått bostad i Stockholm, istället för en halvering som var planerad, enligt ett moderat socialborgaråd.

Undrar någon hur han själv fick bostad? Ja si det ville han inte berätta inför tv-kameror...Annars kan jag berätta att han fick en lägenhet via Ersta Diakoni, som skulle gå till människor i nöd och stort behov av en bostad...


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Ibland undrar man...

När jag läser det ypperliga inlägget från Carin Högstedt om att byta ut borgerlig majoritet av kulturskäl, eftersom en utvecklad kultur av den typen hon föreslår utan att tveka kan generera turister och turister generar alltid inkomster inte bara för själva de kulturella besöksmålen, utan även för många andra verksamheter, för turister behöver både äta, sova och slösa upp pengar på annat.

Det blir rätt tröttsamt att läsa en kommentar som den första kommentaren från "Kalle" som inte klarar av att göra den kopplingen...
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Odugligförklaring av alliansen

I det nyss postade Det var på tiden så odugligförklarade jag centern, på goda grunder. Men det finns betydligt fler inom borgerligheten som bör drabbas av samma öde.

Jan Björklund är en av dem, som får retoriskt pisk i Myndighetschefer måste få ha integritet, tillsammans med Beatrice Ask och hela regeringen:Under en längre tid har en öppen konflikt rått mellan regeringen och högskoleverket. Konflikten har sin grund i att regeringen efter eget huvud snickrat ihop en ny modell för kvalitetssäkring av högskole- och universitetsutbildningar. Modellen kan inte sägas ha något stöd vare sig vetenskapligt eller erfarenhetsmässigt och går dessutom tvärt emot vad majoriteten av experter och remissinstanser ansåg var den bästa modellen.
Regeringen valde därmed att ignorera experternas synpunkter. Det är givetvis allvarligt för högskolesektorn, men än mer illavarslande är att vi inför öppen ridå får se prov på något som kan liknas vid ministerstyre.
Fackförbundet ST har vid flera tillfällen pekat på de problem som uppstår då regeringar väljer att å ena sidan ropa på expertis och å andra sidan, när expertisen inte säger vad politikerna vill höra, i stället politiserar kunskap. Skolminister Björklund är ännu ett exempel på det då han tvärtemot vetenskaplig expertis ropar på hårdare disciplin i skolan.
Läs gärna igenom hela debattartikeln som är verkligt bra!

En annan artikel som också är oerhört bra är den från sambons lärarförbundstidning, som jag av en slump lyckas notera en artikel i, trots att jag vanligtvis inte alls tittar i den.

Elevutvärdering väcker frågor heter artikeln.

Den 23 maj skrev Jan Björklund en debattartikel i DN som heter Elever ska inte vara med och bestämma lärarens lön, eftersom det riskerar att "rubba hela maktbalansen i klassrummet".

Det kanske han kunnat ha en poäng i, om han alls kunnat läsa innantill, som lärartidningens artikel säger:

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) beskriver elevutvärdering som betygsättning av lärare. I Dagens Nyheter den 23 maj befarade han dessutom att »idéerna riskerar att sprida sig« eftersom ordförande i Sollentunas barn- och ungdomsnämnd, moderaten Maria Stockhaus, också är ordförande SKL:s skolberedning.
Men Sollentunas skolchef Peter Fredriksson underkänner ministerns beskrivning. Initiativet till utvärderingen kom från honom själv, inte från politikerna. Och syftet är att den ska ge material för diskussion med eleverna, inte att betygsätta lärarna.
— Man skulle önska att vi hade en läskunnig minister som inte gör utspel på osakliga grunder, säger Peter Fredriksson.
Flummet, som Björklund gärna pratar om, tycks mest bestå i han och hans allianskamraters egna oseriösa och ovetenskapliga flummande kring hur landets läroanstalter ska skötas...

Jag hoppas verkligen att det är en seriös vänstersväng som påbörjats nu och att det stämmer som påstås, att S tar tillbaka LO-medlemmar och att alla människor inser vikten av politiker som lyssnar på de faktiska experterna innan de fattar beslut.

Skolan ligger högt bland de viktigaste ämnena, som sägs kunna avgöra valet, och de översta ämnena, jobb och vård, är utan att tveka mycket hårt knutna till att man hanterar skolväsendet, från lägsta till högsta utbildning, på ett professionellt sätt och inte på ett sätt som passar de styrandes politik bäst.

Låt dig inte luras av att de påstår att villaskatten är borta när de bara döpte om den och allt vi fick var en politik som i första hand gynnade de egna kärnväljarna och inte de som bäst behöver samhällets hjälp.

Ytterligare en minister som får pisk i dagens media är handelsministern.

Naturligtvis är de inte lika av banan som sd är, vars väljare ondgör sig över att det finns pizzerior och inte vill se sambandet på något annat håll än invandringen till att jobben försvinner från Sverige.

Men det är illa nog eftersom sd inte är särskilt nära någon regeringsposition och sannolikt aldrig kommer att komma så långt heller.

Mer media dn hd svd ab ab

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Det var på tiden

Det tog en stund, men till sist så lyfte åtminstone svenskan nyheten om att Maud Olofsson var först i världen med att oroa sig för ozonlagret.


Märkligt nog så är det "rätt" tyst bland alla de högerbloggare och övriga medier som annars är snabba med att hoppa på tåget när någon på vänstra sidan gör bort sig. De skandalerna är betydligt knappast mer till antalet, men får likväl, många år efteråt, orimligt mycket uppmärksamhet.


Är det inte dags att göra något åt det?


Centern har jag skrivit om några gånger senaste dygnet, i Undrar om de tycker om barn eller djur egentligen? och Dagens roligaste: Maud Olofsson gör bort sig


Centern, i hög grad tillsammans med folkpartiet och kristdemokraterna, är partiet som någonstans inte behövs, och många gånger ger känslan av att straffa ut sig själva...


Jag ska strax försöka skriva om Jan Björklund, som inte heller har riktigt alla hönsen hemma och inte tycks gått länge nog i skolan för att kunna läsa innantill, så "stay tuned" och läs även nästa inlägg :)


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Man blir så trött...

Man blir så trött när man läser om hur unga tjejer bemöts på internet, som i artiklarna hos svenskan idag: Det är massor av olika perversa typer som addar mig varje dagVar tredje 15-åring har fått oönskade sexkontakter på nätet och Två tjejer om oönskade sexkontakter på nätet.

Bakom artiklarna ligger BRIS rapport Barnen, BRIS och IT 2010.

De visar tydligt behovet av att ha vuxna som de kan kontakta inte bara i skolor, utan även på nätet, något som samhället definitivt bör ställa upp med att göra.

Frågan är vad det gör med de som blir utsatta i längden?

Uppdaterat Dagen tar upp en viktig faktor, som jag inte såg i artiklarna ovan, mobbade flickor löper större risk att drabbas, något som definitivt lägger ett än större ansvar på vuxenvärlden att se de som är mobbade. Det gäller självfallet inte bara föräldrarna, utan även personal på skolorna och fritidsverksamheterna, vilket igen understryker vikten av att inte dra ner på personalen...


Mer media dn sds dag gp 


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Lite kan man påverka även som vanlig medborgare

Ett litet fall framåt, där jag skriver om medborgarförslagen om att ha kopplingstvång i hela kommunen på hundar och att ha tydlig skyltning om att det råder kopplingstvång i motionsspåren i kommunen som jag la precis innan jag blev aktiv politiker, så skriver jag att jag var tveksam till om det verkligen stämmer, som påstods i tidningen att kultur- och fritidsnämnden verkligen var för förslaget.

Dels så sa en av politikerna där till mig privat att de inte kunde godkänna det och dels så lät det på nämndens ordförande tidigare i år som att det inte skulle bli aktuellt med annat än att hundar ska vara kopplade där det är mycket folk (vilket hårdraget skulle vara i tätorter och möjligen motionsspår, som det är idag, enligt min tolkning).

Jag fick tillbaka papperna igår, men det visar sig att kultur- och fritidsnämnden faktiskt, av vad jag kan utläsa, ställde sig bakom hela medborgarförslaget. Eller hur ska man annars tolka att de säger "beslutar att ställa sig bakom motionen"?

Miljö- och byggnämnden tycker beslutet är bra, precis som kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen har i princip stött det, med en tvekan över om kommunens skogar ska ingå.

Däremot så rekommenderar kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, men att man ska se till att förtydliga reglerna för hållandet av hund på offentlig plats.

Det andra medborgarförslaget, om att det ska vara tydligt skyltat om hundförbud i motionsspår går däremot helt igenom, möjligen med ett visst förbehåll om det blir för dyrt för att göra skyltarna så stöldsäkra som möjligt.

Med tanke på vad jag skrev om tidigare, att medelåldersmänniskor tar ner lappar som talar om att det finns ett kopplingstvång så lär det definitivt behövas så stöldsäkra skyltar som möjligt...

Någonstans i slutändan så har det varit intressant att se att det faktiskt går att påverka även om som liten vanlig människa, även om det var en relativt liten fråga.

Anledningen till att jag la två medborgarförslag var att jag betvivlade att det första, om totalförbudet, skulle gå igenom och att jag istället skulle lägga något som hade större möjlighet att gå igenom.

Lite förvånad, men rätt glad, är jag ändå att även det första förslaget kom rätt långt innan det faktiskt stoppades.

Eller än är det ju inte stoppat, i teorin kan det gå igenom på fullmäktige, men oddsen att fullmäktige ska gå emot kommunstyrelsens arbetsutskott är mycket marginella.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

fredag 11 juni 2010

Undrar om de tycker om djur eller barn egentligen?

Jag ondgjorde mig tidigare idag över Maud Olofsson som ljuger och Andreas Carlgren som bara är korkad, som vill tillåta valjakt, men centerns parodi fortsätter vidare med att Eskil Erlandsson vill förbjuda tidelag.

Missförstå mig inte, jag har inget emot en lag mot djursex.

Problemet är ju bara att efter hans förändring där jordbruksverket fick ta över Djurskyddsmyndighetens verksamhet så har kontrollen av djurfrågor blivit betydligt sämre.

Visserligen är det sannolikt så att polisen får ta hand om anmälningar mot tidelag. Men hur ofta de har tid vet både ni och jag och brott relaterade till djur är aldrig högprioriterade.

Så visst, gärna en lag mot tidelag, men varför inte satsa mer på verksamhet som faktiskt hjälper djuren, än sådant som bara är fjäsk inför valet? Det går inte att ta någon på allvar som vill införa en lag som få lär bli fällda för.

Vad Eskil Erlandsson tidigare tyckte om tidelag minns vi alla...Nä då hittar jag någon mer logik i gårdsförsäljningen av vin, trots att jag är emot det, eftersom fler försäljningsställen av både alkohol och mediciner bara riskerar att öka på försäljningen till mer än vad som behövs eller är lämpligt.

Det är illa nog att Ipren gör reklam som riktar sig till barn, totalt mot all lämplighet...

Undrar om centerpartiet tycker om barn eller djur egentligen?

Mer media hd svd sds dag smp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Dagen gör mig besviken

Tidningen Dagen tycker jag normalt sett är rätt sympatisk, trots att jag inte är frireligös.

Men när de stoppar en lägerannons för ett kristet hbt-läger så undrar jag hur de tänker?

Tydligen så verkar det vara mammons lagar som bestämmer, för vem vet hur många andra annonser som försvinner om man annonserar för aktiviteter för homosexuella?

Ni kan redan det där om att kasta stenar om man är syndfri osv...

Uppdaterat Naturligtvis så ska jag både ge en länk till det kristna hbt-lägret och en gratisannons, som jag hittade tack vare Annarkia.
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Dagens roligaste: Maud Olofsson gör bort sig

Dagens roligaste är när Maud Olofsson gör bort sig och hävdar att hon, som 13-åring 1968 oroade sig för ozonlagret.

Synd bara att, som Alliansfritt Sverige konstaterar tillsammans med Martin Moberg, ozonlagret och risken för att det kunde påverkas av människan och våra utsläpp, som från hårspraysflaskor, först kom fram 1974 och att det första nationella beslutet att begränsa utsläppen som påverkar ozonlagret först kom 1976 och ozonhålet, som på allvar drog igång diskussionen, upptäcktes 1985.

Men men... vem vet om inte centerpartisten Carlgren är än värre som röstar för valfångst, tvärtemot alla rekommendationer. Men det är samma typ av idiotbeslut som med vargjakten...

Mer media dn
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Märkliga ursäkter

Det är rätt intressant att se alla kommentarer på det faktum som visades fram igår, att SCB med sin stora undersökning visar på rödgrön ledning inför valet.

Det finns rätt många ursäkter och bortförklaringar, både i bloggar och på ledarsidor.

Märkligast av alla är ändå DN:s huvudledare, som tvärtemot alla andra tidningars ledarsidor, av de tiotalet tidningar jag läser on- eller offline, som inte alls handlar om SCB:s undersökning och den svenska inrikespolitiken. De väljer istället att stoppa huvudet i sanden och skriva om Sydafrika och fotbolls-VM...

Missförstå mig inte, ledaren är både välskriven och relevant. Men den hade i gengäld fungerat som ledare vilken dag som helst under den senaste tolvmånadersperioden. Det måste verkligen tagit hårt på DN:s ledarskribent för dagen att alliansen visar så oväntat dåliga siffror...

Sen gör många andra vad de kan för att i någon mån stoppa huvudet i sanden och inte vilja inse fakta, som
GP som säger Nej det är inte kört, Sydsvenskans Allt kan hända eller Norra Skåne som hävdar Slaget är långtifrån förlorat. Självfallet är det så. Inget är säkert innan rösterna är räknade. Men det visar däremot att det är långt från avgjort så här långt och att de allianstrogna är bra på bortförklaringar...

Lustigast är dock alla, både bland kommentarerna som inte kom fram i mitt förra inlägg och bland ledarskribenterna, som försöker påvisa att undersökningen slår fel eftersom den gjordes innan svängningen mot alliansen började. De rödgrönas budget presenterades dock i början av mätperioden, den 3 maj, och bör i huvudsak ha kommit med för att påverka väljarna.

De ungas röster är ofta rödgröna, men det kan också påverka att det är så få unga som tycks komma fram i politiken så att de syns på listorna.

Fortfarande så finns det mycket att diskutera och mycket att kämpa för, för alla politiker.

En sån sak är det faktum att arbetsgivare fortfarande misstror föräldrar. När hörde ni senast någon från alliansen misstro något annat än de arbetslösa för att inte söka tillräckligt med jobb? Det är inte lätt att vara förälder, i synnerhet inte kvinna som "alla" tar för givet är den som ska vara hemma med sjuka barn eller kvinnan som i huvudsak tar ut barnledigheten de första åren.

Frågan är vilka nya köpare det ska finnas till de produkter som görs, om det inte föds människor? Vilka nya ska anställas? Hur bra medarbetare blir man om man knappt vågar skaffa barn?

Det går att konstatera ytterligare en gång att det knappast bara går att lämna lagar och regler till marknaden att bestämma. Här har exempelvis politikerna en utmärkt anledning att lägga sig i för att skapa regler som gör att både män och kvinnor är hemma lika mycket, oavsett vad företagarna tycker i sitt kortsiktiga tänkande. Det behövs definitivt en regering som tar arbetsmiljön i stort och smått på allvar.

Mer anledningar att rösta rött är regeringens ogenomtänkta plan på obligatorisk A-kassa, när det som behövs snarare är avgifter som gör att folk vill stanna kvar i den frivilliga som finns redan nu.

Ytterligare är att utrikesministern misstänks för inblandning i folkmordsbrott, vilket gör att man måste ifrågasätta lämpligheten att han sitter kvar.

Än fler får man när man läser om hur kristdemokraten Odell vill sälja ut Vattenfall. Det är knappast bra att lämna ut livsviktig näring till marknaden, och det är dessutom en näring som ger bra vinst. Som HD:s ledare säger så är det självklart att svenska staten, dvs svenska folket, ska ha kontroll över svenska naturresurser av den här typen.

Läs gärna mitt blogginlägg från igår också SCB:s sköna siffror värmer.

Mer media svd svd svd svd dn dag dag ab ab ab ab ab hd smp nsk sds hd hd smp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 10 juni 2010

SCB:s sköna siffror värmer!

Om jag tyckte det var lite märkligt igår att alliansen får så höga sympatistöd, trots en rätt omänsklig politik, så tycker jag nästan det är ännu märkligare idag när det visar ett relativt stort övertag för de rödgröna igen.


Däremot så måste jag naturligtvis säga att jag tycker det är oerhört skönt att få en framgång i opinionen igen!


Precis som innan så är det i vanlig ordning tråkigt att Vänsterpartiet inte riktigt tycks nå fram med sin politik, som den med hälsa inte är någon handelsvara, men jag har inga problem att bortse med det och att Mp får fina siffror för jag vet inte vilken gång i ordningen, när det driver fram den rödgröna sidan.


Bryter man ner siffrorna, som Aftonbladet föredömligt gjort via SCB:s siffror (hela undersökningen går att läsa här), så ser man snabbt att kvinnor, unga och norrlänningar är de som de rödgröna har flest anhängare hos.


Det finns antagligen flera anledningar till det, som exempelvis traditionen om hur man röstar i vissa områden i landet. Men det påverkar definitivt också att det är kvinnor och unga som råkar värst ut när det dras ner på alla möjligheter att överleva om man inte är fullt frisk, är utan jobb, vill utbilda sig eller jobbar inom offentlig sektor.


Frågan är vilka man ska satsa på, om inte de med behov av hjälp?

Jag noterar viss kritik mot undersökningen och dess tajmning i samband med det stora tappet för de rödgröna.

De rödgrönas budget kom den 3 maj, vilket var i början av mätperioden, så den bör inte ha påverkat riktigt så mycket som många nu försöker få det till.

Samtidigt är det värt att påpeka att SCB:s mätning omfattar betydligt fler personer och därför är mer statistiskt relevant, vilket understryks av att de väljs ut på ett bättre sätt statistiskt sett.

En brist är onekligen att det tycks som om SCB fortfarande enbart kontrollerar via vanliga telefonnummer. Men å andra sidan så lär det i huvudsak vara yngre som bara har mobiltelefon. Och att de yngre röstar rödgrönt i högre utsträckning vet vi redan :)

Men moderater som både vill ha ministerstyre och figurerar krigsbrottsutredningar, trots att de är ministrar som ska motarbeta den typen av händelser, så borde de verkligen tappa betydligt mer än så här...

Men som jag sagt tidigare så tycks den här typen av saker rinna av moderaterna mer än något annat parti.

Sahlins Tobleroneskandal var självfallet inte bra eller rätt på något sätt. Men det är femton år sen och få pratar idag om den skandaler om barnflickor, obetalda tv-licenser, skattefusk, valfusk som moderaterna ägnat sig åt under den här mandatperioden...

Till sist noterar jag ytterligare en anledning att misstro de utförsäljningar som alliansregeringen ägnat sig åt, Avreglering skadar hälsan och miljön.

Socialminister Hägglund kommer i artikeln ovan med det osedvanligt korkade påståendet att det är bra att det säljs mer receptfria läkemedel och att vi hade en "underkonsumtion" av läkemedel...

Att det inte bara riskerar att förstöra miljön, utan även de människor som tar mer läkemedel än vad som behövs av företag som vill tjäna pengar i första hand och bota människors sjukdomar först i andra hand bryr han sig inte om.

Det är, som artikeln ovan säger, ingen slump att länder där läkemedels- och sjukvårdsmarknaden är som mest avreglerad är de ställen där valfriheten är störst. Synd bara att vi vanliga konsumenter antagligen är ännu sämre än för många andra produkter att avgöra vad som är bäst för vår hälsa långsiktigt sett.

Det finns läkare som varnar för överkonsumtionen eftersom det finns biverkningar och nackdelar även med vanliga receptfria mediciner. Men den risken struntar Hägglund och regeringen i.


Mer media ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn sds dag dag dag exp exp exp exp exp kvp gp gp gp gp skd skd skd skd skd nsk nsk nsk nsk nsk hd hd hd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Ett litet fall framåt

Ett litet fall framåt är det i varje fall när man lovar att skylta tydligt i motionsspåren så att ingen kan missförstå att det är kopplingstvång i motionsspåren.

Däremot undrar jag om det stämmer att kultur- och fritidsnämnden var för det generella förslaget om kopplingstvång? Så har inte jag fattat det efter att ha läst den här gamla artikeln: Hundarna får springa vidare i skogen.

En historia som visar vikten av att ha ordentliga skyltar som inte går att ta bort var mina föräldrar, som använder motionsspåret i klöxhult varje dag, ibland flera gånger varje dag, med om för ett litet tag sen.

När de var ute och gick där så kom det en medelålders kvinna, med kopplad hund, och plockade ner en av de uppsatta kopierade lappar som talar om att där råder kopplingstvång.

Pappa gick ifatt henne och frågade varför och fick till svar att hon tyckte det hetsades för mycket mot hundägarna...

Frågan är hur den typen av hundägare ska förvänta sig få någon respekt och förståelse tillbaka, när de bär sig åt med rent sabotage.
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 9 juni 2010

Lite märkligt..

Jag försöker samla tankarna lite när jag läst igenom de senaste politiska nyheterna i media och så slår mig plötsligt en sak.


Det tycks gå sämre för de partier, som de Rödgröna nu senast, som faktiskt talar om vad de vill ha för politik.


När kommer det en gemensam politik från alliansens sida som visar vad de vill? Är det så, som sägs bland annat i Konkreta löften - Inget för väljarna, att alliansens tystnad är vad som lyfter dem i första hand?


Jag lever inte i tron att de rödgröna partierna inte i viss mån, på riksdagsnivå då, är toppstyrda (lokalt är det inte så). 


Men att det var så illa hos alliansen så att partiledarna och Anders Borg måste godkänna allt som ska saluföras som borgerliga vallöften gör partiet extremt toppstyrt. Dessutom borde det göra partiet väldigt långsamt att styra mot någon form av politik överhuvudtaget.


Ytterligare en mätning visar att moderaterna är största partiet fortfarande och att kd åker ut, vilket de förtjänar mer än väl med så fantastiskt urusla riksdagsledamöter.Jag tycker fortsatt det är mycket märkligt att medkänslan är så låg hos folk att de väljer partier som allianspartierna och sd.

Det räcker att läsa om hur försäkringskassans hårdare regler, som är genomförda tack vare regeringens politik, gör så att dödssjuk i svininfluensa som precis förlorat sin nyfödda bebis förväntas vara på arbetsförmedlingen, trots att hon knappast är i skick för det ännu.

Att dessutom dumpa ut postutdelningen på marknaden känns inte riktigt lika rått och elakt.

Men frågan är vem som på allvar tror att marknaden kan hantera det hela? Vem kan få ekonomi i att köra ut post i den riktiga glesbygden?

Mer media ab dag exp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Konstig diskussion

För några dagar sen skrev jag om Israels konsekventa ställningstagande mot internationella undersökningar om vad som hände under Ship to Gaza.

Det genererade en hel del artiklar och det glädjer mig att se att även ledarsidorna i tidningar som svenskan, som är tydligt åt högersidan, numera vågar kritisera Israel för deras oförmåga att försöka få till stånd en förändring mot en tvåstatslösning.

Mycket av gnället på mina blogginlägg bland kommentarerna har varit att jag bara är en "korkad vänsterpartist som inget begriper". Få tycks reflektera över att inte bara moderata politiker, utan nu även högerns ledarsidor, i stort sett har samma åsikt som jag har i den här frågan.

Att Israel behöver jobba med sin självbild är knappast någon nyhet, men frågan är hur de ska göra det för att komma till en vettig slutsats och kunna inse sina egna fel och brister?

Willy Silberstein påstår att man inte har någon skyldighet att kritisera Israel. Just staten Israel både bör och ska kritiseras, som precis alla andra stater, som inte uppför sig enligt gängse regler för hur stater ska uppföra sig, exempelvis på internationellt vatten.

Problemet är inte bara för de som är kritiska mot Israel att skilja på staten och judarna som folkgrupp, utan för att man får antisemit slängd på sig när man kritiserar Israels övervåld.

Själv får jag aldrig slängt på mig att jag hatar svenskar för att jag kritiserar den svenska regeringens politik.

Jag får aldrig slängt på mig att jag hatar vänsterpartiet när jag kritiserar deras, eller snarare våra, förslag.

Jag får aldrig slängt på mig av min sambo att jag hatar henne när jag påstår att hon gör fel i något.

Och så vidare...

Men av någon anledning förutsätts jag hata judar när jag tycker illa om staten Israel...

Mer media ab dag


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 8 juni 2010

En fantastisk käftsmäll

Jag blev milt sagt full i skratt nyss.

Inte så mycket för den lätt sverigedemokratiskt doftande debattartikeln  en kristdemokrat skrev, om att vi ska visa invandrare vad Sverige står för.

Skrattet kom först när hon fick svar på tal i en annan debattartikel där  hon blir avklädd in på bara skinnet, och avslöjad att hon inte vet alls vad invandrare behöver få veta och vad många av de redan infödda behöver lära sig istället.

Och då är det ändå så allvarliga ämnen som demokrati och värdegrund vi talar om.

Uppdaterat Vad som sägs i debattartikeln som ger svar på tal, att det är viktigare att få svenskar att lita på vår demokrati, vilket invandrare gör i högre utsträckning, bekräftas i en artikel i Helsingborgs Dagblad idag: Många litar inte på politikerna
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Knappast demokratiskt sd!

Det är beklämmande att hur sexåringar hängs ut av sd-politiker på en blogg! På vilket sätt ska barnen behöva på något sätt kritiseras för vad föräldrarna göra?

Oavsett vad man tycker om sättet att bemöta sd på, med bland annat visselpipor, så är det omöjligt att försvara att man hänger ut barn på bild.

Mer media hd hd hd sds
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Rätt tyst i media

Jag berömde utrikesminister Carl Bildt så sent som igår.

Men det finns all anledning att förundras över hur tyst det är i media om att företaget Bildt var en aktiv styrelsemedlem i, även under tiden som minister, nu igen anklagas för krigsbrott  och för att ha stött brott mot mänskligheten.

De enda jag hittar nu på morgonen som skriver om det är Sydsvenskan.

Naturligtvis borde det ha varit en toppnyhet hos alla medier nu på morgonen, för det är  oerhört märkligt med en minister som försöker verka för fred i världen, när han tidigare tycks ha blundat för ökade oroligheter...

Uppdaterat Precis när jag ska skicka det här så skriver åtminstone Aftonbladet om det, även om de, trots sin socialdemokratiska koppling, inte nämner Bildts relation till företaget...

Uppdaterat 2 Nu i eftermiddag/kväll så skriver även svenskan om det, tack vare att en socialdemokrat beskriver Bildt som nedkletad av olja och kräver en utredning av företagets agerande. Äntligen rör det på sig!

Även Sydsvenskans ledarsida skriver nu om problemet. Men nämner Carl Bildt gör det däremot inte...

Mer media dag
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 7 juni 2010

Inga skivor kvar längre...

För några år sen jag sålde mina vinyler och det tog ett tag att få ur tummarna för att få iväg cd-skivorna också. Men till sist så tog jag kontakt med Repeat records som var villiga att köpa min samling.  

Dock var det bara att konstatera, som jag misstänkte tidigare, att priset naturligtvis blev 
lågt. Jag blev erbjuden 6 500 för cirka hälften av de drygt 800 cd-skivorna, men erbjöd dem 500 till för att bli av med rubbet, eftersom jag ville bli av med allt eller inget, vilket de gick med på.  

Det som var intressant var främst samlingarna av Iggy Pop och Johnny Thunders + de boxar jag hade. Jag känner ingen som helst nostalgi över skivorna och jag är inte speciellt besviken över det låga priset heller. Det var som någon sa: Hade du druckit eller ätit upp pengarna, alternativt köpt bilar/kläder/elektronik för pengarna du lagt ut på skivor, så hade det snabbt varit av noll och intet värde och jag fick lyssna på massor av bra musik i ett antal år, upp till 35 år i några fall.  

Nu fick jag i vart fall 45 000 (för drygt 600 vinylskivor för drygt två år sen) + 7 000 tillbaka nu och det är helt okej :)  


Repeat Records har en dåligt uppdaterad hemsida så om någon eventuellt är intresserad av mina gamla skivor så rekommenderar jag en direktkontakt via mail, som finns på deras hemsida.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Vad har de att frukta?

Jag konstaterade igår i Inte bara en förlust att Israel inte ville ha internationella utredare av händelserna med Ship to Gaza-skeppen och vad som egentligen hände där. Det är svårt att ta det på annat sätt än att de har något att frukta. Vem annars har något emot det?

De nya bildbevisen, som enligt nyheterna på SR var från turkisk media, var raderade av israelisk militär först, men återskapade i Turkiet och vidare ut till världspressen.

Hade det varit, som militären nu påstår, att de visar att israelerna blir misshandlade så hade de naturligtvis varit snabba på att köra ut bilderna till världspressen, istället för att låta dem komma ut via vad som snarast är att beteckna som fiendens sida.

Jag skrev som sagt tidigare om att det inte bara var en förlust. Men att få med Iran också kan vara något som kan stjälpa mer än hjälpa, så jag hoppas de stannar borta, för stödet för Iran i sig är litet.

Jag har svårt att se att de skulle tas emot bättre än Ship to Gaza. Vore det lite mer krut i Röda Korset så hade de agerat tydligt genom att skicka hjälpsändningar till Gazaområdet, som definitivt behöver hjälpen!

I övrigt noterar jag att Bildt säger en bra och en dålig sak. Att inte bojkotta Israel är naturligtvis fel.

Men han har självfallet rätt i att det ska vara FN-deltagande i utredningen kring vad som hänt.

Hur illa jag normalt än tycker om Bildt så är det bra att han, som definitivt inte kan anklagas för att vara vänsteraktivist, är tydlig när han kallar Israels politik huvudlös.

Låt fotbollen skapa fred i Mellanöstern? Det är en bra början. Själv tror jag rätt mycket på ölen som förenande kraft :)

Mer media svd svd svd gp gp ab dag hd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Helt rätt!

Det var ett mycket bra beslut som landstingstyrelsen tog

Att säga nej till Stenas utökade produktion är självklart för de som låg bakom förslaget, vänsterpartiet och miljöpartiet och de fick dessutom hela landstingsstyrelsen med sig.

Att Vänsterpartiet i Älmhult även står bakom det beslutet är en självklarthet!

Uppdaterat Det blev dessutom ännu bättre när de rödgrönar satsar vidare i landstinget, genom att ge 32 miljoner extra till ett landsting som definitivt behöver mer pengar till fler satsningar på att få en friskare befolkning!
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Privatiseringar av ondo

Det finns gott om risker med privatiseringar, vilket jag börjar tänka på när jag läser Är vi för privata? på Smålandspostens debattsidor :  

1. Skattepengar går till vinster åt privata företag 

Ägarna finns ofta dessutom utomlands och beskattas inte i Sverige utan hamnar i fickorna på riskkapitalbolag i skatteparadis.  

2. Vinstkraven går ut över personal och verksamhet. 

Vinsten måste plockas från något. Ofta blir det personalen som får komma emellan. Försämrade kollektivavtal och minskad personalstyrka är några sätt.

3. Demokrati och insyn minskar 

Om man säljer ut en verksamhet till ett privat företag kan man inte längre rösta på politiker som har något inflytande över den. Ju mer som privatiseras, och därmed dras undan från folkvalda politiker, desto mindre värde får rösträtten och demokratin.  

4. Klassklyftor och segregation ökar 

Privata företag, vare sig det gäller vård, skola eller bostäder, har inget intresse av att fördela resurserna rättvist. Ofta är istället intresset det omvända: att slippa de tunga fallen, de problemtyngda områdena, vilka det är svårt att göra vinst på.  

5. Sparande vid ekonomiska kriser fördelas på färre enheter vid mer privatiseringar. 

Vid ekonomiska kriser så kan man använda sig av krav på sparande hos exempelvis skolor och vårdinrättningar.  

Ett enkelt exempel: Behöver du spara exempelvis en miljon snabbt som kommun så kan du fördela det på tio skolor och tio vårdinrättningar av olika slag, vilket ger i teorin 50 000 kr i besparing per ställe.  

Har man istället sålt ut tio så slår besparingarna hårdare per kvarvarande ställe, 100 000 kronor, vilket gör det sämre för de som är i behov av skolorna och vården, vilket också får det att se ut som om de kommunala inrättningarna är sämre än de privata, vars ekonomi inte går att skära snabbt i på grund av avtal med kommunerna.


Mer media abInga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Dags att tänka på nya sätt

Rubriken Arbetslösheten ska vara dyr sätter igång fantasin lite hos mig...

Naturligtvis så handlar det om att det ska vara dyrt för de arbetslösa att inte ha jobb och att de A-kassor med mest arbetslösa också ska ha högst avgift.

Ett absurt resonemang, i synnerhet när regeringen vill att den tanken ska vara kvar, även om de väljer att genomföra en obligatorisk A-kassa. Socialförsäkringar ska betalas på ett rättvisare sätt, efter förmåga.

Ungefär som att man får betala mer för sjukvården via skatten om man väljer att bo eller jobba på ett sätt som ökar den teoretiska möjligheten att bli sjuk.

Resonemang som sänk skatten så blir det mer jobb kanske kan stämma. Men ska man hårdra det så undrar jag om det inte då vore bättre att plocka bort skatterna helt? Tala om vad mycket jobb det borde bli då, med den typen av teori som sanning...

Frågan är bara vem som vill ha det så?

Dagens ledarsida hos DN talar om att regeringen måste göra det lönsammare för medel- och höginkomsttagare att jobba, genom att sänka skatterna...

Tillåt mig tvivla att det gynnar samhället i stort, eftersom redan välbärgade sparar mer pengar när de får mer pengar över, och de med låga inkomster och bidrag snarare använder sina pengar när de väl får något över, eftersom det hela tiden måste sparas in på inköp när man har det knapert.

Tala om lönen efter skatt? Nä, som jag sa innan så är det mycket bättre att fråga vad invånarna vill ha av samhället och lägga skatten efter det istället.

Mer media svd svd sds exp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

söndag 6 juni 2010

Nationaldagen

Jag kan inte hjälpa det. Nationaldagen är och förblir en mer eller mindre fånig dag. Det vore till och med bättre att ta tillbaka den gamla klassiska och traditionella annandag pingst... Många säger sig värna om traditioner, men traditionen av att ha en helg- och ledig dag den dagen var det inte många som ville behålla...

Skulle vi ha någon nationaldag i Sverige så vore det bättre med Midsommar, Precis som jag skrev tidigare, som är den dagen som de flesta svenskar, jul undantaget, längtar efter och faktiskt firar, säkert mycket beroende på att folk får nog av långa mörka vintrar...

Jag menar, till och med statsministern ägnade sig åt smutstvätt istället för att fira hela dagen...

Nåväl, det kan ju vara värre än så här... man kan göra som TV 4 som firar nationaldagen med att ge sd möjlighet till reklamtid i tv...

Media svd svd dn dn dn kvp gp gp svd svd svd ab hd hd exp exp smp smp sds


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Det här med hundar...

Jag har skrivit tidigare om bland annat kopplingstvång på hundar och konstaterar när jag läser om rasförbud i Danmark på vissa raser och hur Aftonbladets läsare vill ha rasförbud, precis som det är på väg att bli i Danmark.

Jag har blivit jagad och biten några gånger genom åren när jag har löptränat. Jag har aldrig blivit påhoppad av en mördarhund, eller något som ens påminner om att vara det, utan enbart vanliga raser. Att det däremot finns raser som är värre att bli biten av betvivlar jag inte en sekund och att det finns raser som är mer svårbemästrade för en ägare är jag också medveten om.

Men eftersom de flesta hundar är vanliga raser så är det snarast hårdare krav på ägarna som måste ställas, och det i kombination med ett kopplingstvång, med undantag möjligen för jaktträning och liknande.

Det finns tyvärr gott om exempel på hur svårt det är att döma en ägare för att han har hunden okopplad, även om den biter. Det första exemplet jag läser om att det faktiskt händer att hundägare blir dömda för okopplade hundar är från Eslöv för några dagar sen.

De senaste hundarna jag blivit påhoppad av är för övrigt schäfrar, som inte är en ras någon ser som mördarhund, men som jag tror att alla inser har god möjlighet att skada barn, vuxna, andra hundar och vilda djur rejält.

Mer media sds


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inte bara en förlust

Jag var osäker igår på hur Rachel Corries färd mot Gaza skulle avlöpa, även om jag var rätt säker på att den israeliska militären inte skulle våga anfalla lika hänsynlöst som när de mördade delar av besättningen på ett av fartygen.

Missförstå mig rätt, det är inte så att jag inte tycker att skeppet igår skulle få fortsätta mot sitt mål. Det är självklart.

Men det är inte nödvändigtvis så att det bara var en förlust, varken att de inte kom fram eller att aktivisterna utvisas. Media och omvärldens reaktioner har knappast gynnas Israels sak.

Blir reslutatet av aktionen dessutom att Skepp till Gaza kommer att tillåtas så är mycket vunnet.

Det gäller också, inte minst för oss vänsterdebattörer, att akta oss för att dra hela israels befolkning över en och samma kam, för tusentals aktivister i Israel protesterade mot räden mot fartygen. Det finns tvärtemot vad många är medvetna om, en relativt stor minoritet på vänstra sidan där också som inte tycker om ockupationen av Gaza. Tyvärr är det mest högersidans argumentation som når media.

Uppdaterat Naturligtvis så vill Israel absolut inte gå med på en internationell undersökning, precis som jag sa igår.

Vore det inte bättre att låta exempelvis EU kontrollera innehållet, för att få en hjälpligt neutral bedömare att hantera det hela?

Mer media dn dn dn dag dag gp gp gp skd exp exp ab ab svd svd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!


Världens fest - En annan värld är möjlig Växjö 2010

Igår var jag, tack vare jobbet, på Världens Fest i Växjö vilket var en trevlig tillställning med många intressanta föredrag, seminarier, konserter med mera. (Bilder finns i slutet av inlägget)

Utöver sakerna jag nämner här nedan så tyckte jag det var en intressant diskussion, om flera olika ämnen, som jag hade med mina bordskamrater vid middagen. Damernas namn uppfattade jag aldrig, men de var från S:t Peters klosters församling i Lund, om jag inte fattade fel.

Mitt emot mig hade jag biskopen i Västerås, som var där för att ställa politiker till svars för klimatfrågan (vilket jag tyvärr missade), som  jag hade flera trevliga diskussioner med, bland annat kring kyrkvaktmästarnas roll i bemötandet av besökare till kyrkogårdarna.

Middagen i sig var det inga som helst fel på, men det roligaste, och mest uppskattade var det Palestinska ölet, som görs i den enda renodlade kristna byn på västbanken, Taybeh.
Själv är jag ju nykterist, men fick en mycket liten slatt av biskopen, vilket var den första gången, utöver nattvarden, som jag drack något med alkohol på minst 8 år.

Men det var det värt eftersom det var väldigt gott, och vad ska få en att mycket tillfälligt att bryta principen att inte dricka alkohol alls, om inte möjligheten att få dricka ett Palestinskt öl, så  här i tider av utsatthet för Palestinier?.

Det går för övrigt att läsa mer om öltillverkaren i några artiklar: Ölet flödade på Palestinsk oktoberfestOktoberfest med politik och pilsner och Ölfest ger PR åt Palestinsk by, samt på deras hemsida.

De sakerna jag fastnade för mest för under Världens fest, var mässan som var uppbyggd kring Lars Winnerbäcks musik, som passade utmärkt i sammanhanget, och den tidigare ärkebiskopen K G Hammars seminarium "Tid att tänka nytt - En värld bortom vapnen".

Den har sin bakgrund i The Gothenburg Process, som är ett ekumeniskt initiativ som rör frågor kring tillverkning och försäljning av konventionella vapen för militärt bruk, vapenexport och krigsindustrin, utifrån ett kristet perspektiv.

Bakom organisationen står Sveriges Kristna RådKristna FredsrörelsenLife and Peace Institute och Svenska Missionsrådet.

De sakerna jag fick lära mig på det seminariet, som jag inte visste så mycket om tidigare, var ett antal olika saker.

Sydafrika togs som ett exempel på där vapenexporten, av JAS inte minst, påstods innan affärerna att det skulle påverka landet positivt socialt. Istället så har det genererat 700 processer av korruptionsåtal.

En märklig sak var att när det gäller vanliga affärstransaktioner så är det ofta företagsledare och liknande vill skryta och visa upp sin verksamhet.

Här väljer man istället att hålla en mycket låg profil och väljer att döpa om det man exporterar till "svensk teknologi" istället för krigsmateriel, som exempelvis hos det svenska företaget Aimpoint som gör lasersikten för både civilt och militärt bruk.

Hammar berättade vidare om hur kyrkan från början, fram till 300-talet, om jag inte förstod det fel, var pacifistisk men sen började lägga i sig den värdsliga makten mer och mer.

Hammar tog ett exempel på att kyrkan och kristendomen borde försöka närma sig en mer pragmatisk pacifism som ståndpunkt och sa att även om man har icke-våld som ståndpunkt så kan man inte kräva att alla alltid ska låta bli att använda våld, exempelvis om någon våldtar någon. En total konsekvens behövs inte eftersom vi mer eller mindre bryter mot alla principer vi har vid något tillfälle.

Anledningen till att vapen alls existerar är för att skapa trygghet, men frågan man bör ställa sig är om den inte skapar mer våld? Vet man att någon antagligen är beväpnad så är man mer benägen att skjuta fortare för att inte riskera sitt eget liv.

Han tyckte också att man kunde sätta press på riksdagskandidater att ifrågasätta vapenexporten mer, eftersom det finns möjlighet att kryssa in folk. Tyvärr tror jag själv att partipiskorna viner för mycket för att det ska vara något som är möjligt. Det märks tydligt när det är några frågor där det finns stora skillnader inom ett parti, att det är få som vågar gå emot partiets officiella åsikt.

Från början fanns den svenska vapentillverkningen för att se till att vår egen armé hade tillgång till vapen och inte var beroende av omvärldens välvilja att sälja vapen till oss.

Kristdemokraterna argumenterade på ett mycket märkligt sätt för fortsatt vapenexport, eftersom svensk vapentillverkning inte kan existera annars, som om det vore ett självändamål, men fick mothugg från Dagens ledarsida, som visar att de inte tycks följa partiets egna grundvärderingar...

Det är lite märkligt att man idag enbart nedrustar den svenska armén, men likväl är det landet i världen som per invånare och var så redan 2005 enligt freds- och konfliktforskningsinstitutet Sipri om man räknar exportvärdet.

Det sker trots att många fortfarande tror att vi inte säljer vapen eller krigsmaterial till krigförande länder, men det finns många sätt att kringgå de reglerna och svensk vapenexport bidrar till krig:
Trots restriktiva svenska regler om vapenexport till krig visar det sig att flera av mottagarna av svenska vapen är inblandade i väpnade konflikter. Svenska Saab, Sveriges största vapenexportör, har med tillstånd av svenska myndigheter sålt hundratusentals pansarvärnsvapen till USA som de använder i krigen i Irak och Afghanistan. Ett annat exempel är att Sverige trots den långvariga och lågintensiva konflikten mellan Indien och Pakistan fortsätter exportera krigsmateriel till båda parter. Till Indien försöker Saab nu sälja Jas Gripen och Bofors vill sälja ytterligare kanoner. Pakistan köpte förra året militära radarsystem av Saab för flera miljarder kronor.
Detta är oacceptabelt. I Sverige har ett principiellt förbud mot export av krigsmateriel rått alltsedan första världskriget och vapenexporten har varit ett undantag från detta generella förbud. Idag ser vi att undantaget har blivit regel och att ökad vapenexport uppmuntras aktivt av regeringen.
K G Hammar skriver själv i en debattartikel för några år sen i Aftonbladet: Förbjud svensk vapenexport

95% av offerna, enligt Hammar, är civila i krig och hur mycket man än tycker att en militär får skylla sig själv som väljer den rollen, så drabbar krigen alltid civila i mycket hög grad.

Dessutom så är det mycket liten del av vapnen som skrotas, i synnerhet om man jämför med hur mycket nytt som görs. I slutändan så innebär det att vapnen säljs vidare och i slutändan ofta hamnar på ställen där de definitivt inte var tänkta att använda från första början, i kriminellas händer.

Utöver allt det här som jag på ett lätt förvirrat sätt försöker redovisa så sa han något om att det går att styra till viss del själv om man ska stödja vapenindustrin, både vad det gäller privatpersoner och församlingar och deras ekonomi, genom att man väljer att inte spara pengar på sätt som riskerar att gynna vapentillverkningen.

Problemet är och förblir dock att eftersom det numera inte finns många företag som gör allt till en militär produkt, utan att den färdiga produkten är sammansatt av många företags delar, vilket gör att väldigt många har en del i att människor blir dödade.

I slutändan vill jag påpeka att regeringen påstår sig vara splittrad i vapenexportfrågan, trots att svenska folket är emot vapenexport.

Lyckligtvis vill de Rödgröna begränsa den svenska vapenexporten i högre grad, så jag hoppas ännu mer än innan att det blir en rödgrön seger i årets val.

Uppdaterat Jag är, tvärtemot andra, övertygad om att evenemang mycket väl kan vara en av flera vägar att gå, när det gäller att sprida, vad det än må vara som man vill sprida, inklusive en viss tro.

Jag noterar också att domprosten i Växjö, som väl är mannen på bilden längst ner, tackat ja till att bli kandidat i biskopsvalet i Växjö stift.

Jag ska villigt erkänna att jag inte har jättebra koll på många av kandidaterna, men att jag hört mycket bra saker om just domprosten.

Att han dessutom är involverad i Svenska Jerusalemsföreningen ger bara plus i kanten, och jag undrar om han inte var en av orsakerna till att det blev just den palestinska ölen, nämnd ovan, som blev ölen för Världens Fest?

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Media sds smp gp dag dag dag dag dag hd svd ab gp smp smp smp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!