lördag 10 december 2011

Grattis Vänsterpartiet och Grattis Jonas - Partiledarval i det mest demokratiska partiet

I ett land där skattsänkningarna är en affärsidé behöver vi absolut en bättre framtid.


En liten bit mot det har vi gått nu genom att Vänsterpartiets valberedning nu väljer att föra fram Jonas Sjöstedt som sin kandidat till partiledarposten.


Jag önskar däremot att de haft lite mer mod och även valt att gå för ett delat partiledarskap. Jag tror det på många sätt hade varit ett ännu bättre val, där den huvudsakliga anledningen varit att man hade kunnat synas mer, inte minst i lokalmedia, som mer än gärna alltid tar upp partiledarbesök i det område de bevakar.


Med två partiledare så får du mer möjlighet att sprida bevakningen, som vad man än tycker sker betydligt mer mot partiledarna än övriga medlemmar i partiet eller riksdagen.


Mina motiv för att vilja ha Jonas Sjöstedt och delat partiledarskap med Ulla Andersson har jag redovisat i min rapport från Vänsterpartiets Kommun- och landstingsdagar, och där ni också kan se intervjuer med de olika partiledarkamraterna.


Jag tycker det hedrar Hans Linde som nu avsäger sig sitt intresse för partiledarposten, vilket gör att kongressen inte kan besluta att han ska bli partiledare. Det gör också att det blir lite mindre turbulent.


Mitt ideal i den här frågan vore om även Rossana Dinamarca gjorde det samma och att Ulla Andersson sa att hon kvarstår om det blir beslut om delat partiledarskap med henne.


Men det är min personliga åsikt. Det bästa av allt är ändå någonstans, att det mest demokratikritiserade partiet, möjligen efter Sd, i form av Vänsterpartiet har den mest demokratiska processen för att få fram sin partiledarkandidat.


Valberedningen har sagt sitt. Men de som har det slutgiltiga avgörandet är de hundratals representanter för alla distrikten för Vänsterpartiet som kommer att åka på partikongressen i början på januari. Därför är det inte avgjort än, även om många påstår att kongressen inte gått emot valberedningen i den här frågan förut.


Det är med andra ord fler som vara med och bestämma om partiledarskapet än i alla de övriga riksdagspartierna i landet, vilket gör Vänsterpartiet mer demokratiskt.


Jag vet att Jonas Sjöstedt har kritiserats av flera som tycker att ett feministiskt parti behöver en kvinnlig partiledare. Men om en av de största feministerna och bästa politikerna överhuvudtaget i partiet, Eva-Britt Svensson, säger följande om honom så borde det i mina ögon vara ett självklart val, om det inte blir delat partiledarskap. Ensam man kan leda partiet:Det viktigaste för Vänsterpartiet är att vinna väljare. Därför bör Jonas Sjöstedt bli ledare i ensamt majestät, anser Eva-Britt Svensson, tidigare EU-parlamentariker, som därmed ger Alice Åström mothugg....
- Jag kommer som kongressombud att stödja Jonas Sjöstedt. Det är inte så att jag gör det trots att jag är feminist, utan just för att jag är stark feminist, säger Eva-Britt Svensson.
- Jag är trött på att den feministiska politiken inte har inflytande. För mig är det viktigt att Vänsterpartiet växer bland väljarna, så att vi får genomslag för en feministisk politik. Den förmågan har Jonas, fortsätter hon.Eva-Britt Svensson (V)
Enligt Eva-Britt Svensson är det ”självklart” viktigt att även kvinnor är makthavare, och har ledande positioner.
- Men man får tänka till. Jag vill se en praktisk feminism i politiken, det viktiga är vad som händer i kvinnors vardag. Då måste vi ha trovärdighet, så att vi kan få väljarstöd. Den trovärdigheten kan, i ett feministparti, både en man och en kvinna förmedla.
Jonas Sjöstedt och Eva-Britt Svensson har suttit i EU-parlamentet tillsammans, och hon vill nu se sin forna parhäst som ensam ledare för Vänsterpartiet.
- Mycket av debatten fokuseras på partiledaren. Man glömmer att vi är ett demokratiskt parti, där medlemmar, distriktsorganisationer, partistyrelse och verkställande utskott tillsammans formar politiken.
Eva-Britt Svensson poängterar också att partiet har fyra ”väldigt bra” kandidater till ordförandeposten.
- Och vi har en fantasiskt öppen process.

Jag avslutar med ett citat från Jonas Sjöstedt, som mycket konkret förklarar i Flamman varför han är ett av mina två förstahandsval, utöver att han, precis som Ulla Andersson, är människor som haft vanliga riktiga arbeten och vet hur det är:
"På frågan om vad som blir den största skillnaden mot förut om han blir vald till partiledare säger Jonas Sjöstedt att han vill stå för ett ledarskap där många företrädare för partiet syns och tar plats.

– Jag hoppas att jag kan slå an en ton i partiet där vi lägger fram egna konkreta förslag och blir mindre av nej-parti. Jag hoppas också att vi kan utmana Miljöpartiet som det bästa klimatpartiet, säger han till Flamman.

På vilket sätt har Vänsterpartiet varit ett nej-parti?

– Tittar man på våra pressmeddelanden som skickas ut så börjar de ofta med ett nej eller att stoppa något. Bakom varje nej finns eget förslag om något bättre, jag tycker det är vad vi ska fokusera på."
media svd svd svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn hd hd gp gp dag dag hd smp exp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 8 december 2011

Sanningar som ingen bryr sig om...

(Kan påpeka att det sist i inlägget kommer att finnas några bilder, en film + en utsändning av Regiondagen Mötesplats Södra Småland)


Det blir möjligen ett lite rörigt inlägg, som handlar om flera olika saker som flätas in i varandra, men det får ni försöka stå ut med...


Gårdagen tillbringade jag på Konserthuset i Växjö, på Regionförbundet Södra Smålands regiondag Mötesplats södra Småland, vilket jag verkligen såg fram mot. Men tyvärr blev det lite av en besvikelse och jag misstänker att morgondagens regionsfullmäktige kommer att cementera den besvikelsen.


Huvudpunkten för dagen var presentationen för OCED-rapporten över Småland/Blekinge (inkl Öland) som presenterades mindre än ett dygn efter att den blev officiell i Paris.


OECD beskrivs, för er som inte vet, enligt följande på Wikipedia: 

OECD är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development och på spanska: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE och på franska: Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE). OECD är en internationell organisation som arbetar för samarbete mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi. Ursprungligen hette organisationen OEEC (Organisation for European Economic Co-operation) och bildades 1948 för att samordna Marshallplanens insatser för att bygga upp Europa. 1961 reformerades organisationen till dagens OECD. OECD har sitt högkvarter i Paris.
En stor del av OECD:s verksamhet är att utvärdera och jämföra de olika medlemsländernas politik och policyer. OECD lyfter även fram lärande exempel inom olika områden. Vidare har OECD en statistikdatabas med fakta om medlemsländernas verksamhet.

Det tycker jag är en organisation som har flera goda saker med sig och att de vanligtvis är hjälpligt neutrala och befinner sig så långt ifrån de regionala delar de undersöker i det här fallet att det är lättare att få ut vettiga kunskaper från deras resultat, än om man låter någon på närmare håll undersöka.

Dessutom undersöker de fler regioner på liknande sätt, vilket gör att Småland/Blekinge med omnejd blir mer placerad i ett större perspektiv på en marknad där mycket rör sig över nationer, för att inte säga kontinenter.

OECD lyfter fram flera intressanta saker i rapporten, något som nämndes redan i Paris:

OECD lyfter i rapporten fram att de fyra regionerna är en av de mest
hälsosamma, säkra och stabila regionerna i OECD att bo, turista och etablera
företag i. Under mötet lyfte även OECD fram Småland och Blekinges struktur av småföretag och vikten av att utvecklas mot kunskapsdriven ekonomi och att attrahera och behålla humankapital. Diskussionen bland de andra OECD länderna kom sedan att beröra hur regioner kan locka och behålla kvalificerad arbetskraft, koppla ihop universiteten med regionala aktörer och företag för en innovativ ekonomi och inkludera kvinnor i det privata näringslivet. Oundvikligt var också diskussionen om infrastrukturen i regionerna.

- Infrastrukturen inom regionerna och mot nya marknader i öst, som OECD lyfter fram i sin rapport, är en fråga som vi måste ta med oss på nationell nivå, sa Sverker Lindblad från Näringsdepartementet
Rapporten godkändes utan förändringar av OECD och nu återstår en nationell konferens i samband med att rapporten översätts och lanseras, samt ett europeiskt event i Bryssel. Håkan Brynielsson, regiondirektör på Regionförbundet Kalmar Län, sammanfattade Småland och Blekinges möjligheter med rapporten.
- Vår Territorial Review är ett viktigt verktyg för framtiden, för utvecklingen kopplat till våra kommuner, universitet, företag och för att kommunicera vårt arbete gentemot den nationella nivån. Det är nu upp till oss att använda rapporten på ett bra sätt, sa Håkan. 
Mötesplats Södra Småland ska vara ett återkommande event, för att belysa frågor som är viktiga för regionförbundets medlemmar (i huvudsak landstinget och kommunerna i Kronobergs län), men frågan är om behover är så stort att det behövs varje år?

Från Vi ska vara stolta:


Enligt OECD är Småland-Blekinge en paradox.De flesta OECD-regioner har tappat den produktion som vi lever på. Vår har överlevt för att vi är väldigt duktiga på att driva företag, ge service och erbjuda merförsäljning. Nu behöver vi bygga in mer kunskap och utveckla de företag som finns, sa Maria Nilsson, regional utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

För att lösa de här riskerna så fortsätter man att trycka hårt på utbildning, som är anpassad efter efterfrågan på arbetskraft och på infrastruktur så att både produkter och människor kan förflytta sig, både för jobb, turism och studier.

Det är egentligen väldigt märkligt. Även om vi nu har en regering som skryter med att de har gett utbildningssektorn mer pengar, jämfört med föregående år, så drog de ner så mycket när de började 2006, att de fortfarande ligger långt bakom där de började när de drog ner.

Hur infrastrukturen fungerar tror jag alla vet som väljer att förflytta sig med tåg eller så här i vintertid med bil, i synnerhet om man försöker förflytta sig mellan öst och väst, vilket begränsar dynamiken även inom regionen.

Det tycker jag är ett större problem, att regionernas utvecklingsmöjligheter är så hårt styrda av en regering vars enda syfte tycks vara att hålla nere skattesatserna så mycket som möjligt, istället för att våga vara innovativa och inse att utbildning och infrastruktursatsningar ger större möjlighet till förbättringar framåt och möjligen då skattesänkningar, när konjunkturen har vänt igen.

Det sägs visserligen att den "nationella nivån" är involverad. Men vem tror på att det släpps på mer pengar bara för att det blir bättre för Småland och Blekinge?

OECD beskriver idag att Småland/Blekinge ligger nära europeiska marknader, men har mindre tillgänglighet till stora europeiska marknader än regioner som ligger längre bort geografiskt sett enbart på grund av begränsningar av infrastrukturen.

Det nämns även att man behöver öka attraktiviteten i området, både för turism och för att få människor att vilja bo kvar, när vi nu inte kan locka mer storstädernas nöjesutbud. Man nämner exempelvis natur- och kulturtillgångar, som även det behöver satsningar via skattepengar.

Finns det inget utbud så vill färre bo här. Bor färre här så skapas det färre arbetsplatser. Bor färre här så betalas det ingen skatt så att ett utbud kan skapas. Allt blir en spiral nedåt, möjligen med Växjö som enda undantaget, som är det närmaste stad vi kommer här, med sina 40 år på raken med befolkningsökning.

Man beskriver det hela med att "det finns ett akut behov av att fylla alla dessa företag med ny kunskap för att kunna bibehålla konkurrenskraft" och attrahera arbetskraft utifrån. Det blir inte lättare när det blivit mindre förmånligt för utomlandskommande studenter att studera i Sverige och stärka möjligheterna för invandrare att inte bara få jobb, utan även starta nya företag.

Det finns fler saker som tas upp i det bildspel som togs upp i presentationen, men det som slog mig är att många saker är oerhört grundläggande och rätt tydliga vänsterfrågor. Att alla ska ha möjligheten att utbilda sig, förflytta sig och bo där de vill, samt satsningar på kultur.

(En kort redovisning av det hela går att läsa på engelska, utöver länkarna ovan.)

Samtidigt så läser jag om vad Vänsterpartiets framtidskommission har kommit fram till och ett antal av de sakerna som sägs här ovan har de onekligen uppmärksammat (som vikten av utbildning som leder till jobb som efterfrågas), samtidigt som vår statsminister är tyst om miljönfortfarande inte vet hur de ska ta hand om i många fall utbildade invandrare på ett vettigt sätt...

Sossarna ligger tyvärr nere för räkning och någonstans så finns alla möjligheter i världen för Vänsterpartiet att kliva fram och vara innovativa på ett vettigt sätt.

Tyvärr tror jag att inte bara vänstern och sossarna har tappat klassresenärerna. Man har även tappat stora delar av de som inte gör någon resa, varken uppåt eller nedåt mellan botten och medelklass.

Jag tycker Ida Gabrielsson har oerhört rätt när hon säger att det måste knytas samman till jobbskapande, något som sker på oerhört många plan, som bland annat OECD-rapporten visar, och att vanliga både kvinnor och mäns vardagsproblem måste kunna lösas också.

För att få människor att trivas behövs inte bara en inkomst utan även kultur, och i samband med sista fikan så fick vi se Manda Rydmans fantastiska föreställning tillsammans med Cirkus i glasriket, som var milt sagt imponerande.

Märkligt nog så var det det mest givande på hela dagen, med Mötesplats Småland, att oväntat få se ett nycirkusframträdande. Det övriga kändes som saker vi alla visste om egentligen och som har sagt år efter år... Inte ens jag som varit politiker så få år har annat än hög igenkänningsfaktor.

 
Sist så kommer en utsändning av presentationen över OECD:s studie av Småland och Blekinge och deras förutsättningar som region.media ab dn dn hd hd smp exp skd nskInga helt anonyma kommentarer släpps igenom!