lördag 11 oktober 2014

En spännande framtid för nya Region Kronoberg!

Om jag tyckte det lät oklart igår med det politiska styret i Älmhult, så är det åtminstone klart med att det blir ett rödgrönt styre i nya Region Kronoberg efter det här valet!

Det ska bli fantastiskt intressant och spännande att bli en av de från Vänsterpartiet Kronoberg som får vara med om att utveckla och förändra allt det som nämndes på gårdagens Presskonferens för det nya rödgröna styret

Region Kronoberg kommer efter en sammanslagning av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland. Kort sagt kan man säga att den nya organisationen med ett direktvalt parlament kommer att styra både över vårdfrågor samt de övriga som allmänna transporter, turistfrågor, kulturfrågor m m. 

Visserligen är det inte någon stabil majoritet, utan en minoritet som styr, men jag tycker det låter bra som flera säger både i presskonferensen och i tidningen, att man ska ha ett öppnare arbetssätt där fler partier än innan ska ha full insyn tidigare i processen. 

Det viktigaste är trots allt en fungerande verksamhet, inte minst för den viktiga sjukvården!

En av de sakerna jag ser mest fram mot, är att psykiatrin inte flyttas, något som alliansen velat genomföra trots att både personal, brukare och deras organisationer varit emot det. En dyr flytt till det redan trångbodda sjukhusområdet gynnar ingen alls.

smp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

fredag 10 oktober 2014

Vilka kommer att styra i Älmhult?

Det är svårt att inte undra hur Älmhults politiska framtid kommer att se ut, när det ser så här låst ut, och man vida media får höra versioner som inte helt stämmer överens...

Det ser lite märkligt ut när den ena tidningen hävdar att problemet för Moderaterna är att Mp skulle vara med, när Mp varit med i maxialliansen samt att några som inte är moderaterna velar fram och tillbaka, och i den andra hävdar M att de aldrig velat vara med S... 

Vänsterpartiet nämns inte som möjlig partner alls, vilket förvånat mig om moderaterna gått med på. Men visst, av valresultatet att döma så får ju onekligen S och M en egen majoritet, om de velat, vilket förvånar mig att de inte lyckas komma överens om, när man från moderaternas sida från början sa att de inte vill utesluta något alls.

Det enda vi vet nu är att S V och Mp har ett mandat mer än vad allianspartierna har tillsammans, men att Sd har fyra mandat. Än så länge så har de däremot bara tre personer som har sagt att de kommer till fullmäktige, eftersom att den fjärde personen, som inte stod med på listorna har sagt att han "inte kommer sitta i fullmäktige för något parti överhuvudtaget".

Det är inte utan man undrar om moderaternas distriktsordförande Anna Tenjes åsikter slår igenom även i Älmhult, efter att hon kritiserat Moderaterna i Tingsryd för att samarbeta med S. Det är som jag såg att Elizabeth Peltola sa i någon artikel nyligen (som ej verkar finnas på nätet), att alla partier är överens om ca 75% av besluten. Då tycker jag det är märkligt att man inte kan komma överens inom de stora partierna om en hållbar majoritet...

Ska man vara glad över något lokalt, så är det att det verkar, av kommentaren från Vidar Lundbeck (C) att döma på Smålandspostens artikel om "nattis, som att det finns en majoritet av partier för att ha barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Bortsett från att det självfallet behövs av praktiska skäl, så är det även något som gör Älmhult mycket mer attraktivt som inflyttningsort.

Annars är jag väldigt glad över att det blir rödgrönt styre i nya Region Kronoberg och att vi äntligen fått två mycket värdiga vinnare av Nobels fredspris, som båda har gjort stora insatser för utsatta och bortglömda barn och deras framtid! 

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!