lördag 2 mars 2013

Årskonfersen för Vänsterpartiet Kronoberg 2013

Idag hade Vänsterpartiet Kronobergs distriktsfunktion Årskonferens (läs: Årsmöte). Distriktet i sig består av alla partiföreningar från alla kommuner, utom Markaryd som ligger i träda, i Kronobergs län.

Inbjuden var Ana Rubin, från Vänsterpartiets partistyrelse. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, så berättade Ana om partiets arbete för att vi ska bli bättre på att både lyfta fram vad Vänsterpartiet faktiskt har varit med om att göra bättre i Sverige sen partiet bildades, något vi är väldigt dåliga på att tala om samt om partiets Interfeministiska handbok.

Som alltid var det ett intressant och givande möte och det är alltid skönt att få se att det finns fler Vänsterpartister än man kan tro till vardags.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 28 februari 2013

Bättre att läkare får sköta sina jobb än att förklara varför de behövs

Bättre att läkare får sköta sina jobb än att förklara varför de behövs

Jag får tacka Karlsson för att hon ger mig eptitet "debattglad". Bättre det än att välja tystnad.

Men det ser väldigt märkligt ut när hon få mig att framstå som att jag tror att resurser till sjukvården kommer som manna från himlen. Det gör jag inte. 

Med tanke på att allianspartierna misslyckats flera år på raken, ja vartenda år under båda sina mandatperioder vid makten, att få ekonomin och verksamheten i balans, så undrar jag vem som verkar vänta på pengar från himlen?

Karlsson nämner även att alliansen alltid varit för att behålla Ljungby lasarett och att man måste veta hur verkligheten ser ut för att fatta bra beslut.

Karlsson har läst en skrivelse daterad 14 februari från tre ljungbyläkare, som media mig veterligen inte nämnt än. De väljer att mycket tydligt och pedagogiskt förklara vad som behövs för att få ett fungerande sjukhus även i framtiden.

Ett exempel är att man inte kan utföra vissa operationer dagtid, om det nattetid inte finns kompetens hos nattpersonalen att operera nyss opererade patienter där något förvärras igen nattetid.

Ett annat exempel är att akutfall gynekologi under jourtid förläggs i Växjö. Kvinnor med nedre buksmärtor, där man inte vet om det har gynekologisk eller kirurgisk diagnos, kommer ofelbart att köras direkt till Växjö. Det försämrar möjligheterna för kvinnorna att snabbt få vård.

Båda två sakerna som nämns är dessutom exempel på saker som påverkar behovet av att alls ha kvar Ljungby lasarett och det fanns fler saker som läkarna tar upp av liknande karaktär än de här två exemplena.

Jag tycker det är beklagligt med en strukturöversyn som får läkarna ifråga att alls känna att de behöver lägga tid på att förklara varför verksamheten på Ljungby lasarett behövs. 

Kanske hade det varit lämpligt med någon i styrgruppen som ligger bakom strukturöversynen som hade lite mer anknytning till Ljungby lasarett?

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Kronobergs landstingsgrupp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 27 februari 2013

Lön efter prestation vore kanske bättre?

Det gör mig inte så lite förvånad att läsa att det finns politiker i Älmhult, som efter det gångna årets dåliga ekonomiska resultat, som väljer att gå ut med att höja arvodena för de ledande politikerna.

Vad som inte nämndes av de politikerna är att det påverkar även alla övriga fritidspolitikers arvoden, som i fallande skala bygger på de överordnade politikernas arvode.
Kort sagt, ökar man kommunalrådets arvode med 50%, som föreslagits så ökar man övrigas kostnader också. I slutändan blir det en kostnad på flera miljoner.

Jag hoppas verkligen inte att det är så illa, att det finns politiker som jobbar ännu bättre och tar ännu bättre beslut för att de får högre ersättning. Inget ont om Elisabeth Peltola personligen, som jag tycker, trots politiska meningsskiljaktigheter, är kunnig och ambitiös.

Vilka signaler tror de politiker som ställer sig bakom det här förslaget att det sänder till exempelvis de inom omsorgsyrkena som jobbar hårt, ibland har delade turer och en allt för låg lön?

Samtidigt som man väljer att hantera pengar slarvigt på ett Orangeri som ingen var intresserad av där driftskostnaden är flera miljoner per år och kräver tiotals miljoner för att bli färdig eller ett torg som riskerar kosta en halv miljon, en utbildningsnämndsbudget som inte gått ihop på flera år och kanske framförallt den stora budgeten som inte går ihop alls och kräver en skattehöjning av t o m maxialliansen som styr.

Kanske vore lön efter prestation bättre som arvode, även om det det här året gett en sänkning av arvodet?

Vänsterpartiet Älmhult har just infört partiskatt, för att visa att vi inte väljer att kämpa för den lilla människan för pengars skull. Vi blir inte bättre politiker med mer pengar, snarare tvärtom.

Det mest störande i det ekonomiska systemet för politiker, är ändå den pension som den får som har jobbat minst 12 år med ett fast arvode på minst 40% som politiker och som går att lyfta från 50 års ålder. Den kommer Vänsterpartiet att återkomma med förslag på förändringar till, eftersom det skapar ännu större skillnad mot de människor vi ska fatta bra beslut för.

Förslag om orimliga höjningar i dåliga tider för politiker skapar tyvärr bara förakt både för demokratin och politiker. Även oss som inte alls delar de här uppfattningarna om höjda arvoden.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!