lördag 8 maj 2010

Dags för demokrati fullt ut

Jag skrev att det snart bara är hälften kvar  för ett litet tag sen som tycker vi ska ha kungahuset kvar.

Bland annat Peter Althin skriver, trots att han bland annat är känd som kristdemokratisk politiker, en bra debattartikel i dag i Aftonbladet - Så slopar vi kungahuset. När såg man sist så innovativa tilltag av gamla kristdemokrater?

Republikanska föreningen vill att Sverige blir en demokrati fullt ut och inför republik. Frågan om republik öppnar upp för flera valmöjligheter när det gäller regeringsformen. Inom föreningen har framför allt fyra alternativ lyfts fram och diskuterats. I europeisk politik finns huvudsakligen tre olika typer av regeringsformer:
  • En presidentialistisk republik där presidenten både är stats- och regeringschef.
  • En semipresidentialistisk republik där presidenten och premiärministern delar på den verkställande makten.
  • Ett parlamentariskt system där presidenten enbart utgör en ceremoniell person med få politiska maktbefogenheter.
Dessa tre alternativ reser frågan om vilka arbetsuppgifter man vill ge en folkvald president. Eftersom Sverige har en tradition av en statschef som har en ceremoniell roll finns en skepticism mot att införa en president med en lika dekorerande funktion. Därför har föreningens medlemmar börjat diskutera ett fjärde alternativ till regeringsform.
I stället för att införa ett presidentämbete med politisk makt skulle Sverige, om kungahuset avskaffas, kunna bli världens första republik utan statschef.
Genom att ta bort kungen som dekorativ kompromiss mellan vänstern och högern skulle vårt statsskick kunna utvecklas kostnadseffektivt och bli en stark och modern demokrati fullt ut. Statsministern skulle kunna ta över statschefens utrikespolitiska uppgifter och talmannen skulle kunna få utökade inrikespolitiska arbetsuppgifter.
Monarkins minskade stöd kan göra Sverige till världens modernaste republik. De nya opinionssiffrorna och de växande kraven på monarkins avskaffande öppnar upp helt nya möjligheter att utveckla Sverige till en demokrati fullt ut. 
Något som är så väl genomtänkt att någon borde anammat och motionerat om det hela till Vänsterpartiets valkongress.

Mer media dag ab smp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

6-timmars arbetsdag kan vänta lite till...

Jag skrev om Vänsterpartiet och deras kongress tidigare i morse och sent igår kväll och noterar att det fortsätter hända saker på valkongressen.

Ett krav är det på förkortad arbetstid som kommer i valplattformen, vilket partistyrelsen velat tona ner lite.

I grund och botten så tycker jag det är en rimlig reform att försöka genomföra, men som Josefin Brink säger så är det betydligt bättre att försöka satsa på den typen av frågor som man faktiskt kan få gehör för och kan genomföra under den kommande mandatperioden, precis som jag var inne på tidigare...

Självfallet så handlar det också om att inte bara driva bra frågor, utan även få fram frågor som får folk att tänka till och tänka om, för att väljer Vänsterpartiet istället för S eller Mp.

Ser även att Expressen listar några potentiella ministrar bland Vänsterpartisterna och min favorit är definitivt Josefin Brink som arbetsmarknadsminister.

Dessutom noterar jag att de rödgröna vill ge stöd åt hyreslägenheter. Det är naturligtvis en nödvändighet med tanke på hur få det finns i de större städerna, trots att det är lägenheter som man inte behöver lån till som behövs, istället för fler som säljs ut.

Mer media ab exp exp hd hd hd hd hd hd smp dn dn dag dag gp gp skd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Förvirrade äldre män

Med några politiska inlägg tidigare idag, i form av Om inte upplysning fungerarSlagsmål mellan folkpartister? och Varför inte lyssna till experterna? så kvarstår några funderingar över dagens nyhetsrapportering.

Är moderaterna demokrater? Det finns det all anledning att fundera över när man läser Johnny Munkhammars inlägg i GP idag som han kallat för Sverige bör byta valsystem.

Jag gillar visserligen inte sd mer än Munkhammar gör, snarare mindre, men faktum kvarstår att det är mer demokratiskt med fler partier representerade än enbart två olika som exempelvis England och USA har det, eftersom det blir fler valmöjligheter och fler människor som blir representerade demokratiskt.

Jag personligen misstänker att det dessutom påverkar viljan att gå till valurnorna överhuvudtaget, eftersom det är lättare att hitta något att välja om det finns fler partier att välja på.

Göran Skytte skriver idag om Blågrön solidaritet och rödgrön själviskhet och nämner bland annat kopplingen mellan LO och S och hur de förstnämnda är en stor bidragsgivare till de sistnämnda.

Fast han är inte intresserad av att tala om att moderaterna inte alls talar om vilka som skänker pengar till dem. Det är inte utan att man undrar vilka bidragsgivare som är så kontroversiella att man är tyst om det?

Lustigast är dock att han redan nu försöker utnämna vinnaren av valet efter att ha varit i tv tillsammans med Reinfeldt i en marginaliserad tv-kanal. Det lär vara lång väg kvar att gå innan det är klart...

Och jag hoppas han har fel, för valfriheten ökar knappast, inte ens med de Apotek som skulle bli så mycket bättre, men som istället blev dyrare,  det vårdval som blev ett tvång eller skolor som läggs ner istället...

Det går att se på Greklandskrisen att Marknaden inte fungerar som det påstås och naturligtvis gör det inte det på andra ställen heller...

Mer media dn dn dn ab hd hd svd svd nsk
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Om inte upplysning fungerar...

Om det är så att alkoholupplysning inte fungerar som motåtgärd mot att få ner hur mycket alkohol man dricker så torde det enda kvar att göra vara att minska möjligheterna till köp. 

För att göra det så behöver man göra inköpen mer otillgängliga och priserna högre, samt tilldela polis och tull mer resurser så att de har mer möjligheter för att göra tillslag mot den olagliga alkohol som förtärs, samt att vi behöver en införselkvot i paritet med vad vi hade innan eu-inträdet.

Längre öppettider på krogen  lär knappast göra något bättre, i synnerhet inte kriminalitetens statistik...

EU-inträdet har flera nackdelar och inte bara risken för emu istället för kronor...

Mer media dn skd hd svd dag kvp ab ab


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Slagsmål mellan folkpartister?

Med tanke på folkpartisten Camilla Lindbergs uttalande om att hon vill tillåta bordeller så undrar jag hur mycket slagsmål det riskerar bli med Birgitta Ohlsson, med flera folkpartistiska kvinnor, som har en betydligt mer realistisk syn på de prostituerades situation? De torde inte tycka att Lindbergs människosyn är något vidare den heller...

Det är lätt naivt att hela tiden undvika konstaterandet att laglig prostitution gör det mycket lättare att komma undan även med trafficking, som Lindberg säger sig vara emot, där det inte är olagligt i något led att köpa sexuella tjänster.

Myten om den lyckliga horan är oerhört överdriven och det borde istället sättas fokus på varför det finns män som förnedrar sig så mycket att de väljer att betala för tjänster vi andra får gratis, även i de fall där det direkt går att misstänka att kvinnan inte är där av fri vilja. Skillnaden mellan sexköp och våldtäkt i de fallen är knappt ens hårfin.

I övrigt noterar jag att även Anne-Marie Ekström skriver bra om prostitutionen och även hon är folkpartist.

Klokt skriver även Emil Berg som retoriskt undrar när Maud Olofsson ska komma med förslaget på rut-avdrag för prostitution.

Det skrämmande är att det blir en relevant fråga att ställa, för RUT:s förtjänster ska man inte fnysa åt...

Uppdaterat Noterar att Krassman skriver ett lysande inlägg i ämnet och rekommenderar filmen Pascha som bland annat visats i riksdagen under ett seminarium, vilket Lindberg tycks ha missat...

Mer media dn ab nsk ab hd dag gt


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Varför inte lyssna till experterna?

Jag skrev Oavsett vad man tycker om skattehöjningarna som Vänsterpartist igår och tycker att man hela tiden ska se till sig själv, vem man är och vad som är lämpligt att driva och vilka förändringar som är de viktigaste, och att man ska lyssna både till samarbetspartners och potentiella väljare, såväl som de egna medlemmarna.

Det finns få regler utan undantag och ett sånt undantag från det ovan är betygen som märkligt nog även en majoritet av vänsterpartister påstås vara för även i tidigare ålder än vad som är lämpligt.

Ibland måste man likväl driva frågor där de som verkligen kan ämnet ifråga har mer kunskaper än vad både du, jag och de flesta andra har. Det borde vara lika självklart som att överlåta bilens reparationer till de som kan, istället för att låta alla inblandade säga sitt och sen försöka laga den efter det:

Mats Ekholm, professor i pedagogik och tidigare generaldirektör vid Skolverket, är själv skeptisk mot betyg:
– Det som ställer till bekymmer är att betyg är väldigt enkla meddelanden om något som är rätt komplext, nämligen en värdering av vad någon kan, säger han.
Jag har inga problem med att man behöver betyg i 9:an för att få ett lätt sätt att välja ut vilka som ska få gå en specifik linje på gymnasiet, men innan dess fyller det ingen funktion, inte annat än att utesluta och hänga ut de som inte är så bra. Även om det säkert stämmer att vissa höjer sig och anstränger sig mer med betyg så fungerar det sänkande på de som inte är så bra. En uteslutningsvariant som exempelvis lagidrotterna vanligtvis undviker idag, där man låter alla vara med på samma villkor. 

Idealet vore möjligen kunskapstest innan för att väljas ut till vilken gymnasielinje man ansågs ha bäst förutsättningar för att lyckas med, men det hade skapat oerhört mycket merarbete jämfört med betygen och får ses som ogörligt (och samma sak går att säga om utbildningar efter gymnasiet också).

I övrigt tycker jag det är bra att Vänsterpartikravet om Sverige ut ur Afghanistan klubbades igenom med stor majoritet.

Mer media dn svd hd dn sds exp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

fredag 7 maj 2010

Oavsett vad man nu tycker om skattehöjningar som V:are...

Oavsett vad man nu tycker om skattehöjningarnas nivå som vänsterpartist så är det bara att krasst konstatera att man är det minsta partiet hos de Rödgröna och således blir de som får ge sig mest.

Så frågan är varför man behöver lägga möda på att tjafsa om det egentligen? Få ännu lägre väljarstöd? Det känns onödigt ett valår...

Jag skulle naturligtvis åkt till partikongressen när jag blev erbjuden istället för att sitta här och gnälla :)

Mer media svd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Obehagliga associationer

Jag har inga som helst problem med att människor inte delar Jonas Gardells åsikter, oavsett vilket ämne det gäller, eller att man tycker illa om honom som person. Det samma gäller självfallet de som har åsikter om mig också. Vem kan leva och bli älskad av alla, utan att ha levt oerhört oärligt?

Men när man läser om hur Predikant vill bränna Gardells böcker så finns det bara en enda association att göra, och vem vill göra något som ger den kopplingen?

Motiveringen att vi är för flata i Sverige är självfallet horribel.

Pastorn ifråga borde läsa igenom Politikernas guide till religionsfrihet och fundera över varför inte det samma borde gälla även Gardell som gäller pastorn och hans anhängare?

Uppdaterat Det är f ö skönt att se att politiker från motsatt håll från mig tar ställning för homosexuellas rättigheter. För jag har svårt att se att det handlar om något annat än det i detta fallet, för vem hade kommit på idén om att bränna böcker på bål om det bara varit någon "vanlig heterosexuell" som valt att tolka den kristna tron på det sättet som Gardell har gjort?

Jag tror inte ens att det blivit ett bokbålsförslag om det så vore en kriminell person det handlat om...

Skönt att se några dagar senare att Allianskyrkan i Vetlanda tar avstånd!

Mer media dag dag dag exp exp dn dn dn


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Lång väg att gå

Allt står på spel säger flera ledarskribenter, och hänvisar till att det blir en smutsigare kampanj än någonsin, med Odells utspel i åtanke...

Att dra för långtgående slutsatser om den senaste undersökningen hävdar dock flera statsvetare att man ska akta sig för att göra och det är svårt att tro på att en så snabb förändring alls har skett, även om många av ledarskribenterna försöker få oss att tro det.

Som jag var inne på i Alliansen på helt fel spår så ökar snarast de borgerliga ledarskribenterna på den smutsiga kampanjens styrka och ökar knappast förståelsen för politik generellt.

Naturligtvis gäller det hela tiden för de Rödgröna att lyfta fram varför och till vad de ökade skatterna går. Det är sen länge fastslaget att den svenska befolkningen i stort gärna har höga skatter, om man vet att man får bland annat bra sjukvård för pengarna.

Men ibland kan det definitivt kännas som att ett antal människor har svårt att göra kopplingen mellan den storlek på skatter som man betalar in och på den sjukvård, skolor och äldreboende man får ut i andra änden. Att det förs allianspolitik som gör att orättvisorna ökar är ett lätt konstaterande när man läser om stora skillnader i den svenska skolan

Ibland känns det som om de som hävdar att de med vänsterpolitik för en politik som ska få andra att betala. Men jag undrar vem som ska betala för att det inte går att få en god skattefinansierad sjukvård och skola? De sjuka som inte kan jobba och skolbarnen?

Den senaste undersökningen ger dessutom resultatet att sd bara får ca 2% av väljarnas röster. Hur gärna jag än vill att det ska vara sant så är det svårt att på allvar tro att de tappat mer än hälften av sina röster på några dagar...

Mer media svd svd svd svd svd svd dn smp smp gp gp skd skd ab ab hd hd nsk nsk

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!


torsdag 6 maj 2010

Foton

Även om man inte kan tro det, med tanke på både detta inlägget och artikeln i tidningen idag, så är jag inte så bekväm med mig själv och mitt utseende att jag är jätteglad över att se löjligt stora foton på mig själv "överallt".

Men å andra sidan så är det naturligtvis omöjligt att vägra vara med på bild om man ändå vill vara aktiv i politiken.

Det ena fotot här är till landstingspolitiken (den som är tagen i studio) och den andra är till kommunpolitiken (den som är tagen utomhus).

På den ena tycker jag att jag ser ut som om jag skulle kunna sälja min mormor för en femma :) Eller som sambon sa: "Du ser inte ut som dig själv utan som vilken skenhelig politiker som helst" :)

Den andra fick dock godkänt av henne och ett konstaterande att jag ser ut som mig själv...

Gissa vilket foto jag är mest nöjd med och som är mest lik mig själv och vilket som ser ut som en typisk skenhelig-politiker-bild? :)

 
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!


Talgoxen blir lokalkändis

I dagens upplaga av Smålandsposten finns ett reportage om vår fågelholk.

Dumt nog så tog vi inget foto på när katten Kajsa krumbuktade sig för reportern Kajsa, vilket gett den givna rubriken "Kajsa charmade Kajsa" :)

Som vanligt känns det lite tveksamt om man känner igen sig själv alls i tidningen men jag tycker det var en trevlig artikel även om jag inte förvänta mig så många bilder på oss, när det egentligen var holken och fågeln som var "huvudpersonerna" :)

Länk till fågelholksinlägget på min blogg här!


Uppdaterat

Även skoltidningen Gemöbladet skriver om oss idag :)

Numera finns det även en facebookgrupp till fågelholken.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Vad Bäckström inte berättar om

Jag läser Svensk Näringslivs Urban Bäckströms debattartikel De svenska politikerna saknar strategi för jobben och undrar om han alls bryr sig om kommunernas och landstingens politik eller invånarnas skattenivåer, när han talar för att privatisera mer av det tidigare offentligt ägda?

Han är inte det minsta intresserad av att nämna något av riskerna med privatiseringar, som gör att det blir svårt vid nästa ekonomiska kris att parera genom nedskärningar i den offentliga budgeten via att ta lite pengar från alla skolor och sjukvårdsinrättningar.

Nu får man istället sprida det på färre enheter och ta ut resten via skatten eftersom du inte kan dra tillbaka redan lovade medel till privatiserade inrättningar.

Och med tanke på debatten om hur mycket sålts för billigt så blir det knappast en bättre investering...

Sen behöver jag inte ens nämna nackdelarna med att man inte längre har insyn i det hela från demokratiskt håll och att många företag inte alls skattar i Sverige, utan i skatteparadis vilket gör att många pengar aldrig kommer tillbaka i den svenska ekonomin, utan hamnar i privata riskkapitalisters fickor.

Det blir med andra ord en utarmning som är svår att tycka om.

Mer media svd svd hd dn


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 5 maj 2010

Dagens "Jag önskar jag var där"

Gud så sugen jag blir av att se mina sen nästan 30 år största favoritartister av dem alla, Iggy and the Stooges, när jag läser en recension från en Londonkonsert, trots att den är lite halvsågad...

Visserligen kommer de till Stockholm i sommar, på en av alla festivaler, vars namn jag glömt just nu, men det är innan min semester och huvudstan ligger 50 mil bort och även om det är många år sen jag såg dem sist så har jag trots allt sett dem och Iggy som soloartist minst 15 gånger, så jag kanske kan klara mig några år till?

Jag får hoppas att de fortsätter några år till, så att inte fler medlemmar trillar av pinn, med tanke på hur gamla de börjar bli.
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Alliansen på helt fel spår

En mycket förvirrad politik sa jag om alliansens politik igår och det finns ingen anledning att ändra den åsikten idag, trots att Jan Björklund pratar om att de hållit sams trots utmaningar. Men det beror naturligtvis på att de är kloka nog att ta kritiken mot varandra internt istället för via medierna. Till skillnad från mitt eget vänsterpartiet där ett antal kritiserar budgeten.

Visserligen finns det delar av den som går att kritisera, men samtidigt så finns det all anledning att sitta still i båten och inse att man är det minsta partiet och inte är det som varken kan, eller demokratiskt sett, bör påverka mest i de fall där det finns märkbar åsiktsskillnad.

Alliansen tuffar vidare med tåg, vilket gör många rubrikmakare glada, även om jag helst tycker att deras politik bör beskrivas som totalt urspårad och inte bara försenad, utan även som något som är på helt fel spår...

Det märks hur som helst att inte bara Reinfeldt är frustrerad, vilket han gott kan vara över både de rödgrönas relativt låga skattehöjning och över det faktum att de inte alls verkar känna verklighetens folk, som i många fall faktiskt kan känna solidaritet med andra, vilket gör att det är svårt att stå för deras utarmande av utsatta grupper.

Desperationen slår idag även hårt igenom bland de borgerliga tidningarnas artiklar, inte minst på debatt- och ledarsidorna, med rubriker som Med de rödgröna på släpAnticementblockpolitikDe är inte riktigt klara än och Regeringspolitiken går som på räls...

Däremot så undrar jag hur mycket många på högersidan egentligen vill bråka med det absurda vårdnadsbidraget, som knappast ökar på antalet människor i arbete, utan är något som snarare kostar pengar och som relativt många kristdemokrater vill höja?

Eller hur många som nu reagerar på det faktum att det, som vi vänsterpartister förutspått, visar sig att de privatiserade sjukvårdsinrättningarna fuskar sig till skattepengar som de inte har rätt till? Varför blir det inte lika stora rubriker som när exempelvis sjukskrivna fuskar med sina bidrag?

Mer media ab ab gp gp dn dn exp exp exp hd hd smp nsk


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!


tisdag 4 maj 2010

Apropå fågelholken

Jag vet inte om det är många som satt fågelholksinlägget på feed eller så? Det verkar inte uppdateras längre och det finns lite fler stillbilder och mer aktivitet med sju ägg i redet och om allt stämmer så ska det vara fågelungar inom två veckor! :)

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!


En av de roligaste händelserna under mitt bloggande liv

Jag vet inte vad folk egentligen tror om mig och mitt bloggande (responsen är i 9 fall av 10 som med allt sånt här negativt), men ibland är jag själv rätt missnöjd och självkritisk mot det jag får fram, som det senaste inlägget idag på morgonen, som blev för kort och otydligt. Något som till stora delar berodde på att browsern la av med många flikar med info-artiklar uppe, vilket försenade det hela så mycket att jag knappt hann slutaföra inlägget.

Kommer ni ihåg bloggutmaningen som Cattis gav mig och några andra bloggande politiskt aktiva för ett litet tag sen?

Det är antagligen det inlägget jag är absolut mest nöjd med, eftersom jag fick en tydlig och konkret fråga att tänka över och en möjlighet att skriva lite friare än vad jag vanligtvis tillåter mig själv att göra. Ibland kan det kännas som det är den "röda autopiloten" som går igång när jag funderar över hur jag ska bemöta något politiskt relaterat problem, men inte denna gången.

Jag var rätt glad redan när jag gick vidare från första utslagningen och sen var jag oerhört nöjd när jag tog mig till final mot Krassman, som jag upplever som betydligt mer erfaren politiker än vad jag är.

Som jag sa i någon kommentar till inläggen kring den här bloggutmaningen så kändes ändå som huvudsaken att få fram någon av de Rödgröna-bloggarna som segrare.

Idag fick jag meddelande och ett inlägg från Cattis att jag och Vänsterpartiet vann det hela och det gjorde mig uppriktigt glad eftersom det kändes som att jag hade nått fram med mitt budskap. Och det är självfallet oerhört viktigt vad det än gäller!

Cattis avslutar med att hon är förvånad över att ha valt Vänsterpartiet, eftersom hon inte övervägt det tidigare. Själv är jag förvånad över att hon inte insåg det tidigare, vilket jag tycker kan rikta en del kritik mot Vänsterpartiet i stort som inte tycks nå ut med sitt budskap ens till de som verkligen berörs av det.

Visserligen avslutar hon med att hon inte alls bestämt sig till 100% vad hon faktiskt ska välja i slutändan, eftersom ett par partier inte anammade utmaningen.

Men jag hoppas och håller tummarna för att det ska bli Vänsterpartiet, eftersom jag uppriktigt tror att det är det bästa partiet för henne i synnerhet och för nästan alla andra också. Utöver det lilla fåtal som aldrig någonsin riskerar att bli sjuka en längre tid eller helt utan jobb eller på annat sätt halkar utanför arbetsmarknaden och behöver det viktigaste som samhället har att göra: Stötta de som behöver det.

Vi andra klarar oss onekligen rätt bra ändå, som samhället ser ut idag, även om vi får lägga några kronor extra i skatt på både lön och bensin.

Jag ska försöka följa Cattis lite i fortsättningen och jag önskar henne framförallt lycka till, oavsett hur valet går och oavsett vad hon till sist väljer i slutändan!


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

En mycket förvirrad politik

Det är lätt att vara hård mot de rödgrönas budgetförslag, inte minst bensinskatten, men det är notabelt att Reinfeldt själv inte svarar på frågan om bensinskattehöjningar när han får en fråga om de kan tänka sig att höja den...

Precis som igår så anser jag att det är en rättvisare budget eftersom den tar från de rika och ger till de fattiga. Det är absurt att ta ut högre skatt för de som har lägre inkomst som man gör idag och Robin Hood vänder sig i sin grav...

Roligast av allt idag är dock den förvirrade Jan Björklund, som inte ens vet vad för politik regeringen har beslutat, trots att han är minister... Hur ska man då kunna styra sitt departement på rätt sätt?

Mer media nsk nsk gp dn dn dn dn dn hd hd svd svd svd svd svd svd svd svd svd exp exp exp exp exp exp skd skd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!


måndag 3 maj 2010

En rättvisare budget från oppositionen

I morse skrev jag om hur striden om pensionärerna går vidare, men nu handlar det närmast om striden om befolkningen och väljarna och skuggbudgeten som oppositionen la idag.

Att den skulle få hård kritik var naturligtvis självklart, för annars skulle regeringen inte göra sitt jobb alls.

En märklig sak är att de får kritik för nedrustning av försvaret, något man i sig kan diskutera. Men den minnesgode vet mycket väl att det var något som fick utstå rejäla besparingar i början av alliansens mandatperiod, så frågan är varför det gnälls?

Att det finns vinnare hos förslaget som de rödgröna lägger fram är självklart. Lika självklart är att det är de som är fattigast och blivit av med mest under allianstiden som får tillbaka mest, som att de på andra sidan det ekonomiska staketet får något mindre i plånboken.

Visserligen försöker allianspolitikerna göra det hela till en fråga som heter Jobb kontra bidrag, när det egentligen handlar om att ge människor möjlighet att alls få vara sjuka i många fall och få en möjlighet att ha en fungerande ekonomi. Precis som jag sagt tidigare så behövs pengarna bättre hos de med minst pengar, inte hos de som sparar och lägger på hög istället för att konsumera livets nödtorft, något som även ger mer försäljning.

Sen ska man inte glömma att det inte enbart handlar om att ge pengar till "bidrag" hur lättvindigt som helst. Men det är kanske det som är lättast för kritikerna att ge sig på?

Man väljer också att ge kommuner och landsting mer pengar, där mitt eget landsting Kronoberg får en del som gör det möjliga till bra satsningar:

– Vi kommer bland annat satsa på att minska det ekonomiska gapet mellan pensionärer och vanliga löntagare, enligt vårt förslag halveras det med den sänkta skatten vi presenterar, sa Carin Högstedt (v).
Partierna vill göra stora satsningar inom skola, vård och omsorg. 12 extra miljarder, förutom de som regeringen satsar.
– Det kommer gynna länets kommuner, när den fått genomslag betyder det 176 miljoner extra till landsting och kommuner och omkring 220 nya jobb, säger Tomas Eneroth.
Extra pengar till utbildningsinsatser skulle ge 800 nya utbildningsplatser till Kronoberg varav hälften inom kommunernas kunskapslyft och ungdomslyft.
Andra delar som kommer gynna länet är satsningen på mindre företag och utbildningar. Det skall bli lättar att starta och driva företag.
– Vi vill göra det som alliansen lovade men inte gjorde, underlätta för småföretagen, säger Tomas Eneroth.
Han menar att stora delar av budgeten som betonar sönkta arbetsgivaravgifter för unga, investeringsstöd, och satsnignar på infrastruktur även utanför länet kommer gynna länets företag.

De delar av budgeten som skulle kunna slå tillbaka mot länet som till exempel höjd koldioxidskatt och därmed högre bensinpriser kommer kompenseras av höjda reseavdrag.
– Sen finns det pengar för att utveckla kollektivtrafiken och hjälpa invånarna att köra mer miljövänligt, säger Tobias Adersjö (mp).
Det låter betydligt bättre än det den regering som ändå inte förändrar tillsättningarna de kritiserat tidigare socialdemokratiska regeringar för presterat så här långt.

Och kanske framförallt så innebär det att fler människor får en chans att bli friska istället för tvingade till jobb sjuka.

Det kan behövas när de borgerliga inom landstinget går emot vad de anställda vill...

Kort sagt så kan högermarginalen till Satsningar på jobb och välfärd sammanfatta det hela. Sambor utan barn i hus med högt taxeringsvärde förlorar. De med barn, pensionärer och ensamstående föräldrar tycks i hög grad vinna.

Mer media svd ab ab ab ab ab dn dn dn dag dag exp exp exp exp gp gp gp gp gp
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!Varför inte omformulera frågan Roland?

Varför behandlas inte V som sd? frågar sig Roland Poirier Martinsson hos SvD idag?

Undrar varför han är så ointresserad av faktisk dagspolitik?

Mängder av år sen jag skrev en insändare så visar jag hur allianspolitikerna av idag, i synnerhet centerledaren, väljer att vika sig ner för Kina och dess makthavare, och kalla dem för vänner, något V definitivt inte gör.

Frågan är varför Roland inte behandlar centern som han behandlar V? Det borde vara intressantare för honom, både med tanke på att han är troende och med tanke på att han påstår sig vara emot diktatoriskt tänkande.


Insändaren ser ut så här:

Alla minns vi Göran Perssons allt annat än genomtänkta hyllning av "stabiliteten i Kina" för fjorton år sen och hur hårt han kritiserades för det av de borgerliga.
Det gör det konstigt att läsa hur dagens allianspolitiker nu böjer sig djupt ner utan problem åt besökande kinesiska intressen, med medföljande vicepresident Xi Jingping i spetsen, för att få igenom ett köp av Volvo.
Det rapporteras bland annat från presskonferensen efteråt att Maud Olofsson kallat Kina för ”goda vänner”...
Man kan tycka vad man vill om religion och troende, men de flesta svenskar, även icke-troende, anser att man ska få vara kristen och ha yttrandefrihet.
Det är förvånande att höra om hur den svenska missionsbåten Elida, med texten ”Sailing for Jesus Christ” på sidan, hotas när de ankrat vid sin vanliga kajplats, nära skeppet Götheborg som de kinesiska ledarna ska besöka.
Skepparen på båten berättar i ett pressmedelande att det utgått påbud om att politiska eller religösa paroller inte fick riskera störa kineserna, hur han blivit ombedd att flytta båten, hur polisen försökt dölja politiska budskap vid en demonstration i samband med volvoaffären och hur polisen berättat för honom att ”inga obekväma budskap får störa statsbesöket”.
Därför är det mycket märkligt att se hur tyst det är, inte minst bland allianspolitikerna, när man lägger sig så platt för den diktatur som avrättar fler människor än vad resten av världens länder gör tillsammans och hur lite uppmärksamhet det får i media att man inte vill tillåta Elida få sprida sitt budskap lika fritt som om det inte fanns kinesiska makthavare i närheten...
Det känns oerhört konstigt att hela tiden se en undfallenhet mot visst håll, när man hela tiden applåderar annat.
Jämför med hur politiker och media lyfter fram hoten mot konstnären Vilks, med hur denna händelsen hanteras.  Det Elida drabbas borde vara minst lika  viktigt att skriva om och försvara som det som drabbat Vilks, eftersom det riskerar ge större påverkan när det handlar om världens största stat både vad det gäller antalet invånare och antalet avrättade, än när enstaka extremister som hotar en person.
Som vänsterpartist blir man ofta slagen i huvudet med att man skulle vara för diktaturer eller mot demokrati på något annat sätt.
Under min tid inom vänsterpartiet så har jag aldrig träffat på någon som förespråkat något annat än demokrati och yttrandefrihet eller hävdat att Kina är ”goda vänner”...
Den bygger naturligtvis på inläggen med namnen Vem bryr sig om diktaturer egentligen? och Men från Peking hörs det inget.


Uppdaterat: Några dagar senare så skickade jag in denna texten även till kristna Dagen, med tillägget nedan:
I vanliga fall brukar Kristdemokraterna anses stå på de små människornas sida. Men i detta fallet, precis som vad det gäller fördömandet av folkmordet i Armenien, kritiken mot vapenexporten (nämnd av ledartext i Dagen tidigare) eller de utmaningar, som Birger Thuresson nämner i Dagen 26 mars, på hemmaplan vad det gäller rasism, sociala orättvisor och engagemang för flyktingbarn kommer engagemanget från politiskt håll från vänsterkanten. Det är omöjligt att se att regeringen, med kristdemokraternas stöd, på något sätt har gynnat de mest utsatta. Inte ens när det gäller kristnas yttrandefrihet i Sverige.

Uppdaterat 


Roland ger svar på blogginläggen mot hans debattinlägg men nog tycker jag att han smiter undan väl lättvindigt med att hänvisa till centerns historia, när det snarast är nutiden som är problemet både för dem och andra allianspartier...

Och då har jag ändå inte bett honom be om ursäkt och förklara alla suspekta saker som den katolska kyrkan sysslat med varken i nu eller dåtid, trots att han själv är katolik.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Striden om pensionärerna går vidare

För att gå vidare från Diverse politiska funderingar från igår så kan man konstatera att striden om pensionärerna går vidare och att förtidspensionärerna tycks bortglömda av båda sidorna.

Visserligen har det varit så tidigare att förtidspensionärerna har haft högre ersättning än vad ålderspensionärerna har, men det ter sig lik väl märkligt att de oavsett vilka som vinner valet ska fortsätta vara bortglömda i så mån att de inte får sänkta skatter eller höjda ersättningar, som de andra pensionärerna får. Varför förklaras tyvärr inte av de rödgröna, vilket jag tycker är en direkt brist.

I övrigt så tycker jag att vår näste finansminister tycks ha klarat sig bra i debatten hos SvT och vann ett antal poänger, inte minst angående regeringens svar om vilken politik de ska föra om de vinner, som inte tycks komma...

En märklig sak är att vänstersidan tycks mer benägen till sänkningar av arbetsgivaravgiften... Personligen tycker jag det är ett bra förslag, i synnerhet om man kan knyta den till nyanställningar, och då talar jag om riktiga nyanställningar av tillsvidare anställningar, något som annars brukar vara klassisk borgerlig politik...

Mer media ab e24 e24 e24 dn dn dn exp gt gt ab gp svd skd hd hd dn smp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

söndag 2 maj 2010

Undrar om folk är kloka?

Vi såg en direkt bisarr dokumentär tidigare ikväll på SvT som hette Vargkriget som visade att det finns gerillaliknande organisationer som agerar för att helt utrota vargen i Sverige.

Det var på gränsen till svårt att ta det hela på allvar, men jag betvivlar uppriktigt sagt inte att det finns de som är så hatiska mot vargen att de gärna hade organiserat den här typen av totalt utrotningskrig mot de få vargarna som finns i landet.

Det mest korkade argumentet under hela filmen var det om att det inte var en riktig demokrati längre och att det var därför de sköt vargar för att få som vanliga människor vill.

Problemet är bara att det finns en tydlig majoritet, närmare bestämt 70% av svenska befolkningen, är för att ha varg i svenska faunan...

Att dessutom avsluta med att man gärna skjuter oss som är positiva till vargen visar ännu mer vilka grupper det är som inte vill följa demokratins spelregler och dessutom tar gerillakriget över till människor också.

Varenda gång jag skriver såna här inlägg så får jag alltid inlägg som hävdar att jag är stockholmare och inget förstår...

Jag säger igen: Jag bor med skogen som granne, rör mig ofta i skog och mark och jag vågade springa även under de veckor det fanns varg i skogen här och jag tycker att vi ska ha en vargstam som är stark nog att överleva.
Mer media exp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Diverse politiska funderingar

Apropå nya bra förslag och desperata påståenden, som jag skrev om tidigare...

Det är inte särskilt svårt att notera att alliansens nedläggning av Djurskyddsmyndigheten har inneburit en tydlig försämring.

Precis som sägs hos DN så är det en försämring att lämpa över det på jordbruksverket som ska stå både på djurens- och djurproducenternas sida. Det är naturligtvis nästintill en omöjlighet och nedläggningen är ett hänsyn gjort till de som valde att stödja allianspartierna för att få bort kontrollerna. Något jag anser att Eskil Erlandsson är en av de som ligger bakom.

Det förvånar mig lite att regeringens betyg är fortsatt högt, trots att de inte ligger bra till opinionsmässigt och jag vet inte riktigt om förklaringen som artikeln ger stämmer. Har ni några förslag på varför det kan vara så olika?

Alla ska få höjd skatt är naturligtvis något som få tycker om, men förhoppningsvis klarar S av att vara så pedagogiska att man också visar på vad man får för pengarna, eftersom det gång på gång visar sig att svenska gärna betalar hög skatt, bara de kan se att det finns bra sjukvård m m för pengarna.

I övrigt noterar jag att en moderat som inte hängt med skriver på Aftonbladets debattsida och frågar om hur S ska göra med rot-avdraget.

Hade han orkat googla så hade han sluppit skriva den debattartikeln. De vill utöka det att även gälla hyresrätter men välja att ta bort den den dagen vi är i en högkonjunktur.

Att argumentera för att behålla det utifrån att fler betalar skatt är horribelt för i så fall kan vi lika gärna börja belöna alla som på något sätt fuskar.

Då är det självfallet bättre att ge mer pengar till skatteverket för att utföra kontroller.

Jag noterar även att många vill rösta hemifrån. Frågan är om man vågar skapa ett sånt system, då få system tycks idiotsäkra? Är det ens värt mödan att chansa med att försöka göra ett sånt system?

Å andra sidan tycks bankerna ha bra system numera, för det är väldigt längesen jag hörde om någon som blev av med pengar via sin internetbank...

Mer media dn dn dn dn dn ab ab gp exp exp exp exp exp exp hd hd dag dag svd svd skd
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!