torsdag 28 juni 2012

Finns vården om ingen vet om den?

(Publicerad 28.6 -21 i Smålandsposten)

Finns vården om ingen vet om den?
Svar till Pernilla Sjöberg
Pernilla Sjöberg hävdar att det existerar klimatvård i Kronobergs län och att tio personer om året får möjlighet att utnyttja den.
Men frågan är hur mycket den egentligen existerar,? På Landstingets hemsida går det ej att söka upp att det existerar som val för psoriasispatienter. Väljer man att söka på klimatvård, så hittar man enbart en hänvisning till till reumatiska sjukdomar och att den "ev kommer att tas bort i Landstinget Kronoberg".
Jag har även kontakt med flera patienter, som fått beskedet av läkare att det inte existerar, trots att läkaren anser att det hade hjälpt dem. Även den unga kvinna som lider av psoriasis, psoriasisartrit samt reumatism fick det här beskedet.
Jag har m a o svårt att se att det existerar ens för den grupp med psoriasis som Sjöberg påstår. Syns man inte och vet ingen om att du existerar, så är du inget val.
Att Sjöberg inte alls kommenterar den patient med MS som i sin anmälan till Patientnämnden konstaterar att hon åker iväg till sin klimatvård i rullstol, men kan gå tillbaka förstår jag, eftersom det inte finns någon ursäkt till att dra in den typen av vård. Även hennes läkare anser att hon blir märkbart bättre efter vården och att hon då kan återgå till sitt deltidsarbete.
Bland annat Skåne, även det borgerligt styrt, skickar sina MS-patienter till klimatvård. Frågan är varför de gör det om det inte hjälper patienterna?
Eller om man vill kan man fråga sig varför arbetslinjen inte gäller MS-patienter, som i fallet med kvinnan ovan, som vill tillbaka till jobbet, men inte kan det på grund av bristande rehabilitering?
Sjöberg hänvisar till medicinering. Som sagt så är de biologiska medicinerna förknippade med inte bara så hög kostnad att det är tveksamt i många fall om det blir en besparing, utan även så stora biverkningar att det inte i alla fall faktiskt underlättar patientents liv.
Den miljon Vänsterpartiet lyft fram i den här frågan till klimatresorna i budgeten gäller alla grupper som kan bli hjälpta. Gärna i kombination med kultur i vården och motion på recept. Två saker som den borgerliga alliansen accepterat, trots att Socialstyrelsen inte slagit fast att de har medicinsk och vetenskaplig bevisbarhet på effekt. Det gör alliansens politik motsägelsefullt.
Jerker Nilsson, Vänsterpartiet
ersättare i landstingsfullmäktige


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 27 juni 2012

Framtiden börjar alltid med barn och unga

(Publicerad i Smålandsposten 27.6 2012)

Framtiden börjar alltid med barn och unga

2020 börjar närma sig sitt slut. Vänsterpartiet har sen 2014 ändrat på det som inte fungerade med maxialliansen.

De talade om att förbättra skolan och få fler människor att flytta hit, men vågade aldrig lyssna på experterna och satsa de pengar som behövdes.

Visserligen fanns det klagomål när vi efter valet 2014 höjde skatten. Men det behövdes för att satsa på genomförandet av efterfrågade förändringar i Älmhult. Kritiken de tystnade snabbt och gjorde att valet 2018 blev en röd vinst med stor majoritet.

Vi valde att höja skatten för att få fart på bostadsbyggandet och för att få fler intressenter för att våga investera här. När de såg att kommunen satsade där det inte bara behövdes, utan även där det lönade sig bäst, så blev vi en attraktiv kommun för nästan alla.

Kombinationen av fler billiga flerfamiljshus, samt rejäla satsningar på barnomsorg och skola har gjort det många undersökningar under 2012 visade: Att människor flyttar till orter som Älmhult för barnens skull i första hand.

Det har fått fler människor att flytta hit än i någon annan mindre kommun i Sverige. De ser främst till barnens bästa och ser låg skatt som lågprioriterat.

Vi införde landets högsta bemanning av personal inom förskola, skola och omsorg.  Förskolan fick sin dubbelbemanning så att de anställda aldrig behövde vara själv med många barn igen. Skola- och barnomsorg blev en av landets bästa.

Satsningarna har gjort att färre barn och unga än på årtionden är i behov av specialundervisning och vi behöver numera inte lägga ner stora summor på barn som mår dåligt.

Ryktet spred sig snabbt. Vi har fått många inflyttande med hög utbildning, som inte bara gjort att Ikea flyttat tillbaka mer verksamhet, utan även att många nya företag letat sig hit där människor gärna rotar sig för gott.

Vi valde även att satsa på kortare utbildningar för människor inom de områden företagen i vår närhet efterfrågade, vilket fick arbetslösheten att bli lägst i landet.

Även de äldre har valt att flytta med sina barn- och barnbarn hit. De vet att den dagen de hamnar i behov av omsorg får de välja fritt hur den ska se ut. De har dessutom rätt till omsorgen från 80 år, oavsett hälsostatus. Alla mätningar visar att tryggheten har ökat mer i Älmhult än någon annanstans.

För att ge våra nya invånare fler anledningar att flytta hit och stanna kvar här, så har det gjorts stora satsningar på kultur- och fritidsområdet. Det finns inte bara ett motionsspår med fungerande belysning i varje del av kommunen och en ny stor sim- och idrottshall, utan även ett fungerande kulturhus med stor mängd och bredd på verksamheten för både unga och gamla.

2020 är det första året vi är i fas med investeringarna. Det höjda invånarantalet har gjort att vi får in så mycket skattepengar att vi kan sänka skattesatsen igen till en av landets lägsta.

Detta är vårt drömscenario för 2020. För att komma dit måste man först våga satsa något. Det försöker vi göra redan idag!

Jerker Nilsson ordförande
Annika Andersson medlem
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!