onsdag 13 mars 2013

Prestige hos maxiallianspolitikerna i Älmhult


Smålandspostens artikel visar ungefär vad jag och Vänsterpartiet har anat hela tiden som ligger bakom Anci Stiernas plötsliga sorti.

I botten ligger även, som bl a Stefan Jönsson (S) fört fram tidigare, i huvudsak olika syn på skolpolitiken mellan centern och moderaternas företrädare, som hela tiden är det som mest påverkat skolan och de problem de har haft.

Ett bevis för att Anci Stierna i själva verket är en bra tjänsteman är att hon så snabbt får en ny tjänst i Staffanstorp, som naturligtvis vetat om problemen i Älmhult, trots att den nya anställningen som produktionschef för skola och förskola på intet sätt är lättare att sköta om än den i Älmhult. Däremot så har hon antagligen betydligt bättre och mer realistiska politiker att jobba mot, trots att även den kommunen är borgerligt styrd.

Hade Stierna varit den enda högre tjänstemannen eller ens vanliga läraren som haft problem med de styrande politikernas strypsnara på skolan så hade kanske även jag misstänkt att en stor del av problemet låg hos henne. Men med tanke på att det är väldigt vanligt att man hör om hur mycket på knäna de anställda går inom utbildningsverksamheten går så var det snarare så att hon var en av få som hade mod nog att tydligt även utåt allmänheten tala om hur illa det var. Det tycks som om det är självklart för alla, utom de styrande politikerna, att färre vuxna per barn är en negativ utveckling för barnens skull.

Jag har full förståelse för att Stierna utifrån den faktiska spark utåt hon får ska ha ha ett avgångsvederlag. Men det visar också på att man tänker för mycket i prestige hos de ledande maxiallianspolitikerna och ignorera att det inte bara är skattepengar utan även kunskap man gör sig av med.

Enligt uppgift till mig så ska hon även sent i sin anställning ha fått väldigt dyra utbildningar. Det gör att ännu mer kostnader och ännu mer nyvunnen kunskap helt glider ur händerna på Älmhults kommun och som Staffanstorp därför får helt gratis.

Mest av allt hoppas jag att de ledande politikerna har lärt sig något av den här härvan och att skolan nu får lugn och ro att prova sin nya organisation, till barnens främsta och inte till politikernas främsta.

Jerker Nilsson, ordf Vänsterpartiet Älmhult


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 11 mars 2013

Skrivelse till Kommunstyrelsen

Skrivelse till Kommunstyrelsen

Ibland får man höra att det är utopi med avgiftsfri kollektivtrafik. Älmhults kommun har med hjälp av länstrafiken och Ikea visat att det är möjligt.

Nu vill vi se ytterligare ett steg i den riktningen, för allas bästa, så att fler människor kan utnyttja det än de som bara vill åka mellan den nya handelsplatsen och järnvägsstationen.

Vänsterpartiet i Älmhult har diskuterat om hur det är dags att börja vidareutveckla "Snålskjutsen" och vi har noterat att man har börjat planerat för en utökning av rutten. Därför vill vi vidareutveckla tanken kring att ha gratis busstrafik.

Vi tycker det är bättre med en busslinje som går där människor bor och där människor vill stiga av i högre grad än idag.

Det sparar miljön eftersom färre kör bil.
Det ökar tillgängligheten för de som av ålder eller funktionshinder har svårt att ta sig fram.
Det minskar behovet av att utnyttja färdtjänst. Det gynnar de som har låg inkomst.
Det kan minska bilismens framfart och trängsel i centrala Älmhult.
Centrumbutikerna med sina anställda blir gynnade.

Vi tycker därför att linjen "Snålskjutsen" ska utökas. Den bör gå förbi Ikea-varuhuset och järnvägsstationen som idag. Men bör utökas att gå en längre sträcka både inom Älmhults olika bostadsområden, industriområden och förbi de huvudstråk av affärer som finns i de centrala delarna av vår by.

Man kan t ex tänka sig att turtätheten minskas med en tur. Men att den vid tur 1 går runt t ex bostadsområdena väster om järnvägen, vid tur 2 vid bostadsområdena norr om centrum, vid tur 3 bostadsområdena söder om centrum. Man kan lägga turerna så att stationen och handelsområdet passeras, samt att centrum passeras vid en eller flera av turerna.

Eftersom de frågorna formellt sett beslutas av länstrafiken så önskar vi att de här önskemålen beaktas av de politiker och tjänstemän från Älmhult som är inblandade i diskussionerna kring bussens sträckning och förs fram som önskemål.
Älmhult 10 mars 2013


Jerker Nilsson, Vänsterpartiet

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

söndag 10 mars 2013

Nordens Ark november 2012

Jag minns inte vilken gång i ordning det här var som vi var på Nordens Ark, men det var som vanligt lika trevligt som det brukar.

En sak har vi lärt oss, off-season och när det inte finns så mycket löv m m på träden gör att man får parken och djuren, och i viss mån djurvårdarna, helt för sig själva. Man upplever att man kommer djuren närmare och får mer möjlighet att få se djuren på lite närmare håll än annars.

Fler bilder finns i mitt öppna facebookalbum från det här besöket.

Vit stork


Przwalskis vildhäst


Lappuggla


Pilgrimsfalk


Röd PandaBlåmes 


Snöleopard


Amurleopard


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Djur- och Natur vintern 2013 i Liatorp med omnejd

Det har helt klart sina fördelar med att bo, som vi gör, så nära skogen så att den är vår närmast granne. Vi har båda helt klart fler djur och mer uppätna växter, än en pedantskött perfekt trädgård, som ser lika kliniskt ren ut från mångfald som valfri golfgreen... :)

Utöver bilderna och filmen nedan så finns fler bilder på min facebook.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!