söndag 2 december 2012

Anförande i kommunfullmäktige i Älmhult 28 nov 2012

Man kan i Vänsterpartiet Älmhults blogg/hemsida läsa mitt anförande vid budgetfullmäktige 28 november 2012: http://almhult.vansterpartiet.se/2012/12/02/kommunfullmaktige-28-nov-2012/

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 28 november 2012

Märkligt resonemang

Nä, jag kan aldrig tycka att det är rätt att elev kan slippa viss undervisning.

I synnerhet inte när det handlar om En pappa som förbjuder sin dotter att se en film om förintelsen.

Visserligen kan jag till viss del förstå hans poänger i att visa något speglar verkligheten, som pappan lyfter fram i skärmdumpen nedan, men jag tycker inte riktigt det räcker. Det ena utesluter inte det andra. Snarare kan det förstärka varandra i att visa att högerextremism och nazism och extrem nationalism är negativt. Och även om t ex Schindlers List, som han tar exempel på, bygger på en verklig händelse så är det ingen dokumentär, utan en spelfilm även den.

Det som absolut retar mig mest är att alla tagit som intäkt för att pappan som inte vill låta dottern se filmen, som gärna ville se den själv, är en extremist som står på motsatt sida till judarna. D v s att det är en man som är muslim.

Men om ni klickar på bilden/skärmdumpen nedan, så kan man snabbt konstatera att det inte är det som det handlar om, eftersom han ger sitt godkännande på ett sätt som knappast någon med extremistiskt tankesätt hade gjort.Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 27 november 2012

Landstingsfullmäktige 26-27 nov 2012

Jag är med på landstingsfullmäktige, som bland annat hanterar budgeten inför nästa år, som så här långt varit ett intressant fullmäktige, som bl a Smålandsposten rapporterar om.

Jag hoppas framförallt att alla verkligen tar sig tid att titta igenom de 10-15 minuter av Sverigedemokraten Börje Tranvik, som är förstanamn hos Sd:s landstingsgrupp, framträdande som är förvirrande och svårförståeligt. Då vill jag ändå hävda, efter att ha hört honom ett tiotal gånger försöka förklara vad Sverigedemokraterna vill i landstinget.


Tyvärr har inte smp.se med där hans politiska motståndare från alla sidorna ber honom förklara vilka externa organisationer han talar om. Ingen, inte ens Börje Tranvik själv, verkar veta vilka organisationer det är. Trots många försök förklara det. Det går att se hans framträdande här: http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/fullmaktiges-debatt(3541015).gm?service=mediacenter


Däremot går det att idag, med direktsändning från kl 09.00, att se en direktsändning från dagens fullmäktige, där bland annat jag deltar som tjänstgörande ersättare framåt eftermiddagen: http://www.ltkronoberg.se/Medborgare/Demokrati-och-paverkan/Landstingsfullmaktige/Sandning-fran-fullmaktige/


Och, vilket kanske är det mest intressanta, på samma adress kommer det att inom några dagar lägga upp en inspelning av båda dagarna, där det går att igen se Börje Tranviks oförmåga att förklara vad han vill och vad Sverigedemokraternas politik i landstinget går ut på.


En rapport från första dagens landstingsfullmäktige:


Susanne Frank: Går inte att investera som i den privata sektorn för att få vinst inom sjukvården. (Naturligtvis går det eftersom man gör patienter friskare och minskar risken för återbesök).

Vill göra sig av med så mycket hyrpersonal som möjligt, för att spara pengar. Utom där det behövs för patientsäkerheten.

Anna Fransson replikerar med att de har få visioner.

Anna Fransson: Lyfter fram att staten borde bidra med mer skattepengar, men att regeringen väljer att satsa på jobbskatteavdrag, som påstås skapat några få nya jobb, där var och en kostat mycket.

1 500 anställda i Landstinget Kronoberg om man valt att anställa här om man inte haft jobbskatteavdrag.

Vi har väldiga klasskillnader i den vården vi ger i Kronoberg idag. De kvinnor med mest inkomst har dubbelt så hög överlevnad vid bröstcancer än de som har låg inkomst.

Lennart Värmby: Sociala investeringsfonder kombinerat med en satsning på den sociala ekonomin och företagandet: Plan för arbetsplatser för personer med funktionsnedsättnng, De landstingsdrivna vårdcentralen är det naturliga försthandsvalet, samverkan med Linneuniversitetet för ett universitetssjukhus, Bättre högkostnadsskydd eftersom försämringen som de borgerliga drev igenom får bidra med 6 miljoner mer i egenavgifter. De får finansiera de borgerligas obalans i budgeten.

Budgeten visar att vi har en hälso- och sjukvård som kostar 100 miljoner mer än i borgarnas budget.

Endast 2 öres skattehöjning räcker för att återställa högkostnadsskyddet. Med 45 öre så får man en budget i balans.

Flera undersökningar visar att högskatteländer som de nordiska länderna har bättre standard än motsatsen. Men istället väljer man att sänka bolagsskatten.

Trots att man vet att skolresultat är kopplat till sjukdom til socioekonomisk standard och att de i underklassen, som växer, får sämre vård så undrar man om nästa avdrag ska bli ett för de som söker privat sjukvård?
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 8 november 2012

Äntligen kan Älmhult gå framåt!

Äntligen kan Älmhult gå framåt!

Vänsterpartiet glädjs med att de borgerliga partierna i Älmhults kommun till sist äntligen har insett att man inte kan, med snålhet mot människor av kött blod som broms, bromsa sig ur satsningar på kommunen, utan väljer att öka skatten oväntat mycket för att vara en borgerliga majoritet. Det är däremot synd att det har tagit sån tid för att ta det beslutet, eftersom det hela tiden har drabbat barnomsorg, skola och äldreomsorg, samt de anställda inom dessa områden.

Det gör att det är mycket tveksamt om det här verkligen räcker. Men det är en bra början.

Förhoppningsvis så kan det bli lugn och ro ett tag framöver för de anställda, elever/boende och anhöriga att andas ut och själva kunna känna efter om det är rätt saker det satsas på under kommande år.

Glädjande är det även att se att kristdemokraten Dan Bülow nu, enligt media, verkar tycka att man ska sälja Orangeriet. 

Vänsterpartiet gick ut med den åsikten redan förra året i media, trots att annat påstods i gårdagens tidning, att vi tycker att det ska säljas till varje pris. Den åsikten har vi aldrig vikt av från. Vi tycker fortfarande att det är viktigare att sälja av Orangeriet, även om det så är för endast 1 krona, än att fortsätta dras med den kostnaden och att CityKyrkan hellre får hela anläggningen så billigt som möjligt, än att de bara köper den ena delen.

Att hyra ut delar eller hela anläggningen är visserligen mindre dåligt än vad vi har i dagsläget, men om de intresserade hyresgästerna inte klarar av att driva sin verksamhet, så riskerar skattebetalarna igen att stå med en kostsam svarte petter.

Det är tråkigt att höra att vissa, som Sverigedemokraterna och den man som i våra ögon lurade på den tidens naiva politiker Orangeriet, ställer boendet för ensamkommande flyktingbarn mot de bristande resurserna till skola och omsorg.

Utöver de för låga skatterna, länets lägsta, tycker vi att det bör lyftas fram att driftskostnaden per år, i kommunens ägo i dagsläget, för Orangeriet är en halv miljon mer än vad boendet för flyktingbarnen kostar och att man därtill behöver lägga ca 15 miljoner till för att få hela byggnationen färdigställd. Lägger man ihop alla kostnaderna som varit för Orangeriet, från planeringen fram till vad det kostar färdigställt, så stort att det gått att driva dagens flyktingboende för ensamkommande barn i tiotals år, kanske till och med flera tiotals år.

Även de personer som tycker att skatter ska vara så låga som möjligt, bör det påpekas att Älmhults skattesats nästa år fortfarande är ett av de lägre i länet.

Även majoritetens vilja att ta till sig av oppositionens förslag till skolomändring, med att som förr enbart ha ett enda högstadie, istället för 6-9 skola, i kommunen ser vi positivt på. Det finns inte bara ekonomiskt besparande åtgärder. Utan även det faktum att det blir billigare med färre specialutrustade lektionssalar (t ex i de naturorienterade ämnena, slöjd och hemkunskap) och att man får en koncentration av lärare på samma skola med samma specialområden. Det är rätt väl känt faktum att människor som sysslar med samma saker, oavsett om det är skola eller inte, lär av varandra och får en bättre undervisning i slutändan, om man lär av varandra på daglig basis.

Läs även Bättre sent än aldrig, om samma ämne.

Jerker Nilsson, ordförande Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 6 november 2012

Bättre sent än aldrig...

Det är skönt att se att inte ens de borgerliga politikerna i Älmhults kommun kan låta bli att höja länets lägsta skatt, även om den fortfarande är låg jämfört med flera andra grannkommuner. Vi blir varken hög- eller lågskattekommun i Kronoberg, utan lägger oss i mitten.

Det går att dra många växlar på att de inte håller sina vallöften, men någonstans måste man ju säga att de, äntligen, ser till att ordna till kommunens ekonomi som verkligen håller på att gå över styr med alla satsningar som man lånar pengar till.

Men nu kanske gamla och barn slipper få vara de som faktiskt betalar för den orimliga skattesatsen och istället kan det kanske få bli något bättre verksamhet hos de som bäst behöver det och de som jobbar med människor?

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 1 november 2012

Vänsterpartiets motion hade hjälpt handikappad 91-åring

Det är verkligen skrämmande att se hur man kan behandla en äldre människa med multisjukdomar/multihandikapp.

Hade majoriteten accepterat vår motion som hade låtit alla som velat över 90 år fått omsorgsboende utan föregående prövning så hade den här mannen inte behövt vända sig till media.

Är det verkligen värt de pengarna som sparas?

Det stämmer då uppenbarligen inte som socialnämndens centerpartistiske ordförande och Peltola påstod vid fullmäktige för drygt två månader sen, att alla som vill ha hjälp faktiskt får det, så att vår motion var onödig.

Vår motion såg ut så här:Motion om verklig valfrihet 
Idag bestämmer kommunen vilka hemtjänstinsatser som ska göras och vilka som ska få det. 
Vi tycker det är dags att låta den som är fysiskt förhindrad att själv röra sig obehindrat, får mer makt över sina egna liv och mer valfrihet. 
Man är inte nödvändigtvis intellektuellt förhindrad att välja vad man prioriterar främst i sitt liv. De som är berättigade till hemtjänst är individer de också och ska få välja fritt om de vill. 
Därför ska de som har hemtjänstinsatser få välja annat än att få rent praktisk hjälp med t ex inköp, städning, tvättning och mat. Man borde själv kunna få bestämma om man istället vill gå i affärer, gå på bio eller teater, köpa nya gardiner och få dem uppsatta osv. 
Idag får de över 80 år ansöka om hemtjänst. Vi tycker det bör förändras till att alla över 80 år som vill ha hemtjänst i någon mån, får det upp till åtta timmar per månad, utan prövning.  
Vill man ha fler timmar än de åtta eller särskilt boende, så ska ansökningarna genomföras på nuvarande sätt. 
Vi vill också att man förändrar rätten till särskilt boende till att bli utan prövning, för alla över 90 år. 
I kommuner som, med framgång, infört liknande har det visat sig att även tryggheten hos de äldre har ökat. Det påverkar även det psykiska måendet, vilket påverkar övrig hälsa, att få en ökad rörlighet och mer möjlighet till stimulans, vilket kan påverka de reella vårdbehoven och på sikt bli en minskat behov av tyngre vård. 
Vänsterpartiet yrkar därför på: 
att kommunen utreder möjligheterna för att få de med hemtjänst att själv få välja mer fritt över vad de vill ha sina hemtjänsttimmar till. 
att kommunen utreder möjligheterna att låta alla över 80 få upp till 8 timmars hemtjänst i månaden och de över 90 år få särskilt boende utan prövning.
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Vänsterpartiet vill lyssna på hur situationen är för anställda

Vänsterpartiet vill lyssna på hur situationen är för anställda

Vänsterpartiet startar idag, den 1 november, en kampanj om villkoren i arbetslivet. Vi börjar med en diskussion om hur arbetsvillkoren ser ut och hur det påverkar både oss själva och samhället. Den första delen av kampanjen kommer vi främst att lyssna till människors berättelser och problembeskrivningar. Därför lanserar vi kampanjsajten prataomjobbet.se där alla kan dela med sig av sina upplevelser från arbetslivet.

Vänsterpartiet i Älmhult kommer att ge sig ut för att besöka så många arbetsplatser och anställda som möjligt, så långt vårt lokala partis ekonomi tål det. Främst blir det kommunalt anställda inom skola, barnomsorg och äldreomsorg, eftersom de har varit så hårt utsatta den senaste tiden. 

Men vi är självfallet även intresserade av att besöka privatanställda också. För det är verkligen alla typ av anställda vi vill nå ut till. Bjud gärna in oss till din arbetsplats eller hör av er via internet eller telefon! Vi är redan inbokade på flera förskolor.

Det går även att höra av sig direkt till mig med mail (jerker@mac.se), SMS (073 - 698 90 72) eller ett telefonsamtal (samma som sms-numret), om hur din jobbsituation ser ut eller har sett ut, om du är utan jobb nu. Alla som vill får vara anonyma! 

Vänsterpartiet vill utmana regeringens arbetslinje som kan sammanfattas med att fler jobb bara kan skapas om löner och anställningsvillkor blir sämre. Fler jobb skapas inte genom sämre löner och arbetsvillkor, utan genom en väl fungerande samhällsekonomi där vi investerar i hållbar industriproduktion, infrastruktur, bostäder och en bra välfärd. Löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö måste bli bättre om vårt samhälle ska vara ekonomiskt och socialt hållbart.

I valrörelsen 2014 vill vi vara det parti som tydligast driver frågor som påverkar vardagen på jobbet för alla; från den relativt välavlönade tjänstemannen med fast anställning till timvikarier, bemanningsanställda och lastbilschaufförer.

Vi tror inte på den motsättning mellan grupper som alliansens politik gör allt för att underblåsa. De allra flesta, arbetare, tjänstemän, arbetslösa och sjukskrivna har gemensamma intressen av trygga anställningsformer, bra trygghetssystem och starka fackföreningar.

Vi vill också visa att det inte är utländska arbetare som hotar löner och arbetstillfällen i Sverige. Istället är problemet att utländska arbetare blir utnyttjade som lågavlönad, rättslös arbetskraft. Det går att ändra på genom politiska beslut i EU och här hemma i Sverige.

Fram till valet kommer Vänsterpartiet fortsätta att diskutera arbetslivets villkor. I vår rikstäckande kampanj Vi är människor inte maskiner kommer vi att synliggöra den ökade otryggheten och stressen. Vi ska ge röst åt lönearbetare i alla yrken och branscher. Och vi ska utveckla och presentera våra alternativ och visioner för ett mänskligt och värdigt arbetsliv. Ingen ska kunna undgå att det faktiskt finns ett arbetarparti att rösta på i valet 2014.

Jerker Nilsson, ordf Vänsterpartiet Älmhult
jerker@mac.se, Tel 073 - 698 90 72

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 31 oktober 2012

Till dig som struntade i det döende rådjuret

Till dig som struntade i det döende rådjuret

Kvällen den 31 oktober ca kl 21.45 , i höjd med Rephult några kilometer väster om Liatorp på väg 124 mot Ljungby, så var vi första bil till ett döende påkört rådjur.

Till dig som var förare av den bil som körde på rådjuret, och som vi sannolikt mötte strax innan vi kom fram till rådjuret, så undrar vi hur man kan lämna ett döende och oskyldigt djur på vägen utan att bry sig om det? Det gör oss inget att vi blev uppskärrade själva och offrade tid och pengar på mobilsamtal och en varningstriangel för att varna andra trafikanter så att inte fler olyckor skedde, samt antagligen skrämde upp närmaste granne genom att ringa på deras dörr en mörk natt.

Men hur kan man med berått mod lämna ett tydligt levande djur att plågas till döds mitt på vägen är obegripligt och som ditt agerande förlängde lidandet för, är totalt obegripligt. Även djur kan känna fysisk smärta och stress, och vi hoppas att din bil fick stora skador på grund av ditt agerande.

Jerker Nilsson och Annika Andersson

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Efter 6 års alliansstyre så saknas effektivitet

Efter 6 års alliansstyre så saknas effektivitet 

Apropå Suzanne Frank (M) debattinlägg 31.10 i Smålänningen

Jag hoppas att alla som bryr sig om landstingets vård, inte minst de med anknytning till Ljungby lasarett, såg och läste moderaten och landstingsrådet Suzanne Franks inlägg på sid 2 i Smålänningen 31 oktober. Det går att konstatera, efter att ha läst den, att Frank och alliansen haft makten i snart 6 år i landstinget och fortfarande anser att skattepengarna inte jobbar effektivt. Något som är ett underbetyg till sina egna beslut.

Under det senaste landstingsfullmäktige, som går att se en inspelning av i efterhand på landstingets hemsida, så säger bl a moderaten John Hed att det finns möjlighet att göra besparingar på 1 miljard, nästan en fjärdedel av hela budgeten, i vårt landsting. Han specificerar inte var det ska sparas och Frank säger inte i sin debattartikel var effektiviseringarna ska ske. Men för att spara 1 miljard så är det tveksamt om det ens räcker att lägga ner Ljungby lasarett helt och hållet.

Så sent som 2008 så valde man i den borgerliga alliansmajoriteten att höja skatten med 45 öre, gissningsvis för att man insåg att effektiviseringar och besparingar nåt vägs ände och tvärtemot sina tidigare löften. Politiskt kan jag tycka att det ska bli intressant att se var de ska kunna förändra verksamheten så att de inte behöver göra samma sak igen.

Men mest och rent mänskligt så tycker jag synd om kronobergarna som på något sätt kommer att få lida för den typen politik via en mindre human och verkningsfull sjukvård, som de sjuka kommer att få betala.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet
ersättare i landstingsfullmäktige

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

lördag 27 oktober 2012

De moderata lögnerna

De moderata lögnerna

Svar till Johan Hultberg 27.10 Smålandsposten

Johan Hultberg, moderaterna, hävdar att "Det viktigaste för att ytterligare minska klyftorna..." (min fetmarkering) och han hänvisar till OECD-siffror. Väljer man att läsa moderata Svenska Dagbladet från 7 maj i år så finns det under rubriken "Inkomstklyftorna för stora tycker de flesta", om OECD-rapporten "Divided we stand: Why inequality keeps rising" ("Åtskilda vi står: Varför ojämlikheten fortsätter öka" - min översättning) så ser man direkt att det Hultberg och moderaterna säger om deras politik är en direkt lögn. Den visar också att Sverige är ett land där ojämlikheten ökat mest och där en stor majoritet tycker att det är för stora inkomstskillnader. Den visar också att ojämlika länder är otryggare och skapar mer kriminalitet. Det är ingen slump att världens mest otrygga länder också är länderna med störst inkomstskillnader. Det märks även i Sverige där den rikaste tiondelen befolkning fått 76% i löneökning och den fattigaste tiondelen bara fått 7% inkomstökning under de senaste åren. De här orättvisorna är det jag och Vänsterpartiet kämpar emot. Hultberg och moderaterna är nöjda med utvecklingen enligt vad Hultberg själv säger.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 25 oktober 2012

Vänsterpartiet vill besöka äldreboenden och skolor

Angående den senaste tidens skriverier om bristerna inom äldreomsorgen och skolan i Älmhults kommun så kommer Vänsterpartiet att börja planera inför att besöka så många boenden, förskolor och skolor som möjligt, främst för att träffa och prata med de anställda.

Men både anhöriga och anställda som vill kontakta oss redan nu är mer än välkomna via mail eller telefon till mig, för att föra fram sina åsikter. Det går självfallet bra att vara helt anonym.

Det kommer att gå ut ett lite fylligare pressmeddelande än det här när den faktiska kampanjen drar igång.

Jerker Nilsson, ordförande Vänsterpartiet Älmhult

Mail: jerker@mac.se  Tel 073 - 698 90 72

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 23 oktober 2012

Landstingsfullmäktige 121023

Eftersändning av Landstingsfullmäktige - Mig kan man se ca 546 min in tala om det märkliga om hur man i ett dokument om folkhälsa inte kan tydligt tala om att man är emot även bruk av tobak och alkohol, utan enbart missbruk.

Ca 402 min in kan man se det märkliga hur Sverigedemokraterna pläderar för att man ska sänka den övre åldersgränsen för när alla barn kan få glasögonbidrag. Något som säkert påverkar många av deras väljares barn...

Landstingsfullmäktige 121023

Det här är inte alla frågor och inte alla som sa något av det, utan ett kortfattat urval av det jag tyckte var intressant, viktigt eller på andra sätt anmärkningsvärt från fullmäktige.

Det webtvsändes dessutom, och kommer i morgon att läggas upp en inspelning av det, så kommer ni tillbaka hit i morgon eller övermorgon så finns här en länk också.


Först är det ett föredrag om alla Växjö flygplats fördelar.


Sammanfattning av flyplatsens fördelar: Ca 20 kommuner påverkas positivt, i synnerhet Växjö, Alvesta, Ljungby, Värnamo och Älmhult.

Flygplatsen har bidragit under 25 år med ca 6900 nya anställda, vilket kostar 2 miljarder per år. Med ytterligare två turer per dag kan man öka med 1 500 personer och antalet företag med 690.

Lennart Värmby, på bilden ovan, lyfter fram att det behövs minst 34 öres höjning av skatten i landstinget eftersom det slår orättvist gentemot de som behöver det bäst.


Susanne Frank hävdar att landstinget har för många anställda, vilket blir dyrt. Men frågan är om det verkligen stämmer sett till behovet?

John Hed moderaterna nämnde att man kan skära ner 1 miljard. Hur man nu ska kunna göra det utan att t ex kunna lägga ner Ljungby sjukhus?

Jessica Lyckvall lyfter fram att man ska jobba på nya sätt och mer effektivt för att spara pengar. Men Värmby bemöter det med att man inom M alltid lovat det och att det är dags att börja visa vilka de nya och effektiva sätten är?

Börje Tranvik från Sd argumenterar om att det blivit bättre ekonomi om Sd hade styrt, för att Jimmie Åkesson sagt det... Han får mycket mothugg från både höger och vänster att det är dags efter två år i fullmäktige bli mer konkreta och lägga en egen budget.

Man beslutade att man ska bilda en förening för en sydsvensk region. Tills det är genomfört ska man skapa region Kronoberg, för att få ett enda direktvalt fullmäktige, istället för två fullmäktige idag, där bara en enda är direktvald.

Fysisk Aktivitet på Recept, FaR, för barn avslås eftersom det inte finns bevis för att det fungerar. Ändå används det redan, men inte via subventioner av Landstinget. Man vet inte heller hur barn och föräldrar reagerar på att barnet är sjukt.

Henrietta Serrrate från socialdemokraterna argumenterade bland annat för att man måste satsa mer på de svaga för att nå ett rättvist och jämlikt samhälle. Överviktiga barn kommer ofta från ekonomiskt svaga grupper i samhället. Moderaterna, bland annat via Jessica Lyckvall, argumenterade för att man måste undersöka effekterna av det hela.

Låt gå att man inte undersökt effekten av varför överviktiga barn i sig fungerar enligt FaR-konceptet. Men i övrigt är det, oavsett ålder, väldigt väl klarlagt att motion och att röra sig har en positiv verkan på många olika saker. Inte bara övervikt, utan även mot t ex depressioner.

Därför är det knappast ansvarsfullt att slösa pengar på att undersöka något som är väl undersökt.

Sverigedemokraterna har en motion som vill försämra för barn hur länge de kan få bidrag för glasögon, med en sänkning av åldern från nyss beslutade 12 år till 8 år. Strax innan blev Socialdemokraternas motion, som naturligtvis Vänsterpartiet stödde, ville förlänga glasögonbidraget till det året man fyller 19 år. Det är ett förslag som gynnar barn helt klart och Sverigedemokraterna vet antingen inte om vilka regler man nyss röstat igenom eller så vill man i bästa fall spara pengar åt landstinget.

Men däremot så är det beklämmande att man vill göra det via att spara in på glasögon till barn och unga.

Miljöpartiets motion om att få föda hemma: Jag tycker att Miljöpartiets motion om att landstinget ska utreda möjligheten att få assisterad hjälp från landstinget att få föda hemma, med barnmorskor, är mycket märklig. Och framförallt ett sätt att riskera hälsan för både och barn och kvinna.

Ingen personal verkar vilja jobba med den här typen av förlossningar hemma eftersom det är riskfyllt när något händer. Flera av de kvinnliga politikerna konstaterar att de, trots att de hade normala graviditeter och fött flera barn innan, haft förlossningar som antagligen kunnat sluta med dödsfall av deras barn.

Det är redan idag tillåtet att föda hemma, på egen risk. Men det är kontraproduktivt att riskera människors hälsa när man inte måste.

Det Folkhälsopolitiska programmet, som ska genomföras, är bra enligt mitt sätt att se det. Men det är mycket märkligt att man väljer att skriva att Landstinget ska arbeta för minskat risk- och missbruk av alkohol.

När det gäller tobak så skriver man att Landstinget ska arbeta för ett minskat tobaksbruk.

Någon nämnde att folkhälsan är viktig under fullmäktige, och konstaterade att det går att tjäna drygt 16 miljarder på några få förändringar. Vad det gäller alkohol så finns det olika siffror på vad den kostar, mellan 90 och 160 miljarder. En sjuksköterska jag pratat med gjorde en grov gissning på att ca 30% av de upptagna sjukhussängarna på det sjukhuset kan eller var relaterad till alkohol.

Den som följer polisens arbete, eller väljer att titta på statistik var det sker mest våldsbrott, inser snabbt att det inte är en slump att man ser att det är kring krogtäta områden som det är flest polisanmälda misshandlar.

Märklig hantering är ärende 13 där man väljer att inte ha fler fullmäktigedagar, trots att man har så många månaders mellanrum och så stora summor pengar, samt så viktiga saker som sjukvård. Mellan 18 juni och 29 oktober har man inget fullmäktige i vanliga ordning, utan endast ett utbildningsfullmäktige.

Fullmäktige är det enda stället i landstinget dit väljarna direkt väljer vilka som ska sitta där. Att låta besluten tas någon annanstans är inte demokratiskt.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 22 oktober 2012

10 000 färre högskoleplatser med moderaterna


(publicerad i Smålandsposten 22 oktober 2012)

10 000 färre högskoleplatser med moderaterna

Svar till Johan Hultberg

Sen Hultberg skrev sin insändare så har det både i tv-debatter, lokalradiodebatter och övrig media bevisats att hans påståenden inte stämmer.

Det finns ingen neutral bedömare som verifierar det JH påstår om jobben. Att välfärden har ökat stämmer inte, ej heller att utanförskapet skulle ha minskat. Det gör det inte med ökade inkomstskillnader.

1991 hade 7.3% ha låg ekonomisk standard. Idag är det, enligt JH:s egen regering, 14% Den största ökningen har skett sen alliansen kom till makten. De tio procent som är rikast, har fått 76% högre inkomst.

Alliansen lånar till bolagsskattesänkningen. Det är endast ca 10 storföretag som kommer att dela på den sänkningen. Vi får samma bolagsskattenivå som Grekland. Man genomför den trots att många kritiker, även långt från Vänsterpartiet, anser att det inte påverkar antalet jobb.

JH nämner att man har satsat på utbildningen. I själva verket så är det en minskning med 10 000 högskoleplatser.

Arbetsförmedlingarna skickade tillbaka mycket pengarna regeringen satsade på jobb. I Kronoberg skickades 140 miljoner tillbaka. Regelverket för att få utnyttja pengarna var mycket snävare och det var svårare att använda pengarna enligt AF. Självfallet, för alla utom moderaterna, behövs det olika regler för utbetalningarna till satsningarna beroende på var man befinner sig i landet. En stockholmsförort och Kronoberg, med mycket industri, kan skilja sig mycket åt i vad för satsningar som behövs.

JH nämner en "historisk satsning på infrastruktur". Ett exempel är järnvägarna som trots alla problem får hälften av summan som läggs på vägarna. Mycket av satsningarna är geografiskt bundna till en liten del av landet. I övrigt så permanentar man det extraanslag som funnits de senaste åren, och kallar det för satsning. Det ger inte en enda ny krona i praktiken.

Till sist så finns det förändringsvilja från Vänsterpartiet vad det gäller dagens regler för deltidsjobben. Till skillnad från moderaterna anser vi att det är bättre att ha 75% deltidsjobb och stämpla 25%, än att vara helt arbetslös. Om det missbrukades som JH påstår vore den rätta vägen att gå via företagen och AF och om det alls fanns erbjudande om tjänster på 100% att välja.

Vänsterpartiet driver sen länge lagstiftning kring rätt till heltid, och att deltid ska vara en möjlighet, inom inte minst kvinnodominerande yrken. När ska JH inse att vi alla måste ha en inkomst att klara oss på?

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet ÄlmhultInga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

lördag 13 oktober 2012

Fjortonåriga Malala Yousufzai borde fått fredspriset!

Hur kan man tycka att en organisation som EU är värd fredspriset, som t o m enligt DN:s ledare inlänkad nedan, inte borde nedlåta sig till att utse en långvarig diktator till gränspolis? 

Eller hjälpa till med vapenexport till diktaturer eller har medlemsländer där alla partier utom Vänsterpartiet vill ha vapenexport till diktaturer och krigförande länder, samt accepterar att bygga en vapenfabrik i ett av världens hårdaste diktaturer?

En olycklig resa Libyen: När Khaddafi fick jobb som EU:s gränspolis.

Jonas Sjöstedt skriver klokt om varför EU inte förtjänar fredspriset på grund av nostalgiska skäl, samtidigt som någon från icke-EU-landet Norge verkar bestämt sig för att ge priserna i förebyggande syfte... Men med tanke på att EU är i kris, så verkar det verkligen vara så...

Svenska Freds, som en gång fått fredspriset också, skriver också mycket tydligt om varför inte EU förtjänar ett fredspris.

Smålandspostens ledarsida, som fegt nog nu tagit bort kommentarsmöjligheten, ser inga problem med att EU får priset.

Vem skulle då få fredspriset istället kanske någon undrar?

Jag tycker att man skulle gett den, för längesen, till den unga flicka som idag ligger med skottskada i huvudet för att hennes enda kända åsikt var att hon tyckte att flickor även där talibanerna har makt, ska få gå i skolan: Hur kan en flickas skolgång provocera?

Vet du inte vem hon är så finns det en bra dokumentär på en dryg halvtimme om henne på Youtube, inlänkad här:Läs mer i  hennes blogg!


media ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn hd smp gp gp gp dag nsk nsk skd skd sr sr sr sr sr sr sr

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 9 oktober 2012

Situationen inom barnomsorg, skola och äldreomsorg i Älmhult är alamerande


Vänsterpartiet Älmhult delar åsikt och har full förståelse med föräldrarna som väljer att hålla sina barn hemma eftersom de inte känner trygghet för sina barn i skolorna.


Det är synd att det inte är lika lättgenomförbart och ger samma påtagliga konsekvenser, som på en skola, om de anhöriga till de på underbemannade äldreomsorgsboende valt att plocka hem sina äldre. De som får bära konsekvenserna där är inte bara personalen, utan även försvarslösa andra äldre människor, som inte kan värja sig mot de som är i en fas i sin demens där de kan bli och tyvärr är våldsamma.

En mycket tydlig majoritet av de människor, både föräldrar/anhöriga, anställda och tjänstemän, som vi har träffat och pratat med är mycket tydliga med att det är personalbrist som är den största boven i dramat. Nästan alla lärare som varit lärare en längre tid nämner hur mycket mer tid de idag får lägga på barnens sociala mående, vid sidan om den faktiska undervisningen och utanför lektionstid.

Vi har vid flera tillfällen lyft fram att vi tycker det är ytterst anmärkningsvärt att en majoritet av de anställda inom barnomsorg, skola och äldreomsorg inte ber om högre löner i första hand när vi möter dem, utan istället nästintill unisont ber om fler arbetskamrater

Vi inser också att det finns värre berättelser som av olika anledningar aldrig når allmänheten, för att föräldrar, anhöriga och anställda faktiskt är oerhört lojala. Vi hoppas att fler ska våga komma fram, för att sätta tryck på de politiker i maxialliansen som gått ut via media och hävda att skolresultaten och omsorgen är så bra i Älmhult. Media har meddelarfrihet och får inte tala om vem de har fått uppgifterna ifrån och det är en demokratisk rättighet att vända sig till media.

Vi inom Vänsterpartiet vet att den största enskilda faktorn för bra betyg beror på föräldrarnas utbildningsnivå och lön, vilken är högre än riksgenomsnittet tack vare Ikeas tjänstemän.

Den säger däremot ingenting om hur barnen mår på vägen genom skolan och hur många som hade fått ännu bättre betyg med en mer personaltät skola.

Barn och människor på äldreboende har det gemensamt att det är i högre grad än vuxna i händerna på andra människors väl och ve. De förtjänar en omsorg värd namnet och människor som utför omsorgen går aldrig att rationalisera bort i så hög grad som maxialliansen gjort i Älmhult.

Jerker Nilsson, Ordförande Vänsterpartiet Älmhult

Går att läsa om på Smålandsposten, i följande artiklar Gemöelever vågar inte gå ut på rasternaVi kanske inte fokuserat på rätt saker och Våra barn är rädda för att gå till skolan.

Idag onsdag ävenVi hade nog inte fått resultat om vi inte strejkat och Skolinspektionen inkopplad.

Och jag håller med, hade de inte strejkat så hade inget hänt. Det är beklämmande ATT man ska behöva göra det som förälder och elev...

Och på lördagen så börjar till och med näringslivet klaga...

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 3 oktober 2012

Maxialliansen - Älmhults svar på Kejsarens nya kläder

Svar till Anders Mårtensson 25.9

Maxialliansen - Älmhults svar på Kejsarens nya kläder

Jag är glad att Mårtensson, samt övriga i maxialliansen, har satsat någonstans, även om det fortfarande ser konstigt ut i mina ögon att välja bort en satsning som elljusspår i Liatorp. Inte minst eftersom övriga kommuner, även där centern och alliansen är vid makten, verkar inse att folkhälsan är viktig när det gäller satsningar som vänder sig till allmänheten och inte enbart specifika föreningar.

Det är teoretiskt möjligt att alliansen faktiskt har diskuterat elljusspåret i Liatorp, men man glömmer som vanligt att meddela sig utåt till de det berör, nämligen de boende på orten med omnejd. Så frågan är vem som får reda på något om alla de saker maxialliansen väljer bort?

Det är illavarslande att Mårtensson, som ledamot i kultur- och fritidsförvaltningen, inte tycks veta att det redan är en förening som har skötsel av motionsspåret, som går att vända sig till, om man vill, från alliansens sida. Eftersom jag redan är ideellt engagerad i orten, så kommer jag självfallet att hjälpa till även vid en satsning på elljus, om möjlighet finns, även utan Mårtenssons påpekande.

Mer illavarslande tycker jag ändå att det är att Mårtensson trots att han säger sig har mycket jobb har så dåliga ekonomiska förutsättningar att han inte har råd med något bättre än en pannlampa för 150 kr. Frågan är om det är ett dåligt betyg till alliansregeringens jobbpolitik eller till Mårtenssons ekonomiska sinne? Är det det sistnämnda så känner jag mig inte trygg alls över de satsningar som centerpartiet är en del av...

Det värsta av allt med Mårtenssons insändare är ändå hur han konstaterar att han inte har tid att skriva insändare på grund av jobb och ideellt engagemang. Jag tycker det är beklämmande att lokalpolitiker som Mårtensson är så ointresserade av att diskutera politik, eftersom det är ett sätt för den demokratiska processen att nå ut till människor.

Jag jobbade i brytningen mellan sommar/höst ca 150% under en period, utöver 7-8 engagemang/föreningar på fritiden. Jag tyckte ändå att det är viktigt att sköta om kontakten med medborgarna och bedriva oppositionspolitik, bl a via insändare- och debattartiklar som når många invånare.

Att Mårtensson, och övriga i maxialliansen, inte verkar tycka det samma beror bara på en enda sak: Man har ingen politik som man vågar föra ut. Så jag har full förståelse för att Mårtensson meddelar att han inte har tid att skriva mer...

Någonstans är det helt logiskt att man röstar emot Vänsterns motion om webtv-sänt kommunfullmäktige, för då skulle det bli tydligt för många att maxialliansens politik är som kejsarens nya kläder: Inte alls.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

fredag 28 september 2012

En vettig rovdjursstam en del av vildsvinsproblematikens lösning

Svar till Björn Gidstam 28.9 (publicerad i Smålandsposten 5/10)

En vettig rovdjursstam en del av vildsvinsproblematikens lösning

Jag delar Gidstams uppfattning om att vildsvinen är ett mycket större problem än något annat vild djur i Sverige. Så sent som i går kväll var jag nära att köra in i 3 vuxna vildsvin och ca 10 kultingar, strax utanför Agunnaryd i Ljungby kommun.

För några år sen jobbade jag som kyrkvaktmästare i Öja kyrka, strax utanför Gemla. Jag fick lägga närmare tre arbetsdagar på att försöka vända rätt ca 200 kvm uppbökad gräsmatta, så det blev hjälpligt snyggt. Jag har full förståelse för vilket tröstlöst arbete Gidstam har haft.

Så vitt jag vet så är det inte bara befolkningen i landsbygden som har problem, utan nu börjar det även krypa närmare större samhällens bostadsområden eftersom vildsvinen är så många till antal och kanske är det det som behövs för att samhället ska agera och reagera.

Jag tror det behövs flera olika lösningar eftersom antalet vildsvin är stort och konstant ökande. Det behövs både fler jägare som är villiga att lägga tiden det tar att skjuta det skygga vildsvinet, en fälla som inte plågar djuren och jägare som är villiga att kontrollera fällorna ofta. Tyvärr finns det exempel sen några år tillbaka i Kronoberg hur vildsvinskultingar blev snabbt ihjälstressade när flera av dem gick i en fälla, vilket verkligen inte är bra.

Jag delar även Gidstam tankar kring vargen. Lika lite som att fällor och jakt kan lösa vildsvinsproblemet här ensamt, lika lite kan en vargstam göra det.

Men den kan utan att tveka var en del till en minskning av vildsvinsstammen. Jägarförbundets hemsida talar om att "en viktig predator på vildsvin är vargen" och att "det finns områden där vargen står för över 90% av dödligheten av årsgrisar." Såna områden finns t ex i Tyskland där rådjur och vildsvin är vargens huvudföda. Även lodjuret kan ta vildsvinskultingar, men däremot har jag inte kunnat hitta referenser över hur stor del av deras föda vildsvinet kan utgöra.

Rovdjuren kan naturligtvis inte lösa vildsvinsproblematiken ensamt, lika lite som jakt kan göra det. Men den är en naturlig del av att hålla nere den stora ökningen av kultingar och av ett djur som inte har någon naturlig fiende, utan får föröka sig fritt.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 27 september 2012

HELA min debattartikel finns HÄR!

Svar till Johan Hultberg 11.9, publicerad i bl a Smålandsposten 27.9 2012 som är ett svar på Hultbergs svar av min tidigare debattartikel, där han "glömmer" att besvara ett antal frågor...

Hultbergs tystnad är talande

Tack för att du hoppar över huvuddelen av mitt svar och de saker jag kritiserar moderaterna för.  Det gör det lätt för mig.

Den enda anledning till det är att han är medveten om att hans och moderaternas politik inte kan svara på de ologiska besluten kring deltidsarbeten, som idag inte går att kombinera med A-Kassa, efter de förändrade, fördyrade och framförallt otryggare reglerna för A-kassan.

En försäkring som idag endast ca 35% av de arbetslösa kan utnyttja (2006 var det 70% av arbetslösa).
Detta trots att man numera betalar in mer till A-kassan än vad som går ut till försäkringstagarna och blir en extra skatt.

Förr var det missbrukare som var de som fick "socialbidrag" av kommunerna. Nu är nästan hälften av de med försörjningsbidrag människor som enbart har problem med att hitta arbete.

Det innebär ökade kostnader för kommuninvånarna, samtidigt som statsbidragen, som är ca 18% av kommunernas inkomster, är lägre än vad de varit vid en rödgrön valseger.

Jag tycker synd om Hultberg när det varit många artiklar senaste dryga veckan som talar om att Alliansen inte fixar jobben:

Hård kritik från arbetsgivarorganisationer m fl som inte tror på bolagsskattsänkningen då den redan är låg och blir under EU:s snitt.

Kritik från Lärarförbundet m fl om utbildningssatsningarna då det som behövs är yrkesinriktade utbildningar, inte minst för arbetslösa, och utbildningar som är högskolegrundande.

389 000 (8.4%) var arbetslösa i slutet av augusti i år, 19 000 fler än förra året samma tidpunkt. Enligt SCB hade vi augusti 2006 5.2% arbetslösa. Då har jag ändå inte räknat in det faktumet att det finns betydligt fler satta i åtgärder, som t ex Fas 3, som inte räknas in i den öppna arbetslösheten. Fas 3 innefattar ca 35 000 personer, något som gör det till en större "arbetsgivare" än den som räknas som den största, Posten, som bara har 25 000 anställda.

Att sätta folk att göra saker som inte behövs och som inte ger någon ett annat arbete känns som en lösning jag trodde dog med Sovjetunionens fall. Men den är återuppstånden i det moderatledda Sverige av idag.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 10 september 2012

Jag litar hellre på experter

Svar till Mörkrädd 10.9 i Smålänningen

Jag litar hellre på experter

Jag ska inte besvara hela din insändare, eftersom jag tycker många andra klarar det bättre än mig.

Men jag kan inte låta bli att kommentera att du föredrar dina egna slutsatser framför experter som ägnat årtionden av forskning inom sina ämnen.

Även om experter kan ha fel, så måste jag ändå säga att jag går till läkare med min kropp när den är sjuk och en mekaniker med min bil när den är trasig, eftersom de är utbildade i ämnet och i de flesta fall vet bättre än mig. Jag hoppas verkligen att du resonerar likadant som jag här, så du inte väljer att förkasta experterna även inom de här ämnena som du gör när det kommer till de som är experter på religion.

Hade du valt att lyssna på faktiskt pålästa källor så hade du snart lärt dig att antalet muslimer är ungefär lika många som antalet kristna, ca 2 miljarder av jordens 9 miljarder invånare och att antalet kristet troende visserligen inte ökar i antal i Sverige och Europa, men däremot i Afrika, Asien och Sydamerika.

Om det har jag inte någon personlig åsikt, utan tycker att var och en blir salig på sin tro, som det heter. Men att man naturligtvis måste vara varsam med den fakta man väljer att tro på.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 5 september 2012

Vänsterpartiet har lösningarna!

Landstinget Kronobergs ekonomi blöder och det finns flera olika orsaker, som man kan dra några slutsatser av.


Två slutsatser kan man dra av det här:

1. Allianspolitikerna kan inte sköta ekonomin ordentligt, trots att de har höjt skatten.

2. Godkännandet av det är tillåtet med bemanningsföretag, vilket det inte är i alla moderna västländer, förstör landstingets ekonomi.

På riksnivå är det endast Vänsterpartiet som är emot bemanningsföretag och här är ett mycket tydligt exempel på hur det fördyrar, försvårar och i slutändan både ger färre möjlighet till vård och sämre ekonomi och nytta per krona för skattebetalarna.

Vill du vara med och påverka till det bättre så är det dags att bli Medlem i Vänsterpartiet, vilket bara kostar 100 kr första året och 300 kr i fortsättningen.Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 3 september 2012

Det lönade sig bättre att arbeta deltid innan moderaterna

Svar till Johan Hultberg 30.8 publicerad i bl a Smålandsposten den 10 september 2012.


Det lönade sig bättre att arbeta deltid innan moderaterna

Tvärtemot vad moderaten Hultberg försöker påstå, så har det alltid lönat sig att arbeta, även innan jobbskatteavdragen. Ja det har t o m lönat sig bättre innan jobbskatteavdragen...

Det är märkligt att Hultberg gör det som moderaterna tidigare kritiserat tidigare regeringar för: Han pratar enbart om hur många som arbetar och att den siffran ökat. Självfallet har den gjort det när befolkningen i stort har ökat. 

Han hade haft exakt lika rätt om han sagt att antalet arbetslösa har ökat, för det stämmer också. Bara det att de har ökat i högre grad, så om man räknar i procent av den arbetsföra befolkningen så har procenten arbetslösa ökat under moderatregeringen.

Men det är inte konstigt när man dragit ner så mycket på utbildningarna, i synnerhet för just de arbetslösa, så att man trots höjningar senaste tiden inte är i närheten av vad som satsats förut...

I en sak får jag ändå hålla med Hultberg, det lönar sig inte att ta jobb enstaka timmar eller på deltid. Det gjorde det däremot innan moderaterna kom till makten, eftersom du då kunde stämpla vid sidan om upp till 100% 

Moderaterna har gjort att det är omöjligt att jobba deltid med A-kassa mer än 75 dagar, när det naturliga vore att det är bättre att jobba en låg procent och ha kontakt med arbetsmarknaden och kanske kunna tacka ja snabbt om företaget man jobbar deltid på behöver öka bemanningen.

Men självfallet väljer de med låga löner att hellre gå på A-kassa eftersom de får det lättare att klara av ekonomin oavsett om man genomför ett femte jobbskatteavdrag. Det gjorde det även tidigare. 

Istället väljer man att från alliansregeringen att ta ut så höga avgifter för A-kassa och sjukförsäkring att de går med plus och blir en dold skatt, istället för att gå tillbaka till försäkringstagarna.

Pengar som går till jobbskatteavdrag, som gynnar de mer välbetalda, istället för de som behöver jobb istället för arbetslöshet.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Hultberg ger mig svar på tal, men hoppar över att besvara merparten av det jag kritiserar han och regeringen för.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

lördag 1 september 2012

Inte oväntat visar sig Sverigedemokraterna vara odemokratiska

Jag svarade nyss att Alla bör vara rädda för Sverigedemokraterna och noterade av en slump idag att mannen som tidigare försökt försvara deras politik har hoppat av partiet, eftersom de visade sig ha problem med demokratin...

Jag är inte förvånad och valde att skicka en insändare till, apropå det nya ämnet:

Svar till Björn Sjöberg f d Sverigedemokrat 30.8

Inte oväntat visar sig Sverigedemokraterna vara odemokratiska

Jag beklagar att Sjöberg nu fått se på nära  håll att Sverigedemokraterna inte är demokratiska, som inte ens låter han skriva insändare när han inte har uppdrag åt dem.

Vänsterpartiet Älmhult har som princip att om man ska signera med "Förnamn, Efternamn, Vänsterpartiet Älmhult" så ska man vara aktiv och betalande medlem, MEN det räcker att man går på gruppmöten så man hör ungefär vad för åsikter man har inom partigruppen, så är det upp till medlemmens omdöme.

Skriver man däremot under enbart med "Vänsterpartiet Älmhult" så måste det vara ett beslut som har klubbats igenom av antingen styrelsen eller helst på ett partigruppmöte, så att så många som möjligt kan stå bakom beslutet.

Det tycker vi är det mest demokratiska sättet att hantera den här frågan på.

Jerker Nilsson, ordf Vänsterpartiet Älmhult


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 28 augusti 2012

Skatteorättvisor mot flera utsatta grupper

Svar till Robert Gidehag, Skattebetalarnas förening

Gidehag argumenterar i flera tidningar för att pensionärerna bör få en skattesänkning som utlovat och att pension är uppskjuten lön och därför inte bör beskattas hårdare än lön från arbete.

Det tycker jag att han har fullständigt rätt i.

Men med exakt samma argument kan man också säga att de som får ersättningar från sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa och övriga socialförsäkringar inte ska beskattas hårdare. De är olika typer av försäkringar, som till stora delar betalas via lönerna (A-kassan är undantagen men betalas givetvis av redan beskattad lön direkt av arbetstagaren).

Den stora skillnaden är att sjukförsäkringarna och A-kassan dras det mer pengar från människornas löner, än vad det kostar att betalar ut det till dem som behöver dem och blir därför en dold skatt som nästan ingen vet om.

Förra året så räknade jag ut att min sjukskrivna fru betalade 33% i skatt på en låg sjukersättning och jag med en betydligt högre lön, som i sig var under medellönen, betalade 26% i skatt efter jobbskatteavdraget.

Frågan är varför människor i ett utsatt läge, både ekonomiskt och på andra sätt, ska betala för de människor som har bäst förutsättningar att klara sig: De som är yngre, friska och har jobb?

Det vore klädsamt av moderaternas och alliansens partner, Skattebetalarnas Förening, att även lyfta fram de här orättvisorna mot alla oss som betalar skatt.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!