torsdag 1 november 2012

Vänsterpartiets motion hade hjälpt handikappad 91-åring

Det är verkligen skrämmande att se hur man kan behandla en äldre människa med multisjukdomar/multihandikapp.

Hade majoriteten accepterat vår motion som hade låtit alla som velat över 90 år fått omsorgsboende utan föregående prövning så hade den här mannen inte behövt vända sig till media.

Är det verkligen värt de pengarna som sparas?

Det stämmer då uppenbarligen inte som socialnämndens centerpartistiske ordförande och Peltola påstod vid fullmäktige för drygt två månader sen, att alla som vill ha hjälp faktiskt får det, så att vår motion var onödig.

Vår motion såg ut så här:Motion om verklig valfrihet 
Idag bestämmer kommunen vilka hemtjänstinsatser som ska göras och vilka som ska få det. 
Vi tycker det är dags att låta den som är fysiskt förhindrad att själv röra sig obehindrat, får mer makt över sina egna liv och mer valfrihet. 
Man är inte nödvändigtvis intellektuellt förhindrad att välja vad man prioriterar främst i sitt liv. De som är berättigade till hemtjänst är individer de också och ska få välja fritt om de vill. 
Därför ska de som har hemtjänstinsatser få välja annat än att få rent praktisk hjälp med t ex inköp, städning, tvättning och mat. Man borde själv kunna få bestämma om man istället vill gå i affärer, gå på bio eller teater, köpa nya gardiner och få dem uppsatta osv. 
Idag får de över 80 år ansöka om hemtjänst. Vi tycker det bör förändras till att alla över 80 år som vill ha hemtjänst i någon mån, får det upp till åtta timmar per månad, utan prövning.  
Vill man ha fler timmar än de åtta eller särskilt boende, så ska ansökningarna genomföras på nuvarande sätt. 
Vi vill också att man förändrar rätten till särskilt boende till att bli utan prövning, för alla över 90 år. 
I kommuner som, med framgång, infört liknande har det visat sig att även tryggheten hos de äldre har ökat. Det påverkar även det psykiska måendet, vilket påverkar övrig hälsa, att få en ökad rörlighet och mer möjlighet till stimulans, vilket kan påverka de reella vårdbehoven och på sikt bli en minskat behov av tyngre vård. 
Vänsterpartiet yrkar därför på: 
att kommunen utreder möjligheterna för att få de med hemtjänst att själv få välja mer fritt över vad de vill ha sina hemtjänsttimmar till. 
att kommunen utreder möjligheterna att låta alla över 80 få upp till 8 timmars hemtjänst i månaden och de över 90 år få särskilt boende utan prövning.
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Vänsterpartiet vill lyssna på hur situationen är för anställda

Vänsterpartiet vill lyssna på hur situationen är för anställda

Vänsterpartiet startar idag, den 1 november, en kampanj om villkoren i arbetslivet. Vi börjar med en diskussion om hur arbetsvillkoren ser ut och hur det påverkar både oss själva och samhället. Den första delen av kampanjen kommer vi främst att lyssna till människors berättelser och problembeskrivningar. Därför lanserar vi kampanjsajten prataomjobbet.se där alla kan dela med sig av sina upplevelser från arbetslivet.

Vänsterpartiet i Älmhult kommer att ge sig ut för att besöka så många arbetsplatser och anställda som möjligt, så långt vårt lokala partis ekonomi tål det. Främst blir det kommunalt anställda inom skola, barnomsorg och äldreomsorg, eftersom de har varit så hårt utsatta den senaste tiden. 

Men vi är självfallet även intresserade av att besöka privatanställda också. För det är verkligen alla typ av anställda vi vill nå ut till. Bjud gärna in oss till din arbetsplats eller hör av er via internet eller telefon! Vi är redan inbokade på flera förskolor.

Det går även att höra av sig direkt till mig med mail (jerker@mac.se), SMS (073 - 698 90 72) eller ett telefonsamtal (samma som sms-numret), om hur din jobbsituation ser ut eller har sett ut, om du är utan jobb nu. Alla som vill får vara anonyma! 

Vänsterpartiet vill utmana regeringens arbetslinje som kan sammanfattas med att fler jobb bara kan skapas om löner och anställningsvillkor blir sämre. Fler jobb skapas inte genom sämre löner och arbetsvillkor, utan genom en väl fungerande samhällsekonomi där vi investerar i hållbar industriproduktion, infrastruktur, bostäder och en bra välfärd. Löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö måste bli bättre om vårt samhälle ska vara ekonomiskt och socialt hållbart.

I valrörelsen 2014 vill vi vara det parti som tydligast driver frågor som påverkar vardagen på jobbet för alla; från den relativt välavlönade tjänstemannen med fast anställning till timvikarier, bemanningsanställda och lastbilschaufförer.

Vi tror inte på den motsättning mellan grupper som alliansens politik gör allt för att underblåsa. De allra flesta, arbetare, tjänstemän, arbetslösa och sjukskrivna har gemensamma intressen av trygga anställningsformer, bra trygghetssystem och starka fackföreningar.

Vi vill också visa att det inte är utländska arbetare som hotar löner och arbetstillfällen i Sverige. Istället är problemet att utländska arbetare blir utnyttjade som lågavlönad, rättslös arbetskraft. Det går att ändra på genom politiska beslut i EU och här hemma i Sverige.

Fram till valet kommer Vänsterpartiet fortsätta att diskutera arbetslivets villkor. I vår rikstäckande kampanj Vi är människor inte maskiner kommer vi att synliggöra den ökade otryggheten och stressen. Vi ska ge röst åt lönearbetare i alla yrken och branscher. Och vi ska utveckla och presentera våra alternativ och visioner för ett mänskligt och värdigt arbetsliv. Ingen ska kunna undgå att det faktiskt finns ett arbetarparti att rösta på i valet 2014.

Jerker Nilsson, ordf Vänsterpartiet Älmhult
jerker@mac.se, Tel 073 - 698 90 72

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 31 oktober 2012

Till dig som struntade i det döende rådjuret

Till dig som struntade i det döende rådjuret

Kvällen den 31 oktober ca kl 21.45 , i höjd med Rephult några kilometer väster om Liatorp på väg 124 mot Ljungby, så var vi första bil till ett döende påkört rådjur.

Till dig som var förare av den bil som körde på rådjuret, och som vi sannolikt mötte strax innan vi kom fram till rådjuret, så undrar vi hur man kan lämna ett döende och oskyldigt djur på vägen utan att bry sig om det? Det gör oss inget att vi blev uppskärrade själva och offrade tid och pengar på mobilsamtal och en varningstriangel för att varna andra trafikanter så att inte fler olyckor skedde, samt antagligen skrämde upp närmaste granne genom att ringa på deras dörr en mörk natt.

Men hur kan man med berått mod lämna ett tydligt levande djur att plågas till döds mitt på vägen är obegripligt och som ditt agerande förlängde lidandet för, är totalt obegripligt. Även djur kan känna fysisk smärta och stress, och vi hoppas att din bil fick stora skador på grund av ditt agerande.

Jerker Nilsson och Annika Andersson

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Efter 6 års alliansstyre så saknas effektivitet

Efter 6 års alliansstyre så saknas effektivitet 

Apropå Suzanne Frank (M) debattinlägg 31.10 i Smålänningen

Jag hoppas att alla som bryr sig om landstingets vård, inte minst de med anknytning till Ljungby lasarett, såg och läste moderaten och landstingsrådet Suzanne Franks inlägg på sid 2 i Smålänningen 31 oktober. Det går att konstatera, efter att ha läst den, att Frank och alliansen haft makten i snart 6 år i landstinget och fortfarande anser att skattepengarna inte jobbar effektivt. Något som är ett underbetyg till sina egna beslut.

Under det senaste landstingsfullmäktige, som går att se en inspelning av i efterhand på landstingets hemsida, så säger bl a moderaten John Hed att det finns möjlighet att göra besparingar på 1 miljard, nästan en fjärdedel av hela budgeten, i vårt landsting. Han specificerar inte var det ska sparas och Frank säger inte i sin debattartikel var effektiviseringarna ska ske. Men för att spara 1 miljard så är det tveksamt om det ens räcker att lägga ner Ljungby lasarett helt och hållet.

Så sent som 2008 så valde man i den borgerliga alliansmajoriteten att höja skatten med 45 öre, gissningsvis för att man insåg att effektiviseringar och besparingar nåt vägs ände och tvärtemot sina tidigare löften. Politiskt kan jag tycka att det ska bli intressant att se var de ska kunna förändra verksamheten så att de inte behöver göra samma sak igen.

Men mest och rent mänskligt så tycker jag synd om kronobergarna som på något sätt kommer att få lida för den typen politik via en mindre human och verkningsfull sjukvård, som de sjuka kommer att få betala.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet
ersättare i landstingsfullmäktige

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!