måndag 21 januari 2013

Lätt förvanskning av verkligheten

Tekniske chefen kritisk till nya cykelregler i dagens tidning så påstår Elizabeth Peltola, centern, några saker i kommentarerna till artikeln som inte stämmer.

Hur det verkligen var på det fullmäktige, där maxialliansen, inklusive de två påstått gröna partierna Miljöpartiet och Centerpartiet, med tvekan lämnade vidare en utredning av bästa miljöskäl kan ni läsa om i Kommunfullmäktige i Älmhult den 30 november.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!