fredag 18 oktober 2013

Högern motståndare till demokrati historiskt sett

Det "socialistiska experimentet" började genomföras i 1900-talets början och fortsatte en bit in.

Utan Vänsterns och S strävan efter att få rösträtt och kvinnlig rösträtt även i Sverige så det sett helt annorlunda ut.

Moderaterna har däremot varit emot rösträtt för alla efter principen "en person en röst", att vi har semester, fackföreningar, pension osv. Det fortsatte så långt in som i början på 90-talet när man fortfarande var positiv till de rasistiska apartheidlagarna i Sydafrika.

Delvis stämmer rubriken, Vänstern som historiens avvikare på ledarsidan i dagens Smålandsposten. Vänstern är avvikare. 


Det är bara under 1900-talet vi haft demokrati. Historiskt sett så har Sverige och världen varit en diktatur i tusentals år. Det gör det skönt att avvika från det!

1916 Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet
1918 Nej till kvinnlig rösträtt
1918 Nej till åtta timmars arbetsdag
1921 Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige
1927 Nej till folkskolan
1931 Nej till sjukkassan
1934 Nej till A-kassan
1935 Nej till höjda folkpensioner
1938 Nej till två veckors semester
1941 Nej till sänkt rösträttsålder
1946 Nej till allmän sjukvårdsförsäkring
1946 Nej till fria skolmåltider
1947 Nej till allmänna barnbidrag
1951 Nej till tre veckors semester
1953 Nej till fri sjukvård.
1959 Nej till ATP
1960-talet – Ja till apartheid.
1963 Nej till fyra veckors semester
1970 Nej till 40 timmars arbetsvecka
1973 Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63 års ålder
1974 Nej till fri abort
1976 Nej till femte semesterveckan
1983 Nej till löntagarfonderna
1994 Nej till partnerskap för homosexuella
1998 Nej till erkännande av homosexuellas rättigheter i EU
2003 Ja till Irakkriget
2006 – 2013
Ja till sänkt A-kassa
Ja till sänkt sjukersättning
Ja till höjda fackavgifter
Ja till åtstramningar i sjukkassan – människor tvingas ut i arbete trots svår sjukdom
Nej till vård för papperslösa flyktingar
Ja till skattesänkningar för rika
Ja till FRA-lagen
Ja till högre bonusar för chefer inom statlig verksamhet
Ja till Ipred-lagenmedia ab ab svd svd svd svd dn dn dn nsk skd

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!