torsdag 31 juli 2014

Dyrare för landsbygden utan fastighetsskatt

Dyrare för landsbygden utan fastighetsskatt

En av allianspartiernas tidigare paradgrenar var slopandet av fastighetsskatten, som beskrevs som en stor orättvisa. Nu i efterhand så visar det sig att de som tjänar på förändringen är de redan välbetalda i rika stockholmsförorter. De som får betala är alla fastighetsägare på landsorten.

Ägare till fritidshus och villor i de rikare stockholmsförorterna har sen 2008 fått skattelättnader på upp till 42%, samtidigt som den nu införda kommunala fastighetsavgiften har inneburit en fördyring på upp till 62% för alla de som bor utanför storstadskommunerna. Det vill säga alla kommuner i Kronobergs län.

Mest skattelättnader har Danderyd fått, som är den kommun i Sverige som har högst medelinkomst, drygt 328 000 kronor. Det kan jämföras med 247 000 kr som är kronobergs bästa medelinkomst, som finns i Älmhult och den sämsta på 211 000 kr, som finns i Markaryd. Eller så kan man beskriva det så att i Danderyd har vart tionde invånare över en miljon i inkomst, 83 300 kr per månad. De flesta kommuner i Kronoberg finns inte ens med i SCB:s statistik över miljoninkomster, eftersom det är för få med miljoninkomst.

De flesta kommunerna i Kronobergs län får en ökning med fastighetsavgiften på över 20%, med Tingsryd i topp på 25%, jämfört med den tidigare fastighetsskatten. Då är det ändå långt till de i Kiruna som får 62% högre kostnad, trots att de inte ligger i närheten av Danderyds höga inkomster.

Samtidigt ska det sägas att summan pengar som den nuvarande fastighetsavgiften och den gamla fastighetsskatten genererar är ungefär densamma. Det gör att det är vi utanför storstäderna som får betala höjningen. Trots att vi har betydligt lägre inkomster och billigare fastigheter.

Nästa år kommer ytterligare höjningar av fastighetsavgiften, som ännu en gång drabbar landsbygden och orterna utanför storstäderna mest.

Flera av alliansregeringens egna experter, bland annat Lars Calmfors och John Hassler, båda professorer i nationalekonomi, är djupt kritiska mot förändringen från fastighetsskatt till avgift. En av de huvudsakliga anledningarna är att man idag betalar reavinstskatt när man säljer. Det gör att de i storstadsområdena, där det behövs mest rotation på bostadsmarknaden, väntar så länge som möjligt med att sälja.


Hassler anser också att det på sikt hade gett mer inkomster för staten med en fastighetsskatt av tidigare modell. Eller som Calmfors säger, ”Skatter man inte kan fly är de bästa skatterna”. Många andra skatter kan de med höga inkomster göra avdrag för, som vi vanliga dödliga inte har en chans att göra.


Vänsterpartiets principiella hållning är att marknadsvärdet ska slå igenom mer i avgiftens kostnad än det gör idag. Ett exempel är att höja fastighetsavgiften för villor med taxeringsvärde på över 3 miljoner kronor. Medelvärdet i Kronoberg för fastigheterna som säljs är en dryg miljon.


Att kunna skapa möjligheter att bo billigare på landsorten är ytterligare ett sätt att stödja de människor som inte vill bosätta sig i storstäderna. Därför vill Vänsterpartiet göra det billigare att äga sin bostad på landsbygden.

Publicerad i Smålandsposten

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Bra med mer ekologisk mat i Älmhult, trots alliansens misslyckande

Verkligen bra gjort att det blir mer och mer ekologiskt på tallrikarna även hos Älmhults kommun, så det inte bara är vi privatkonsumenter som försöker förändra till det bättre!

Däremot är det synd att regeringen inte har någon plan eller mål för det ekologiska längre och att vi har en minister i Eskil Erlandsson som hävdar att "det inte är så viktigt"Det går att läsa mer om regeringens misslyckande inom ekologisk mat hos Miljömagasinet.


Till 2020 vill Vänsterpartiet på riksplanet att det ekologiskt certifierade jordbruket ska vara 30 procent och att 50 procent av all mat i offentlig sektor ska vara ekologisk. Men det är självfallet bra om Älmhult når dit innan dess!

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!