lördag 12 november 2011

Ett inte oväntat, men likväl beklämmande, slutDet var på intet sätt ett oväntat slut, men det är oerhört beklagligt att vargen Kynna (eller Ivla som vissa kallar henne för, efter det området hon valde som sitt revir) till sist sköts. Naturligtvis hade jag hoppats att hon skulle klara sig till 1 december, men som jag har förstått det så har man satt in mycket större resurser nu för att verkligen få henne skjuten. (Något som indirekt bekräftas av artikeln i Jakt och Jägare)

Jag har, inte minst senaste tiden, engagerat mig stort i vargfrågan, inte minst i den här lokala vargen, och har därför skrivit många inlägg om vargfrågan.

Anledningen är enkel, hon borde fått leva, om Sverige hade följt den lagstiftning och de strävande efter att ha den natur och djur vi påstår oss vilja ha, och för att följa de EU-direktiv vi förväntas följa.

Nu gäller det bara att samla ihop sig och knyta den retoriska näven i fickan och gå vidare för att få människor att inse att vargen har ett existensberättigande även i vårt län.

Utöver den stängsling som kommer, så vitt jag vet, genomföras för framtida vargbesök via Naturskyddsföreningen Kronoberg, så finns det mycket att ägna sin tid åt.

En av de märkligare sakerna skriver Rovdjursföreningen om, och det är hur EU:s miljökommissionär ger Sverige ett svar daterat 26 september, men som diariförs först den 20 oktober på regeringskansliet. Det är väldigt lång tid efteråt, och inte alls så "skyndsamt" som diarieföring förväntas ske.

Man får väl vara glad att miljöministern påstår sig vilja värna om skyddsvärd skog i alla fall, trots att det med rätta ifrågasätts politiskt.

En annan sak är den att börja ifrågasätta den GPS-sändare som Kynna hade på sig och ifrågasätta varför man väljer att använda den.

Jag förstår poängen med att ha den för vargforskningen, men att använda den för att sen avliva inte bara en fullt frisk, utan även en genetisk mycket viktig varg går tvärtemot intentionerna till varför den användes alls. Att den är genetiskt viktig dokumenteras och förtydligas av den som av många anses vara Sveriges främsta vargforskare.

Som Natursskyddsföreningen påpekar i sin ypperliga skrivelse så går det inte att vänta, utan att det är dags att redan nu stängsla för framtiden.

En annan sak är att hårdare trycka på att beslutet om skyddsjakt inte var enigt, eftersom när det gäller samma varg så väljer olika länsstyrelser olika lösningar, men man väljer att inte ens anstränga sig från myndigheternas sida att börja stängsla hos hotade får i  närområdet, trots att den här vargen funnits inom området i nästan ett halvår.

Det behöver självfallet börjas med direkt, när man inser att det finns en varg som slagit sig ner här. I det här fallet var det dessutom extremt enkelt att vara medveten om det, eftersom vargen hade sändare och man direkt såg när hon kom hit och valde att stanna kvar.

Till saken hörde också att vargen var oerhört skygg för människor och inte har sett särskilt många gånger av människor, även om hon som visas här har fastnat på några bilder.

Man hör många märkliga åsikter från varghatarna. Som att det är synd om vargens bytesdjur. Hur många hör av sig och är upprörda över att andra djur, som hajen som Aftonbladet visar idag, väljer att göra som alla rovdjur gör, att äta andra levande djur för att bli mätta?

Eller media som väljer att kalla vargens vandring för dödsvandring? Vad kallar man då alla de jägares nödvändiga jakt och det de går för att utföra den på de ca 100 000 älgar som skjuts varje år?

Ibland brukar man anklaga oss som vill ha vargen kvar för att vi tror på sagovargar. Fast så är det ju inte. Det är ju alla de som blandar ihop vargen från rödluvan med verkliga vargar.

De svenska vargarna är inte farliga, annat än för deras bytesdjur.

Jag har varit på Nordens Ark ett par gånger, bland annat i somras, och varit med om vad som kallas för Mäktigt möte för att få en möjlighet att komma närmare djuren och få vara med om att mata dem.

På gott och ont fungerar det inte bra med vargen. Trots att man kommer dit med mat, till en vargflock på 11 djur som är vana vid att människor finns i närheten och känner deras lukt ofta så är de så skygga av naturen att de inte väljer att komma fram när det finns människor kvar i hägnet. Det gjorde det inte för vår del heller när vi var där.

Farligare än så är inte en normal varg.

Smålandspostens artikel är nu uppdaterad med en bild på den skjutna vargen.

media dn hd hd smp smp smp smp gp dag kvp nsk nsk nsk

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Svar till LRF-ordföranden i Kronobergs län

Svar till Kicki Svensson 10.10 (som i sin tur är svar på Vargen är ingen stor kostnad för allmänheten)

Jag noterar att de allra flesta saker jag tar upp låter Svensson bli att svara på, och väljer därför att helt ignorera det faktum att vargen för samhället inte är ett dyrt djur alls och att älgens kostnader med lätthet betalat stängslingen. Helhetssynen borde gälla hela det vilda beståndet av djur och inte bara enskilda arter. Det är beklagligt och går inte att tolka på annat sätt än att hon inte klarar av att hitta argument. Det är alltid lättare att diskutera med en motpart som vill diskutera. 

Däremot så är jag inte långsint alls av mig, och accepterar mer än gärna att följa med till fårhagen. Men jag har ett motkrav. Det är att Svensson för att visa att hon faktiskt vill diskutera och ha en dialog, följer med mig och Naturskyddsföreningens stängselgrupp ut för att stängsla den 19-20 november, för vargen, fåren och fårägarnas skull. Där får hon dessutom träffa Sven-Olof Löfgren som har stängslat för Svenska Rovdjursföreningen sen 1999, så att han får möjlighet att upplysa Svensson om möjligheterna till att faktiskt skydda fåren från vargen, utan att skjuta vargen. Smp har mina adresser och telefonnummer och jag har kontaktat dig via mail dessutom.

Däremot har det, sist jag hörde något, inte varit lätt att hitta fårägare som mot mat och kaffe vill få själva stängslingen utförd gratis. Det tycker jag istället är något Svensson borde fundera om att upplysa sina medlemmar om att den möjligheten finns.

Med Svenssons argumentation så blir inte fåren skyddade nästa gång en varg hittar till länet, även om Kynna skjuts. Det blir den med stängsling och Svenssons främsta intresse borde väl vara att skydda de fårägare hon uttala sig för? 

Svensson nämner boskap och risk för vargangrepp på dem i Dalarna och att det har förekommit. Dalademokraten skriver om det den 11 november i år. Djurägaren Roine Larsson berättar att en ko hittades död i hans hage och att någon ätit av den och att varken han eller länsstyrelsens representant kan säga att det är varg. Han konstaterar att obduktionen visar att kossan ifråga sannolikt varit död innan någon åt av den och att det hela tiden händer saker med djur och att de ibland självdör.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet ÄlmhultInga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Att sila mygg och svälja kameler

Kommentar till Lobbyn/Moderatorn Magnus Karlssons text 12.11:

Med reservation för att jag har missat något mindre inlägg: Jag har inte sett att ni på Smålandsposten har nämnt det faktum att ledande personer inom Jägarförbundet, en dansk polis m fl är inblandade i den insamling av namn, adress, telefonnummer och foton som har lagts upp på en facebooksida för de som är mot vargens existens.

Det är ett hot om något att inse att någon samlar ihop de sakerna, eftersom det är omöjligt att se nyttan av att göra det, om man inte vill använda det till något. Att de skulle använda det till att bjuda in på fika och en förutsättningslös diskussion kring vargens existens tror knappast jag på.

Flera tidningar, bland annat Aftonbladet, har skrivit om det. Men här där man skrev mycket om det mycket beklagliga hotet mot tjänstemannen på länsstyrelsen valde man att inte ta upp det faktumet som nyhet, trots att det med största sannolikhet finns flera länsbor, som undertecknad, som finns listad.

Varför då undrar jag? Finns det fler som förtjänar att få en sten i skallen som är för varg?

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!