lördag 11 oktober 2014

En spännande framtid för nya Region Kronoberg!

Om jag tyckte det lät oklart igår med det politiska styret i Älmhult, så är det åtminstone klart med att det blir ett rödgrönt styre i nya Region Kronoberg efter det här valet!

Det ska bli fantastiskt intressant och spännande att bli en av de från Vänsterpartiet Kronoberg som får vara med om att utveckla och förändra allt det som nämndes på gårdagens Presskonferens för det nya rödgröna styret

Region Kronoberg kommer efter en sammanslagning av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland. Kort sagt kan man säga att den nya organisationen med ett direktvalt parlament kommer att styra både över vårdfrågor samt de övriga som allmänna transporter, turistfrågor, kulturfrågor m m. 

Visserligen är det inte någon stabil majoritet, utan en minoritet som styr, men jag tycker det låter bra som flera säger både i presskonferensen och i tidningen, att man ska ha ett öppnare arbetssätt där fler partier än innan ska ha full insyn tidigare i processen. 

Det viktigaste är trots allt en fungerande verksamhet, inte minst för den viktiga sjukvården!

En av de sakerna jag ser mest fram mot, är att psykiatrin inte flyttas, något som alliansen velat genomföra trots att både personal, brukare och deras organisationer varit emot det. En dyr flytt till det redan trångbodda sjukhusområdet gynnar ingen alls.

smp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

fredag 10 oktober 2014

Vilka kommer att styra i Älmhult?

Det är svårt att inte undra hur Älmhults politiska framtid kommer att se ut, när det ser så här låst ut, och man vida media får höra versioner som inte helt stämmer överens...

Det ser lite märkligt ut när den ena tidningen hävdar att problemet för Moderaterna är att Mp skulle vara med, när Mp varit med i maxialliansen samt att några som inte är moderaterna velar fram och tillbaka, och i den andra hävdar M att de aldrig velat vara med S... 

Vänsterpartiet nämns inte som möjlig partner alls, vilket förvånat mig om moderaterna gått med på. Men visst, av valresultatet att döma så får ju onekligen S och M en egen majoritet, om de velat, vilket förvånar mig att de inte lyckas komma överens om, när man från moderaternas sida från början sa att de inte vill utesluta något alls.

Det enda vi vet nu är att S V och Mp har ett mandat mer än vad allianspartierna har tillsammans, men att Sd har fyra mandat. Än så länge så har de däremot bara tre personer som har sagt att de kommer till fullmäktige, eftersom att den fjärde personen, som inte stod med på listorna har sagt att han "inte kommer sitta i fullmäktige för något parti överhuvudtaget".

Det är inte utan man undrar om moderaternas distriktsordförande Anna Tenjes åsikter slår igenom även i Älmhult, efter att hon kritiserat Moderaterna i Tingsryd för att samarbeta med S. Det är som jag såg att Elizabeth Peltola sa i någon artikel nyligen (som ej verkar finnas på nätet), att alla partier är överens om ca 75% av besluten. Då tycker jag det är märkligt att man inte kan komma överens inom de stora partierna om en hållbar majoritet...

Ska man vara glad över något lokalt, så är det att det verkar, av kommentaren från Vidar Lundbeck (C) att döma på Smålandspostens artikel om "nattis, som att det finns en majoritet av partier för att ha barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Bortsett från att det självfallet behövs av praktiska skäl, så är det även något som gör Älmhult mycket mer attraktivt som inflyttningsort.

Annars är jag väldigt glad över att det blir rödgrönt styre i nya Region Kronoberg och att vi äntligen fått två mycket värdiga vinnare av Nobels fredspris, som båda har gjort stora insatser för utsatta och bortglömda barn och deras framtid! 

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 17 september 2014

Johnny Thunders Folkets Hus, Strömsnäsbruk 6 november 1984

Tagna av mig som 16-åring med en dålig Instamatic-kamera. Då var det det absolut bästa jag någonsin hade sett och jag hade tinnitus i en vecka efter och en röst som helt hade försvunnit. Tyvärr spelade han bara en timme och inte en halvtimme akustiskt dessutom som på resten av turnén.

Det var en väldigt liten publik och mannen som ordnade det gick back med 30 000 kr, så att folk ordnade stödgalor för att rätta till hans ekonomi igen eftersom det kom för få besökare. Jag är tveksam till om det ens var 30 betalande?

Som fotnot var trummisen Terry Chimes, som tidigare varit trummis i The Clash.
 Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Den politiska framtiden i Älmhult ser spännande ut

Naturligtvis vill jag som alla andra att mitt eget parti ska gå så bra som möjligt. Även om vi gjorde det historiskt sett näst bästa valet någonsin i Älmhult (1998 fick vi 5,3% mot 5% i detta valets första räkning, då fick partiet 12% drygt på riksnivå, vilket påverkade lokalt också), så hade jag hoppats på ytterligare lite bättre resultat. 

Men det är svårt att vara missnöjd med att nästan fördubbla de 2,6% som Vänsterpartiet Älmhult fick 2006. Jag är oerhört tacksam för alla som röstat på oss! Tack!

Det som är synd är att det inte finns någon tydlig och stark möjlighet till ett starkt rödgrönt styre i Älmhult. Men i gengäld så tappar även maxialliansen majoriteten, vilket öppnar upp för ett styre över blockgränsen.

Jag vet att Vänsterpartiet ibland ses som ett konstigt ytterlighetsparti av några få. Men politiken på det lokala planet är ofta, från alla partier, mindre ideologiskt drivet och handlar mer om konkreta sakfrågor.

När jag för några år sen fick gå in som ersättare i Utbildningsnämnden så lärde jag mig rätt snabbt att det där ofta fanns en samstämmighet om hur skolan skulle skötas, och att de som avvek mest var centerpartiet, vilket gjorde att stämningen i allianslägret var rätt frostigt periodvis...

Med det i bakhuvudet så ser jag personligen inga större problem med att gå över blockgränserna varken vad det gäller Folkpartiet eller Moderaterna. 

Nu vet jag inte vilka de partierna kommer låta sitta i nämnderna eller vilka personer som kommer in i fullmäktige, men sett till förra mandatperioden så hade det inte varit så stora problem som jag tror många tror att komma överens om utbildningsfrågorna. Som ändå är den tyngsta ekonomiska posten, och sannolikt den tekniskt sett mest komplicerade, i en mindre kommun som Älmhult.

För Vänsterpartiets del ser jag främst att vi får igenom något av den politik vi lovat att driva och att vi får komma in i några av nämnderna. För det var också något jag snabbt lärde mig, sitter man i en nämnd, om än bara som ersättare, så får man veta mycket mer, lär sig mycket mer och förstår mycket mer vad som händer och varför. 

Framförallt så ser man lättare vilka förbättringsområden som finns och som går att förändra politiskt för invånarna i Älmhult.

Men hur vårt eventuella samarbete ser ut är upp till övriga större partier att bestämma, samt vårt eget partis medlemmar, för det är fullt möjligt att de inte delar min personliga åsikt här ovan.

Får vi inte igenom något vi lovat våra väljare och får nämndsplatser så är det bättre att fortsätta vara i opposition.

smp smp smp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

lördag 6 september 2014

Självmordsökningen måste vändas

Självmordsökningen måste vändas

För andra året i rad så ökar antalet självmord i Sverige. Det är dags att göra något åt det!

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland yngre, 15-24 år. Ökningen sker dessutom främst bland unga. När ”lyckopillerna” kom för 20 år sedan minskade antalet självmord, men det var aldrig tanken att de skulle vara den enda hjälpen, utan medicinen skulle kombineras med terapi.

Psykologen Britta Alin Åkerman, professor vid Karolinska, tror att antalet unga som tar sitt liv skulle kunna minskas radikalt om området prioriterades. Hon beskriver i en intervju hur hon förundras över att det läggs mycket mer pengar på forskning om dödsfall i trafiken, när där dör mycket färre personer.

Orsakerna till självmord är självfallet individuella. Men vanliga faktorer är depressioner, missbruk, ångestsjukdom och ogynnsamma livshändelser. De som mobbas i skolan tar livet av sig mer än dubbelt så ofta som icke mobbade. Personer som har försökt begå självmord en gång löper en ökad risk att försöka igen. Därför är det viktigt att ta hot och andra tecken på självmordsrisk på allvar.

Det pratas mycket om lärarnas betydelse i skolan. Men även kuratorer, fritidspersonal, skolsköterskor m fl behövs det fler av för att se och fånga upp de unga som mår dåligt. Tyvärr har personalresurserna minskats år efter år. Många av de lärare jag träffar berättar om hur de idag högre grad måste ta hand om elever som mår dåligt, än de behövde tidigare.

Nedmonteringen av sjukförsäkringen, och omänskliga krav på återgång i arbete, innebär ekonomiska problem och psykisk stress. Detta drabbar särskilt psykiskt sjuka vuxna. Vänsterpartiet vill ha ett mänskligare regelverk för Försäkringskassan som inte orsakar fler självmord, något som den moderata socialförsäkringsminstern varnades för skulle ske.

Det är brist på utbildad personal inom psykiatrin. Vänsterpartiet driver nationellt att man ska utbilda fler specialistsjuksköterskor med inriktning mot psykiatrin. Det behövs också en ny skötarutbildning inom ramen för yrkeshögskolan, för att kunna förse psykiatrin med välutbildad personal.

I landstinget Kronoberg vill Vänsterpartiet korta köerna till BUP och ha de ungas situation i fokus, från förskola till gymnasium. Vi vill definitivt inte göra någon flytt av psykiatrin till sjukhusområdet som kräver en dyr ombyggnation. Skrytbyggen är en dålig investering för alla, då det främst behövs investering i människor och psykatrivård.

Jag är själv en av dom som under perioder tidigare i livet velat ta livet av mig, men som fått hjälp att tänka om. Landstingen, kommunerna och staten behöver ge fler den möjligheten. Det är orimligt att den hjälp jag fick då är så mycket svårare att få idag. Nu blir du så mycket oftare erbjuden bara medicinering, istället för att kombinera den med regelbunden terapi.

Det är viktigare att förhindra fler självmord, än ytterligare sänkt skatt eller dyra landstingsbyggnader!

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet kandidat landstingsvalet

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 3 september 2014

Glasögon höjer skolresultaten


Glasögon höjer skolresultaten

Alla barn har rätt till en likvärdig vård och en likvärdig skola. Vänsterpartiet delar Majblommans Riksförbunds åsikt - att alla barn och ungdomar i åldern 0 – 18 år ska få kostnadsfria glasögon eller linser vid synfel. Att landstinget helt enkelt betraktar glasögon till barn som hjälpmedel och medicinsk behandling.

I Kronobergs län ger landstinget barn mellan 0-7 år full ersättning för glas inklusive arbetskostnad samt 100 kronor i bidrag till båge inklusive arbetskostnad. Vårt landsting har ett bra stöd för barn i dessa åldersgrupper.

Från 8 år till och med det kalenderår barnet fyllt 12 år minskar stödet och barnet får ett bidrag på 500 kr.  Från och med det kalenderår barnet fyller 13 år får barnet hoppas på att föräldrarna har råd att betala helt ur egen ficka. En mätning som Majblomman genomförde 2012 visar dessvärre på att 6,1 procent av skolbarn med synfel helt får avstå från glasögon eftersom familjen inte har råd.

Föräldrarnas ekonomi ska inte styra barnens läsförmåga.  För 1 000 kr per år och barn med synfel, kan landstinget ge barn i åldern 0 – 18 år kostnadsfria glasögon en gång om året. Det är en liten investering räknat i kronor, men en väldigt stor investering i allas vår framtid.

Vänsterpartiet vill ha ett landsting att vara riktigt stolt över. En region där alla barn med synfel ges möjlighet att läsa utan huvudvärk.  Det är inte svårt att räkna ut att det ger ett bättre resultat i skolan än tidiga betyg. Men framför allt ger det barnen bättre livskvalitet!

Helena Lagstrand (V)
Jerker Nilsson (V) 
Kandidater till landstingsfullmäktige 2014

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 28 augusti 2014

En mer grön kommun med Vänsterpartiet

Det är alltid märkligt att se Miljöpartiet i Älmhult uttala sig om vilka miljösatsningar de vill göra, som idag när de vill göra Älmhult till Smålands grönaste kommun.

Vänsterpartiet på riksplanet satsar, trots Miljöpartiets namn, mer på miljön än vad miljöpartiet gör.

Det går igen i Älmhults kommun också, där Vänsterpartiet har haft ett antal olika miljörelaterade motioner.

Den jag främst tänker på är den om att bygga solcellsanläggningar på kommunala nybyggen, där det är tekniskt lämpligt, men även den om Digitala motioner och Socialdemokraternas om att inventera vilka cykelvägar som det finns behov av i kommunen.

Ingen av de motionerna vald Miljöpartiet Älmhult att rösta för, vilket ter sig vara raka motsatsen mot vad ett miljöparti borde ha för åsikter.

Vill man läsa mer om vad för politik Vänsterpartiet Älmhult driver, så finns det mer på hemsidan, En röst på Vänsterpartiet är en röst på trygghet.

Men jag rekommenderar verkligen alla väljare att se vad för politik de olika partierna har fört under de senaste fyra åren, för att lättare kunna se igenom vad som känns sannolikt att partierna kommer att driva efter valet.

Vänsterpartiets olika motioner går att se här: Motioner 2011Motioner 2012 samt Motioner för 2014. Gillar man miljöfrågor så är även Motion angående upphandling och inköp en motion som kan påverka vad för miljöval kommunen kan göra vid olika inköp och upphandlingar.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

fredag 15 augusti 2014

Intervju i Smålänningen

Idag finns det en intervju med mig i Smålänningen: http://www.smalanningen.se/artikel/111611/formad-av-punkrocken

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 14 augusti 2014

Min sida hos SVT:s valkompassen finns nu uppe

För den som är intresserad så finns nu min sida uppe hos SVT:s valkompassen: http://www.svt.se/nyheter/val2014/guide/kandidat/42808-jerker_nilsson

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 6 augusti 2014

Korsningen väg 23 och väg 124 - Liatorp/Virestad-korsningen - Mail till Trafikverket

Mail till Trafikverket från mig:

Jag måste säga att jag reagerar på olyckan som hände igår i korsningen väg 23 och väg 124, främst som privatperson.

Jag bor själv i Liatorp och sa första gången jag åkte igenom korsningen med min hustru när den nya vägen var klar, att där kommer att hända en olycka inom ett år. Nu gick det tyvärr mycket snabbare än så, och drabbade en bekants man.

I deras fall förstod jag det som att de kom från Liatorp och skulle mot Virestad. Jag upplever det som sikten inte funkar bra åt något av hållen, plus att det är 100 km/h i korsningen. Själv har jag varit nära att krocka med en motorcykel när jag kommit från Virestadhållet. Motorcykeln kom då från Älmhultshållet och körde möjligen någon för fort, men inte så mycket för fort. Det är väldigt kort sträcka man ser ett fordon från det hållet över huvudtaget när man kör ut från Virestadhållet, samtidigt som du har svårt att se trafiken från höger tack vare bl a mitträckena.

I mitt tycke ser det ut som att Trafikverket misslyckats radikalt med korsningen och har en olycka hänt där så kort tid efter den är färdig så lär det komma fler. Tyvärr tror jag den har möjlighet att bli en ny "Gottåsakorsning", en korsning som den mellan väg 23 och väg 126 som var oerhört olycksdrabbad fram tills den gjordes om till dagens korsning, där 126 når 23:an med mer än hundra meters mellanrum.

Något liknande borde göras här, eller en sänkning av hastigheten, samt en avsmalning av väg 23 och längre av/påfarter till vägarna mot Virestad och Liatorp, annars kommer det sluta med att någon får sätta livet till. Själv kommer jag välja att köra andra avfarter när jag ska in eller ut på väg 23 i fortsättningen.

Som politiker kan jag, utöver det ovan, reagera på dåligt investerade skattepengar och att det inte alls går i paritet med den nollvision för dödsfall som det togs politiskt beslut om i riksdagen 1997, där den här korsningen är rakt i motsats mot det beslutet.


Jerker Nilsson, Liatorp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 31 juli 2014

Dyrare för landsbygden utan fastighetsskatt

Dyrare för landsbygden utan fastighetsskatt

En av allianspartiernas tidigare paradgrenar var slopandet av fastighetsskatten, som beskrevs som en stor orättvisa. Nu i efterhand så visar det sig att de som tjänar på förändringen är de redan välbetalda i rika stockholmsförorter. De som får betala är alla fastighetsägare på landsorten.

Ägare till fritidshus och villor i de rikare stockholmsförorterna har sen 2008 fått skattelättnader på upp till 42%, samtidigt som den nu införda kommunala fastighetsavgiften har inneburit en fördyring på upp till 62% för alla de som bor utanför storstadskommunerna. Det vill säga alla kommuner i Kronobergs län.

Mest skattelättnader har Danderyd fått, som är den kommun i Sverige som har högst medelinkomst, drygt 328 000 kronor. Det kan jämföras med 247 000 kr som är kronobergs bästa medelinkomst, som finns i Älmhult och den sämsta på 211 000 kr, som finns i Markaryd. Eller så kan man beskriva det så att i Danderyd har vart tionde invånare över en miljon i inkomst, 83 300 kr per månad. De flesta kommuner i Kronoberg finns inte ens med i SCB:s statistik över miljoninkomster, eftersom det är för få med miljoninkomst.

De flesta kommunerna i Kronobergs län får en ökning med fastighetsavgiften på över 20%, med Tingsryd i topp på 25%, jämfört med den tidigare fastighetsskatten. Då är det ändå långt till de i Kiruna som får 62% högre kostnad, trots att de inte ligger i närheten av Danderyds höga inkomster.

Samtidigt ska det sägas att summan pengar som den nuvarande fastighetsavgiften och den gamla fastighetsskatten genererar är ungefär densamma. Det gör att det är vi utanför storstäderna som får betala höjningen. Trots att vi har betydligt lägre inkomster och billigare fastigheter.

Nästa år kommer ytterligare höjningar av fastighetsavgiften, som ännu en gång drabbar landsbygden och orterna utanför storstäderna mest.

Flera av alliansregeringens egna experter, bland annat Lars Calmfors och John Hassler, båda professorer i nationalekonomi, är djupt kritiska mot förändringen från fastighetsskatt till avgift. En av de huvudsakliga anledningarna är att man idag betalar reavinstskatt när man säljer. Det gör att de i storstadsområdena, där det behövs mest rotation på bostadsmarknaden, väntar så länge som möjligt med att sälja.


Hassler anser också att det på sikt hade gett mer inkomster för staten med en fastighetsskatt av tidigare modell. Eller som Calmfors säger, ”Skatter man inte kan fly är de bästa skatterna”. Många andra skatter kan de med höga inkomster göra avdrag för, som vi vanliga dödliga inte har en chans att göra.


Vänsterpartiets principiella hållning är att marknadsvärdet ska slå igenom mer i avgiftens kostnad än det gör idag. Ett exempel är att höja fastighetsavgiften för villor med taxeringsvärde på över 3 miljoner kronor. Medelvärdet i Kronoberg för fastigheterna som säljs är en dryg miljon.


Att kunna skapa möjligheter att bo billigare på landsorten är ytterligare ett sätt att stödja de människor som inte vill bosätta sig i storstäderna. Därför vill Vänsterpartiet göra det billigare att äga sin bostad på landsbygden.

Publicerad i Smålandsposten

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Bra med mer ekologisk mat i Älmhult, trots alliansens misslyckande

Verkligen bra gjort att det blir mer och mer ekologiskt på tallrikarna även hos Älmhults kommun, så det inte bara är vi privatkonsumenter som försöker förändra till det bättre!

Däremot är det synd att regeringen inte har någon plan eller mål för det ekologiska längre och att vi har en minister i Eskil Erlandsson som hävdar att "det inte är så viktigt"Det går att läsa mer om regeringens misslyckande inom ekologisk mat hos Miljömagasinet.


Till 2020 vill Vänsterpartiet på riksplanet att det ekologiskt certifierade jordbruket ska vara 30 procent och att 50 procent av all mat i offentlig sektor ska vara ekologisk. Men det är självfallet bra om Älmhult når dit innan dess!

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 7 juli 2014

Klövdjuren betydligt dyrare än rovdjuren för skattebetalarna
Från dagens Smålandsposten:


Klövdjuren betydligt dyrare än rovdjuren för skattebetalarna

Det är tragiskt att någon väljer att döda ovanliga djur som lodjur, likt det som hittades i Åsnen. Lodjuret är ett skyggt djur som sällan attackerar boskap och helst äter vilt. Det är lättare att förstå de problem fårägare kan få med varg.

Men vargen går att hantera. Värmland är ett av landets mest vargtäta områden, med 26 revir. 2013 hade man i Värmland drygt 17 000 får, enligt Jordbruksverket. Men bara 3 vargangrepp 2012 och 6 stycken 2013.

Enligt Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen och Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent vid Jägarförbundet, båda i Värmland, beror det på den utbredda rovdjursstängslingen.

Det sägs att rovdjursstängslingen begränsar möjligheterna för människor att röra sig i naturen. Vi som rör oss ute i naturen ser många stängslingar runt nyplanteringar som ett skydd mot klövvilt. En stängsling som är för hög för människor att ta sig över. 

                          

Ett annat argumentet är hög kostnad för samhället, t ex via de bidrag som betalas för rovdjursstängsling. Enligt den senaste Rovdjursutredningen och riksdagens utredningstjänst så är den sammantagna kostnaden för rovdjuren 160 miljoner. Det finns andra utredningar från personer i jägarförbunden som hävdar att summan är 900 miljoner.

Det är visserligen höga summor, men samtidigt så nämns sällan vad kostnaden för samhället är för övrigt vilt.

Förra året skedde det 46 000 viltolyckor i Sverige. Enligt Anders Sjölund på Trafikverket så kostade olyckorna samhället 4 miljarder kronor (ungefär samma summa som all sjukvård kostar under ett år i Kronoberg). I den summan ingår inte egendomsskador och Sjölunds bedömning är att inte alla viltolyckor blir klassade som viltolyckor hos polisen. Forskaren Andreas Seiler på Sveriges lantbruksuniversitet, har för sin del räknat ut att en älgolycka kostar samhället minst 200 000 kronor.


Till kostnaden tillkommer det ytterligare en miljard, för reparationer av bilar efter viltskadorna samt höjda försäkringspremier som drabbar privatpersoner. Bara i Kronoberg kostade viltolyckorna bilägarna och försäkringsbolagen 56 miljoner.


Idag finns 5 miljoner bilar, 9,5 miljoner invånare och nästan 400 000 älgar innan älgjakten. Går vi till 60-talets början så hade vi 1,5 miljoner bilar, 7,5 miljoner invånare och sannolikt under 200 000 älgar. Älgens ökning beror hur skogen sköts (det blir mer föda idag) och hur man jagar. Det är ingen slump att det sker många viltolyckor idag när älgar och bilismen ökat kraftigt.


Ett sätt att skydda sig är via viltstängsel. Det kostar 400 000 kr/km att sätta upp och 2 000 kr/km i underhåll per år. Trots kontakter med Trafikverket kan de inte ge uppgifter på hur mycket stängsel som sätts upp och underhålls. Men med tanke på hur mycket stängsel man ser utmed vägarna inser man att summan blir hög.

Den svenska skogsbrukens forskningsinstitut, Skogforsk, har räknat ut att 15% av virket förstörs av älg, det vill säga 23 miljarder i minskad försäljning, utöver missade skatteintäkter via färre anställda inom skogsindustrin.

Det sägs ibland att rovdjur inte passar in i dagens samhälle. Frågan är i så fall om något vilt gör det och om alla är beredda att betala så mycket som älgstammens storlek kostar skattebetalarna idag? För att inte tala om de olyckor med personskador och ibland dödsfall som sker.

Mitt förslag är en rejäl minskning på antalet klövdjur, för att hålla nere både samhället och individernas utgifter.

smp
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 24 juni 2014

Vänsterpartiet emot ökning av kostnad för politiken i Älmhult

Vänsterpartiet emot ökning av kostnad för politiken i Älmhult

Vänsterpartiet i Älmhult stödjer inte den höjning av arvode till politikerna som har förts fram och verkar stödjas av alla övriga partier.

Mycket av diskussionen har bara handlat om att kommunstyrelsens ordförande ska få sin ersättning höjd och beräknat
utifrån riksdagsarvodena, istället för via prisbasbeloppet som idag. Nämner man bara den ersättningen så kan det se ut att handla om några tusenlappar mer, men eftersom alla andra politikers arvode beräknas utifrån den höjda summan så handlar det om mer pengar.

Enligt de siffror vi har fått så är ökningen på minst 820 000 kronor, vilket gör att summan motsvarar upp till två tjänsters lönesumma inom till exempel barn- eller äldreomsorgen. Vi tycker det är betydligt mer välkommet att pengarna hamnar
där.

I debatten har det många gånger förts fram att det är en utsatt situation att vara kommunalråd. Den uppfattningen delar vi. Men vi tycker också att det är en betydligt mer utsatt position att jobba i en verksamhet där det borde finnas mer personal och mer händer, både för de anställdas skull och för de personerna som personalen på olika sätt tar hand om. En politiker som tycker det är för utsatt att vara politiker kan mycket lättare lämna sina uppdrag.

Dessutom g.r inte politiska uppdrag att jämföra med en anställning. Du har normalt sett en sysselsättning utanför politiken att falla tillbaka på och är inte på samma sätt beroende av inkomsten. Inte minst för att man som politiker vet om att man efter fyra år och ett nytt val kan behöva gå tillbaka till sin egentliga huvudsyssla, oavsett om det är jobb, pension eller något annat.

Det s.nder dessutom märkliga signaler till medborgarna, som riskerar att öka politikerföraktet när politikerna själva ger sig en sammantagen ökning av sina kostnader på 14 procent när man begär att övriga delar av den kommunala verksamheten ska vara försiktig med utgifterna. Vilken annan kommunal verksamhet kan komma undan med den ökningen, utan att kunna bevisa att man har fått en ökad verksamhet eller stor önskad kvalitetsökning?

Även om vi inte alltid håller med den nuvarande kommunstyrelsens ordförande, Elizabeth Peltola (C), eller den vi hoppas
blir ordförande efter valet, Ingemar Almkvist (S), så tycker vi ändå att de gör ett i huvudsak bra jobb på sina poster. Men det man måste fråga sigär om de gör ett bättre jobb med högre ersättning?

Varken jag eller Vänsterpartiet Älmhults medlemmar kan se att de tänkta kandidaterna, eller övriga politiker, blir bättre på att utföra sina uppgifter eller fattar bättre beslut om de får högre ersättning.

Jerker Nilsson, ordförande Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

lördag 10 maj 2014

Växjö Pride - Inte bara fest, utan mycket kunskapsförmedling!

Jag har ägnat den gångna veckan åt att delta i Växjö Pride och gått på ett antal olika föreläsningar. Jag har verkligen gått på de olika ämnena som varit av störst intresse och struntat i vilka avsändarna varit.Jag vet att en del politiska meningsmotståndare reagerar ibland, när jag dyker upp som på den moderata Olof Lavessons föreläsning om idrott och homosexualitet (bilden ovan), som moderaterna höll i som första föreläsning eller som den som var idag som blev den sista jag gick på, som var med centerpartisten Fredrick Federley (bilden nedan), om hur man borde få komma ut som homosexuell även om man bor på landsbygden.


Jag skiter ärligt talat rätt mycket i vem som säger något, så länge det som sägs är klokt. Det finns gott om andra områden att kritisera både moderater och centerpartister på som vänsterpartist, och vice versa för deras del.

Men det är skönt att alla partier utom ett (eller två...) i svenska politiken idag har ett stort samförstånd kring alla de frågor som rör HBTQ-frågor. Det grundläggande är att alla ska få leva det liv de själva vill och en människas sexualitet så länge det är laglig sex där alla inblandade är vuxna och med på det som händer verkligen är en sak enbart för de inblandade.

Hur många jag nu än haft sex med, så är andras sexualitet och läggning egentligen inte av något intresse innan någon inser att de vill ha sex med personen ifråga.


De kanske intressantaste föreläsningarna var som Lärarförbundet ordnade (bilden ovan) om skolan är en garderob och Hanna Haraldesens (på bilden nedan) om hur kärleken övervinner allt. De två lyfte fram flera exempel på hur samhället har ändrat sig, i synnerhet under de senaste åren, till att bli mer accepterande mot de som inte lever traditionellt heterosexuellt även på landsbygden. Det känns som en väldigt positiv utveckling.


Man undrar om det var med mening Sd hade planerat att komma med Jimmie Åkesson till Växjö just under prideveckans sista dag, några timmar innan pridekarnevalen? Men tvärtemot vad många trodde blev det en lugn manifestation där jag och 90% av alla deltagare stod tysta med ryggen mot Jimmie Åkesson. Någonstans så känns det som Sverige inom HBTQ-området är så långt på väg mot rätt håll, att sverigedemokraterna med sjunkande opinionssiffror har mycket litet att hämta. Istället så blev mötet med Åkesson, som bilden nedan är från där han finns bakom oss, en tydlig manifestation mot främlingsfientlighet, rasism och hat mot HBTQ-personer.Idag avslutas det hela med ett pridetåg som kommer att samla betydligt fler människor som stödjer fritt val till ditt eget liv, i en stad där inte många anhängare till sverigedemokraterna kom till deras påstått populära partiledares tal.

Istället så blev det en stor fest och mycket förmedling av kunskap till ett mer öppet och mänskligt samhälle. Tack till alla som arrangerade och deltog!Sista bilden från invigningen av Noaks Ark Kronoberg och Hallands snabbtestklinik i Växjö.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 24 april 2014

Avgå Katarina Brännström!

För ett kort tag sen så gjorde den moderata riksdagspolitikern Katarina Brännström (toppnamn på moderaternas lista i Kronoberg) ett utfall mot cancersjuka. Jag trodde ärligt talat att hon sjunkit så lågt det gick att sjunka den gången.

Men det visade sig att det fanns flera steg ner i osmaklighetens gyttja till för hennes argumentation att ta sig.

Skärmdumpen ovan visar hur hon väljer att utnyttja 16 pedofila övergrepp mot minst 12 barn för sina politiska syften, för att föra fram att det kommit kritik mot förskolan om den varit privat och inte kommunal.

Det i sig tycker jag är bland de absolut osmakligaste och värsta utspelen jag sett någonsin inom svensk politik.

Men det blir faktiskt några snäpp värre till: Det är inte en kommunal förskola, utan den är privat, vilket får Brännströms utspel att bli en direkt lögn. Den har dessutom extremt låg bemanning och utbildningsnivå på personalen:

Vid den aktuella förskolan var det 16 procent av de anställda årsarbetarna som hade förskollärarutbildning. På övriga förskolor i kommunen ligger snittet på 51 procent.
 Förra årets siffror visar även personaltätheten. På förskolan gick det 9,4 barn per årsarbetare och i övriga kommunen var det 5,9 barn.
Jag hade inte själv tänkt göra någon politisk poäng av detta, eftersom övergrepp självfallet kan ske oavsett vilken driftsform det handlar om. Men desperationen hos moderaternas låga opinionssiffror verkar det få att slå slint fullkomligt i skallen på Brännström, vilket gör det svårt att låta gå obemärkt förbi.

Däremot är jag rätt säker på att det är lättare att begå övergrepp vid låg bemanning och låg utbildningsnivå, något det kan vara även på kommunala förskolor.

Katarina Brännström borde inse sina grava och osmakliga påhopp och avgå omedelbart från politiken och jag kan uppriktigt sagt inte förstå Moderaterna i Kronoberg som vill ha henne som toppnamn.

Uppdaterat Kvällsposten skriver om hur praktikanten verkar ha fått göra mycket ensamma med barnen, trots att tanken är att en praktikant ska ha handledare, något som måste vara mycket lätt hänt med låg bemanning.

Uppdaterat Jag måste säga så här ett litet tag efteråt att jag förvånas över att någon låter Katarina Brännström sitta kvar i toppen på moderaterna regionalt och högt upp på någon lista. Efter att ha läst igenom de absurda avdrag hon velat göra så verkar hon tyvärr ha bristande omdöme. Vem vill ha en sån person i en beslutande position?

media svt sr nyheter24 ab smp smp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

fredag 18 april 2014

Hur mycket mer kan alliansen komma undan med?

Jag har full förståelse för att alla varken vill vara vänsterpartister, sossar eller miljöpartister. Eller inte vara till vänster alls.

Men däremot har jag oerhört svårt att förstå att alliansen har några väljare kvar själva efter den senaste tidens uppmärksamhet kring Nuon-affären, där alliansen gemensam försöker smita undan med att ha slarvat bort 100 miljarder skattepengar. Och inte vill ta ansvar för det som skett.

Det är en sak att göra misstag. Det är en annan sak att som en högerregering göra ett storköp a la Sovjet, mot alla rekommendationer och som när det går åt helvete ingen vill svara på, utan alla de inblandade skyller på varandra och Maud Olofsson som vet mest om det hela inte ens vill inställa sig till KU-förhören.

Det är alltså en total lekstuga, trots det stora allvaret och den stora summan pengar det handlar om. Det är lika mycket som företagsvinster genererar i skatt i Sverige ett helt år, enligt Swedbanks uträkningar. Det är mer än dubbelt så mycket som det svenska försvaret kostar per år. Det är mer än dubbelt så mycket som all vård i Stockholm kostar under ett år. Det är nästan lika mycket som vägarna och järnvägarna ska få 2014-2025. Och så vidare...

Trots detta så vill inte den ytterst ansvarige, statsminister Reinfeldt svara på frågorna han får. Trots att pengarna kunnat hjälpa arbetslösa till jobb eller förhindrat att fler sjuka dör av platsbrist.

En viss tröst ger det att borgerliga ledarsidor också inser det orimliga och kritiserar alliansen, som Expressens ledarsida:

"Fredrik Reinfeldt tyckte inte att det spelade någon roll att Olofsson skolkade då han i egenskap av statsminister kunde svara för henne. Men det kunde Reinfeldt givetvis inte göra när han hördes av KU. Han förklarade precis som Anders Borg att han fått vetskap om att affären var klar via media.Här gör statliga Vattenfall en affär på nära 100 miljarder kronor och varken finans- eller statsministern är informerad om köpet? Det ger ju en närmast skrämmande amatörmässig interiör från alliansregeringens samarbete. Samtidigt som det är just regeringsdugligheten och kompetensen hos firma Reinfeldt & Borg som Moderaterna hoppas ska bidra till att vända opinionsvinden."
Facit blir att den här alliansregeringen kan inte falla vad som än händer dem. Det märkliga är inte att de rödgröna partierna är större. Det märkliga är att någon kan vilja rösta på partier som så gravt förstört skattepengar som hade kunnat gå till skola, vård och omsorg.

media ab ab ab ab ab svd smp nsk skd dn

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

lördag 29 mars 2014

Earth Hour - Hycklarnas afton

Jag noterar att vår familj sparar en del energi genom att inte köra bil i några mil till Earth Hour. Än mer gör vi via att vi aldrig flyger, vi kör på etanol, vi äter mycket viltkött, egenodlat och ekologiskt osv. Ja t o m matjorden vi köpte var ekologisk, hur man nu gör den? Vi är inte rika alls och har låga inkomster och har ändå inte problem att klara det ekonomiskt.

Att då ställa sig och fira det hela med politiker som väljer att inte bifalla Vänsterpartiet i Älmhults motion om mer solceller på kommunala byggnader eller S motion om att utredning av cykelbanor i Älmhult är för mycket hyckleri på en kväll för min del.

Även i år bojkottar jag Earth Hour, lite på samma grunder som killen i den här texten


"Men det är väl bra eftersom att "släckningen är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar".
Ja, antingen det eller så är det ett perfekt tillfälle för politiker att göra något enkelt och sen fullständigt ge fan i de större frågorna.
I går gick för övrigt Naturvårdsverket ut med att Sverige inte kommer att nå 16 av de 20 miljökvalitetsmål som skulle nås år 2020."
Makthavarna i Älmhult är på plats för att fira och jag blir förvånad om de reflekterar över budskapet de ska ta till sig, när de sen fattar nästa beslut som försvårar för miljön både lokalt i Älmhult och övriga omvärlden. Och jag tror ärligt talat att många tar det hela som en intäkt för att de gjort något bra för miljösamvetet, även om en timme inte spelar någon roll. Det gäller att förändra sin egen livsstil lite mer än under en timme. Varför inte 365 dagar om året? 

Politiker på riksnivå gör i vart fall så att vi missar miljömålen, men de var ju åtminstone med på Earth Hour, även om de inte lärde sig något...

media svd svd svd svd dn dn nsk ab dn dn 
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

lördag 1 mars 2014

Det är verkligen trygghet vi vill ha!

Fredrik Virtanen ställer den retoriska frågan i Aftonbladet, Vilket samhälle vill vi ha?

Egentligen behöver vi inte ställa en svårare fråga än så inför supervalåret 2014 eller vad det är vi vill ha:

Vill vi ha en regering som tillåter allt inom flygtrafiken så att vi närmar oss där vi riskerar inte bara flygets miljönegativa effekter, utan även säkerheten och anställningstryggheten tack vare de människovänliga reglerna för inhyrning? Vänsterpartiet vill ha anställningstrygghet.

Vill vi ha en politik som gör fattiga fortsatt fattiga? Vänsterpartiet vill avskaffa fattigdomen, som drabbar barn.

Vill vi ha en politik som tycker att mjölk och alkohol som kan skada människor är viktigare än hälsa? Vänsterpartiet vill ha en riktig vård som satsar på folkhälsan istället.

Vill vi ha en politik som förstör miljön men påstår motsatsen? Vänsterpartiet anser att det behövs en förändring i förhållningssättet till miljön.

Vill vi ha en politik där arbetsförmedlingen gör allt utom att letar arbete? Vänsterpartiet vill ha utbildning och återfärder som leder till jobb, inte förvaring.

Vill vi ha en politik där man inte vill ta ansvar för nedskärningar inom skolan, utan skyller på datorspelandet? Vänsterpartiet vill ha en skola som är riktad till barnens behov, inte marknadens.

Vill vi ha en politik som försämrar folkhälsan och sänker Systembolaget? Vänsterpartiet inser att gårdsförsäljning hotar systembolaget och hälsan.

Vill vi ha en politik som fortsätter hävdar att arbetslösa är lata och inte söker jobb, trots att tusentals dyker upp när Arbetsförmedlingen kallar dem och skapar kaos, trots att det var ett frivilligt möte? Vänsterpartiet vill satsa på jobb och utbildning, inte övervakning.

Vill vi ha en politik som saboterar BB, som gör att skadade nyblivna mödrar får finansiera operationerna själva? Vänsterpartiet anse att vården är underfinansierad och att utförsäljningar utarmar vården.

Vill vi ha en regering som sänker skatten med 150 miljarder och försöker låta trovärdig när de gör utspel om att höja skatterna ett par miljarder, trots att det handlar om punktskatter som främst drabbar de med låg inkomst? Vänsterpartiet tycker att mer pengar till rika är mycket mindre viktigt än jobb och välfärd för de som behöver samhällets stöd.

Vill vi ha ett parti som säger sig vara för den lilla människan på landsbygden, när de egentligen bara gynnar storföretagen och redan rika? Vänsterpartiet har redan upptäckts av de på landsbygden, eftersom Vänsterpartiet inser att det är vanliga människor som bor där i första hand.

Vill vi ha ett parti som vill bygga till ett sjukhus i onödan så att fler hundratals miljoner försvinner i en byggnad istället för till vård? Vänsterpartiet lyssnar hellre till personal och vårdtagare.

Vill vi ha partier som gör att politikers pensioner fortsätter vara orimligt höga ett tag till? Vänsterpartiet vill slopa orimliga förmåner för alla riksdagsledarmöter, inte bara de nyvalda.

Det hävdas ibland att Vänsterpartiet har en orealistisk politik som attraherar få. Det stämmer inte om man ser på sakfrågorna i sig. I grund och botten vill alla, även om de inte är rika, känna en grundtrygghet.


media dn nsk skd skd skd ab


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 24 februari 2014

Fattigdom och hälsa går i arv

Det var egentligen inget revolutionerande som Susanna Alakoski kom fram till i sin bok Oktober i fattigsverige, det att fattigdomen riskerar gå i arv.

Det är inte mer konstigt än att rikedom eller dålig hälsa gör det. Det är som Daniel Swedin säger i Aftonbladet: Du skattar redan för dina släktingars arv:

Vi vet redan att föräldrars inkomst och utbildning spelar stor roll för barnens utbildning och inkomst, men Ifau har hittat nya, överraskande samband.
Om din gammelfarfar var välutbildad och välavlönad är du sannolikt det själv. Om han däremot var fattig och låg­utbildad är det stor risk att du också är det.
...
Han finner ett mönster: personer vars förfäder tillhörde 1700-talets adliga maktelit är än i dag överrepresenterad bland landets höginkomsttagare.
Mönstret går igen när det gäller vilka som har privata förmögenheter och vilka som har högstatusjobb.
Trots socialistiska experiment och avskaffade privilegier och trots familjebildningar över gamla klassgränser säger ditt efternamn fortfarande något om din sociala och ekonomiska status i vår tid. Andersson har fortfarande inte kommit ikapp.
Mot bakgrund av det här blir högervreden mot någon sorts arvsskatt i det närmaste komisk.
Sanningen är ju att vi redan har en sorts straffbeskattning på arvskiften.
Men det är inte Sveriges superrika som betalar.
Till skillnad från då så är det idag de mest fattiga som blir mest stillasittande eftersom de inte har samma tid, ekonomi och kunskap för att köpa sig tid, mat och möjligheter att leva mer hälsosamt. Idag är det mer status att vara smal och vältränad, för det visar hur du mår och vad du har råd med.

Men i ett samhälle där företagen får ge pengar till skolan, för att resurserna har dragits ner och där påstådda förbättringar av hälsan räddar kommunernas ekonomi (där det på sikt visar sig bli sämre igen...) så får alltid de svagare och utsatta grupperna betala i slutändan.

Pensionärerna är en sån grupp, som nu blir rekordfattiga. Det är som jag säger i ett insändarsvar i en lokaltidning: Det är de med störst behov av stöd i samhället som ska få stödet. Inte de 10% rikaste som redan fått 79 000 kr mer i plånboken efter alliansens skattesänkningar, som stötts av Sd.

media ab dn dn

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

söndag 23 februari 2014

Sverigedemokraternas sviker landsbygden igen

Sverigedemokraterna vill inte ha trängselskatt på Essingeleden för att de tycker att det är ett riksintresse...

Istället vill de att staten ska gå in med mer pengar för att det är riksintresse, samt att de är partiet emot nya och högre skatter...

Logiken haltar en del tycker jag... Det är skatter som betalar det staten bidrar med. Vi som bor på landet, som uppenbarligen inte Sverigedemokraterna bryr sig om längre, har sen länge noterat att staten inte bidrar med pengar till kostnader för vägar som de gjorde förr.

Anledningen är att jobbskatteavdragen och de övriga skattesänkningarna på 150 miljarder någonstans ska finansieras. Det gör man genom att låta kommuner, landsting och regioner betala mer av infrastrukturen än tidigare.

Sverigedemokraterna är för jobbskattavdragen och är själva skyldiga till det Åkesson nu protesterar mot. Värst drabbas som vanligt landsbygden av det här, där även borgerliga kommuner tvingas höja skatten.

Med andra ord är inte Sverigedemokraterna ett parti mer för landsbygden än vad centern är, eller för den som vill ha bättre vägar på landet.

Vänsterpartiets alternativ går att läsa i Vänsterpartiet vill utveckla landsbygden, där bland annat satsningar på vägarna finns med och att statsbidragen till kommuner och landsbygden ska höjas. För det är så nära landsbygden som möjligt besluten ska tas.

Inget ont om Stockholm, men där finns bättre möjligheter än här att åka kollektivtrafik.

media dn dn nsk skd svd svd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

En bättre lagstiftning för tryggare jobb är bättre

När jag gick i 9:an så röstade jag i det skolvalet på Miljöpartiet, men sen jag blev vuxen och fick rösta i riktiga val så har jag enbart röstat på Vänsterpartiet.

När jag läser nyheten om att MP vill ha jobbkoll på schemat, så förstår jag precis varför så var fallet. De inser inte problemen med att skjuta över något så komplicerat som lagstiftningen och reglerna, som varierar beroende på avtalsområdet/typ av jobb, blir svårt att följa och ha kolla på för varje enskild individ.

Bättre är att satsa på att faktiskt förändra arbetsmarknaden till det bättre. Det är alltså viktigare att ha en välfinansierad välfärd, så att man har råd att anställa efter vad behovet är, inte för att hålla nere skatterna.

Eller att skapa regler som gör att man inte kan utflagga anställda, oavsett om det är flyg det gäller med människor från långt iväg, eller utländska lastbilschaufförer som jobbar utan kontroll eller valfri verksamhet där verksamheten själv inte anställer längre, utan hyr in människor från bemanningsföretag.

Det skapar inte bara ett otryggare liv för de anställda. Utan även för de som möter de som jobbar under pressade förhållanden, både ekonomiskt och trygghetsmässigt. Någonstans måste tryggheten gå först. Det skapar mer hälsa och bättre möjligheter till ett bra liv för även de som mer indirekt möter de som utför de här tjänsterna.

Till sist en liten kul nyhet till alla som är troende "twitterister"... Att vara stor på Twitter är inte det samma som att man får många röster. Snarare tvärtom tycks det som...

Det förvånar inte mig. Läser man vidare och tittar på statistiken lite noggrannare i länken som finns i Facebook populärast, men twitter och Instragram knappar in, så konstaterar jag att det är 2% av befolkningen som använder Twitter dagligen och 4% som använder det minst en gång varje vecka. Var än väljarna finns så inte är det främst på det överskattade Twitter... (jo då jag finns där också ändå :) ) De jag ser mest av där är de som redan har sin åsikt bestämd, dessutom..Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!