onsdag 29 april 2015

Äntligen stopp för värktabletter i matvarubutiker

Jag varnade redan för 5 år sen för att det skulle bli en farlig ökning och missbruk av värktabletter, när de blev möjliga att sälja fritt i butiker. Nu kommer det äntligen att ske och man stoppar värktabletter från att säljas i butiker.

Det var verkligen anmärkningsvärt att man inte lyssnade på de erfarenheter som fanns från andra länder, som jag skrev om i Mer skador och dyrare med avreglerat apotek året efter:

Överkonsumtion av medicin är ett problem i stora delar av västvärlden och skapar fler sjuka och skadade. De länder som sen tidigare haft möjlighet att köpa receptfria mediciner fritt har haft en högre konsumtion och högre skadegrad.

Det är lätt att tro att värktabletter och nässpray är alltigenom harmlösa produkter utan risker. Men tyvärr går vanliga värktabletter att överdosera så att man t ex dör i leverskador eller inre blödningar eller löper betydligt större risk att få stroke. Nässpray, vid användning för lång tid, kan inte bara förstöra slemhinnorna, utan till sist även göra hål på näsväggen.

I USA, där det också är avreglerat, får 56 000 leverskador på grund av paracetamol och det är med bred marginal den vanligaste orsaken till akut leversvikt, enligt dess läkemedelsverk.
I Danmark, där man 10 år efter avregleringen nu skärper sina regler, har man till och med skapat ett uttryck för unga flickor som är beroende, missbrukar och tar livet av sig med värktabletter – ”Panodil-piger”.

Göran Hägglund, som genomförde de här förändringarna, har precis slutat inom rikspolitiken och kan inte ställas till ansvar, och flera av de ledande politikerna inom övriga allianspartier som stod bakom det här har också slutat.

Jag är ofta glad när jag kan säga "Vad-var-det-jag-sa?", men här har det kostat i mänskligt lidande och dyra skattepengar helt i onödan, eftersom man hade erfarenheter från många andra länder, vars erfarenheter man helt ignorerade.

dn exp gt

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!