torsdag 4 juli 2013

Jobbskatteavdraget utarmar välfärden

Visst är det märkligt? Trots att vinster-i-välfärden-frågan varit het i flera år nu, så är det fortfarande bara Vänsterpartiet som lyfter den frågan

Jag tror att det är en anledning till att Vänsterpartiet ökar med 1.7% i den senaste opinionsmätningen, och att det i det närmaste är stiltje, för att inte säga tillbakagång, för miljöpartiet, där många både väljare och politiker hos Mp är emot vinsterna. Vänsterpartiet är idag större än Kd och Centern ihop.

Frågan är dessutom hur mycket det finns i människors medvetande att socialdemokraterna inte alls är så mycket emot dem, utan i den här, och flera andra frågor, snarare framstår som ytterligare ett mittenparti?  

Frågan är också hur mycket väljarna i gemen, som står till vänster i sitt politiska resonemang, som vet om att socialdemokraterna svävar på målet med jobbskatteavdragen? På lokalplanet hör jag mer än en S-politiker som använder jobbskatteavdraget i sin argumentation för att det är svårt att få tillräckligt med statsbidrag till kommunernas verksamhet, men frågan är hur stor skillnaden blir vid en S-seger?

Ledarsidan i Aftonbladet konstaterar att väljarna inte efterfrågar något jobbskatteavdrag. DN konstaterar att inte ens moderatväljarna prioriterar frågan. 

Men för moderaterna tycks det mer och mer vara den största frågan, trots att det inte existerar någon vetenskaplig undersökning som visar att det har fått ner antalet arbetslösa eller att få det som har jobb att jobba mer eller de som har deltid att öka sin arbetstid. Det är självfallet, som några forskare konstaterade redan 2011, tvärtom, man riskerar jobba mindre om man upplever att man får mer kvar av sin lön som det är.

Det viktigaste är ändå att det finns stora grupper som lever på skattefinansierade jobb, som sjuksköterskorna och lärarna, som har varit mycket tydliga att de vill ha högre lön och där i många fall borgerliga politiker gett dem stöd.

Frågan är bara varifrån de satsningarna ska tas? Det blir inte mer pengar med minskade skatteintäkter, som är vad jobbskatteavdraget innebär. Bara på min rätt låga lön gav det 17 000 kronor mindre pengar i skatteintäkter förra året, d v s en halv månadslöns inklusive sociala avgifter för en undersköterska. De hade gjort bättre nytta inom skola, vård och omsorg.

Ska jag ägna mig lite åt självkritik på Vänsterpartiets dag i Almedalen så måste jag säga att jag känner viss tvekan inför att ändra grundlagen för mer privatiseringar. Tanken är god och det blir naturligtvis mer demokratiskt så här, när det handlar om gemensamma egendomar som vi alla betalat med skattepengar.

Men det går att se att det inte är särskilt svårt att ändra en grundlag, något som bland annat gjordes i samband med EU-inträdet. Det gör skyddet på tok för svagt enligt mig, i synnerhet när det är så få partier som delar Vänsterpartiets åsikt om vikten av att skydda gemensam egendom mot utförsäljning.

Det finns inget som får mig att tro att moderaternas styrelseledamot, som tjänar 600 miljoner på att sälja ett vårdbolag, samtidigt som han i högsta grad kan påverka politiken kan förhindras så länge han och hans parti sitter vid makten. De hade vid senaste valet kunnat genomföra samma förändringar som de har gjort ändå.

svd svd ab ab ab dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn smp smp nsk

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 2 juli 2013

Har ni en egen sedelpress?

Som vän av ordning så undrar onekligen en hel del över hur partier som Sd och Kd menar att de ska finansiera och betala för alla satsningar de säger i Almedalen att de vill göra? Jag förstår att Åkesson för Sd inte vill tala om finansieringen...

Kd lyfter fram att de vill satsa på förskolan. Det är en självklarhet som Vänsterpartiet har drivit under väldigt lång tid, eftersom all vetenskap visar på att det går bättre för ett barn som har haft resurser att tillgå från förskolan och framåt inom utbildningssektorn. 

Vetenskapen visar också att det av Kd så omhuldade Vårdnadsbidraget inte är bra för barnens utveckling generellt sett och att det definitivt inte är bra för samhället i stort. Grannkommunen till min egen kommun, Ljungby, har haft uträkningar som visar att det inte går ihop sig ekonomiskt med vårdnadsbidrag för deras del. Den stora förlusten är inte att betala ut själva vårdnadsbidraget, utan snarare att skatteintäkterna minskar när föräldrar inte jobbar. 

Någonstans sker det alltså på bekostnad av de förskolor som Kd plötsligt säger sig värna om, efter att i alla år försökt få barnen att stanna hemma...

Det är och förblir, som TCO-tidningen skriver, Dyrt att skapa jobb med jobbskatteavdrag. De hade gjort mer nytta och gett ett bättre resultat på sikt, om man satsat dem på utbildning istället. I dagsläget ligger jobbskatteavdragets kostnad på drygt 80 miljarder, men med ett femte jobbskatteavdrag kommer det att komma närmare 100 miljarder. (Det är, som ett exempel, mer än vad regeringen lägger på järnvägens underhåll, något som starkt kritiserats att det inte underhålls ordentligt och som gör det svårt för människor att pendla till sina jobb).

Sd vill satsa på heltidsjobb för kvinnor, men vet inte hur man vill finansiera det... men man vet att man vill ha ett femte jobbskatteavdrag och det blir som vanligt en uträkning som inte fungerar...

Vänsterpartiets förslag är att helt slopa jobbskatteavdraget, för att ha råd med satsningar som ger bättre förutsättningar inom många områden i dagens samhälle.

svd svd svd svd dn dn dn smp dag dag dag nsk nsk nsk skd skd skd dn dn dn dn smp sr 


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!