lördag 12 februari 2011

Apropå hundar och farligheten

Smålandsposten publicerade idag en insändare från någon som Tror på förbud mot farliga raser, som jag besvarade med följande:

Det finns säkert raser som har större potential än andra att bli farliga.

Men jag kan med mig själv som eget exempel, och som ofta tränar löpning, konstatera att alla de gånger jag blivit biten eller påhoppad av hundar så har det alltid handlat om vanliga raser som schäfer och diverse olika retriver-raser. 
Det som behövs är istället ett koppeltvång (alternativ munkorgstvång) som en generell lag för alla hundar, som dessutom polisen är intresserad av att följa upp när det anmäls.

Senaste gången det händer mig, för knappt två år sen, så lades min anmälan ner på grund av saknad av "spaningsuppslag", trots att jag konstaterade att jag blivit påhoppad av två schäfrar utan en människa i närheten under perioden när de vilda djuren har ungar, i ett motionsspår (där det finns kommunala regler om konstant kopplingstvång) och trots att jag letade upp ägarens namn och adress.
Ämnet är återkommande i den här bloggen och jag har skrivit om det flera gånger tidigare i bland annat följande inlägg:

Inte bara kamphundar som är farliga
Varför inte alla hundar?
Varför inte förhindra alla farliga hundar?
Det här med hundar
Apropå kopplingstvång av hundar
Konstig nonchalans

Det är uppriktigt en minst sagt absurd diskussion om att förbjuda några raser helt och håller, istället för att diskutera att i princip alla raser kan vara farliga och att även större hundraser, som anses mindre farliga, kan göra stor skada.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Idag Egypten - I morgon resten av diktaturerna!

Inte trodde jag att det skulle gå så snabbt, efter jag skrev förra inlägget, Det stämde naturligtvis inte, för Mubarak att försvinna från makten.

Normalt sett finns det ingen människa som vill ha en militärt styrd stat, men i det här fallet är det, än så länge ett fall framåt. Men det är som många människor säger en lång väg att gå innan det är en varaktig och välfungerande demokrati, något som kan försvåras på många olika sätt innan man når så långt.

Några exempel, som är lätt att glömma bort för oss som sitter i en normalt sett välfungerande demokrati, är att det ofta frodas en mutkultur i diktaturer, där det finns många som skulle kunna förlora ekonomiskt på en istället väl fungerande demokrati.

Sen är det märkligt att se hur Bildt försöker bortförklara hans, Sveriges och EU:s tystnad, när andra är säkra på att USA:s om ändrade ställning påverkat att diktatorn är borta. Egentligen tycker jag det sistnämnda är självklart. (Lika märkligt är det att först nu landets största moderata tidnings ledarsida reagerar på att Egypten är en diktatur som knappast var bättre än Vitryssland som var den enda diktatur de på allvar reagerat mot)

När västmakternas stora inte längre ger något stöd, så har diktatorn varken sitt lands stöd eller de rika västländernas stöd. Västvärlden hade utan att tveka kunnat snabba på förloppet om de tydligt visat att de inte vill ta över Egypten, men däremot ta bort diktaturen och hjälpa dem till fria val enligt demokratiska principer, även om det inte är den ledare eller parti som de helst ser vinner ett val.

En i Egypten tidigare boende statsvetare skriver intressant om orsakerna till att diktaturen föll och konstaterar att en viktig anledning är att demonstranterna inte gav upp. Det ger ett mycket tydligt exempel för andra diktaturer, inte minst de som är inom den arabiska kulturen, att det faktiskt finns en möjlighet att på relativt fredligt sätt går att störta diktaturer och själv få egen makt att bestämma sin framtid.

En snöboll är satt i rullning, och jag hoppas att det blir som i forna östblocket, att även arabvärldens diktaturmur faller hårt och snabbt! Det kan gå snabbt när rädslan går från folket till ledarna! Kan Algeriet bli nästa land där diktaturen faller?

Naturligtvis så ger diktaturen Kina ett märkligt meddelande till Egypten och det är inte svårt att förstå att de naturligtvis är oroade för att upprorsandan för demokrati ska bli starkare och tydligare i Kina också. Jag tror tyvärr inte att så kommer att bli fallet, eftersom länderna och vilka som har pengar och möjligheter, skiljer sig radikalt åt, då det finns en relativt stor och relativt rik medelklass i Kina, som kanske vore de som gjort revolt om de inte hade haft något att förlora.

Men vem vill förlora ekonomiska fördelar om man märker och inser att man fått det bättre under några årtionden? Så tyvärr tror jag att Kina kommer att bestå betydligt längre tid framöver.

Filosofen Torbjörn Tännsjö skriver om fler anledningar i en mycket intressant DN-debattartikel, Allt är skört i Egypten - Men underbart att skåda:En annan förklaring till förtryckets stabilitet hänvisar till de förtrycktas problem att koordinera sina handlingar. Förtryckarna är få, väl beväpnade och väl organiserade. De förtryckta är många, utan vapen, och illa organiserade. De har svårt att handla samfällt.
...
Vi känner igen detta från Egypten. Mubaraks hejdukar var välorganiserade. Demonstranterna illa samordnade i sina handlingar. Mubarak stängde internet. Ändå har demonstranterna lyckats få till stånd ett uppror. Hur är det möjligt? De har funnit ett torg där de kan stråla samman! De har utan särskilt många förberedelser, utan mycken kommunikation, kunnat koordinera sina ansträngningar. Minns Ceausescu, som själv inbjöd till denna typ av motstånd. Mubarak visste bättre. Han framträdde inte inför demonstranterna. Ändå har han inte kunnat hindra dem från att träffas. Han har inte kunna ta torget ifrån dem.
...
Ett problem för folket som vill göra uppror är emellertid inte bara att det, i en järnhård diktatur som förhindrar fri kommunikation, är svårt att samordna handlandet.
Ett annat problem har påpekats av hårdkokta Chicago-ekonomer (vilka beskriver sig själva som anhängare av teorin om public choice). Individen har inget incitament att delta ens i vällovliga revolutionära projekt, hävdar de.
Dessa ekonomers utgångspunkt är tanken att individen är egoistisk. Individen bryr sig i första hand om sig själv och sina nära och kära. Om de har rätt innebär det att det är ren dumhet att bege sig till Frihetstorget. Går jag dit kan jag få ett järnrör i huvudet eller skjutas till döds. Samtidigt är det klart att mitt deltagande är försumbart. Man kan vänta att hundratusentals ändå dyker upp. Det märks inte ens om jag är där eller ej.
...
Tyvärr ligger det mycket i detta resonemang. Det förklarar varför fackliga organisationer måste straffa handlingar som uttrycker brist på solidaritet. Det blir nödvändigt att göra det lönsamt att vara med i kampen. Men möjligheten att på det sättet straffa fripassagerare är begränsad. De är särskilt begränsade i samband med ett spontant uppror såsom det vi ser i Egypten i dag. Det gör att utsikterna för revolutionen där är dystra.
Incitamentsproblemet, i kombination med koordinationsproblemet, kan förklara varför förtrycket i Egypten har kunnat upprätthållas i årtionde efter årtionde. Men det kan inte förklara det vi nu ser. 
Vad vi ser i dagens Egypten är ju något annat. Hundratusentals individer har gått ut på torget och ifrågasatt diktaturen. Hur har det varit möjligt? Hur kan de kunnat bemästra sin egoism?
Sanningen är att de som demonstrerar inte är egoister. De är åtminstone inte egoister just nu. Sanningen är att det är möjligt för människor, i särskilda situationer, att höja sig över egoismen och visa solidaritet. Vi vet också ganska väl när detta är möjligt. Socialpsykologin har studerat detta, också experimentellt.
...
De förtryckta måste känna sig individuellt inlåsta i förtrycket för att göra något kollektivt åt saken. De måste känna att det inte finns någon möjlighet för dem, att individuellt lösa sin situation. De måste ha förlorat alla illusioner om ”social rörlighet”. I annat fall väljer de att snarare lösa sin situation individuellt, än att handla kollektivt.
De måste vidare uppfatta den rådande politiska situationen som stabil. Det förtryck de känner på sina bara ryggar får inte vara av en karaktär de tror snart kommer att försvinna av sig självt. I så fall är de beredda att vänta på bättre tider. De måste tro att förtrycket består, om de inte gör något åt saken.
Till sist måste de ha ställts inför något slags positivt exempel. De måste ha sett att några få, genuint altruistiska och modiga människor, har vågat gå i spetsen för förändringen – med ett någorlunda lyckat och stimulerande exempel. Är allt detta uppfyllt är de flesta av oss beredda att ta risker för det gemensamma bästa. Vi är beredda att visa prov på solidaritet.

Jag nämnde Kina och ekonomiskt stöd via affärer och turistbesök i förra inlägget, och konstaterade att kungahuset gärna åker dit för att fira en svensk miljardär som märkligt nog väljer att lägga sitt födelsedagsfirande där. Det måste finnas stora pengar att spara på att inte gynna svensk ekonomi när man ska ha ett stort kalas.

Men kritiken är knäpptyst, så här i demokratitider, mot att han väljer att fira där. Det enda lilala som hörs är mutmisstankar mot kungahuset och det är ju frågan om det är det som är mest uppseendeväckande? Tror någon på allvar att det varit lika tyst om han valt att förlägga sitt firande till ett talibanfäste, Sovjet eller Östtyskland på den tiden det fanns eller ens dagens Iran?

Media ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn smp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp dag dag dag dag dag dag dag dag nsk nsk nsk nsk nsk nsk hd hd hd hd hd hd hd hd smp skd exp exp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

fredag 11 februari 2011

Det stämde naturligtvis inte...

Det stämde naturligtvis inte att Mubarak bestämt sig för att avgå, tvärtemot vad jag hoppades i Fantastiskt om det stämmer.

Jag är naturligtvis inte förvånad alls, men han visar tydligen att han inte alls älskar Egypten som han påstår och att han inte alls bryr sig om i fall landet slängs in i kaos, som han också påstått vara anledningen till att han inte vill avgå innan september.

Uppenbarligen är intresset hos honom att stanna kvar vid makten till vilket pris som helst och oavsett vad som händer med landet och dess invånare.

Det är dags för väst att inte bara komma med ord, utan även komma med konkret handling för att stödja revolten mot demokrati, på samma sätt man stödde östblocket när det föll. Allt annat vore stort hyckleri.

Jag skrev för ett litet tag sen om hur Diktaturerna gynnas av västs inkomster, apropå Egypten och Kina m fl diktaturer.

Vore det någon slags rättvisa och verklighetsförankring, apropå hyckleri, så borde det komma stora protester från både landets ledarsidor när en av landets mest kända miljadärer väljer att fira sin 70-årsdag i världens största diktatur, och med tanke på att han är personlig vän till flera av kungahusets medlemmar, så kan man utgå från att de kommer att skicka representanter.

Naturligtvis är det totalt olämpligt, lika olämpligt som när både sossar och allianspolitiker tidigare hyllat och stött Kina och dess regim, som jag skrev om förra året i Mängder av år sen jag skrev en insändare. Men tror ni på allvar att det kommer att hända? Det tror inte jag, för går det att tjäna pengar så tycks alla anse att det är förlåtet, även om det sker med blod på händerna.

Media ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn gp gp gp skd skd skd skd nsk nsk nsk nsk hd hd hd hd hd hd smp smp smp exp dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 10 februari 2011

Fantastiskt om det stämmer!

Det är inte så många timmar sen jag skrev Diktaturerna gynnas av västs inkomster och kände tvekan inför västs agerande inför diktaturer och att de ibland aldrig tycks försvinna.

Men nu känns det fantastiskt om det stämmer som medierna skriver om, att en diktatur är på väg att falla på allvar och att Mubarak tros avgå redan ikväll!

En relativt sett oblodig kupp av ett stort antal modiga medborgare som inte gick hem, utan fortsatte sina protester, med viss hjälp av en militär som till stora delar snarare verkade stå på medborgarnas sida och sen var bollen i så hård rullning att den var svår att stoppa.

Inspirationen verkar inspirera flera länder och jag hoppas verkligen att utvecklingen i Tunisien fortsätter (så att Alf Svensson slipper att fortsätta hylla det landet)och att det lilla som börjat spira i Iran fortsätter också. Det behövs fler demokratier och fler diktaturer som faller, för invånarna och världens bästa!

Jag måste bara passa på att skriva något kort om kopplingar till de här revolutionerna och Sveriges politik.

Det blir direkt komiskt att läsa om hur moderaterna och regeringen vill stödja nätaktivister med bistånd, när man samtidigt vill försvåra via FRA och Ipred för svenska medborgare. Vem vet kanske vill de nu dessutom bistånd till Wikileaks, som onekligen kan påverka diktaturer att falla, utöver att granska demokratier på de dolda saker som göms under ytan för medborgarna annars?

Att slänga lite mer skit på sverigedemokraterna och deras anhängare är inte svårt att göra heller. Jag tänker på kommentarerna, både de som är kvar men främst de jag inte släpper igenom, till mitt tidigare inlägg idag om hur Sahlins hem blev ofredat, som många applåderar och det jag skriver om i Sd kör med oärlig retorik.

Eller varför inte diverse kommentarer på nätet angående Egypten, där man snarast försvarar diktaturen och vill ha kvar den eftersom "det kanske kommer något värre"... Jag som trodde de var demokrater och ville ha demokrati istället för diktatur? Artikeln jag syftar på främst finns hos HD idag, men det finns flera liknande tankar i bloggar och till andra artiklar. (Tyvärr ser jag nu dagen efter att de kommentarerna är raderade av någon mycket märklig anledning...)

Media ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn gp gp gp skd nsk nsk hd dag dag smp skd 


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Risk för sämre yttrandefrihet

Jag läser om ett statlig utredning som föreslår att förlagen kan få ta över ansvaret för innehållet i böcker.

Risken är stor att författarna blir mer begränsade i vad de kan, får och vill skriva.

Att en författare ska ha sista ordet för sin egen text, som ges ut i eget namn, borde vara mer självklart än för exempelvis en tidning som ges ut i tidningens namn i första hand.

Mer media dn dn


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Det är illa...

Det är illa att  inte ens en politiker som är på väg bort från politiken, som Sahlin, ska få vara ifred från attacker, även om det "bara" är någon som rycker i dörren vid hennes hem.

Men med den orimliga hets som har varit mot hennes person sen hon blev partiledare så är jag inte förvånad över att hon blir hotad.

Media dn exp gp gp dag dag dag hd ab skd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Begränsad frihet för vissa

Igår skrev jag om den nyliberala mardrömen, och den finns onekligen på oerhört många sätt i dagens samhälle där allt för många allt för viktiga funktioner har sålts ut till intressen som enbart är intresserade av att tjäna snabba pengar på så kort tid, som möjligt med så liten ansträngning som möjligt.

Men det kan bli ännu värre, om det blir som några moderater vill, att välfärdssamhällets skyddsnät ska ersättas med välgörenhet istället.

Jag tror att alla som tänker lite längre än näsan räcker inser att det knappast skulle bli mer än några få ställen  eller verksamheter som skulle få ta del av den välgörenheten. Jämför med exempelvis USA där det riktas lite verksamhet av den här typen mot exempelvis vanliga saker som äldreboenden för vanliga människor, men där exempelvis olika verksamheter riktade till exempelvis Aids kan få betydligt mer eftersom det är lättare att hitta kända människor som drar in pengar.

Missförstå mig inte nu, jag vill inte ställa olika grupper mot varandra, i synnerhet inte utsatta grupper som båda ska få det som de behöver  av skattepengar.

Men även de som inte har kända talespersoner som ordnar galor behöver hjälp till ett värdigt liv och forskning kring deras problem.

Man får vara glad så länge allt inte är utsålt, i synnerhet i tider där Vattenfall gör en stor vinst (vars verksamhet man däremot kan ifrågasätta på många sätt) och någonstans borde komma samhället och invånarna till godo.

Men visst är det märkligt att vi och våra barn får betala de nerdragna skatterna via en dyrare elräkning och att ingen mobiloperatör vill ge dig frihet att använda näten som du själv vill?

Friheten har sina begränsningar, även om få verkligen vill inse det. För utan begränsningar blir utsatta människor mer begränsade och får mindre frihet, från en situation där de redan har det svårt.

Ett exempel är det där människor som kritiserar handeln med arbetslösa blir utslängda och blir utan ersättning och bestraffade som i en diktatur för att de kritiserar en verksamhet de inte är anställda inom.

Själv hoppas jag på en ny och röd socialdemokratisk partiledare, men det kommer att dröja ett tag till innan den posten blir klar, och apropå nyliberala mardrömar så finns det inga garantier att den försvinner tack vare en ny partiledare, eftersom deras tendenser till nyliberalism är allt för stora.

Det partiets partiledare var bättre förr...

Media ab ab ab svd svd svd svd gp gp dn hd hd hd hd smp exp exp skd nsk nsk  Vänsterpartiet Vänsterpartiet


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Sd kör med oärlig retorik

(Tyvärr råkade jag radera den här posten av misstag och hittar den enbart via min egen feed, som jag kopierat texten ifrån, därför är layouten annorlunda jämfört med hur det ser ut i vanliga fall)

Sverigedemokraterna och deras politik och politiker är en ständig källa till förundran och förvåning över hur korttänkt man kan vara och hur fel man kan ha. För någon dag sen gällde det ett byte från dålig till kass, gällande vilken syn man har på rättsamhället för sin egen del.

Förhoppningsvis så kan man glädjas åt en en ny Åsa-Nisse-film, vars upphovsman är en person på samma sida av politiken som det egna partiet, något som kan behövas som tröst och uppbackning när sd sviker väljarna genom att politikerna hoppar av i högre utsträckning än andra partiers politiker.

Vad som egentligen är värre är att deras politik otrygghet. Inte enbart det mest självklara, otrygghet för invandrare, som är en betydligt mer utsatt grupp än många andra.

Vad det gäller sd:s retorik och argumentation så är det vi svenskar som ska vara rädda för invandrare, men i själva verket så är invandrare mer brottsutsatt än vad svenskarna är och det påstådda kriget är som kriminalitet brukar vara - det slår mot redan utsatta grupper.

Inte heller stämmer det att brottsligheten ökar, utan det konstateras igen att den ligger rätt stilla.

Risken med sd, och för den delens medias, retorik är att den driver upp rädslan hos människorna helt i onödan och kontentan blir att människor är rädda för fel saker.

Men visst, vilka tidningar säljer om nyheter om fallolyckor, som är vanliga för äldre? Det är inte lika spännande som överfall och väskryckningar.

Vänsterpartiet försöker dock göra politik av det, bland annat genom att driva på om att ge äldre mer hjälp att inte göra saker som exempelvis en fixar-Malte kan göra.

Våldsbejakande extremism har fler olika ansikten, men idag är det nästan bara en enda typ som når oss via medierna...

Media dn dn dag dag svd svd smp skd 


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Diktaturerna gynnas av västs inkomster

Det är ett par dagar sen jag skrev om situationen i Egypten senast. Inte mycket har hänt, utöver att det känns som att människors vilja och tålamod med att faktiskt förändra landet till en demokrati verkligen är genuint och bergfast i många av demonstranternas sinne. Något som jag tycker tyder på att de styrande verkligen kommer att ha svårt att komma undan med något annat än att ge upp.

Det senkomna, men nu ökade stödet från USA, som får vissa att hävda att USA blandar sig i ett lands inre angelägenheter, är ett välkommet stöd och en bra markering mot diktaturen.

Däremot är jag osäker på hur genuint stödet är, inte minst om man ser hur bekymrad andra länder är över att "revolutionen kan sprida sig till andra länder"... Ja, herregud, med det resonemanget hade vi kanske haft de forna öststaterna kvar än idag, och vem vill det?

Samtidigt så skriver en VD för ett reseföretag i Sverige en debattartikel hos DN om att Turism kan vara en god och demokratisk kraft och i själva verket hjälpa till att skapa revolutioner och förändringar.

För att alls företaget ovan ska kunna driva sin verksamhet så krävs det mutor, kontakter med företag och människor som är beroende av diktaturen och turismen gynnar bara ett fåtal ställen av stora länder.

Dessutom så går det igen hänvisa till öststaterna som inte föll på grund av turismen och hur många länder som helst som trots turism, som Kina, snarast får ett starkare grepp om sin befolkning, tack vare de ökade resurserna som västvärlden öser in när de sålt ut sin egen tillverkningsindustri.

Lika lite som tyst diplomati hjälper Kinas befolkning, lika lite hjälper att orkritiskt betala de som står bakom diktaturerna i världen.

En demokrati hade dessutom kunnat uppmärksamma de kinesiska barnens situation i högre utsträckning än idag.

Mer media ab ab ab ab ab ab ab svd svd hd hd gp gp gp gp gp dag dag dag dag dag exp dn


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Svordomar

Det är bara att erkänna, jag svär lite mer än vad jag önskar att jag hade gjort, även om jag försöker låta bli, i synnerhet i samband med att jag träffar besökare på jobbet.

Däremot är jag inte av åsikten, som många är, att svordomar alltid i alla sammanhang är fel eller nödvändigtvis tyder på dåligt ordförråd. Möjligen om man svär i vartenda mening.

Men som förstärkningsord fungerar det utmärkt när man inte använder det ofta, som exempelvis när en präst jag jobbade med för många år sen svor vid några tillfällen, eller när min sambo svär, vilket inte heller är så ofta.

Det är hur som helst intressant att läsa om vad som är svordomar utomlands och det är svårt att känna att många svordomar är oerhört grova om man direktöversätter dem.

Det nämns i artiklarna bland annat om vi kommer att ta över andra länders "mamma-relaterade" svordomar. Själv undrar jag om de vanliga svenska "djävulsrelaterade" svordomarna kommer att överleva den konstanta sekulariseringen, som får Sverige att kallas för världens mest sekulariserade land?

Nu tycker jag inte att man ska svära som en borstbindare (eller grönsakshandlare heller för den delen :) ), i synnerhet inte om man har barn man inte vill lära svordomar.

Fast den pappan jag hörde talas om sa till sin unga dotter att hon fick svära de gångerna det gjorde riktigt riktigt ont eller var riktigt riktigt arg är den som haft bäst åsikt om svordomar. Rätt använt så fyller de definitivt en funktion.

Jag noterar hos Dagen en artikel om att våga prata om sex- och samlevnad med sina tonåringar och hur skribenten bland annat hänger upp sig på att en film från RFSU bland annat använder "de ord som man annars ser klottrade på toalettväggar".

Även där kan jag se poängen med det, eftersom det handlar om att använda ett språk som är i paritet med det språk unga själv använder.

Mer media svd svd svd svd svd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 9 februari 2011

Den nyliberala drömmen - Andras mardröm

Det är lite märkligt att se hur regeringen egentligne inte är så intresserad av att stödja det som fungerar bra, något jag var inne på igår, när det gällde att seriösa företag får konkurrensnackdelar när de sköter sig, när ingen eller få har resurser nog att bry sig om att jaga företag som missköter sig och använder exempelvis svart arbetskraft.

Samma sak går att säga om borttagande av apoteksmonopolet, som naturligtvis är Hägglunds huvudvärk vad man än påstår.

Det brukar ju hävdas att konkurrens gör att saker och ting blir billigare, men det är så märkligt att många av de receptfria läkemedlen håller exakt samma pris, oavsett vilken kedja du väljer att handla hos. Det luktar snarare kartellbildning i så fall, för handlar det om andra produkter i andra typer av butiker så handlar det om större prisskillnader än det gör här och nu.

Inte heller så har de skött sjukförsäkringen särskilt bra. Det som är märkligast med den är att det först nu kommer kritik, trots att de kört samma race i över fyra år och trots protester.

Märkligast av alla är nog centerpartiet, som efter fyra år i regeringen först nu börjar reagera på orättvisorna. Var ni verkligen inte med och skapade den politik ni först nu kritiserar? 

Naturligtvis så handlar det om deras dåliga opinionssiffror och att de måste göra något, men vem kan ta det partiet på allvar som väntat så många år med kritiken, mot något de själva stått bakom?

Har man ett system som gör att människor inte vet hur man ska överleva vardagen så är det något som är fel.

Mycket stavas ett hårdare samhälle, något som också påverkar barn att må sämre, eftersom det finns färre resurser över till dem, i takt med att skatterna sänks och att det ställs hårdare krav på deras föräldrar både från samhället och från arbetsgivarna.

Vad för samhälle får man om man inte har vett att prioritera svaga och utsatta? Jo ett borgerlig nyliberal obehagligt samhälle, där det värsta som verkar kunna hända en människa är att de får betala skatt så att utsatta människor får en lite bättre vardag.

Mer media ab ab ab dag svd svd svd hd hd smp smp exp exp exp exp gp gp dag  

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

En lite märklig intraprenad

Egentligen tycker både jag och Vänsterpartiet bra om intraprenader. Men just den här blir lite märklig eftersom den "låser in" ett antal andra möjliga intraprenader, som om någon exempelvis hade velat driva en skola, inklusive köket, som en intraprenad.

Men intreprenaden över Älmhults kommuns kök, utöver den som redan finns på Haganässkolan, gäller enbart matdelen och inte driften av skolorna och hade intraprenaden över hela matenheten i kommunen funnits innan Haganäskäket börjat, så hade den inte haft en chans att starta den verksamheten.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 8 februari 2011

Vilket byte!

Den fulla och våldsamma sd:are som sd plockade bort från sin riksdagsplats, på grund av stökigt uppträdande och polishämtning, så väljer man att plocka in en person som är dömd för förtal på sin blogg.

Det må vara att det är något som ses som ett civilrättslligt mål. Men naturligtvis är det inte lämpligt och visar igen att sd inte alls har så stort intresse av att få bort människor som är dömda, som de tidigare har försökt hävda.

Mer media dn exp dag dag dag


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Tro inte att regeringen vill hjälpa seriösa företag

Nä, det är förstås ingen risk att någon vill minska lönekostnaderna för de med högst lön.

Men höja pensionerna, det går antagligen bra och när jag blir pensionär om drygt 20 år så undrar jag ens om de 69 år som ska utredas kommer att räcka?

I vanlig ordning så drabbar det dem hårdast som bäst behöver sluta i förtid: De med tunga fysiska jobb inom t ex vård och industri. De som har välbetalda mindre fysiskt tunga jobb är i regel bättre betalda och har råd att ta pension tidigare, precis som nu.

Istället för att gå den vägen så kanske man istället kan satsa mer på vad en seriös bygg-vd skriver om i svenskan idag, i "Stoppa fusket i byggbranschen", i form av bland annat svartjobb, som onekligen försvåar för seriösa företagare, som tappar kunder.

Han kommer med några bra förslag till förbättringar:

1. Tillåt oannonserade kontroller ute på våra arbetsplatser.Skattemyndigheten, eventuellt med stöd av polisen, måste när starka misstankar finns kunna åka ut och på plats kontrollera identitet, rådande anställningsförhållande och att skatter och avgifter är betalda. Vid uppenbara brister slår man till mot företaget direkt. Ta operation krogsanering som förebild. Sådana kontroller skulle bli oerhört effektiva och sända ut starka signaler. Svartjobb accepteras inte! Du kan faktiskt åka dit! Många seriösa företagare och entreprenörer skulle välkomna detta.
2. Företagen ska redovisa sina inbetalda arbetsgivaravgifter individuellt vilket är enkelt med dagens bokföringsprogram. Då får skattemyndigheten något att jämföra med när de kontrollerar.
3. Inför ett utökat beställaransvar. I första hand bör detta gälla hos statliga, kommunala och andra offentliga förvaltningar. Det räcker inte med att det finns F-skattebevis och någon slags försäkring. Här har det blivit bättre men det finns mycket kvar att göra.
De belopp man kan tjäna på att utnyttja svart arbetskraft organiserat och i stor skala är stora och riskerna att åka dit små. Utan någon form av effektiv kontroll blir vi aldrig av med detta samhällsproblem.
Jag har tidigare skrivit om både den här mannen, och problemet ovan, (som han för andra gången på 5 månader lite drygt får in som debattartikel hos SvD) i mitt inlägg Två fantastiskt bra inlägg, där jag bland annat nämnde att Vänsterpartiet vill Agera mot svartjobben och Vänsterpartiet efterlyser fler åtgärder mot skattefusk.

Det är väldigt märkligt, nu precis som då, att det verkar så ointressant från den här regeringen att försöka komma åt de som förstör för seriösa företagare.

I slutändan betyder det inte bara fler riktiga jobb. Det kan också innebära att det kommer in mer skattepengar så att det blir mer motiverat att sänka skatterna. Allt i paritet med regeringens satsningar på jobblinjen.

e24 e24 dn gp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!