torsdag 8 november 2012

Äntligen kan Älmhult gå framåt!

Äntligen kan Älmhult gå framåt!

Vänsterpartiet glädjs med att de borgerliga partierna i Älmhults kommun till sist äntligen har insett att man inte kan, med snålhet mot människor av kött blod som broms, bromsa sig ur satsningar på kommunen, utan väljer att öka skatten oväntat mycket för att vara en borgerliga majoritet. Det är däremot synd att det har tagit sån tid för att ta det beslutet, eftersom det hela tiden har drabbat barnomsorg, skola och äldreomsorg, samt de anställda inom dessa områden.

Det gör att det är mycket tveksamt om det här verkligen räcker. Men det är en bra början.

Förhoppningsvis så kan det bli lugn och ro ett tag framöver för de anställda, elever/boende och anhöriga att andas ut och själva kunna känna efter om det är rätt saker det satsas på under kommande år.

Glädjande är det även att se att kristdemokraten Dan Bülow nu, enligt media, verkar tycka att man ska sälja Orangeriet. 

Vänsterpartiet gick ut med den åsikten redan förra året i media, trots att annat påstods i gårdagens tidning, att vi tycker att det ska säljas till varje pris. Den åsikten har vi aldrig vikt av från. Vi tycker fortfarande att det är viktigare att sälja av Orangeriet, även om det så är för endast 1 krona, än att fortsätta dras med den kostnaden och att CityKyrkan hellre får hela anläggningen så billigt som möjligt, än att de bara köper den ena delen.

Att hyra ut delar eller hela anläggningen är visserligen mindre dåligt än vad vi har i dagsläget, men om de intresserade hyresgästerna inte klarar av att driva sin verksamhet, så riskerar skattebetalarna igen att stå med en kostsam svarte petter.

Det är tråkigt att höra att vissa, som Sverigedemokraterna och den man som i våra ögon lurade på den tidens naiva politiker Orangeriet, ställer boendet för ensamkommande flyktingbarn mot de bristande resurserna till skola och omsorg.

Utöver de för låga skatterna, länets lägsta, tycker vi att det bör lyftas fram att driftskostnaden per år, i kommunens ägo i dagsläget, för Orangeriet är en halv miljon mer än vad boendet för flyktingbarnen kostar och att man därtill behöver lägga ca 15 miljoner till för att få hela byggnationen färdigställd. Lägger man ihop alla kostnaderna som varit för Orangeriet, från planeringen fram till vad det kostar färdigställt, så stort att det gått att driva dagens flyktingboende för ensamkommande barn i tiotals år, kanske till och med flera tiotals år.

Även de personer som tycker att skatter ska vara så låga som möjligt, bör det påpekas att Älmhults skattesats nästa år fortfarande är ett av de lägre i länet.

Även majoritetens vilja att ta till sig av oppositionens förslag till skolomändring, med att som förr enbart ha ett enda högstadie, istället för 6-9 skola, i kommunen ser vi positivt på. Det finns inte bara ekonomiskt besparande åtgärder. Utan även det faktum att det blir billigare med färre specialutrustade lektionssalar (t ex i de naturorienterade ämnena, slöjd och hemkunskap) och att man får en koncentration av lärare på samma skola med samma specialområden. Det är rätt väl känt faktum att människor som sysslar med samma saker, oavsett om det är skola eller inte, lär av varandra och får en bättre undervisning i slutändan, om man lär av varandra på daglig basis.

Läs även Bättre sent än aldrig, om samma ämne.

Jerker Nilsson, ordförande Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 6 november 2012

Bättre sent än aldrig...

Det är skönt att se att inte ens de borgerliga politikerna i Älmhults kommun kan låta bli att höja länets lägsta skatt, även om den fortfarande är låg jämfört med flera andra grannkommuner. Vi blir varken hög- eller lågskattekommun i Kronoberg, utan lägger oss i mitten.

Det går att dra många växlar på att de inte håller sina vallöften, men någonstans måste man ju säga att de, äntligen, ser till att ordna till kommunens ekonomi som verkligen håller på att gå över styr med alla satsningar som man lånar pengar till.

Men nu kanske gamla och barn slipper få vara de som faktiskt betalar för den orimliga skattesatsen och istället kan det kanske få bli något bättre verksamhet hos de som bäst behöver det och de som jobbar med människor?

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!