lördag 3 april 2010

Generellt sett olyckligt med utförsäljningar

Jag noterar att det verkar kunna bli ytterligare en friskola i vår lilla kommun.

Nu vet jag inget om just hur Karl-Oskarskolan styrs eller ägs, och deras hemsida avslöjar inget om det heller vilket i sig är en brist, så min kritik är inte mot dem specifikt, utan mer generellt mot utförsäljningar av det som det allmänna tidigare ägts av invånarna i kommun, landsting och stat.

Generellt sett så är jag mycket tveksam till privatiseringarna av följande anledningar.

1. Skattepengar går till vinster åt privata företag.
Privatiseringarna ger att de som betalar skatt bidrar till att ge vinst åt ett antal aktiebolag. En del av de pengar vi betalar in till kommun och landsting går alltså inte längre till skolbarn, sjuka eller äldre, utan hamnar istället i hos riskkapitalbolag.

Till det kommer att pengarna många gånger försvinner utomlands eftersom beskattningen inte sker i Sverige och många pengar beskattas inte alls eftersom det finns företag, som exempelvis Carema inom sjukvården, som finns i skatteparadis där insynen är obefintlig.

2. Vinstkraven går ut över personal och verksamhet.
Vinsten måste plockas från något. Ofta blir det personalen som får komma emellan. Försämrade kollektivavtal och minskad personalstyrka är några sätt.

Citypendeln, som kör pendeltågstrafik i Stockholm försökte  genomdriva lägre bemanning, ökad körtid och tätare körscheman, färre semesterdagar, höjd pensionsålder och försämrade personalförmåner. 

När det gäller äldreomsorgen har de vissa företag tagit bort de extra semesterdagar de anställda tidigare fick när de fyllde 40 och 50 år. På sina håll har "effektiviseringen" lett till direkt vanvård.

Kunskapsskolan drar in pengar genom att ta bort gymnastik- och slöjdsalar. Dessa ämnen ska eleverna istället läsa under intensivkurser på en internatskola. Eleverna missar avbrotten från de teoretiska ämnena eller den regelbundna motion de behöver regelbundet.

3. Demokrati och insyn minskar
Om man säljer ut en verksamhet till ett privat företag kan man inte längre rösta på politiker som har något inflytande över den. Ju mer som privatiseras, och därmed dras undan från folkvalda politiker, desto mindre värde får rösträtten och demokratin. 

På olika sätt minskar också möjligheten till insyn och kontroll för de anställda och dem som utnyttjar verksamheten och kanske framförallt för dig som skattebetalare som inte längre kan rösta bort politiker som missköter skolan eller höra av dig till dem för att försöka påverka. Privata ägare har sin lojalitet mot aktieägarna i första hand, när politikerna är beroende av medborgarna för att få sitta kvar. 

Offentlighetsprincipen gäller i den här typen av verksamhet, vilket innebär att vem som helst kan kolla upp hur verksamheten sköts, hur ekonomin ser ut eller vilka planer man har inför framtiden. Tjänstemännen har också skyldighet att svara på frågor och ta fram information. När en verksamhet privatiseras ses de handlingar som förut var offentliga som affärshemligheter. 

Media kan inte heller bevaka och skriva om det, för allmänhetens kännedom, som man kunnat göra tidigare, vilket avslöjat många oegentligheter genom åren.

Den yttrande- och meddelarfrihet som offentliganställda har försvinner om en verksamhet privatiseras, vilket också påverkas medias möjlighet att få fram uppgifter. 


4. Klassklyftor och segregation ökar
Privata företag, vare sig det gäller vård, skola eller bostäder, har inget intresse av att fördela resurserna rättvist. Ofta är istället intresset det omvända: att slippa de tunga fallen, de problemtyngda områdena, vilka det är svårt att göra vinst på. Privatiseringar innebär därför ofta att resurser snedfördelas på ett sätt som förstärker klasskillnaderna i samhället.

Tillgången på vård har blivit allt mer ojämnt fördelad och stämmer inte alls överens med behoven. Vårdbehovet är större i områden där många har tunga arbetaryrken och arbetslösheten är hög, än i välbärgade områden där medelklassyrken dominerar. Det vill säga ställen där få privata företag inom sjukvårdsbranschen tror sig kunna tjäna pengar eftersom patienterna är mer vårdkrävande.

När det gäller skolan riktar friskolorna in sig på att få elever från familjer med hög utbildning, hög inkomst och hög studiemotivation, för att på så sätt kunna nå ett bra resultat utan att det kostar för mycket. När en friskola etableras plockar den upp ett antal elever från den kommunala skolan, som då förlorar pengar och tvingas till nedskärningar. Vi riskerar att åter få ett tvådelat skolsystem där de som har resurser söker sig till statusskolor, medan de övriga blir kvar i kommunala skolor med krympande resurser.

Alternativen
För det första måste mer resurser tillföras för att fylla igen såren av nedskärningarna. Det finns definitivt inte utrymme för fler skattesänkningar. 

För det andra är det dags att personalen och brukarna får makt och inflytande över verksamheten. 

För det tredje måste man tillåta en större variation och valfrihet. Anställda inom exempelvis förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård måste kunna ges möjlighet att utveckla egna tankar och utveckla större variation.

Vi behöver en fungerande skola, vård, omsorg och kollektivtrafik, som är öppen för alla på lika villkor och som ser till behoven och inte till vem som har mest pengar. För detta behövs mer resurser, mer makt åt personalen och brukarna och en ökad variation och valfrihet. Att minska antalet privatiseringar är en bra början.

Undantaget från regeln
Som jag skrev först så är jag generellt sett mot friskolor, men det finns få regler utan undantag.

Ett sånt undantag är exempelvis Virestads friskola som drivs som ideell förening utan krav på avkastning till medlemmarna, utan där pengarna istället går tillbaka till skolans verksamhet. Där slipper man stora delar av den problematik som kan uppstå om det i grund och botten handlar om att tjäna pengar. Eftersom det handlar om årskurser där man inte har betyg så finns det ingen risk att man, som på många fristående gymnasier, ger för höga betyg i förhållande till de kunskaper som eleverna har. Höga betyg är annars ett av de främsta försäljningsargumenten.

Dessutom så började friskolan i Virestad efter att ha blivit meddelade om nedläggning av den kommunala skolan, trots att skolan som eleverna nu skulle flytta till hade färre elever som hade varit lättare att flytta på. Ett beslut som togs av en borgerlig majoritet med en ordförande i utbildningsnämnden som bodde på orten med det mindre antalet elever där skolan skulle få vara kvar.

Vad det gäller de lokaler Karl-Oskarskolan tittat på, den gamla Lidlbyggnaden i Älmhult så ligger den vid sidan om en stor parkering till kommunens största köpcentrum och en bensinmack och låter inte som om det är en lämplig lokal alls för skolverksamhet. Det är illa nog med den kommunala skolan som ligger i närheten på ett ställe som kanske var lämpligt när den byggdes på 30-talet, men som jag inte upplever är en bra placering idag.

Jag hoppas däremot att det i god tid löses hur det stora trycket av barn i Liatorp ska fördelas. Jag tycker att det bästa vore om det gick att lösa om de fick plats där skolan är idag framför en flytt. Men jag får erkänna att jag är för dåligt insatt i hur lätt det är att lösa det utan problem för barnen.


Uppdaterat En annan sak jag definitivt är för är intraprenad, som jag vet att vänsterpartiet på landstingsnivå är positiva till. Märkligt nog så är de borgerliga negativa till det när det kommer till Ljungby sjukhus...


Den typen av lösning ger möjligheter att komma runt flera av riskerna med helt privata lösningar.


Uppdaterat igen Noterar att smp.se skriver om Karl-Oskarskolan igen idag, och att de planerar nio friskolor närmaste åren. Läser man en två år gammal intervju av en av delägarna till skolan, så hävdar personen ifråga att elever inte ofta får växa som människor i dagens grundskola så känns det så lagom tryggt och påståendet om att de gör det av annan anledning än att tjäna pengar, fast på andras skattepengar, är konstigt. Kommunala grundskolor är som allt annat: Olika.


Vem driver ett företag där huvudanledningen inte är att få det till att gå ihop och ge en slant över? I de här sammanhangen möjligen de som driver skolan som ideell förening  utan krav på avkastning...

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Orättvis beskattning av sjuka och arbetslösa

Jag läser att Wibble hade rätt om sparpengarna, att vi alla ska ha en årslön sparade på banken för oförutsedda händelser och att det blivit lättare att spara ihop till det tack vare skattelättnaderna, skrivet av en folkpartist:
Ibland ställs sparande felaktigt mot trygghetssystem. Möjligheten för människor att lägga undan pengar ska inte ersätta goda trygghetssystem. Den som blir sjuk eller arbetslös ska ha en god ersättning under sjukdomen eller under den tid det tar att söka sig ett nytt arbete.
Med tanke på hur alliansen har urholkat möjligheterna att få ekonomi att gå ihop om man är arbetslös eller sjukskriven så ÄR det så numera att de som haft möjlighet, och förutseendet, att lägga undan pengar som har en möjlighet att stå sig ekonomiskt när de inte kan eller har möjligheten att jobba.

Jag kan ta mig själv som exempel som mycket oväntat fick tillbaka 19 697 kronor på skatten. Den enda anledningen till att det blivit så mycket är att jag får drygt 17 000 tillbaka eftersom den som sköter löneutbetalningarna på mitt jobb har betalat efter 2008 års beskattning för mig, då jag var arbetslös i tre månader och inte fick någon jobbskatteavdrag.

Det är naturligtvis skönt att få så mycket pengar tillbaka för egen del, men självfallet går det ner i familjens ekonomi som med tanke på huset har många tomma hål att fylla igen.

Det är likväl orättvisa pengar och jämför man med sambon, som är heltidssjukskriven sen många år och inte får något jobbskatteavdrag.

Jämför man mig och sambon och våra löner och hur mycket vi ska betala i skatt så blir det så att jag tjänade 254 900 kr och betalar 66 834 kr i sammanlagd skatt och sambon tjänar 166 200 kronor och betalar 53 689 kronor i skatt.

Eller om man så vill så betalar den sjukskrivna 33% skatt och den med jobb och högst inkomst bara 26% i skatt.

Nu har vi gemensam ekonomi vad det gäller våra gemensamma kostnader och utgifter, så det kommer ju henne till godo också. Men eftersom meniérs sjukdom inte botas av sänkta skatter, så blir hon bestraffad trots att hon knappast valt att bli sjuk...

Istället hade mina och alla andras skattepengar gjort betydligt mer nytta med att ge möjligheten till att få vård som gjort de sjuka som väntar på rehabilitering friska snabbare. Men den tycks viktigare att lägga pengar på presenter till rika som redan har allt...

Dessutom så finns det generellt sett större uppdämt behov av att köpa saker hos människor med lite pengar, vilket skapar mer möjlighet för fler arbetsplatser inom handel och tillverkning.

Mer media smp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Månglarna

När man läser om hur Jesus återuppstår dag efter dag i amerikanska Orlando så finns det ett självklart citat från bibeln som kommer upp i huvudet...
Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och bänkarna för dem som sålde duvor och sade till dem: ”Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.” (Matt 21:12-13)
Någonstans så tycks det gå att tjäna pengar på allt, trots att det lär vara lättare för kameler att ta sig igenom nålsögon än för en rik att ta sig in i himmelriket...

Även om det i detta fallet är som de exempel smålandspostens ledarsida berättar om idag, att det någonstans i bakgrunden finns en vettig verksamhet, så måste det självfallet kritiseras när något går emot huvudsyftet.

Jämför exempelvis med kritiken mot påven. Ska man låta bli att kritisera den urusla hanteringen av de övergrepp som begåtts av katolska kyrkans företrädare för att det finns katolska representanter som gjort gott också?

Eller ska man låta bli att kritisera Röda Korset, som också gjort mycket gott genom åren, när uppför sig på ett etiskt tveksamt sätt när det tycks som om det krävs en väldigt liten arbetsinsats i förhållande till lönen?

Den enda gången det tycks råda konsensus kring tystnaden är när den svenska regeringen kallar diktaturer för vänner, som jag skrev om för några dagar sen...

Jag har svårt att se att man inte ska höja rösten för att protestera, även om det är mot aldrig så god människor eller organisationer.

Mer media svd svd svd svd svd svd dn dn dn dag dag sds hd

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Så sant som det var sagt...

Sverige måste återta sin roll som biståndsnation skriver Carl Tham och Bo Göransson, från Sida.

Bortsett från att det naturligtvis är svårt när EU förväntas att tala och agera med en gemensam röst, så är det självfallet bättre att försöka agera på ett tidigt stadie i länder där det är eller riskerar bli problem och man måste självfallet inkludera människorna det gäller och efter de förutsättningar som finns där de bor.

Men med en minister som tycker det är okej att använda biståndspengar till att finansiera militära operationer så kommer det aldrig att bli en bra biståndspolitik...

Mer media dn

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Måste det vara en motsägelse?

I grund och botten så är jag positiv till arbetstidsförkortning, men får villigt erkänna att jag inte är tillräckligt insatt för att veta om det faktiskt skapas fler jobb som Schlyter och Schyman påstår i Kortare arbetstid ett logiskt steg.

Men däremot inser jag att det vore värt att pröva och definitivt inte går emot, även om Tomas Tobé i dagens SvD i Sverige har inte råd att tulla på arbetslinjen inte håller med, moderaternas arbetslinje. Att vi som befolkning behöver jobba mer kanske stämmer, men vad säger att inte fler kan göra den ökningen istället för att låta oss som redan har jobb jobba ännu mer?

De utan jobb behöver också finansieras för att klara sig och med kortare arbetstid så kan, som Tobé efterfrågar, både hälsovård och barnverksamhet få minskade kostnader då det blir mer tid över till fritid för de med jobb. Vi borde alla koncentrera oss på det som gör oss friska och håller oss friska, istället för på det som gör oss sjuka.

En fråga som definitivt kunnat få påverka alla mätningar inför valet och som känns som en fråga som de Rödgröna glömt bort att driva.

Mer media kb

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Vad var det vi sa?

Precis som många av oss på vänsterkanten sagt tidigare så går det inte att argumentera mot det faktum att klyftorna ökar bland pensionärerna, trots att högerpartierna försöker få det att låta som att pensionärerna som grupp får det bättre. Det är knappast rättvist att några får det betydligt sämre än andra.

Som vanligt är det naturligtvis kvinnorna som får det sämre och anledningen är självklar: De har varit hemma med barn och därför fått mindre i inkomst, vilket självfallet är något som borde kompenseras eftersom det knappast går att bestraffa de som varit hemma med barn, som i förlängningen är förutsättningen för att alls kunna driva samhället vidare.

Ojämlikheten finns med andra ord fortfarande kvar på flera plan och inte bara när det gäller bolagsstyrelserna, som är betydligt mer aktuella i debatten än vad något som drabbar många fler kvinnor.

Läs även den tänkvärda Makt och moral drar inte jämnt

Mer media hd

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

fredag 2 april 2010

Att tala om saker alla redan vet

SvD:s ledarsida berättar att PRO bara en kampgrupp för S är som att berätta att det finns band mellan PRO och S. Är det en nyhet för någon som är värt att berätta?

Självfallet tar PRO tillvara sina medlemmars intresse på det sättet som de anser vara bäst, precis som SvD:s allt annat än objektiva ledarsida tar tillvara den svenska högerns intresse på det sättet de anser vara bäst.

Utom när det kommer till det statsbetalda tidningsunderstödet på ett antal  miljoner som SvD, tvärtemot sin politiska inställning, eller den inställning de borde ha, mer än gärna tar emot.

Intressantare vore om de valde att tala om hur man ska uppfylla moderaternas jobbpolitik, där så många som möjligt ska jobba, när man i kommunerna, även de borgerligt styrda, inte vill inrätta nattis, så att man kan anpassar barnpassningen efter de tider som folk numera förväntas jobba, även om de har barn...

Fast det tycks vara viktigare med andra saker, som skatterabatter för de som har det bäst...

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Förvånande

Jag får säga att jag tycker det är lite anmärkningsvärt att församlingar bygger nya kyrkor när man har minskande ekonomi och färre medlemmar och besökare.

Finns det verkligen inte andra lösningar som löst eventuella lokalproblem, som att hyra lokaler? Det känns inte riktigt genomtänkt att satsa på lokaler, som kan bli lika omoderna som de föregående blivit,  när tiderna förändras ännu en gång.

Det finns här alldeles säkert bättre saker att satsa pengarna på, som exempelvis den diakonala verksamheten mot behövande människor som inte alls har någon byggnad att vistas i...

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inget hopp om mänskligheten

Jag skrev nyss om Hopp om mänskligheten när jag för ovanlighetens skull lyckas hitta något som påminner om positiva nyheter.

Men det är egentligen som vanligt svårt att hitta den typen av nyheter och bra mycket lättare att hitta saker som tyder på raka motsatsen, att hoppet är litet, för att inte säga nästan dött.

Jag tillhör dem som var glad åt Obamas presidentskap, antagligen längre än vad många andra på vänsterkanten var.

Men nu börjar det bli svårt att hålla skenet uppe när det visar sig att han vill upprusta istället för nedrusta som han lovade innan valet.

Det finns många diskussioner om våld, krig och terrorism bland bloggar och i övrigt världen. Men det sannolikt största hotet, existensen av kärnvapen, är det oerhört tyst med och Sverige är definitivt inte längre bland de drivande i den här typen av frågor, som man var förut.

Just vad det gäller USA så förvånar mig den fortsatta taktiken då man aldrig behövt använda den delen av sitt försvar, utan det stora hotet istället varit terrorism, både inhemsk och internationell. Frågan är hur man ska kunna försvara sig för den typen av angrepp med stora bomber som kräver traditionellt krig i högre utsträckning?

USA om något land, som både har så stora ojämnheter i vilka som har eller inte har borde snarare satsa på sina faktiska inhemska problem, i  högre utsträckning nu när man är på väg mot allmän sjukförsäkring.

Mer media ab ab ab ab ab

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Hopp om mänskligheten

Jo jag inser det också, det är lätt att vara givmild när man har gott om pengar. Men det är ändå skönt att läsa, för första gången på åtskilliga år, när det gällt storvinnare på spel, att de vill skänka tvåsiffrigt belopp till välgörenhet, dvs runt 10%, och hur många är villiga att skänka så stor andel av sin förmögenhet?

Ett annat hopp om mänskligheten är den tydlighet som sänds ut från flera församlingar i Landskrona som manifesterar mot våldet och mot den oförståeliga misshandel som skedde på en parkeringsplats i Landskrona där någon valde att misshandla ett äldre par, där hon dog några dagar senare.

I vanliga fall brukar det heta att vissa grupper av troende förespråkar våld, men det är självfallet inte sant, om vi inte talar om faktiska extremister...

Att människor både reagerar och agerar på ett vettigt sätt ger trots allt ett visst hopp om mänskligheten och framtiden, eftersom det visar att de flesta inte accepterar vad som helst.

Mer media hd hd hd hd kb gp svd sds dn

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Mångfalden i styrelsen bra för lönsamheten

Vad jag tror många är medvetna om så är det bra med mångfald på företag vad det gäller de anställda och skapar ett bättre klimat. Det är lättare få bättre stämning om man blandar ålder, kön och etnicitet så mycket det går.

Ett företag som insett det är Xerox som skriver följande på sin  hemsida:

Vår inställning till en blandad arbetsstyrka har bäst uttryckts av Xerox ordförande och styrelseordförande Anne M. Mulcahy: 

"Jag är övertygad om att mångfald är en nyckel till framgång. Erfarenheter vittnar om att företagen med den största mångfalden – företag som styrs med fantasi och som omfattar människor i alla åldrar, från olika länder och med olika bakgrund – är de mest framgångsrika i längden.På något sätt leder mångfald till skapande kraft. Kanske beror det på att människor med olika bakgrund utmanar varandras förutfattade meningar. Detta befriar alla från konventioner och ortodoxt tänkande." 

"Xerox initiativ när det gäller mångfald har nu pågått i flera år och har vunnit många utmärkelser i olika delar av världen. Xerox innovativa metoder har ofta använts som benchmarks av andra organisationer."
Det fetmarkerade i citatet är mitt och naturligtvis bör det samma gälla även när vi kommer till mångfald i styrelserna och ibland tycks det snarare vara frågeställningarna det är fel på än något annat, som redan de riskerar att fastna i frågeställarnas förutfattade meningar.

Mer media dn

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Märkligt resonemang

Det är ett mycket märkligt resonemang som Gröning lyfter fram i Expressen, i artikeln H&M gjorde en vinst på 7992 miljoner förra året, det att Svensk Handel anser att man ska följa den krisdrabbade industrin i deras löneökningar, trots att många företag inom Svensk Handel gör stora vinster. Utöver H&M så nämns även att Ica-konsernen har en vinstökning på 44%, men trots det så har inte företagen råd att öka de anställdas löner, trots att just Handelsanställdas löner tillhör bland de lägre.

Självfallet så är det värt en strejk!

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Är det så fel med straffskatt på det som är skadligt?

Experter vill ha godisskatt, eller snarare skatt på det som är onyttigt, inte minst sånt som är ohälsosamt, inte minst sett till stort sockerinnehåll.

Frågan är varför det skulle vara så fel? Det behövs, och inte bara för barnens skull som artikelförfattarna skriver om, utan för den allmänna folkhälsans skull, när de konstaterar att godis har bland de vanligaste produkterna som vi köper med oss från affären.

Dessutom har man mycket att vinna på om man väljer att sänka momsen på frukt och grönt, i synnerhet det som är ekologiskt odlat, för att gynna det som är nyttigt för att styra konsumtionen till något bättre.

Däremot är jag oerhört tveksam till om det går att genomföra rent praktiskt, inte minst med tanke på att det är fritt att transportera och sälja varor inom EU-området.

Dock borde detta, så väl som alkohol och tobak, gå att få in under perspektivet att det gynnar folkhälsan med straffbeskattning av onyttig mat.

(Och den här åsikten har jag trots att jag periodvis levt på choklad :) )

Mer media exp gp skd

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Sd-politiker ville vara med socialistisk organisation

Jag läser om en sverigedemokrat som är med transportarbetarförbundet som inte tycks vara medveten om vad för organisation han är medlem i.

Jag var medlem i Transport själv för ett antal år sen, men aldrig fackligt aktiv utöver under en strejkdemonstration, eftersom jag körde taxi ett antal år under 90-talet. 

Utöver det så har jag varit med ett par tre andra fackförbund, beroende på vad för jobb jag har haft och nu är jag medlem och aktiv i Kommunalarbetarförbundet.

Jag har aldrig varit med en så tydligt vänsterpolitiskt förbund som Transportarbetarförbundet är och de är fortfarande tydliga på sin hemsida om vilken deras politiska hemvist är, och jag upplevde dem och deras tidning som om de står till vänster om S.

Frågan är hur mycket man kan stoppa huvudet i sanden som sverigedemokrat för att slippa inse att man inte ens för egen del borde känna sig hemma så långt till vänster?

Transportarbetarförbundets representant förklarar vad var och en borde förstått själv, att det är omöjligt att var medlem i en förening där man själv inte uppfyller kraven för att vara med i föreningen:

- Man kan inte verka för internationell solidaritet och vara främlingsfientlig samtidigt. Därför kan inte aktiva medlemmar i SD samtidigt vara medlemmar i Transportarbetarförbundet, säger han.
I Transports senaste uttalande står bland annat, att beslutet bygger på en tolkning av paragraf två i förbundsstadgan, att "förbundets uppgift är att verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati".
Citat ur uttalandet:
Transports styrelse menar, att de rasistiska och främlingsfientliga dragen i Sverigedemokraternas politik är så starka att de inte är förenliga med stadgarnas mål.
Transport utesluter ingen på grund av vad de tänker eller på grund av medlemskap i parti. 
Det är märkligt att man som medlem i en organisation inte tycks läsa vad organisationens uppgift är, att bland annat verka för en samhällsutveckling av bland annat socialistiskt snitt i någon form. (Finns även med på LO:s hemsida)

Det blir lite som att någon som gärna och ofta dricker alkohol skulle välja att bli medlem i IOGT-NTO eller som att jag skulle bli medlem i sverigedemokraterna.

Men med tanke på hur Sd:s partiledare gnäller över vad han försöker påstå är bristande uppmärksamhet från media så är jag inte förvånad över hur deras medlemmar på lägre nivå reagerar. Det märkliga är att med tanke på att Sd inte varit representerade i riksdagen är hur mycket media de har fått, inte minst av Aftonbladet under förra året. Så mycket uppmärksamhet har mig veterligen inget annat parti någonsin fått i Sverige, möjligen med undantaget NyD i början på 90-talet.

Men det är uppenbart att oavsett om man är på kommunal- eller toppnivå inom det partiet så tycks det viktigaste vara att förstärka myten om martyrskap och hur synd det är om de stackars sverigedemokraterna...

Det är skönt att det fortfarande finns de som i motvind kämpar för de asylsökandes rättigheter, trots motstånd! Men med tanke på utvecklingen i Europa så måste vi på den goda sidan fortsätta att svara emot när de med högerextrema åsikter lyfter fram sina lögner, även in i vanliga medier.

PS: Lagom tills jag ska posta inlägget så hittar jag fler sd-anhängare som inte förstår hur demokrati fungerar, i inlägget Transport är som facket är mest. Oavsett vad man tror och tycker så är de stadgar som de olika fackförbunden har demokratiskt genomröstade enligt alla konstens regler.

Läs mer på sverigedemokraterna.de och även på Sunnebloggen om kritiken mot Sd.

Mer media smp dag

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 1 april 2010

Spelar det så stor roll egentligen?

Att Reinfeldts förtroende är överlägset har vi läst ett antal gånger det senaste året, men det vore dags att fråga sig hur stor roll det spelar egentligen när de rödgröna fortfarande är störst?

Det går att konstatera att Reinfeldts regering varit inblandad i flera impopulära saker, som i någon mån tycks rinna av honom som vatten på en gås, som exempelvis Ipred-lagen, som visar sig vara en tandlös lag med bara tre fall som inte går att tillämpa särskilt väl, men som ändå stjäl resurser från kriminalitet som vore bra mycket viktigare att lösa, än medieföretagens oförmåga att ge produkter som folk efterfrågar till priser som människor vill betala.

Ett sätt, som förvånansvärt nog en av de skribenter jag tycker sämst om av alla, nämligen SvD:s Gudmundsson, som har visat sig fungerat förr och som jag nämnt tidigare är  att se till att polisen är där brotten begås,  och vilket inte sägs i hans artikel även på de tidpunkter som brottsligheten är som störst.

Det är ofta man hör att människor vill se fler poliser på gatorna för att känna sig trygga. Men det är en dålig taktik eftersom kriminaliteten finns i högst grad vid den tidpunkt som de flesta människor inte är ute på gator och torg, utan snarast ligger och sover. Att sen Hägglund inte förstår det är inget som förvånar mig...

Samtidigt så väljer man att dra ner på resurser till de som är sjuka och behöver vård mer än vad de behöver en försäkringskassa som inte ens drar sig för att fuska för att få fram de resultat allianspolitikerna vill ha och de misslyckas med att ge ungdomar arbete i högre grad, även enligt borgerliga bedömare.

Mer media svd svd svd hd hd smp kb nsk nsk sds skd skd ab ab dn

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 31 mars 2010

Mängder av år sen jag skrev en insändare...

Det var mängder av år sen jag skrev en insändare till en papperstidning sist, men jag känner att det är dags att försöka ta tag i det igen, så här när det är valår och jag är med på två listor.

Det kan möjligen reta mig lite att det egentligen varken berör landstings- eller kommunpolitik, utan är mer generellt ett politiskt inlägg. Men allt är bättre än inget :)

Så här ser den ut:

Alla minns vi Göran Perssons allt annat än genomtänkta hyllning av "stabiliteten i Kina" för fjorton år sen och hur hårt han kritiserades för det av de borgerliga.
Det gör det konstigt att läsa hur dagens allianspolitiker nu böjer sig djupt ner utan problem åt besökande kinesiska intressen, med medföljande vicepresident Xi Jingping i spetsen, för att få igenom ett köp av Volvo.
Det rapporteras bland annat från presskonferensen efteråt att Maud Olofsson kallat Kina för ”goda vänner”...
Man kan tycka vad man vill om religion och troende, men de flesta svenskar, även icke-troende, anser att man ska få vara kristen och ha yttrandefrihet.
Det är förvånande att höra om hur den svenska missionsbåten Elida, med texten ”Sailing for Jesus Christ” på sidan, hotas när de ankrat vid sin vanliga kajplats, nära skeppet Götheborg som de kinesiska ledarna ska besöka.
Skepparen på båten berättar i ett pressmedelande att det utgått påbud om att politiska eller religösa paroller inte fick riskera störa kineserna, hur han blivit ombedd att flytta båten, hur polisen försökt dölja politiska budskap vid en demonstration i samband med volvoaffären och hur polisen berättat för honom att ”inga obekväma budskap får störa statsbesöket”.
Därför är det mycket märkligt att se hur tyst det är, inte minst bland allianspolitikerna, när man lägger sig så platt för den diktatur som avrättar fler människor än vad resten av världens länder gör tillsammans och hur lite uppmärksamhet det får i media att man inte vill tillåta Elida få sprida sitt budskap lika fritt som om det inte fanns kinesiska makthavare i närheten...
Det känns oerhört konstigt att hela tiden se en undfallenhet mot visst håll, när man hela tiden applåderar annat.
Jämför med hur politiker och media lyfter fram hoten mot konstnären Vilks, med hur denna händelsen hanteras.  Det Elida drabbas borde vara minst lika  viktigt att skriva om och försvara som det som drabbat Vilks, eftersom det riskerar ge större påverkan när det handlar om världens största stat både vad det gäller antalet invånare och antalet avrättade, än när enstaka extremister som hotar en person.
Som vänsterpartist blir man ofta slagen i huvudet med att man skulle vara för diktaturer eller mot demokrati på något annat sätt.
Under min tid inom vänsterpartiet så har jag aldrig träffat på någon som förespråkat något annat än demokrati och yttrandefrihet eller hävdat att Kina är ”goda vänner”...
Den bygger naturligtvis på inläggen med namnen Vem bryr sig om diktaturer egentligen? och Men från Peking hörs det inget.


Uppdaterat: Några dagar senare så skickade jag in denna texten även till kristna Dagen, med tillägget nedan:
I vanliga fall brukar Kristdemokraterna anses stå på de små människornas sida. Men i detta fallet, precis som vad det gäller fördömandet av folkmordet i Armenien, kritiken mot vapenexporten (nämnd av ledartext i Dagen tidigare) eller de utmaningar, som Birger Thuresson nämner i Dagen 26 mars, på hemmaplan vad det gäller rasism, sociala orättvisor och engagemang för flyktingbarn kommer engagemanget från politiskt håll från vänsterkanten. Det är omöjligt att se att regeringen, med kristdemokraternas stöd, på något sätt har gynnat de mest utsatta. Inte ens när det gäller kristnas yttrandefrihet i Sverige.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Hur tänkte ni nu?

Jag noterar att regeringen satsar på kolkraftverk i Sydafrika, trots att de i vanliga fall brukar vara emot det och trots att det anses vara miljöfarligt och i detta fallet inte människovänligt heller:

Nästa vecka tar Världsbankens styrelse ställning till ett lån till Sydafrika för ett bygga ett jättelikt kolkraftverk. I full drift kommer det enskilda kraftverket att släppa ut 25 miljoner ton koldioxid om året, vilket motsvarar hälften av Sveriges årliga utsläpp.
Kolkraftverket, som projekteras av det statligt ägda energibolaget Eskom, blir det fjärde största i världen.
Ett 80-tal afrikanska och miljö- och medborgarrättsrörelser kräver att Världsbanken säger nej till lånet och får stöd i ett upprop från ytterligare ett hundratal i resten av världen.
USA överväger att säga nej, men Sverige, som ingår i en nordisk-baltisk valkrets i Världsbankens styrelse, kommer att säga ja. Det lovade vice statsminister Maud Olofsson när hon besökte Sydafrika för ett par veckor sedan. Varje land måste ta sitt eget beslut om vilken energikälla det vill ha, sade hon vid en presskonferens i Kapstaden, enligt börs- och nyhetssajten I-Net.
– Sverige skiljer sig inte från andra länder, man stödjer regeringar som säger att den här typen av investeringar är viktiga för landets och människornas utveckling. Men länder som Sverige är själva på väg in i en låg-fossil ekonomi och borde påverka Världsbanken att investera mer i lån till förnybar energi, säger Makoma Lekalakala som är programansvarig vid Earthlife Africa i Johannesburg till SvD.
Kolkraftprojektet medför stora problem för Sydafrikas människor och för miljön, och därför driver Earthlife Africa en kampanj mot projektet.
– Kolkraftverket innebär också kostnader som inte vägs in, som dåliga villkor vid kolgruvorna, tungt förorenade områden kring kraftverket, människor som blir sjuka i luftvägarna, säger Makoma Lekalakala.
Samtidigt så jobbar borgerlig media hårt på att lobba för allianspartierna och baktala miljöpartiet, som antagligen klarat den här, och de flesta andra, frågorna bättre via det rödgröna samarbetet.

Börjar man använda de få lottovinnarna i sin argumentation så tycker jag man förlorat diskussionen, med tanke på hur lite de påverkar... Och läser man dessutom kommentarerna till många av de artiklarna om den stora lottovinsten så kan man konstatera att många skribenter säger att det vore vettigare att fördela rikedomarna på fler vinnare. Precis som vänsterpartiets politik.

Samma sak tycks gälla pensionärerna som alliansen kommer fortsätta att lugga tills de alla är fullständigt flintskalliga...

Mer media dag sds smp smp nsk sds sds

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 30 mars 2010

Listorna för riksdag och landsting i Kronobergs län

Jag noterar att Vänsterpartiets listor för riksdag- och landstingsval i Kronobergs län nu är offentliga:


Riksdagslistan i sin helhet:

1. Carin Högstedt, Växjö
2. Kerstin Wiréhn, Ljungby
3. Örjan Mossberg, Växjö
4. Peter Almlöf, Växjö
5. Dalal AbdelGani, Växjö
6. Börge Nielsen, Alvesta
7. Elisabeth Risedal, Växjö
8. Predrag Jankovic, Älmhult
9. Marie Eriksson, Växjö
10. Ole Kongstad, Ljungby
11. Anne Grotmaak, Alvesta
12. Tomas Patron, Lessebo
13. Ann-Christine Magnusson, Lenhovda
14. Leif Jacobsson, Markaryd
15. Britt Bergström, Växjö
16. Göran Mård, Tingsryd

Landstingslistan i sin helhet:

1. Lennart Värmby, Växjö
2. Carina Ek, Växjö
3. Tryggve Svensson, Ljungby
4. Ann-Christin Eriksson, Gemla
5. Jerker Nilsson, Liatorp
6. Fanny Battistutta, Växjö
7. Ilich Idensjö, Alvesta
8. Laurice Mobarak, Växjö
9. Peter Almlöf, Växjö
10. Margareta Fredriksson, Ljungby
11. Leif Jakobsson, Markaryd
12. Ann-Christine Magnusson, Lenhovda
13. Börge Nielsen, Lekaryd, Alvesta
14. Lena Bergman, Ljungby
15. Göran Mård, Älmeboda
16. Ylva Jönsson, Rottne
17. Eric Holmback, Ljungby
18. Somayeh Hassanzadeh, Växjö
19. Staffan Sandström, Sandreda
20. Kerstin Lundin, Älghult
21. Håkan Johansson, Ljungby
22. Ulrika Patron, Lessebo
23. Björn Gullander, Ljungby
24. Petra Tullberg, Växjö
25. Anders Mårtensson, Växjö
26. Wirginia Bogatic, Växjö
27. Oskar Dahl, Växjö
28. Anette Nilsson, Älmhult


Jag får återkomma med hur listorna för Älmhults kommun kommer att se ut.

Program för Vänsterpartiet Kronobergs regionpolitik 2010 - 2014 går att läsa på vsodrasmaland.se eller här nedan:

Program för Vänsterpartiet Kronobergs regionpolitik 2010-2014


Av Carin Högstedt2010-03-15

Här är första publiceringen av regionpolitiskt program! Vi ser fram mot kommentarer och kommer att förändra, lägga till och dra ifrån allteftersom.
Detta är ett i högsta grad levande program!

REGIONALT PROGRAM FÖR VÄNSTERPARTIET KRONOBERGS POLITIK I REGIONFÖRBUNDET SÖDRA SMÅLAND 2010 – 2014


Regionbildning Småland
1 januari 2007 startade Regionförbundet Södra Småland sin verksamhet. Det är inget ”äkta” regionförbund, som t ex Skåne eller Västra Götaland. Det är ett kommunalförbund, där medlemmarna är de åtta kommunerna och landstinget. De 45 ledamöterna i regionfullmäktige är indirekt valda. På länsnivå finns också landstinget och länsstyrelsen. Alla tre instanserna är mer eller mindre inblandade i den regionala utvecklingen. Någon renodling har varit omöjlig. Så är t ex ansvaret för kulturpolitiken delat mellan landstinget och regionförbundet. En viss dragkamp finns mellan de olika instanserna och det hämmar spjutspets, tydligt ledarskap, påverkansmöjligheter och framgång.
Vänsterpartiet Kronoberg är fullständigt övertygade om att länet behöver ett direktvalt parlament, som har ansvar för de många, stora och viktiga regionala frågorna inom näringslivsutveckling, arbetsmarknad, hållbar utveckling, jämställdhet, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur…Vi tror också att vi i länet ska söka samarbete med Småland som utgångspunkt och arbeta för en regionförstoring. Som det nu är så har Skåne, västra Götaland och Stockholm dragningskraft och glesbygden saknar kraften. Det är inte bara en fråga om styrka och storlek; det handlar främst om demokrati. Folket ska ha möjlighet att utkräva ansvar av direktvalda ledamöter och få inblick i stora viktiga beslut som nu är helt anonyma i statliga verk, i indirekt valda och totalt okända sammanslutningar.
 • Till 2014 ska en regionreform vara genomförd i Sverige
 • I Kronobergs län ska vi arbeta för en regionförstoring och bildning med Småland som utgångspunkt. Varje kommun är en byggkloss.
 • Vi ska arbeta för att Regionförbundet Södra Småland förbereder sig och att kulturinstitutionerna fullt ut är regionens ansvar liksom landsbygdsutvecklingen (länsstyrelsen har pengarna nu) och jämställdheten (länsstyrelsen har pengarna nu)


Kultur
När kulturinstitutionerna – Smålands museum, Italienska Palatset m fl – väl är inne i en organisation kommer möjligheterna till utveckling att öka. Det är ett viktigt arbete; bra utbildning och vård är förutsättningar för att folk ska vilja bo här, men det krävs något utöver det grundläggande för en attraktionskraft och dynamisk framtid. Kulturen kan vara en sådan.
 • Bildkonsten är understimulerad. Kronoberg har inget konstmuseum för den regionala konstens historia och framtid. Det finns en vision med ursprung i Sven Ljungbergmuséet i Ljungby om att bygga till och utveckla ett konstmuseum för hela länet. Konst finns, men nerpackad i lagerutrymmen. Vi vill gärna vara med och ge bäring åt den Ljungbyvisionen.
 • Vi ska aktivt verka för att kultur- och besöksmål i hela länet

ska få del av projektmedel. Vi ska verka för nätverk, kluster och inkubatorer i denna sektor, som rymmer många uttryck för medborgares otroliga kreativitet och nytänkande
 • Kronobergs slottsruin skulle kunna bli något annat än en ruin. Det finns bra exempel utomlands på förnämlig restaurering, där hantverket bygger på kunskap om hur det ”sett ut en gång i tiden”. Vi ska driva frågan om ”Från ruin till slott”!
 • En annan regional satsning är att tillsammans med Möbelriket skapa ett Design- och möbelmuseum som bör ligga i hjärtat av Möbelriket, det vill säga Lammhult. Vänsterpartiet vill ta upp denna idé och hoppas på stöd från näringen och andra partier. Flera kommuner skulle kunna delta i detta gränsöverskridande projekt.
 • Vänsterpartiet har motionerat till Regionfullmäktige om ett bättre arbete för att stimulera kommunala samarbetsprojekt, där ett par eller flera kommuner i Kronoberg går ihop t ex en tjänst. Små kommuner klarar inte vissa expertfunktioner var och en – däremot tillsammans. Detta gäller både kultur och andra verksamheter.


Hållbar utveckling – trafik
På Vänsterpartiets förslag är Kronoberg beslutad att bli en fossilbränslefri region. Just nu finns en klimatkommission tillsatt inom regionförbundet, som börjat bearbeta målet. Regionförbundet har makten över länstrafiken, ett av verktygen för att nå målet fossilbränslefritt. Men Länstrafiken är bakbunden genom att kommunerna och landstinget håller i anslagen och beställer det man önskar. Det skulle dock inte behöva hindra förnyelse av busslinjedragningar och tänkande. Det skulle inte heller behöva förhindra att entreprenörer som missköter sig genom att ha iskalla bussar, ställa in turer, ständigt vara försenade ställdes till svars. I framtiden ska avtal innehålla tydliga skadestånd, om man inte sköter sig. Det gäller också tågtrafiken, som är så försenad och dålig att den säkerligen hämmar nya passagerare och därmed hållbar utveckling.
 • Nästa upphandling av busstrafiken innehåller klausuler om sanktioner vid misskötsel. Den innehåller också tydliga krav på alternativa drivmedel, biogas först och främst
 • Nya tänkesätt för bättre, smidigare, attraktiv trafik, bl a så kallad anropsstyrd trafik, ska prövas. Den passar på landsbygden.
 • Alla chaufförer ska ha utbildning i funktionshinder, bemötande och vara ambassadörer för Kronoberg
 • Tågtrafiken ska utvecklas enligt nuvarande planer med regionala tåglinjer som stannar vid nya stationer, Gemla, Diö, Lammhult, Skruv m fl
 • Pensionärer ska ha rätt att åka gratis på bussarna mellan kl 9 och 15
 • Den borgerliga regeringen på nationell nivå har infört krav på regional medfinansiering för allt som har med infrastruktur att göra. Man köper sig en plats i kön. Detta är osmakligt och gör att fattiga regioner alltid hamnar sist. Det krävs en ny regering på riksplanet för att komma ur tumskruven.
 • Det har blivit uppenbart för var och en att underhållet av infrastrukturen är kraftigt eftersatt i Sverige. Det är en stor orsak till ideliga förseningar och driftstopp i järnvägstrafiken. Dessa förseningar i sin tur göra att människor vänder kollektivtrafiken ryggen eller kommer för sent till arbete, sammanträden, föreläsningar. Stora satsningar ska till på underhåll av investeringar! Allt annat är slöseri, minskad tillväxt och innebär sämre miljö.


Arbete åt alla
Regionförbundet förfogar över en pott projektmedel att fördela till utvecklande idéer inom näringsliv och kultur. Det är små resurser, men kan förmeras genom att söka EU-medel.
 • För att få en arbetsmarknad som kan attrahera mycket välutbildade personer ska länet verka för att få universitetssjukhus. Det betyder läkarutbildning – varför inte satsa på en nisch som rättspsykiatri, psykologi och/eller geriatrik? Det kommer att ta tid, men om inga initiativ tas så blir det ingenting!
 • Vänsterpartiet ställer alltid krav på projektansökare att fördela resurserna rättvist mellan kvinnor och män. Det ska genomsyra projekten från början till slut.
 • Vi verkar för att den sociala ekonomin (kooperativ, sociala företag, ideella organisationer) ska betraktas som en del av näringslivet och en tillväxtfaktor. Samhället består av offentlig sektor, privat sektor och sociala ekonomin. Alla tre behövs för välfärden, varje dag.
 • Vänsterpartiet ska verka för en breddad arbetsmarknad med hjälp av innovationer och forskningsbaserade produkter/tjänster. Sverige har en mycket utvecklad offentlig sektor där kunskapen om vuxenutbildning, jämställdhet, förskola, äldreomsorg och mycket annat kommer att bli efterfrågade kunskaper i andra länder. Denna kunskap ska utvecklas till exporterande kunskapsföretag.
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Men från Peking hörs det inget...

Inte helt oväntat så var det väldigt tyst från nästan alla håll och kanter om gårdagens inlägg, både från traditionellt högerhåll i den svenska politiken och från den mer extremhögerinriktade världen där sd m fl huserar, trots att det borde intressera båda delarnas politiskt aktiva, bloggar och andra skribenter.

De få som ändå sa något var, lite oväntat eftersom jag sällan håller med dem om något, Smålandspostens ledarsida som skriver ytterligare jämfört med vad som kom fram under gårdagen:

Även på måndagen fanns det ett drag av obehag. Nu är det fler "presskonferenser" än måndagens som inte lever upp till ordet konferens. Inga frågor, läs om mänskliga rättigheter och demokrati, fick ställas till när vice presidenten presenterade affären i Stockholm i går. Men statsminister Fredrik Reinfeldt informerade att han tagit upp både frågorna om mänskliga rättigheter och regimens censur av Internet med den kinesiske ledaren. Att en affär med Kina på denna nivå inte kan frikopplas från politik blev således uppenbart i samband med söndagens och måndagens övningar. Före köpet var Geelyförespårkarna ivriga på att upprepa att företagets ägarstatus är privat till skillnad från andra biltillverkare från folkrepubliken. När affären genomförs är det däremot symptomatiskt nog en politisk företrädare som går längst fram i ledet. 

Även DN:s ledarsida skriver om det här i  Inte bästa vänner:

Men det kändes obehagligt att lyssna på Maud Olofsson efter presskonferensen i söndags. När affären mellan kinesiska Geely och Volvo Personvagnar var klar talade hon slirigt om att ”vi har synpunkter på Kina, och det kan goda vänner ha”. 

...
Men Sverige har alltför ofta försökt hålla sig väl med och navigera mellan världens framväxande stormakter. Näringsminister Maud Olofsson bör främja goda relationer mellan våra länder, men inte vara god vän med Kinas ledare. 
Det känns oerhört konstigt att hela tiden se en undfallenhet mot visst håll, när man hela tiden applåderar annat.

Det kommer igen i hur man väljer att från media lyfta fram hoten mot Vilks, trots att detta hotet borde vara minst lika intressant och viktigt att skriva om och beskriva, om inte större eftersom det riskerar ge större påverkan än enstaka extremister som hotar en person, inte minst när det handlar om världens största stat både vad det gäller antalet invånare och antalet avrättade, vars exakta siffror Amnesty efterfrågar...

Men även svensk media, här i form av påstått liberala DN, bör ifrågasättas. Det talas om terrorister när det gäller extrema islamister, som gärna sd skäller på och det talas om extremister som spränger folk i Moskvas tunnelbana, vilket ingen kan ifrågasätta.

Men när det plötsligt handlar om kristna grupper som vill mörda i USA så väljer man att döpa om dem till "milis"...

Mer media ab ab hd hd dn dn dn sds sds sds sds dag dag

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!