onsdag 5 september 2012

Vänsterpartiet har lösningarna!

Landstinget Kronobergs ekonomi blöder och det finns flera olika orsaker, som man kan dra några slutsatser av.


Två slutsatser kan man dra av det här:

1. Allianspolitikerna kan inte sköta ekonomin ordentligt, trots att de har höjt skatten.

2. Godkännandet av det är tillåtet med bemanningsföretag, vilket det inte är i alla moderna västländer, förstör landstingets ekonomi.

På riksnivå är det endast Vänsterpartiet som är emot bemanningsföretag och här är ett mycket tydligt exempel på hur det fördyrar, försvårar och i slutändan både ger färre möjlighet till vård och sämre ekonomi och nytta per krona för skattebetalarna.

Vill du vara med och påverka till det bättre så är det dags att bli Medlem i Vänsterpartiet, vilket bara kostar 100 kr första året och 300 kr i fortsättningen.Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 3 september 2012

Det lönade sig bättre att arbeta deltid innan moderaterna

Svar till Johan Hultberg 30.8 publicerad i bl a Smålandsposten den 10 september 2012.


Det lönade sig bättre att arbeta deltid innan moderaterna

Tvärtemot vad moderaten Hultberg försöker påstå, så har det alltid lönat sig att arbeta, även innan jobbskatteavdragen. Ja det har t o m lönat sig bättre innan jobbskatteavdragen...

Det är märkligt att Hultberg gör det som moderaterna tidigare kritiserat tidigare regeringar för: Han pratar enbart om hur många som arbetar och att den siffran ökat. Självfallet har den gjort det när befolkningen i stort har ökat. 

Han hade haft exakt lika rätt om han sagt att antalet arbetslösa har ökat, för det stämmer också. Bara det att de har ökat i högre grad, så om man räknar i procent av den arbetsföra befolkningen så har procenten arbetslösa ökat under moderatregeringen.

Men det är inte konstigt när man dragit ner så mycket på utbildningarna, i synnerhet för just de arbetslösa, så att man trots höjningar senaste tiden inte är i närheten av vad som satsats förut...

I en sak får jag ändå hålla med Hultberg, det lönar sig inte att ta jobb enstaka timmar eller på deltid. Det gjorde det däremot innan moderaterna kom till makten, eftersom du då kunde stämpla vid sidan om upp till 100% 

Moderaterna har gjort att det är omöjligt att jobba deltid med A-kassa mer än 75 dagar, när det naturliga vore att det är bättre att jobba en låg procent och ha kontakt med arbetsmarknaden och kanske kunna tacka ja snabbt om företaget man jobbar deltid på behöver öka bemanningen.

Men självfallet väljer de med låga löner att hellre gå på A-kassa eftersom de får det lättare att klara av ekonomin oavsett om man genomför ett femte jobbskatteavdrag. Det gjorde det även tidigare. 

Istället väljer man att från alliansregeringen att ta ut så höga avgifter för A-kassa och sjukförsäkring att de går med plus och blir en dold skatt, istället för att gå tillbaka till försäkringstagarna.

Pengar som går till jobbskatteavdrag, som gynnar de mer välbetalda, istället för de som behöver jobb istället för arbetslöshet.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Hultberg ger mig svar på tal, men hoppar över att besvara merparten av det jag kritiserar han och regeringen för.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!