onsdag 11 mars 2015

Mer personal är lösningen för skolan

Mer personal är lösningen för skolan

Svar till Evert Kajander Smålandsposten 25.2:

Det är ibland märkligt att vara Vänsterpartist, och få veta vad partiet tycker av meningsmotståndare. I synnerhet när det är lögner. Kajander påstår att Vänsterpartiet är emot betyg, men det stämmer inte. Däremot så anser både jag och partiet att det inte finns någon anledning till betyg innan slutet på grundskolan, något inte heller vetenskapen vänder sig emot.

Kajanders insändare innehåller en lång utvikning om en skola som inte fungerar och frågar om det är en sån skola Vänsterpartiet vill ha? Det förvånar mig att Kajander inte tycks inse att de som på riksnivå styrt skolan under 8 år är alliansen och att hans eget Folkpartiet haft ministerposten i fråga via Jan Björklund. Inte heller vill han förklara hur betyg skulle få eleverna som stör att uppföra sig bättre. 

Själv satt jag under förra mandatperioden som ersättare för Utbildningsnämnden i Älmhult, och träffade gott om lärare och besökte flera skolor, vissa med viss regelbundenhet. Inte en enda gång har någon sagt till mig att det är betyg i yngre år de behöver för att lösa skolans problem. 

Däremot har de flesta lyft fram fler lärare och mer personal som ett måste och att det behövs fler utbildade lärare. Älmhults skolor har höjt sina resultat via de pengar man fått från Ikea, där man bland annat satsat på fler lärare.  Precis som Vänsterpartiet tycker man ska göra.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!