torsdag 16 juli 2015

Moderaternas arbetsmarknadspolitik med liten verklighetsanknytning

Publicerad hos Smålandsposten 16.7 2015.

Moderaternas arbetsmarknadspolitik med liten verklighetsanknytning

Svar till Oliver Rosengren 11.7:

Oliver Rosengren argumenterar mot regeringens satsning på traineejobb eftersom det inte behövs subventionerade anställningsformer, utan att arbetsmarknaden och välfärden behöver ”rejäla reformer” och att man ska satsa söka ”effektiva lösningar utan ideologiska skygglappar”

Undrar om han är i rätt parti då, med tanke på restaurangmoms, RUT och ROT-avdrag, som i högsta grad är skattesubventionerad arbetsmarknadspolitik, med en rejäla moderata ideologiska skygglappar över hela ansiktet. Och en politik som faktiskt ger subventionerna utan krav på att anställa en enda extra person

Vänsterpartiet är istället för en budget som kan komma igång med investeringar inte minst i satsningar på en fungerande infrastruktur, något som vid flera tillfällen tidigare i Sverige visat sig dra upp antalet arbetstillfällen, samt satsningar på en större välfärd. Det är orimligt att t ex restaurangmomsen ska kosta samhället 1,5 miljoner kronor per påstådd anställd, när man för samma pengar kan anställa 3 helårsanställda inom vård, skola eller omsorg.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 4 juni 2015

Avgiften på alkohol lägre än kostnaden för Älmhults kommun

Avgiften på alkohol lägre än kostnaden för Älmhults kommun 

Kommentar till Per Faeltenborg 29.5 i Smålänningen

Faeltenborg besvarar Rolf Carlssons insändare från den 27.5 om att han är negativ till en höjning av avgiften till de alkoholtillstånd som Älmhults kommun utfärdar till de som serverar alkohol till allmänheten.

En sak som glöms bort i diskussionen, som jag personligen har hakat upp mig på, är att det inte nämns att kommunen har en kostnad för att utföra det som behövs enligt Alkohollagen för att godkänna alkoholförsäljningen.

Med dagens avgifter så är kostnaden bara täckt till ca 55%, och överskjutande del betalas av alla skattebetalare. Det som diskuteras är på sin höjd en höjning till 80%, nog så märkligt i sig, med tanke på att lagen talar om full kostnadstäckning, och inte någon oskälig omotiverad höjning.

Kostnaden för socialnämnden motsvarar nästan en halvtidsanställning, men då har man ändå inte räknat med de kostnader som t ex räddningstjänsten och miljö- och byggnämnden får tillståndsansökningar på remiss, vilket gör kostnaden högre än vad som framkommer.

För min del tycker jag det är märkligt att en affärsverksamhet ska ha rabatt via alla skattebetalare, istället för att man som övriga företag tar ut sina utgifter på de som köper varan eller tjänsten man har till salu. Det är ju trots allt så andra företag får göra och förväntas göra för att driva sin verksamhet.

Det gör i detta fallet att även den som bor på äldreboende, eller är yngre än 18 år men har extra- och/eller sommarjobb, som gör att de kommer över gränsen för att betala skatt, och inte kan utnyttja serveringstillstånden ändå får vara med och betala för dem.
Det går inte heller att som Faeltenborg gör att räkna ut vad alkoholens kostnad blir per såld öl, utan givetvis så delar man det på alla intäkter man har, som mat eller eventuellt inträde. Annars kan man argumentera om att kranvattnet är alldeles för dyrt, för även om det bara kostar några tior per tusen liter att köpa från kommunen, så går det inte ihop sig eftersom de flesta restauranger är vänliga nog att inte alls ta betalt för sitt kranvatten.
Samtidigt som denna diskussionen förs på politisk nivå, så diskuterar man även en höjning av avgifterna för hemtjänst och trygghetslarm. Jag har svårt att tro att de flesta medborgare inte heller ser att den höjningen blir så låg som möjligt, för att istället få betala lite extra nästa gång de dricker en öl eller vin på restaurang. 
Jerker Nilsson (v)

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 20 maj 2015

Sverigedemokraternas stöd till landsbygden fick soppatorsk

Sverigedemokraternas stöd till landsbygden fick soppatorsk


Bensinmacksägaren i artikeln beskriver stödet från Region Kronoberg som absolut nödvändigt, inte bara för att få ett engångsstöd, utan även för att få banken att godkänna ett lån till övriga investeringar.

Liknande stöd finns även till lanthandlare, som också bedriver en för landsbygden nödvändig verksamhet och frågan är om det kommer att få Sd:s stöd i framtiden?

Under Kommunstyrelsens sammanträde i Älmhults kommun den 12/5 så argumenterar Sd:s representant Börje Tranvik mot de två personer som i Virestad vill köpa till mark av kommunen, som ligger i anslutning till fastigheter de redan äger. Argumenten emot börjar först med att det är för billigt och sen att det skulle ha med miljön att göra. Men i själva verket visar det sig att priset är ett normalt pris och att det inte finns varken värdefull skog där eller andra naturvärden, som inte i högre grad finns runt hela Virestad.

Sd:s reservation mot försäljningen är märkligt eftersom människor som vill utöka och utveckla de mindre orterna är ett måste om inte bara Älmhult ska fortleva. Tyvärr är det ingen kö för mark- eller tomtköp i våra småorter.

Vänsterpartiets landsbygdsprogram innehåller flera bra satsningar inom det här området, där stöd till både drivmedelsmackar och lanthandlare är självklarheter, så att det inte enbart är i städer människor kan leva och överleva.

Det här är väldigt svårt att förstå Sd:s inställning, inte minst när det är ett parti som påstår sig värna om landsbygden. Men på riksnivå har Sd i huvudsak har stött alliansens rikspolitik på området, som under 8 år gav en tredjedels minskning av antalet arbetsplatser på landsbygden, så retroriken har haltat länge och gör det uppenbarligen även i Region Kronoberg och Älmhult.

Jerker Nilsson (v) ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden, ersättare i KS Älmhult samt landsbygdsboende

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 29 april 2015

Äntligen stopp för värktabletter i matvarubutiker

Jag varnade redan för 5 år sen för att det skulle bli en farlig ökning och missbruk av värktabletter, när de blev möjliga att sälja fritt i butiker. Nu kommer det äntligen att ske och man stoppar värktabletter från att säljas i butiker.

Det var verkligen anmärkningsvärt att man inte lyssnade på de erfarenheter som fanns från andra länder, som jag skrev om i Mer skador och dyrare med avreglerat apotek året efter:

Överkonsumtion av medicin är ett problem i stora delar av västvärlden och skapar fler sjuka och skadade. De länder som sen tidigare haft möjlighet att köpa receptfria mediciner fritt har haft en högre konsumtion och högre skadegrad.

Det är lätt att tro att värktabletter och nässpray är alltigenom harmlösa produkter utan risker. Men tyvärr går vanliga värktabletter att överdosera så att man t ex dör i leverskador eller inre blödningar eller löper betydligt större risk att få stroke. Nässpray, vid användning för lång tid, kan inte bara förstöra slemhinnorna, utan till sist även göra hål på näsväggen.

I USA, där det också är avreglerat, får 56 000 leverskador på grund av paracetamol och det är med bred marginal den vanligaste orsaken till akut leversvikt, enligt dess läkemedelsverk.
I Danmark, där man 10 år efter avregleringen nu skärper sina regler, har man till och med skapat ett uttryck för unga flickor som är beroende, missbrukar och tar livet av sig med värktabletter – ”Panodil-piger”.

Göran Hägglund, som genomförde de här förändringarna, har precis slutat inom rikspolitiken och kan inte ställas till ansvar, och flera av de ledande politikerna inom övriga allianspartier som stod bakom det här har också slutat.

Jag är ofta glad när jag kan säga "Vad-var-det-jag-sa?", men här har det kostat i mänskligt lidande och dyra skattepengar helt i onödan, eftersom man hade erfarenheter från många andra länder, vars erfarenheter man helt ignorerade.

dn exp gt

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 26 mars 2015

Friskolor med ekonomiska problem

Vad jag och Vänsterpartiet tycker om vinstdrivande friskolor är ingen nyhet. 

Men man blir bekymrad när den största lokala vinstdrivande friskolan Karl-Oskar skolan har ekonomiska problem, och gått med förlust sen 2009. Främst eftersom det drabbar barnen, men även för att kommunen väntas att kunna lösa problemen, om det krisar rejält, direkt över en natt. Något som också kommer att kosta kommunen en massa extrapengar.

Vad jag ändå tycker är mest anmärkningsvärt här är hur VD:n för Karl-Oskar skolan i tre olika tidningar, ger tre olika orsaker till att det gått dåligt. Är han verkligen mer rädd om trovärdigheten och att man kan lita på att deras verksamhet drivs med största seriositet?

Läser man tidningen Smålänningen så sägs följande om orsaken:

I sin ansökan till tingsrätten i Växjö menar bolaget att företagets negativa resultat till stor del är en effekt av "den mediabild som finns kring privata näringsidkare i välfärdssektorn".

Läser man sen Smålandsposten, så sägs följande:

– Vi har expanderat snabbt och det har kostat pengar. Det är väl egentligen grundorsaken. Det har tagit för mycket pengar att starta den här verksamheten. Vi har just nu 17 enheter plus tre produktionsenheter för mat och det har vi kommit igång med från 2009 och framåt.
För att till sist avsluta i Norra Skåne, där orsaken sägs vara följande:

Att företaget hamnat i den här svåra ekonomiska situationen beror enligt företagets vd och majoritetsägare Bengt Eriksson framför allt på en tvist som skolan har med Växjö kommun gällande utbetalning av skolpeng.
– Under en rad år har de betalat ut för lite skolpeng till oss. Så som vi ser det har de bara betalat ut 70 procent av skolpengen medan vi hävdar att vi ska ha 90 procent, och sammantaget handlar det om ganska mycket pengar, säger Bengt Eriksson.
Frågan är vad som stämmer och vad som är sant, och det är oerhört märkligt i en bransch som i hög grad handlar om trovärdighet, att man har så olika svar på vad som är orsaken till att man inte kan betala sina räkningar.

I Norra Skåne säger han efter mitt citat, även att den snabba expansionen har kostat en del, men att han inte tycker att de vuxit för snabbt, trots att han i Smålandsposten säger att det är grundorsaken.

Intervjun i Smålandsposten här nedan tycker jag också visar på en del av den slirande attityd som de tre olika tidningarnas intervjuer visar på och hur det här kommer att sluta återstår att se. Det enda vi vet är att ett antal olika företag inte kommer få betalt för alla de fordringar de har på Karl-Oskar skolan, och att statliga Samhall, som drivs med skattemedel, inte heller kommer att få de pengar de borde få för jobbet de utfört och hade förväntat sig.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 23 mars 2015

Moderater, Sverigedemokraterna och näringslivet - Diktaturkramare

Moderater, Sverigedemokraterna och näringslivet - Diktaturkramare

Vänsterpartiet har varit ett av flera partier, som historiskt sett haft problem med att inte kunna ta ett kraftfullt avståndstagande mot diktaturer. Partiet har förändrat sina åsikter kontinuerligt, och har i många år varit partiet som tydligast med att var emot vapenexport till diktaturer.

Tvärtemot vad många tror om det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien, så blir det inget totalstopp av vapenexport.. Däremot minskas exporten när man inte kommer att fortsätta de militära utvecklingsarbetena, som t ex den vapenfabrik, som både Alliansen och tidigare socialdemokratiska regeringar beslutat om. Men vi fortsätter sälja t ex stridsflygplan och automatvapen, eftersom det regleras i andra avtal.

Tyvärr är inte Saudiarabien själva om ett demokratiskt underskott, bland länder Sverige tillåter vapenexport till. Bahrain, Oman, Kuwait, Thailand m fl kommer att få fortsätta köpa svenska vapen. 

Trots att det inte är ett totalstopp, så har ändå flera moderater, som Carl Bildt, och företrädare för näringslivet, som Jacob Wallenberg, valt att uttala stöd till samarbetet. Sverigedemokraterna har sen tidigare talat sig varmt för vapenexport till även islamistiska diktaturer. Med tanke på att dessutom mycket av stödet till religiös terrorism kommit via Saudiarabien så är det obegripligt.

Utan motstycke var den debattartikel som 31 näringslivsstoppar publicerade på DN-debatt, som vädjade om att inte bryta handelsavtalet, därför att Sverige ”bidragit till utvecklingen av landet” och att det kan ”främja utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati”.

Utrikespolitiska institutet beskrivning av Saudiarabien:

”Brotten mot de mänskliga rättigheterna är många. Tortyr och bristfälliga rättegångar är några.

Äktenskapsbrott, homosexualitet och hädelse kan leda till dödsdom. 

Makten är samlad hos den välbärgade kungasläkten Al Saud. Politisk verksamhet är förbjuden och yttrandefriheten kraftigt beskuren. 

Saudiarabien saknar inrikespolitik. Landet kan ses som ett utvidgat klansamhälle, styrt av kungafamiljen som genom oljan blivit exempellöst rik. Staten drivs i princip som ett familjeföretag.” 

Vapenexporten har inte gjort annat än motsatsen till vad SEB:s, Volvos, Nordeas Vd och de moderater som uttalat sig kritiskt mot påstår: Man har istället cementerat diktaturen.

Genom att motarbeta att avtalet sägs upp, inte minst via en obegriplig KU-anmälan, så väljer Moderaterna att stödja en stat som är en av världens värsta diktaturer. 

Struntar Moderaterna och Näringslivsförträdarna i demokrati, bara de får tjäna fler miljarder? Är det så, så verkar de vara omedvetna om att det finns gott om vetenskap som visar att en demokrati som kan syssla med riktig frihandel skapar mer inkomster inte bara för sig själv, utan med andra länder också som plötsligt kan sälja mer produkter.

Media i USA och England hyllar Sveriges nya kritiska hållning och frågan ställs varför inte andra länder bör följa vårt exempel. Hur kan inte svenska politiska högern och näringslivet tycka det samma?

Jerker Nilsson, ordf Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 11 mars 2015

Mer personal är lösningen för skolan

Mer personal är lösningen för skolan

Svar till Evert Kajander Smålandsposten 25.2:

Det är ibland märkligt att vara Vänsterpartist, och få veta vad partiet tycker av meningsmotståndare. I synnerhet när det är lögner. Kajander påstår att Vänsterpartiet är emot betyg, men det stämmer inte. Däremot så anser både jag och partiet att det inte finns någon anledning till betyg innan slutet på grundskolan, något inte heller vetenskapen vänder sig emot.

Kajanders insändare innehåller en lång utvikning om en skola som inte fungerar och frågar om det är en sån skola Vänsterpartiet vill ha? Det förvånar mig att Kajander inte tycks inse att de som på riksnivå styrt skolan under 8 år är alliansen och att hans eget Folkpartiet haft ministerposten i fråga via Jan Björklund. Inte heller vill han förklara hur betyg skulle få eleverna som stör att uppföra sig bättre. 

Själv satt jag under förra mandatperioden som ersättare för Utbildningsnämnden i Älmhult, och träffade gott om lärare och besökte flera skolor, vissa med viss regelbundenhet. Inte en enda gång har någon sagt till mig att det är betyg i yngre år de behöver för att lösa skolans problem. 

Däremot har de flesta lyft fram fler lärare och mer personal som ett måste och att det behövs fler utbildade lärare. Älmhults skolor har höjt sina resultat via de pengar man fått från Ikea, där man bland annat satsat på fler lärare.  Precis som Vänsterpartiet tycker man ska göra.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 20 januari 2015

Mikael Andersson (c) tänker som en extremist

Mikael Andersson (c) tänker som en extremist

Svar Mikael Andersson 16.1

Jag har inga problem med att hålla med Mikael Andersson om att ondska har skett både förr och nu i religionens namn.

Men att det skulle vara orsaken till allt ont på jorden? Det är illavarslande om en toppolitiker i en av Kronobergs kommuner inte hört talas om alkohol, nationalism, girighet, sjukdomar, krig, miljöförstöring eller varför inte politik?

Och så nämner Andersson kärlek... Det räcker att gå till Svenska Kyrkan för att se att de, liksom de flesta andra trosinriktningar inom både kristendom och andra religioner, har rätt omfattande stöd för människor som behöver andras omsorg också, som går att se som kärlek. De flesta troende jag mött, oavsett trosinriktning, är inte mindre mån om de människor som inte delar deras tro, än vad vi är som utan tro alls. De har dessutom sällan haft problem att acceptera att jag inte är troende.

Konstigt nog så tänker Mikael Andersson lika snävt som de extremister hans insändare var tänkt att kritisera.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet

(Även någon annan har svarat i dagens tidning: Roten till allt ont är strävande efter makt och pengar.)

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!