onsdag 3 oktober 2012

Maxialliansen - Älmhults svar på Kejsarens nya kläder

Svar till Anders Mårtensson 25.9

Maxialliansen - Älmhults svar på Kejsarens nya kläder

Jag är glad att Mårtensson, samt övriga i maxialliansen, har satsat någonstans, även om det fortfarande ser konstigt ut i mina ögon att välja bort en satsning som elljusspår i Liatorp. Inte minst eftersom övriga kommuner, även där centern och alliansen är vid makten, verkar inse att folkhälsan är viktig när det gäller satsningar som vänder sig till allmänheten och inte enbart specifika föreningar.

Det är teoretiskt möjligt att alliansen faktiskt har diskuterat elljusspåret i Liatorp, men man glömmer som vanligt att meddela sig utåt till de det berör, nämligen de boende på orten med omnejd. Så frågan är vem som får reda på något om alla de saker maxialliansen väljer bort?

Det är illavarslande att Mårtensson, som ledamot i kultur- och fritidsförvaltningen, inte tycks veta att det redan är en förening som har skötsel av motionsspåret, som går att vända sig till, om man vill, från alliansens sida. Eftersom jag redan är ideellt engagerad i orten, så kommer jag självfallet att hjälpa till även vid en satsning på elljus, om möjlighet finns, även utan Mårtenssons påpekande.

Mer illavarslande tycker jag ändå att det är att Mårtensson trots att han säger sig har mycket jobb har så dåliga ekonomiska förutsättningar att han inte har råd med något bättre än en pannlampa för 150 kr. Frågan är om det är ett dåligt betyg till alliansregeringens jobbpolitik eller till Mårtenssons ekonomiska sinne? Är det det sistnämnda så känner jag mig inte trygg alls över de satsningar som centerpartiet är en del av...

Det värsta av allt med Mårtenssons insändare är ändå hur han konstaterar att han inte har tid att skriva insändare på grund av jobb och ideellt engagemang. Jag tycker det är beklämmande att lokalpolitiker som Mårtensson är så ointresserade av att diskutera politik, eftersom det är ett sätt för den demokratiska processen att nå ut till människor.

Jag jobbade i brytningen mellan sommar/höst ca 150% under en period, utöver 7-8 engagemang/föreningar på fritiden. Jag tyckte ändå att det är viktigt att sköta om kontakten med medborgarna och bedriva oppositionspolitik, bl a via insändare- och debattartiklar som når många invånare.

Att Mårtensson, och övriga i maxialliansen, inte verkar tycka det samma beror bara på en enda sak: Man har ingen politik som man vågar föra ut. Så jag har full förståelse för att Mårtensson meddelar att han inte har tid att skriva mer...

Någonstans är det helt logiskt att man röstar emot Vänsterns motion om webtv-sänt kommunfullmäktige, för då skulle det bli tydligt för många att maxialliansens politik är som kejsarens nya kläder: Inte alls.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!