lördag 8 oktober 2011

Insändare angående vargar 2

Svar till Kjell Skoog 7.10

Det förvånar mig att Skoog väljer att använda sig av referenser från personer som är från forskarhåll hårt ifrågasatta personer. Bjärvall blev dessutom hårt kritiserad av många jägare när han ville att vargen, istället för licensjakt, skulle avlivas av forskare och veterinärer, eftersom jägarna enligt honom inte var tillräckligt bra skyttar för den uppgiften.

I övrigt är en nästan enig forskarkår är säkra på att rovdjur ökar kvalitén på övriga djur, eftersom de är bättre på att välja lämpliga djur enligt evolutionens teorier, vilket gör att den svagare har lättare att dö i förtid. Det finns åtskilliga exempel på det världen över, inte minst i Yellowstone, där det handlar om älg och varg bland annat. Till och med Jägarförbundets hemsida säger att "Vargen är också en ursprunglig art i Sverige och därför har den ett stort värde för Sveriges naturvård. Med vargen följer också flera ekologiska funktioner som är förknippad med denna art.

Jag har inte glömt mitt ursprung. Men frågan är bara varför Skoog tycker att det är lämpligt att tänka på hur det var i början av 1800-talet och försöka relatera det till hur vi ska leva idag? Världen har gått framåt på nästan alla sätt under de 200 åren som gått och statistiken, oavsett typ av statistik, var ofta överdriven för att vinna fördelar på den eftersom den tidens outvecklade samhälle hade svårt att kontrollera den. Att djur alldeles säkert strök med i hög grad på den tiden stämmer dock, men å andra sidan så användes i mycket hög grad ängarna för slåtter och djuren gick i skogarna utan att vara stängslade.

1800-talets början var ett hårt liv. Den första fattigvårdsreformen kom först 1847, husbonden hade rätt att slå sitt tjänstefolk, kvinnlig arvsrätt fanns inte och de fick inte rösträtt innan 1921, industrialiseringen kom igång under det århundradet, i mitten på 1800-talet blev man först varse om nödvändigheten av renlighet i samband med operationer, barnarbete var mycket vanligt, man hade inga krav på skolgång och Rödluvan och Vargen kom ut i bokform. 

Jag kan fortsätta hur länge som helst, och det som framkommer när vi ser tillbaka på Sverige då, är vad vi idag skulle kalla för u-land, diktatur och ett med dagens mått mätt lågt vetenskapligt tänkande, där de flesta fortfarande trodde på tomtar och troll och där mycket få saker och tro har överlevt tills idag. 

Skoog väljer att kalla mig för naturromantiker, något jag aldrig blivit kallad för tidigare. Jag är ändå glad att jag inte är så mycket romantiker att jag försöker få Sverige på 1800-talet att framstå som ett föredöme eller att jag väljer, som många varghatare, att tro på 1800-talets sagor som vargens beskrivning enligt bröderna Grimms kända saga om Rödluvan.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet ÄlmhultInga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 4 oktober 2011

Rovdjur i södra Sverige - Informationsmöte i Loshults församlingshem 5 oktober 18.30 2011

Bor ni i närheten av södra Småland/Kronoberg eller norra Skåne? I morgon håller Naturskyddsföreningen Linnébygden ett informationsmöte i Loshults församlingshem kl 18.30. Loshult ligger in i Skåne, ca 5 km söder om Älmhult brevid kyrkan.

Rovdjur i södra Sverige - Onsdag 5 oktober kl 18.30

Naturskyddsföreningen arrangerar informationsmöte i församlingshemmet vid Loshults kyrka (6 km söder om Älmhult).

En ung varghona har slagit sig ner i gränstrakterna väster om Älmhult. Rapporterna tyder på att honan etablerat ett revir och om en lämplig hane dyker upp kan det bli vargungar till våren. Lodjursfamiljer finns också i trakten, men i oktober ifjol konstaterades att två honor med sändare försvunnit spårlöst.

Debatten om rovdjurens vara eller inte vara har stundtals varit hetsig. För att bidra till en mer nyanserad bild och bättre beslut bjuder vi in till ett informationsmöte med medverkan av vargspårare, rovdjurshandläggare och jägare.

Kom och ställ frågor till panelen:
Agne Andersson, lärare i jakt och viltvård, Naturbruksgymnasiet i Osby
Le Carlsson, rovdjursspårare och besiktningsman för Länsstyrelsen
Nils Carlsson, rovdjurshandläggare, Länsstyrelsen i Skåne län
Per Ekerholm, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Krister Henriksson, rovdjursansvarig, Jägareförbundet i Skåne
Moderator: Ulla Rundlöf, ordförande i Naturskyddsföreningen Kronoberg

Program:
Inledning av paneldeltagarna
Servering av vildsvinsmacka och dryck
Frågor till panelen och diskussion

Arr: Naturskyddsföreningen i Linnébygden och Kronoberg, i samarbete med Studiefrämjandet Småland-Gotland

http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/kronoberg/linnebygden/


För kännedom inför morgondagens rovdjursmöte i Loshult:

-Om regeringen menar allvar med beslutet att bevara varg i Sverige måste de också skydda vargen i södra Sverige, dvs inte skjuta vargen utan skjuta till medel så att djurägarna kan skydda sina djur. Det är inte enskilda markägare i Småland som ska ta ansvar för regeringens rovdjurspolitik utan myndigheterna måste hjälpa till med förebyggande åtgårder, exempelvis stängsling, men det krävs också en allmän acceptans av stora rovdjur.
Det säger Ulla Rundlöf, ordförande för Naturskyddsföreningen Kronoberg som på onsdag 5 oktober kl 18.30 anordnar ett möte i Loshult med titeln Leva med rovdjur.

De senaste dagarnas utveckling med ytterligare angrepp på får i varghonan Kynnas revir har fått fler att höja rösten för skyddsjakt. Men är det verkligen en lösning på problemet? Om vi ska leva upp till demokratiskt fattade beslut handlar det om att lära sig att leva med rovdjur. Exempel från andra håll visar att det går.

En av Sveriges främsta kännare av rovdjur, Jens Karlsson från Viltskadecentrum, kommer att inleda kvällen med en bakgrund till rovdjursproblematiken och även gå in på lagstiftningen på området. Nils Carlsson och Per Ekerholm representerar lokala myndigheter i form av länsstyrelserna i Skåne och Kronobergs län. Praktisk erfarenhet av rovdjur har Krister Henriksson, Jägareförbundet Skåne, Agne Andersson, Naturbruksgymnasiet Osby och Le Carlsson, som ställt samman ett bildspel kring rovdjursskadat vilt.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Insändare angående vargar


(Svar på insändare i Smålänningen 30.9 -11. Jag har en tidigare insändare som jag tyvärr glömt att spara.)

Ett par saker kan vara värt att svara på i insändaren.

Anledningen till att fjällräven ökar, trots avsaknad av varg där beror på ett par olika saker. Vargens existens är naturligtvis inte det enda som påverkar fjällräven. Att den ökat nu beror på att det varit gott om lämlar senaste åren och att det konstant drivs stödutfodringar. En så liten stam som de består av så är varje frånvaro av tillgång till föda märkbar, med andra ord påverkar även vargens frånvaro.

Vidare påstår Larsson att ingen svensk blev dödad av lejon i Sverige under perioden "1821-1980-talet", som motargument för att ingen svensk blivit dödad av varg. Hur märkligt det än kan låta, så blev minst en människa dödad av lejon i Sverige, 1982 i Kolmården (samt ytterligare några svenska turister utomlands).

Kostnaderna används ofta som argument för att vargen är för dyr. Den samlade rovdjurspolitiken kostar ca 150 miljoner per år enligt Naturvårdsverket.

Beroende på vilken källa man hittar, så kostar älgolyckorna ca 80 000 per olycka för samhället och det sker närmare 5 000 olyckor per år, enligt Svenska Djurskyddsföreningen och Vägverket anger kostnaden till ca 1 miljard på annat ställe. Lägg till det skador på skog upp till 1,5 miljarder, enligt Skogsstyrelsen, som främst älgen orsakar.

Frågan är varför Larsson inte undrar vem som ska bekosta älgens framfart i det moderna samhället, likaväl som han undrar vem som ska bekosta vargens, när älgens är så mycket högre?

Själv har jag få fördomar om jägare, utan konstaterar att de är som folk är mest: Olika. Min släkt har haft jägare och min sambos släkt har flera och själv kommer jag att följa med ut under älgjakten och jag har inget emot att hjälpa till med stödutfodring, där det behövs. Jag kan konstatera att det finns ett antal jägare som är positiva till vargen, men någonstans kidnappas så hårt av de som är mot vargen, att de försvinner i debatten och i bästa fall syns som anonyma insändare.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

(bilderna är mina egna och får användas i ickekommersiella sammanhang, om man frågar mig och anger fotograf och källa, dvs blogginlägget man hittade dem i.)

media om vargen i Kronobergs län: smp smp smp smp smp smp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!