lördag 30 april 2011

Tidelag olagligt eller lagligt?

Jag noterar att Aftonbladet skriver om hur man inte ska skapa lagar på grund av äckelkänslor och det kan jag i teorin hålla med om.

Det finns dock en invändning mot det, och det är att man någonstans visar vad som är ett oönskat beteende om man gör det olagligt, även om det är svårt att se, som artikeln är inne på, om djuret i sig blir mer skadat eller kränkt av vissa veterinärundersökningar.

Det jag tycker är allvarligast är att, med tanke på hur lite resurser polisen har för att utreda brott mot djur och med tanke på hur mycket regeringen sen 2006 skurit ner på övriga myndigheters möjligheter, som att de la ner djurskyddsmyndigheten, är att de fall av djurmisshandel som reds ut idag redan är på för låg nivå.

Blir det en lag mot tidelag så måste den åtföljas av mer resurser, annars blir den enbart en tandlös papperstiger till ingen nytta alls och de resurserna måste naturligtvis gälla all typ av misshandel som djur utsätts för.

Det här har jag skrivit om flera gånger förut, som i Undrar om de tycker om djur eller barn?En viss tröst och Djurskyddet behövs ses över och den kvarstående kontentan är att regeringen verkligen skiter i djuren framför producenternas bästa, något som jag tror de klarar sig undan med eftersom myten om att svenska djur har det så bra sitter djupt rotad, trots många exempel på motsatsen.
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

fredag 29 april 2011

En röst i regionfrågan från någon med insikt

Det var skönt att se i dagens Smålandsposten att någon med insikt om hur det kommer att bli om Kronobergs län går ihop med Region Skåne. Läs Regionbildning med Skåne, som några tidigare verksamhetschefer har skrivit efter deras 18 år som visar på tidigare problem och på att Region Skåne i sig är ett problem och att Kronoberg kommer att sakna inflytande.

Jag skrev tidigare inlägget Folkomröstning om regionfrågan och jag står fortfarande kvar vid den åsikten att det är den enda rimliga vägen att gå för Kronobergs län.

Vänsterpartiet Kronoberg står fortfarande för att vi ska välja ett sammangående med övriga Smålandskommuner, gärna i kombination med Blekinge och eventuellt med Östergötland. I de kombinationerna kan vi få en reell chans att göra vår röst hörd.

media smp exp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Tror ni att vi går på det?
Det är en snudd på bisarr och osannolik vändning under galgen som Sofia Arkelsten levererar i dagens DN-debatt, under rubriken Vi vill nu ta vårt ansvar, där hon påstår att de "ensidigt" kommer att redovisa de bidrag partiet får in, som är på över 20 000 kronor och från privatpersoner och försöker sen styra över det hela till kritik mot sossarna och deras oredovisade stöd från LO.

Det är bara en sak. Arkelsten säger inte med ett ord att de vill förändra lagarna så att alla ska redovisa varifrån pengar, som inte är från  privatpersoner, ska komma.

Det finns bara en enda väg att gå och det är att stifta en lag som talar om att alla pengar över en given summa, säg ett halvt prisbasbelopp (Prisbasbeloppet är 42 000 lite drygt 2011), kommer ifrån som kommer in som bidrag utifrån, oavsett om det är privatpersoner, organisationer eller företag som ligger bakom dem.

Påståendet om att moderaterna inte tar emot pengar från organisationer eller företag går med reglerna som finns idag inte att kontrollera och kommer inte att gå att kontrollera med Arkelstens förslag och "gräsrotsorganisationer" som Alliansens vänner kommer få det lika lätt som innan och kommer att kunna fortsätta sitt dolda stöd.

Att dessutom välja att inte agera för en lag gör att andra partier kan välja att fortsätta smita undan, som exempelvis sd och kd, istället för att redovisa öppet som exempelvis sossarna gör.

Det här påminner gravt om motståndet mot att göra barnkonventionen till lag. Det är bara moderaterna och sd som inte vill värna om barnen heller...

Ska man välja två bra texter som visar hur långt ifrån verkligheten Arkelsten och moderaterna är med sina förslag så kan man välja Aftonbladets ledarblogg och Alliansfritt Sverige.

Arkelsten: ”[Diskussionen har] handlat om Socialdemokraterna och det oavlönade arbetet och oredovisade miljon stödet från LO”
Möjlig invändning: Socialdemokraterna redovisar detta. LO också. Hade Arkelsten dykt upp till seminariet om partifinansiering som arrangerades härom veckan av Arenagruppen hade hon fått denna redovisning uppläst för sig av Socialdemokraternas kassör Tommy Ohlström (både bidrag från privatpsersoner och juridiska personer). Men hon bemödade sig inte ens att tacka nej till inbjudan.
Arkelsten: ”Diskussionen rör hur vi ska ställa oss till […] om de som köper vissa lotter känner till att de därmed direktfinansierar ett politiskt parti […] Det bör tydligt framgå för lottköparen om så är fallet”
Möjlig invändning: De står på lotterna om pengarna går till Socialdemokraterna. Hur mycket tydligare ska man vara?
Arkelsten: ”Dels har det handlat om insamling och bidrag från privatpersoner där Moderaterna varit i blickfånget.”
Möjlig invändning: TV4 har avslöjat att mellan 2000 och 2009 tog Moderaterna emot hemliga donationer till en summa av drygt 80 miljoner kronor. Hur mycket som kom in till valrörelsen 2010 är fortfarande hemligt.
...
Arkelsten: ”Då inte minst genom att göra det möjligt för LO-medlemmar att kunna avstå från att stödja Socialdemokraterna”
Möjlig invändning: Vi har föreningsfrihet i Sverige. Föreningar gör vad de vill med sina pengar, utan att Arkelsten lägger sig i. Tycker man att en organisation man är med i använder sina pengar felaktigt får man välja mellan att arbeta för en förändring eller lämna organisationen. Det brukar kallas ett demokratiskt styrelseskick.
...
Arkelsten: ”Nu tar Moderaterna ett första steg för att öka öppenheten. Vi utgår från att Socialdemokraterna är beredda att också ta sitt ansvar.”
Möjlig invädning: Ni är sist på tåget, inte först. Att ni vill klämma åt Socialdemokraterna och arbetarrörelsen är förståeligt - det var därför Moderaterna bildades. Men det är inte riktigt schyst mot regeringskamraterna i Centerpartiet och Folkpartiet.
 Eller varför inte från Alliansfritt Sverige:

Arkelsten säger att ”år 2009 bidrog till exempel strax över 2.500 privatpersoner med i genomsnitt cirka 770 kronor till Moderaterna.”

Det är drygt 1,9 miljoner kronor.

2009 avslöjade TV4 att Moderaterna mellan 2000 och 2008 tagit emot 80,4 miljoner kronor i hemliga donationer. 30 av dessa miljoner inkom 2006, enligt TV4. Kvar är alltså 50 miljoner, och låt oss vara generösa och anta att 30 av dessa miljoner också kom in valåret 2002.

Kvar är fem miljoner om året, när man har skalat bort de mycket anmärkningsvärda donationstopparna under valåren. Moderaterna har alltså mellan 2008 och 2009 förlorat 60% av sina donationer från privatpersoner.

2010 års donationer är lämpligt nog fortfarande hemliga.

Uppdaterat: SvD:s ledarsida har en direkt obehaglig ledartext om ämnet idag i Frivilliga bidrag borde vara partiernas grund, något jag tycker är totalt förkastligt och något som enbart gynnar de större partierna, inte minst moderaterna med en väljarskara med högst inkomst.

Det missgynnar dessutom demokratin på fler sätt och ökar risken för korruption, eftersom det ger bidragsgivarna större makt  för att ställa krav på att den politik de vill ha faktiskt genomförs. Med systemet idag så klarar sig de flesta partier att gå emot sina bidragsgivare, om de anser att man för en bättre politik på ett annat sätt.

Även Karin Pettersson i Aftonbladet skriver bra idag:

Politisk opinionsbildning sker på vitt skilda sätt. Högern har ett stort nätverk av stiftelser, intresse organisationer, tankesmedjor och delar av näringslivet som stöttar dem med pengar och argument, men där insynen är obefintlig. Exempelvis drev Villaägarna i val rörelsen en kampanj till stöd för alliansen.
Enligt tidningen Resumé kostade kampanjen upp till åtta miljoner kronor, vilket är nästan i nivå med Vänsterpartiets hela valbudget.
Men det är inte detta Arkelsten vill diskutera. I stället försöker hon misstänkliggöra fackligt förtroendevalda som delar ut flygblad eller
arbetar politiskt. Här behövs regler, tycker Arkelsten.
I Sverige råder föreningsfrihet, en rättighet reglerad i grundlagen.
Tanken är att människor själva ska få välja om, hur och var de ska organisera sig, och i vilket syfte. Detta är en rättighet som Moderaterna i andra sammanhang värnar om.
Det struntar moderaterna blankt i. Det är det som är obehagligt. Ett parti som har ambitioner att vara statsbärande ska inte ge sig på människors fri- och rättigheter för att stärka det egna partiets maktbas. Detta är en princip Moderaterna tidigare varit anhängare av, och kriti serat Socialdemokraterna för att bryta mot.
 
I höstas avslöjades att Sofia Arkelsten, som då var partiets miljöpolitiska talesperson, låtit sig bjudas på en lyxresa till Sydfrankrike av oljebolaget Shell.
Efter resan nämnde hon Shell 13 gånger på sin blogg, och berömde deras miljöarbete i riksdagen.
Att Sofia Arkelsten inte är världens mest omdömesgilla person, och att hon har problem med gränsdragningen mellan rätt och fel, visste vi därför sedan tidigare.
Men att Moderaterna har blivit så maktgalna att man är beredda att åsidosätta viktiga principer för att gynna det egna partiets ekonomiska intressen, det var faktiskt något nytt.

(Mina fetningar.)

Naturligtvis så kommer inte sd att ens komma på i närheten av moderaternas halvdana försök till förbättring, utan de väljer att sälla sig till sitt tidigare diktaturliknande resonemang och visar ytterligare en gång brist på att vilja vara ett demokratiskt parti.

media dn dn dn dn dn ab ab ab ab gp gp gp hd dag svd smp hd exp 

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Viktigt och modigt av Sjöberg!

Det är både viktigt och modigt att kända människor som varit utsatta för övergrepp väljer att stiga fram och tala om vad de har varit med om, som nu Patrik Sjöberg gör i och med att han har gjort offentligt att han varit utsatt för övergrepp av sin styvfar och tränare.

Det kan mycket väl fungera som katalysator, inte bara för enskilda människor som är, eller varit, utsatta för övergrepp. Det kan också öppna upp för en bredare diskussion kring utnyttjandet av andra människor, inte minst ungdomar, i alla andra situationer också.

Att, som Sjöberg säger på flera ställen, människor som har ett onaturligt intresse för barn och unga söker sig till idrottsföreningar med ungdomsverksamhet betvivlar jag inte alls.

Jag är väl medveten om att det är ett trubbigt redskap att använda sig av att få göra sökningar i brottsregister när det gäller anställningar till vissa typer av jobb. Men ska man, med hänsyn till barnen, få göra det där, så är det en självklarhet att få göra det i andra sammanhang där det finns många ungdomar som är i beroendeställning av vuxna.

Att jag tycker det är trubbigt beror på att man enbart hitta dömda personer, vilket gör att t ex Sjöbergs styvfar och tränare, som jag förstått det, inte hade hittats ändå.

Dessutom är jag av åsikten att dömda människor som så alltid ska ha en andra chans, men att det likväl är vettigt att en dömd pedofil inte få vistas själv bland barn eller att någon med flera domar om ekonomiska oegentligheter inte ska sättas att ta hand om en förenings ekonomi.

Det är något som riksidrottsförbundet har drivit ska vara möjligt, men som regeringen inte har varken besvarat eller agerat kring på 1,5 år, och med tanke på Beatrice Asks negativa svar så kommer det inte att komma heller, oavsett vad Reinfeldt försöker säga för att släta över.

Värdegrundsfrågor både bör och är något som idrottsföreningar ska ägna sig åt, i synnerhet om de uppbär någon form av skattefinansierat bidrag. Det är bara synd att regeringen är så ointresserade av att se till att de får en möjlighet att driva den här typen av frågor...

Till sist kan jag lägga till att jag är glad att Patrik Sjöberg är en vuxen och välkänd man och får fler andra vuxna män att bekräfta det han påstår. Tyvärr är jag övertygad om att om han varit en kille eller tjej i början av tonåren, eller ännu yngre, så hade det höjts fler tvivlande röster, som ifrågasatt vad han påstår.

De som hävdar att de varit utsatta för övergrepp utan att ha varit det är oerhört få och det stora mörkertalet ligger i de som inget vågar säga alls. Det hoppas jag kan minska tack vare Sjöberg.

Notabelt är också att Sjöberg ansetts vara en strulpelle på många sätt, men det här kan mycket väl vara en förklaring till hans agerande, precis som för många andra yngre "struliga" människors sätt.

Uppdaterat Läser man vidare om vad en tidigare elitsimmerska varit med om, så undrar man över vuxenvärlden som inte ens kan reagera på ett vettigt sätt när hon berättar om vad hon varit med om?

media ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn hd hd hd hd hd hd hd hd gp gp gp gp gp skd exp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

torsdag 28 april 2011

Saab lever ett litet tag till...

Jag skrev om Saab och framtiden för några veckor sen och tyckte det var svårt att se något riktigt ljus i den.

Men idag har det trots allt ändra sig en liten bit åt ett positivt håll, när riksgälden godkänt Antonov som köpare av Saabs fastigheter, som jag hoppas gör att de återstående bedömarna också ger sitt godkännande.

Däremot tror jag att det är omöjligt att fortfarande driva Saab som det har gjorts så här långt. Det finns för få köpare som vågar lita på att Saab finns kvar i morgon, även om märket i sig är så stort i Sverige att reservdelar lär finnas kvar att laga dem med.

Trots det så säljs det Saabar även idag och när jag var på Saab i grannkommunen så stod där ett gäng nysålda och leveransklara bilar och väntade på köparna. Jag förstod visserligen att det inte var som förr, men med tanke på ryktet om bilens död så var där i vart fall närmare ett tiotal nya bilar, på en liten ort, som var beställda för leverans.

Ja, om det nu är så att de alls blir färdiga...

Själv tror jag att det blir som med Volvo. En flytt till Kina och ett helt annat märke med helt andra förutsättningar än idag. Ett litet hopp om att man får göra något i Sverige har jag, men tyvärr tror jag att företagsflyttarna kommer fortsätta till landet utan demokrati, med låg lön och få rättigheter för arbetarna.

media ab svd svd svd dn dn dn dn dn gp gp gp hd exp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 27 april 2011

Koppel skyddar hunden

Nä, jag kan inte tycka att det är lyckat att spraya hund med färg och är det någon form av pepparspray så lär det dessutom vara olagligt. Men det finns lagliga alternativ också, som kan vara nog så obehagliga och ändå är olämpliga enligt mig.

Samtidigt så ska man ju komma ihåg att exempelvis allemansrätten innebär skyldigheter och att okopplade hundar råkar illa ut oftare än kopplade hundar, oavsett om vi talar om skador som orsakats av vargar eller de betydligt vanligare angreppen av andra hundar eller av bilar.

Vad det gäller Växjö, som det här utspelade sig i, så går det att läsa att följande på deras hemsida:


Hundar ska hållas under uppsikt, och vara kopplade på gång- och cykelbanor, gator och torg. Man måste alltid plocka upp efter sin hund. Koppeltvång gäller också:
  • i Linnéparken, Strandbjörket, Teleborgs slottspark, Arabyparken, Pilbäcksparken och på Spetsamossen,
  • på allmänna lekplatser,
  • på idrottsplatser och i motionsspår
  • på kyrkogårdar och begravningsplatser
  • tikar som löper 
Som hundägare måste du ID-märka din hund och registrera ägarskapet hos jordbruksverket.
1 mars - 20 augusti får hundar inte springa lösa där det finns vilt. Även under resten av året ska hundar hållas under uppsyn så att de inte driver eller förföljer vilt, när det inte används vid jakt.
Hundägaren var alltså i ett motionsspår med okopplad hund och under en tid när hundar inte får springa fritt där det finns vilt.

Själv har jag sprungit ett antal gånger genom åren både i motionsspåren och i själva skogen i Fyllerydsområdet och där finns definitivt vilt att stressa med okopplade hundar med.

Kontentan är att det verkar finnas två personer att polisanmäla, som agerat mot gällande regler och visat dåligt omdöme både för sin egen, sina hundars och de vilda djurens skull.

Jag kan inte komma ihåg att jag upplevt Fylleryd bättre eller sämre än något annat ställe när jag var där oftare och sprang än vad jag är nu. Men generellt så är det oerhört svårt att få hundägare att inse att det inte bara handlar om folk som hundrädda, efter att som jag blivit bitna och jagade.

Det handlar inte bara om det. Är jag, och de flesta andra, och springer i ett motionsspår så är vi där för att träna och inte för att ens leka med andras aldrig så snälla och trevliga hundar och är inte intresserade av att hunden alls kommer fram till oss.

Själv tycker jag väldigt mycket om våra katter och kan inte förstå att andra tycker illa om dem. Men jag inser att så är fallet och försöker inte pracka på dem på andra, vilket gör att vi har koll på dom och bara har dem ute i koppel eller i deras inhägnade utegård.

Det gör vi av omsorg både mot katterna själva och mot vår omgivnings skull.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!