onsdag 20 maj 2015

Sverigedemokraternas stöd till landsbygden fick soppatorsk

Sverigedemokraternas stöd till landsbygden fick soppatorsk


Bensinmacksägaren i artikeln beskriver stödet från Region Kronoberg som absolut nödvändigt, inte bara för att få ett engångsstöd, utan även för att få banken att godkänna ett lån till övriga investeringar.

Liknande stöd finns även till lanthandlare, som också bedriver en för landsbygden nödvändig verksamhet och frågan är om det kommer att få Sd:s stöd i framtiden?

Under Kommunstyrelsens sammanträde i Älmhults kommun den 12/5 så argumenterar Sd:s representant Börje Tranvik mot de två personer som i Virestad vill köpa till mark av kommunen, som ligger i anslutning till fastigheter de redan äger. Argumenten emot börjar först med att det är för billigt och sen att det skulle ha med miljön att göra. Men i själva verket visar det sig att priset är ett normalt pris och att det inte finns varken värdefull skog där eller andra naturvärden, som inte i högre grad finns runt hela Virestad.

Sd:s reservation mot försäljningen är märkligt eftersom människor som vill utöka och utveckla de mindre orterna är ett måste om inte bara Älmhult ska fortleva. Tyvärr är det ingen kö för mark- eller tomtköp i våra småorter.

Vänsterpartiets landsbygdsprogram innehåller flera bra satsningar inom det här området, där stöd till både drivmedelsmackar och lanthandlare är självklarheter, så att det inte enbart är i städer människor kan leva och överleva.

Det här är väldigt svårt att förstå Sd:s inställning, inte minst när det är ett parti som påstår sig värna om landsbygden. Men på riksnivå har Sd i huvudsak har stött alliansens rikspolitik på området, som under 8 år gav en tredjedels minskning av antalet arbetsplatser på landsbygden, så retroriken har haltat länge och gör det uppenbarligen även i Region Kronoberg och Älmhult.

Jerker Nilsson (v) ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden, ersättare i KS Älmhult samt landsbygdsboende

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!