lördag 6 september 2014

Självmordsökningen måste vändas

Självmordsökningen måste vändas

För andra året i rad så ökar antalet självmord i Sverige. Det är dags att göra något åt det!

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland yngre, 15-24 år. Ökningen sker dessutom främst bland unga. När ”lyckopillerna” kom för 20 år sedan minskade antalet självmord, men det var aldrig tanken att de skulle vara den enda hjälpen, utan medicinen skulle kombineras med terapi.

Psykologen Britta Alin Åkerman, professor vid Karolinska, tror att antalet unga som tar sitt liv skulle kunna minskas radikalt om området prioriterades. Hon beskriver i en intervju hur hon förundras över att det läggs mycket mer pengar på forskning om dödsfall i trafiken, när där dör mycket färre personer.

Orsakerna till självmord är självfallet individuella. Men vanliga faktorer är depressioner, missbruk, ångestsjukdom och ogynnsamma livshändelser. De som mobbas i skolan tar livet av sig mer än dubbelt så ofta som icke mobbade. Personer som har försökt begå självmord en gång löper en ökad risk att försöka igen. Därför är det viktigt att ta hot och andra tecken på självmordsrisk på allvar.

Det pratas mycket om lärarnas betydelse i skolan. Men även kuratorer, fritidspersonal, skolsköterskor m fl behövs det fler av för att se och fånga upp de unga som mår dåligt. Tyvärr har personalresurserna minskats år efter år. Många av de lärare jag träffar berättar om hur de idag högre grad måste ta hand om elever som mår dåligt, än de behövde tidigare.

Nedmonteringen av sjukförsäkringen, och omänskliga krav på återgång i arbete, innebär ekonomiska problem och psykisk stress. Detta drabbar särskilt psykiskt sjuka vuxna. Vänsterpartiet vill ha ett mänskligare regelverk för Försäkringskassan som inte orsakar fler självmord, något som den moderata socialförsäkringsminstern varnades för skulle ske.

Det är brist på utbildad personal inom psykiatrin. Vänsterpartiet driver nationellt att man ska utbilda fler specialistsjuksköterskor med inriktning mot psykiatrin. Det behövs också en ny skötarutbildning inom ramen för yrkeshögskolan, för att kunna förse psykiatrin med välutbildad personal.

I landstinget Kronoberg vill Vänsterpartiet korta köerna till BUP och ha de ungas situation i fokus, från förskola till gymnasium. Vi vill definitivt inte göra någon flytt av psykiatrin till sjukhusområdet som kräver en dyr ombyggnation. Skrytbyggen är en dålig investering för alla, då det främst behövs investering i människor och psykatrivård.

Jag är själv en av dom som under perioder tidigare i livet velat ta livet av mig, men som fått hjälp att tänka om. Landstingen, kommunerna och staten behöver ge fler den möjligheten. Det är orimligt att den hjälp jag fick då är så mycket svårare att få idag. Nu blir du så mycket oftare erbjuden bara medicinering, istället för att kombinera den med regelbunden terapi.

Det är viktigare att förhindra fler självmord, än ytterligare sänkt skatt eller dyra landstingsbyggnader!

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet kandidat landstingsvalet

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

onsdag 3 september 2014

Glasögon höjer skolresultaten


Glasögon höjer skolresultaten

Alla barn har rätt till en likvärdig vård och en likvärdig skola. Vänsterpartiet delar Majblommans Riksförbunds åsikt - att alla barn och ungdomar i åldern 0 – 18 år ska få kostnadsfria glasögon eller linser vid synfel. Att landstinget helt enkelt betraktar glasögon till barn som hjälpmedel och medicinsk behandling.

I Kronobergs län ger landstinget barn mellan 0-7 år full ersättning för glas inklusive arbetskostnad samt 100 kronor i bidrag till båge inklusive arbetskostnad. Vårt landsting har ett bra stöd för barn i dessa åldersgrupper.

Från 8 år till och med det kalenderår barnet fyllt 12 år minskar stödet och barnet får ett bidrag på 500 kr.  Från och med det kalenderår barnet fyller 13 år får barnet hoppas på att föräldrarna har råd att betala helt ur egen ficka. En mätning som Majblomman genomförde 2012 visar dessvärre på att 6,1 procent av skolbarn med synfel helt får avstå från glasögon eftersom familjen inte har råd.

Föräldrarnas ekonomi ska inte styra barnens läsförmåga.  För 1 000 kr per år och barn med synfel, kan landstinget ge barn i åldern 0 – 18 år kostnadsfria glasögon en gång om året. Det är en liten investering räknat i kronor, men en väldigt stor investering i allas vår framtid.

Vänsterpartiet vill ha ett landsting att vara riktigt stolt över. En region där alla barn med synfel ges möjlighet att läsa utan huvudvärk.  Det är inte svårt att räkna ut att det ger ett bättre resultat i skolan än tidiga betyg. Men framför allt ger det barnen bättre livskvalitet!

Helena Lagstrand (V)
Jerker Nilsson (V) 
Kandidater till landstingsfullmäktige 2014

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!