torsdag 26 mars 2015

Friskolor med ekonomiska problem

Vad jag och Vänsterpartiet tycker om vinstdrivande friskolor är ingen nyhet. 

Men man blir bekymrad när den största lokala vinstdrivande friskolan Karl-Oskar skolan har ekonomiska problem, och gått med förlust sen 2009. Främst eftersom det drabbar barnen, men även för att kommunen väntas att kunna lösa problemen, om det krisar rejält, direkt över en natt. Något som också kommer att kosta kommunen en massa extrapengar.

Vad jag ändå tycker är mest anmärkningsvärt här är hur VD:n för Karl-Oskar skolan i tre olika tidningar, ger tre olika orsaker till att det gått dåligt. Är han verkligen mer rädd om trovärdigheten och att man kan lita på att deras verksamhet drivs med största seriositet?

Läser man tidningen Smålänningen så sägs följande om orsaken:

I sin ansökan till tingsrätten i Växjö menar bolaget att företagets negativa resultat till stor del är en effekt av "den mediabild som finns kring privata näringsidkare i välfärdssektorn".

Läser man sen Smålandsposten, så sägs följande:

– Vi har expanderat snabbt och det har kostat pengar. Det är väl egentligen grundorsaken. Det har tagit för mycket pengar att starta den här verksamheten. Vi har just nu 17 enheter plus tre produktionsenheter för mat och det har vi kommit igång med från 2009 och framåt.
För att till sist avsluta i Norra Skåne, där orsaken sägs vara följande:

Att företaget hamnat i den här svåra ekonomiska situationen beror enligt företagets vd och majoritetsägare Bengt Eriksson framför allt på en tvist som skolan har med Växjö kommun gällande utbetalning av skolpeng.
– Under en rad år har de betalat ut för lite skolpeng till oss. Så som vi ser det har de bara betalat ut 70 procent av skolpengen medan vi hävdar att vi ska ha 90 procent, och sammantaget handlar det om ganska mycket pengar, säger Bengt Eriksson.
Frågan är vad som stämmer och vad som är sant, och det är oerhört märkligt i en bransch som i hög grad handlar om trovärdighet, att man har så olika svar på vad som är orsaken till att man inte kan betala sina räkningar.

I Norra Skåne säger han efter mitt citat, även att den snabba expansionen har kostat en del, men att han inte tycker att de vuxit för snabbt, trots att han i Smålandsposten säger att det är grundorsaken.

Intervjun i Smålandsposten här nedan tycker jag också visar på en del av den slirande attityd som de tre olika tidningarnas intervjuer visar på och hur det här kommer att sluta återstår att se. Det enda vi vet är att ett antal olika företag inte kommer få betalt för alla de fordringar de har på Karl-Oskar skolan, och att statliga Samhall, som drivs med skattemedel, inte heller kommer att få de pengar de borde få för jobbet de utfört och hade förväntat sig.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar