onsdag 8 september 2010

Vallöften Vänsterpartiet Älmhult

Först några av de första vallöftena vi lade:

Tryggare barn i Älmhult - Ett löfte från Vänsterpartiet  - om hur vi ska se till att förskolorna alltid har minst två personal som jobbar. För barnens och personalens trygghet, både förebyggande och när olyckan är framme. För att få män att bli mer intresserade av att jobba med barn. För att minska risken för övergrepp mot barnen. För ökad pedagogik.


Upprusta alla kommunens motionsspår - För att främja folkhälsan via motionsspåren, så att så många som möjligt kan utnyttja dem. Fungerande elljus i de motionsspår som inte har det idag, för att kunna använda dem under vinterhalvåret, bättre underlag så att även de med barnvagn eller rullstol kan utnyttja dem problemfritt.


Läs gärna genom de två löftena ovan i sin helhet inför valet 2010 genom att klicka på länkarna ovan.


Vi lovar också:


- Att låta 15-timmars barnen få bli 30-timmars barn, där föräldrarna själva får välja när barnen ska vara på förskolan.


- Högre lärartäthet i skolorna, både för ökad trygghet och ökade möjligheter till lärande.


- Fler personal inom äldreomsorgen. För förändring inom äldrevården, så att man har separata avdelningar för dementa för att de ska få relevant vård.


- Fler intraprenader, där anställda inom kommunen får större ansvar över sin verksamhet. Det behåller vinsten hos skattebetalarna, till skillnad från utförsäljningar där vinsten inte kommer invånarna till godo.

- Fler allmänna lekplatser för barnen.

- Flytta Stena utanför centrala Älmhult. Tillsätt en grupp med människor från både EU, nationell och lokal nivå som kan leta efter pengar för en flytt. Det finns redan en tomt som är tilltänkt för ändamålet.

- Öka satsningarna på en miljövänligare kommun, utan att för den skull göra vansinnessatsningar som med spårbilar, som andra partier vill ha. Till och med stora enheter som Region Skåne och Stockholm med alla sina invånare tackar nej till det för att det är för dyrt och ett oprövat osäkert kort.

- Bra välfärd utan vinstintressen.

Jag är även aktiv inom landstingsgruppen för Vänsterpartiet.

Utöver det som går att läsa om Vänsterpartiet i landstinget och vad de rödgröna vill i landstinget Kronoberg, så kommer jag att driva på om större satsningar på psykiatrin och mer samarbete mellan landstinget och kommunerna.

Som det är nu så finns det allt för många exempel på hur människor trillar mellan stolarna när de är färdigvårdade av landstinget, men inte friska nog att klara sig själva hemma i sin egen bostad. Det måste finnas hjälp att få direkt.

Inom psykiatrin vill jag ha mobila bilburna team att fånga upp människor i deras hem för att se till att de kan få vård, som exempelvis sjuka eller anhöriga kan vända sig till. I Malmö har funnits liknande och det fungerade oerhört bra.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult
2:a namn i kommunvalet i Älmhult och 5:e namn till Kronobergs läns landstingsval.
 SMP smp smp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar