tisdag 19 januari 2010

Bra rödgrönt förslag!

Vad skönt att få läsa ett gemensamt, och bra, förslag från de rödgröna om Sjukförsäkringen ifall de vinner höstens val.


• En individuell bedömning av den sjukskrivne ska göras av Försäkringskassan senast sex veckor efter första sjukskrivningsdag. Det ska under hela sjukskrivningsperioden finnas möjlighet att sjukskrivas på deltid i den omfattning som passar den enskilde individens situation.
• Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan som utformas av Försäkringskassan tillsammans med arbetsgivaren och den enskilde. Planen ska innehålla de insatser som krävs, vem som ansvarar för att insatserna utförs samt inom vilken tidsram de ska vara påbörjade. Vi vill se över krav och incitament riktade mot Försäkringskassan och ansvariga myndigheter för att den enskilda ska få de insatser de har rätt till.
• Vi vill redan under 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar. I stället ska det senast efter sex månader göras en fördjupad utredning om möjligheterna till att återgå i arbete. Olika alternativ ska finnas. Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter. Arbetsförmågan ska då prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren mot en för individen verkligt existerande arbetsmarknad. För detta krävs en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig.
• Vi vill göra det möjligt att bedriva deltidsstudier och få sjukpenning på deltid, i ett första skede på halvtid.
• Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering ska kunna pågå i förslagsvis ett år med möjlighet till förlängning efter individuell bedömning. Vi vill inrätta MOA-kontor – Människor och Arbete – och samla Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och delar av kommunens insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på lokal nivå. Människor ska ha en dörr in.
• För att säkerställa att människor verkligen får tillgång till rehabiliterande insatser vill vi satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond. Hur fonden ska utformas och finansieras ska utredas och preciseras efter valet. Den som efter individuella rehabiliteringsinsatser inte kommer tillbaka i för individen lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska på sikt kunna erbjudas olika möjligheter på en utvidgad arbetsmarknad.
• Förtida pension ska bara kunna vara ett alternativ för den som är över 58 år först när inga åtgärder återstår som kan öka en persons möjligheter till anställning på den öppna arbetsmarknaden och när det heller inte är möjligt med en anpassad arbetssituation. Det ska alltid vara möjligt att bryta en förtida pension för att arbeta.
• Där så är nödvändigt ska individen kunna få sjukpenning även under längre tid. Det finns sjukdomstillstånd, till exempel vissa psykiska sjukdomstillstånd men även andra, där människor under perioder kan behöva få fortsatt sjukskrivning när återkommande prövning kan påverka sjukdomstillståndet negativt.
• Vi vill erbjuda de människor som utförsäkrats och lämnats i sticket av regeringen en rehabiliteringspenning, aktiv rehabilitering eller andra insatser från Arbetsförmedlingen så att de ges reella möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden igen.
Vi vill vara tydliga med att flera av de förändringar vi skissar ovan inte kommer att vara möjliga att genomföra direkt efter valet. Vi tänker inte som den nuvarande regeringen hasta igenom ett nytt system. Vi vill därför se en bred utredning, där riksdagens partier och parterna på arbetsmarknaden ingår, som tar fram förslag till stabila regler. Det är självfallet även bra att de är tydliga med att det inte går att genomföra förändringarna direkt. Till skillnad från nuvarande regeringen så tycks de inse att man inte kan göra radikala förändringar för snabbt. De "revolutioner" som fungerar bäst är de som görs med eftertänksamhet och först när det är ordentligt genomtänkta.

I övrigt är jag väldigt glad för att de vill satsa på rehabilitering, och inte ha så stelbenta regler som dagens regering satt, att man kan tvingas att gå från rehabilitering till arbetsförmedlingen, vilket självfallet gör att man riskera att inte bli frisk alls, alternativt få vänta längre tid på att bli det.

Det gäller definitivt att man lever upp till att skapa möjligheter för folk att få möjlighet att rehabiliteras. Jag kan tyvärr inte säga att tidigare socialdemokratiska regeringar alltid varit så bra på den punkten. Det är sannolikt den punkten jag tror är viktigast och det kräver självfallet att landstingen, oavsett politisk färg, prioriterar rätt då regeringen inte har total makt över den typen av frågor.

Det påstås hos Hd:s ledare att försvaret inte är en valfråga, men jag vet inte om jag håller med om det när media ofta skriver om det, som t ex idag när Aftonbladet skriver om att det är dags att enas om Afghanistan,  DN om att tala klarspråk om alliansfriheten och S som tar strid för värnplikten.

Givetvis förstår jag om det är logiskt att småföretagande och politiken kring det är större och intressantare för en majoritet. Men jag är övertygad om att många anser att vi ska ha ett försvar och att det finns en nytta med det även i fredstid, inte minst i samband med naturkatastrofer som i Haiti.

Men frågan är om det är något man ska satsa skattepengar på vid lågkonjunktur?

Dessutom så behövs de här frågorna, bland annat, för att skapa skiljelinjer mellan de olika partierna, så att man inte är överrens om ALLA frågor. Då är vi på väg mot ett tvåpartisystem, vilket inte kan gynna demokratin på något sätt.

Ett förslag från Fp om stöd till avhoppade islamister, i paritet med de som görs med avhoppade nazister, låter bra. Men frågan är om de är tillräckligt många för att det ska löna sig så att säga och om det som gjorts med avhoppade nazister verkligen fungerat bra. När en avhoppad nazist nämns som delaktig kring stölden av Auschwitzskylten så börjar det kännas som om det inte fungerar alla gånger...

Läs gärna DN:s eminenta Valet 2010 - Frågor och svar om du har några funderingar kring valet  och hur det genomförs.

Mer media dn dn dn hd hd hd dag dag svd svd svd svd smp kb nsk ab sds

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar