lördag 8 maj 2010

Varför inte lyssna till experterna?

Jag skrev Oavsett vad man tycker om skattehöjningarna som Vänsterpartist igår och tycker att man hela tiden ska se till sig själv, vem man är och vad som är lämpligt att driva och vilka förändringar som är de viktigaste, och att man ska lyssna både till samarbetspartners och potentiella väljare, såväl som de egna medlemmarna.

Det finns få regler utan undantag och ett sånt undantag från det ovan är betygen som märkligt nog även en majoritet av vänsterpartister påstås vara för även i tidigare ålder än vad som är lämpligt.

Ibland måste man likväl driva frågor där de som verkligen kan ämnet ifråga har mer kunskaper än vad både du, jag och de flesta andra har. Det borde vara lika självklart som att överlåta bilens reparationer till de som kan, istället för att låta alla inblandade säga sitt och sen försöka laga den efter det:

Mats Ekholm, professor i pedagogik och tidigare generaldirektör vid Skolverket, är själv skeptisk mot betyg:
– Det som ställer till bekymmer är att betyg är väldigt enkla meddelanden om något som är rätt komplext, nämligen en värdering av vad någon kan, säger han.
Jag har inga problem med att man behöver betyg i 9:an för att få ett lätt sätt att välja ut vilka som ska få gå en specifik linje på gymnasiet, men innan dess fyller det ingen funktion, inte annat än att utesluta och hänga ut de som inte är så bra. Även om det säkert stämmer att vissa höjer sig och anstränger sig mer med betyg så fungerar det sänkande på de som inte är så bra. En uteslutningsvariant som exempelvis lagidrotterna vanligtvis undviker idag, där man låter alla vara med på samma villkor. 

Idealet vore möjligen kunskapstest innan för att väljas ut till vilken gymnasielinje man ansågs ha bäst förutsättningar för att lyckas med, men det hade skapat oerhört mycket merarbete jämfört med betygen och får ses som ogörligt (och samma sak går att säga om utbildningar efter gymnasiet också).

I övrigt tycker jag det är bra att Vänsterpartikravet om Sverige ut ur Afghanistan klubbades igenom med stor majoritet.

Mer media dn svd hd dn sds exp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar