torsdag 28 juni 2012

Finns vården om ingen vet om den?

(Publicerad 28.6 -21 i Smålandsposten)

Finns vården om ingen vet om den?
Svar till Pernilla Sjöberg
Pernilla Sjöberg hävdar att det existerar klimatvård i Kronobergs län och att tio personer om året får möjlighet att utnyttja den.
Men frågan är hur mycket den egentligen existerar,? På Landstingets hemsida går det ej att söka upp att det existerar som val för psoriasispatienter. Väljer man att söka på klimatvård, så hittar man enbart en hänvisning till till reumatiska sjukdomar och att den "ev kommer att tas bort i Landstinget Kronoberg".
Jag har även kontakt med flera patienter, som fått beskedet av läkare att det inte existerar, trots att läkaren anser att det hade hjälpt dem. Även den unga kvinna som lider av psoriasis, psoriasisartrit samt reumatism fick det här beskedet.
Jag har m a o svårt att se att det existerar ens för den grupp med psoriasis som Sjöberg påstår. Syns man inte och vet ingen om att du existerar, så är du inget val.
Att Sjöberg inte alls kommenterar den patient med MS som i sin anmälan till Patientnämnden konstaterar att hon åker iväg till sin klimatvård i rullstol, men kan gå tillbaka förstår jag, eftersom det inte finns någon ursäkt till att dra in den typen av vård. Även hennes läkare anser att hon blir märkbart bättre efter vården och att hon då kan återgå till sitt deltidsarbete.
Bland annat Skåne, även det borgerligt styrt, skickar sina MS-patienter till klimatvård. Frågan är varför de gör det om det inte hjälper patienterna?
Eller om man vill kan man fråga sig varför arbetslinjen inte gäller MS-patienter, som i fallet med kvinnan ovan, som vill tillbaka till jobbet, men inte kan det på grund av bristande rehabilitering?
Sjöberg hänvisar till medicinering. Som sagt så är de biologiska medicinerna förknippade med inte bara så hög kostnad att det är tveksamt i många fall om det blir en besparing, utan även så stora biverkningar att det inte i alla fall faktiskt underlättar patientents liv.
Den miljon Vänsterpartiet lyft fram i den här frågan till klimatresorna i budgeten gäller alla grupper som kan bli hjälpta. Gärna i kombination med kultur i vården och motion på recept. Två saker som den borgerliga alliansen accepterat, trots att Socialstyrelsen inte slagit fast att de har medicinsk och vetenskaplig bevisbarhet på effekt. Det gör alliansens politik motsägelsefullt.
Jerker Nilsson, Vänsterpartiet
ersättare i landstingsfullmäktige


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar