lördag 6 september 2014

Självmordsökningen måste vändas

Självmordsökningen måste vändas

För andra året i rad så ökar antalet självmord i Sverige. Det är dags att göra något åt det!

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland yngre, 15-24 år. Ökningen sker dessutom främst bland unga. När ”lyckopillerna” kom för 20 år sedan minskade antalet självmord, men det var aldrig tanken att de skulle vara den enda hjälpen, utan medicinen skulle kombineras med terapi.

Psykologen Britta Alin Åkerman, professor vid Karolinska, tror att antalet unga som tar sitt liv skulle kunna minskas radikalt om området prioriterades. Hon beskriver i en intervju hur hon förundras över att det läggs mycket mer pengar på forskning om dödsfall i trafiken, när där dör mycket färre personer.

Orsakerna till självmord är självfallet individuella. Men vanliga faktorer är depressioner, missbruk, ångestsjukdom och ogynnsamma livshändelser. De som mobbas i skolan tar livet av sig mer än dubbelt så ofta som icke mobbade. Personer som har försökt begå självmord en gång löper en ökad risk att försöka igen. Därför är det viktigt att ta hot och andra tecken på självmordsrisk på allvar.

Det pratas mycket om lärarnas betydelse i skolan. Men även kuratorer, fritidspersonal, skolsköterskor m fl behövs det fler av för att se och fånga upp de unga som mår dåligt. Tyvärr har personalresurserna minskats år efter år. Många av de lärare jag träffar berättar om hur de idag högre grad måste ta hand om elever som mår dåligt, än de behövde tidigare.

Nedmonteringen av sjukförsäkringen, och omänskliga krav på återgång i arbete, innebär ekonomiska problem och psykisk stress. Detta drabbar särskilt psykiskt sjuka vuxna. Vänsterpartiet vill ha ett mänskligare regelverk för Försäkringskassan som inte orsakar fler självmord, något som den moderata socialförsäkringsminstern varnades för skulle ske.

Det är brist på utbildad personal inom psykiatrin. Vänsterpartiet driver nationellt att man ska utbilda fler specialistsjuksköterskor med inriktning mot psykiatrin. Det behövs också en ny skötarutbildning inom ramen för yrkeshögskolan, för att kunna förse psykiatrin med välutbildad personal.

I landstinget Kronoberg vill Vänsterpartiet korta köerna till BUP och ha de ungas situation i fokus, från förskola till gymnasium. Vi vill definitivt inte göra någon flytt av psykiatrin till sjukhusområdet som kräver en dyr ombyggnation. Skrytbyggen är en dålig investering för alla, då det främst behövs investering i människor och psykatrivård.

Jag är själv en av dom som under perioder tidigare i livet velat ta livet av mig, men som fått hjälp att tänka om. Landstingen, kommunerna och staten behöver ge fler den möjligheten. Det är orimligt att den hjälp jag fick då är så mycket svårare att få idag. Nu blir du så mycket oftare erbjuden bara medicinering, istället för att kombinera den med regelbunden terapi.

Det är viktigare att förhindra fler självmord, än ytterligare sänkt skatt eller dyra landstingsbyggnader!

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet kandidat landstingsvalet

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar