fredag 19 november 2010

Hur tänkte du nu?


Karin Nilsson från centern skriver "Vi behöver skapa ett livsvänligt arbetsliv som håller oss friska och som inkluderar fler."

Ändå så förespråkar hon och centern minskade möjligheter för människor att få en trygg tillsvidareanställning och att vi fortsätter med fler och fler tillfälliga anställningar. Nu kommer det även förslag om lägre löner för unga, som tyvärr stöds även av Metall, trots att det riskerar att minska möjligheterna för unga att skapa sitt eget liv.

Det är något som inte skapar trygghet och inte skapar "livsvänlighet" eller "friskare människor".

En fungerande ekonomi är en av de grundstenar som finns för att människor ska hålla sig friska och utan trygg inkomst så får färre den möjligheten.

Och för att man inte ska bli sjukare än nödvändigt den dagen man blir sjuk och får försämrad ekonomi...Mer media nsk


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar