torsdag 8 december 2011

Sanningar som ingen bryr sig om...

(Kan påpeka att det sist i inlägget kommer att finnas några bilder, en film + en utsändning av Regiondagen Mötesplats Södra Småland)


Det blir möjligen ett lite rörigt inlägg, som handlar om flera olika saker som flätas in i varandra, men det får ni försöka stå ut med...


Gårdagen tillbringade jag på Konserthuset i Växjö, på Regionförbundet Södra Smålands regiondag Mötesplats södra Småland, vilket jag verkligen såg fram mot. Men tyvärr blev det lite av en besvikelse och jag misstänker att morgondagens regionsfullmäktige kommer att cementera den besvikelsen.


Huvudpunkten för dagen var presentationen för OCED-rapporten över Småland/Blekinge (inkl Öland) som presenterades mindre än ett dygn efter att den blev officiell i Paris.


OECD beskrivs, för er som inte vet, enligt följande på Wikipedia: 

OECD är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development och på spanska: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE och på franska: Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE). OECD är en internationell organisation som arbetar för samarbete mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi. Ursprungligen hette organisationen OEEC (Organisation for European Economic Co-operation) och bildades 1948 för att samordna Marshallplanens insatser för att bygga upp Europa. 1961 reformerades organisationen till dagens OECD. OECD har sitt högkvarter i Paris.
En stor del av OECD:s verksamhet är att utvärdera och jämföra de olika medlemsländernas politik och policyer. OECD lyfter även fram lärande exempel inom olika områden. Vidare har OECD en statistikdatabas med fakta om medlemsländernas verksamhet.

Det tycker jag är en organisation som har flera goda saker med sig och att de vanligtvis är hjälpligt neutrala och befinner sig så långt ifrån de regionala delar de undersöker i det här fallet att det är lättare att få ut vettiga kunskaper från deras resultat, än om man låter någon på närmare håll undersöka.

Dessutom undersöker de fler regioner på liknande sätt, vilket gör att Småland/Blekinge med omnejd blir mer placerad i ett större perspektiv på en marknad där mycket rör sig över nationer, för att inte säga kontinenter.

OECD lyfter fram flera intressanta saker i rapporten, något som nämndes redan i Paris:

OECD lyfter i rapporten fram att de fyra regionerna är en av de mest
hälsosamma, säkra och stabila regionerna i OECD att bo, turista och etablera
företag i. Under mötet lyfte även OECD fram Småland och Blekinges struktur av småföretag och vikten av att utvecklas mot kunskapsdriven ekonomi och att attrahera och behålla humankapital. Diskussionen bland de andra OECD länderna kom sedan att beröra hur regioner kan locka och behålla kvalificerad arbetskraft, koppla ihop universiteten med regionala aktörer och företag för en innovativ ekonomi och inkludera kvinnor i det privata näringslivet. Oundvikligt var också diskussionen om infrastrukturen i regionerna.

- Infrastrukturen inom regionerna och mot nya marknader i öst, som OECD lyfter fram i sin rapport, är en fråga som vi måste ta med oss på nationell nivå, sa Sverker Lindblad från Näringsdepartementet
Rapporten godkändes utan förändringar av OECD och nu återstår en nationell konferens i samband med att rapporten översätts och lanseras, samt ett europeiskt event i Bryssel. Håkan Brynielsson, regiondirektör på Regionförbundet Kalmar Län, sammanfattade Småland och Blekinges möjligheter med rapporten.
- Vår Territorial Review är ett viktigt verktyg för framtiden, för utvecklingen kopplat till våra kommuner, universitet, företag och för att kommunicera vårt arbete gentemot den nationella nivån. Det är nu upp till oss att använda rapporten på ett bra sätt, sa Håkan. 
Mötesplats Södra Småland ska vara ett återkommande event, för att belysa frågor som är viktiga för regionförbundets medlemmar (i huvudsak landstinget och kommunerna i Kronobergs län), men frågan är om behover är så stort att det behövs varje år?

Från Vi ska vara stolta:


Enligt OECD är Småland-Blekinge en paradox.De flesta OECD-regioner har tappat den produktion som vi lever på. Vår har överlevt för att vi är väldigt duktiga på att driva företag, ge service och erbjuda merförsäljning. Nu behöver vi bygga in mer kunskap och utveckla de företag som finns, sa Maria Nilsson, regional utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

För att lösa de här riskerna så fortsätter man att trycka hårt på utbildning, som är anpassad efter efterfrågan på arbetskraft och på infrastruktur så att både produkter och människor kan förflytta sig, både för jobb, turism och studier.

Det är egentligen väldigt märkligt. Även om vi nu har en regering som skryter med att de har gett utbildningssektorn mer pengar, jämfört med föregående år, så drog de ner så mycket när de började 2006, att de fortfarande ligger långt bakom där de började när de drog ner.

Hur infrastrukturen fungerar tror jag alla vet som väljer att förflytta sig med tåg eller så här i vintertid med bil, i synnerhet om man försöker förflytta sig mellan öst och väst, vilket begränsar dynamiken även inom regionen.

Det tycker jag är ett större problem, att regionernas utvecklingsmöjligheter är så hårt styrda av en regering vars enda syfte tycks vara att hålla nere skattesatserna så mycket som möjligt, istället för att våga vara innovativa och inse att utbildning och infrastruktursatsningar ger större möjlighet till förbättringar framåt och möjligen då skattesänkningar, när konjunkturen har vänt igen.

Det sägs visserligen att den "nationella nivån" är involverad. Men vem tror på att det släpps på mer pengar bara för att det blir bättre för Småland och Blekinge?

OECD beskriver idag att Småland/Blekinge ligger nära europeiska marknader, men har mindre tillgänglighet till stora europeiska marknader än regioner som ligger längre bort geografiskt sett enbart på grund av begränsningar av infrastrukturen.

Det nämns även att man behöver öka attraktiviteten i området, både för turism och för att få människor att vilja bo kvar, när vi nu inte kan locka mer storstädernas nöjesutbud. Man nämner exempelvis natur- och kulturtillgångar, som även det behöver satsningar via skattepengar.

Finns det inget utbud så vill färre bo här. Bor färre här så skapas det färre arbetsplatser. Bor färre här så betalas det ingen skatt så att ett utbud kan skapas. Allt blir en spiral nedåt, möjligen med Växjö som enda undantaget, som är det närmaste stad vi kommer här, med sina 40 år på raken med befolkningsökning.

Man beskriver det hela med att "det finns ett akut behov av att fylla alla dessa företag med ny kunskap för att kunna bibehålla konkurrenskraft" och attrahera arbetskraft utifrån. Det blir inte lättare när det blivit mindre förmånligt för utomlandskommande studenter att studera i Sverige och stärka möjligheterna för invandrare att inte bara få jobb, utan även starta nya företag.

Det finns fler saker som tas upp i det bildspel som togs upp i presentationen, men det som slog mig är att många saker är oerhört grundläggande och rätt tydliga vänsterfrågor. Att alla ska ha möjligheten att utbilda sig, förflytta sig och bo där de vill, samt satsningar på kultur.

(En kort redovisning av det hela går att läsa på engelska, utöver länkarna ovan.)

Samtidigt så läser jag om vad Vänsterpartiets framtidskommission har kommit fram till och ett antal av de sakerna som sägs här ovan har de onekligen uppmärksammat (som vikten av utbildning som leder till jobb som efterfrågas), samtidigt som vår statsminister är tyst om miljönfortfarande inte vet hur de ska ta hand om i många fall utbildade invandrare på ett vettigt sätt...

Sossarna ligger tyvärr nere för räkning och någonstans så finns alla möjligheter i världen för Vänsterpartiet att kliva fram och vara innovativa på ett vettigt sätt.

Tyvärr tror jag att inte bara vänstern och sossarna har tappat klassresenärerna. Man har även tappat stora delar av de som inte gör någon resa, varken uppåt eller nedåt mellan botten och medelklass.

Jag tycker Ida Gabrielsson har oerhört rätt när hon säger att det måste knytas samman till jobbskapande, något som sker på oerhört många plan, som bland annat OECD-rapporten visar, och att vanliga både kvinnor och mäns vardagsproblem måste kunna lösas också.

För att få människor att trivas behövs inte bara en inkomst utan även kultur, och i samband med sista fikan så fick vi se Manda Rydmans fantastiska föreställning tillsammans med Cirkus i glasriket, som var milt sagt imponerande.

Märkligt nog så var det det mest givande på hela dagen, med Mötesplats Småland, att oväntat få se ett nycirkusframträdande. Det övriga kändes som saker vi alla visste om egentligen och som har sagt år efter år... Inte ens jag som varit politiker så få år har annat än hög igenkänningsfaktor.

 
Sist så kommer en utsändning av presentationen över OECD:s studie av Småland och Blekinge och deras förutsättningar som region.media ab dn dn hd hd smp exp skd nskInga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar