onsdag 13 juni 2012

Vet allianspartierna något om äldrevård och våra myndigheter?

(Insändare skickad den 11 juni)


Vet allianspartierna något om äldrevård och våra myndigheter?

Det har varit svårt att missa de senaste dagarnas nyheter om hur moderaternas nya partisekreterare Kent Persson föreslagit en ny myndighet som ska granska landets äldreboenden. Trots att en sån myndighet redan är på väg att införas, så här långt kallad Inspektionsmyndighet för vård och omsorg.

Det största problemet av alla är att myndigheten finns sen länge. Under namnet Socialstyrelsen. Under den borgerliga regeringstiden har de fått radikalt minskade resurser och har under förra året bara kunnat genomföra inspektioner på 170 av de 3 000 äldreboende man har ansvar för. Hela  75% visade sig ha brister.

Man kan lätt luras att tro att det främst är fler resurser till Socialstyrelsen som behövs. Även om det också behövs, så  behövs först och främst fler resurser till ökad bemanning, mer resurser till ökad utbildning för de anställda och bättre arbetsvillkor över huvudtaget för de anställda, som stopp för delade turer och låg tjänstgöringsgrad.

Regeringens politik har gjort att mer skattepengar försvinner ur landet via privata vårdbolag.

Därför kräver vi i Vänsterpartiet ett stopp för vinster i välfärden, för att vartenda möjlig skattekrona ska gå till de äldre som behöver dem och inte till skatteparadis.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar