onsdag 13 juni 2012

Folkhälsoutskottet 12 juni 2012

Det är intressant att se hur den unga moderaten Oliver Rosengren beskriver gårdagens möte i folkhälsutskottet inom landstinget Kronoberg i sitt inlägg Folkhälsoutskottet = Träning i självdisciplin.

Han och jag delar inte så många åsikter, men jag har gjort samma reflektion både här och på andra ställen som han gör, att man som politiker i bland är mer en del av den nämnd eller liknande man sitter i än en partipolitiker av ett specifikt parti. Det hade jag aldrig insett innan jag blev aktiv själv.

Det är inte bara så att jag ogillar det, för någonstans gäller det ju att gemensamt försöka föra det område man hanterar framåt mot något bättre och breda politiska lösningar är bättre än motsatsen.

Jag delar även delvis hans åsikt om att en fixering vid ett enda intresse inte nödvändigtvis måste vara värre om det handlar om datorer, än om det handlar om t ex fotboll. Han nämnde vid något tillfälle att det kan vara en generationsfråga om varför man ser med skepsis på just datorrelaterade saker som människor ägnar många timmar åt.

Lite som om man för 100 år sen ansåg att det inte kunde vara nyttigt läsa för mycket...

Naturligtvis är inget för nyttigt att göra i för hög grad och begreppet träningsnarkoman känner vi alla till.

Rosengren skriver vidare bland annat följande (där undertecknad är vänsterpartisten som nämns):

I Landstinget är vi (Alliansen) i majoritet, vilket gör att man hade kunnat ha större förhoppningar om folkhälsopolitiken, eller kanske snarare avsaknaden av densamma, än vad som i verkligheten kommer fram. Ett exempel, som faktiskt är en smula skrämmande, var under diskussionen om "kultur på recept" under dagens sammanträde. Utskottet var positiva till detta högst oklara koncept. Plötsligt påpekar vänsterpartiets ledamot att han är "förvånad över att majoriteten vill använda den här metoden när den inte är evidensbaserad", det mumlades bort och svaret blev något i stil med "det funkar, det är mycket som inte är helt evidensbaserat här i världen". Ni förstår kanske varför det är en övning i självdisciplin...

Å andra sidan verkar han vilja vara moderat, och att döma av det moderata partiet inom landstinget Kronoberg så förväntas du att följa partipiskan och vara för kultur på recept...

Själv tycker jag som sagt om det men tycker det är ett hån att här gå med på saker utan vetenskaplig evidens, när man vid Klimatvård som Susanne Frank hånade vid sista landstingsfullmäktige hänvisar till att det inte är bevisbart att det är det bästa.

Däremot tror jag att Kultur på recept mycket väl kan vara givande, inte minst för de med psykiska diagnoser. Men evidensbaserat är det inte, ännu.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar