torsdag 28 februari 2013

Bättre att läkare får sköta sina jobb än att förklara varför de behövs

Bättre att läkare får sköta sina jobb än att förklara varför de behövs

Jag får tacka Karlsson för att hon ger mig eptitet "debattglad". Bättre det än att välja tystnad.

Men det ser väldigt märkligt ut när hon få mig att framstå som att jag tror att resurser till sjukvården kommer som manna från himlen. Det gör jag inte. 

Med tanke på att allianspartierna misslyckats flera år på raken, ja vartenda år under båda sina mandatperioder vid makten, att få ekonomin och verksamheten i balans, så undrar jag vem som verkar vänta på pengar från himlen?

Karlsson nämner även att alliansen alltid varit för att behålla Ljungby lasarett och att man måste veta hur verkligheten ser ut för att fatta bra beslut.

Karlsson har läst en skrivelse daterad 14 februari från tre ljungbyläkare, som media mig veterligen inte nämnt än. De väljer att mycket tydligt och pedagogiskt förklara vad som behövs för att få ett fungerande sjukhus även i framtiden.

Ett exempel är att man inte kan utföra vissa operationer dagtid, om det nattetid inte finns kompetens hos nattpersonalen att operera nyss opererade patienter där något förvärras igen nattetid.

Ett annat exempel är att akutfall gynekologi under jourtid förläggs i Växjö. Kvinnor med nedre buksmärtor, där man inte vet om det har gynekologisk eller kirurgisk diagnos, kommer ofelbart att köras direkt till Växjö. Det försämrar möjligheterna för kvinnorna att snabbt få vård.

Båda två sakerna som nämns är dessutom exempel på saker som påverkar behovet av att alls ha kvar Ljungby lasarett och det fanns fler saker som läkarna tar upp av liknande karaktär än de här två exemplena.

Jag tycker det är beklagligt med en strukturöversyn som får läkarna ifråga att alls känna att de behöver lägga tid på att förklara varför verksamheten på Ljungby lasarett behövs. 

Kanske hade det varit lämpligt med någon i styrgruppen som ligger bakom strukturöversynen som hade lite mer anknytning till Ljungby lasarett?

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Kronobergs landstingsgrupp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar