onsdag 27 februari 2013

Lön efter prestation vore kanske bättre?

Det gör mig inte så lite förvånad att läsa att det finns politiker i Älmhult, som efter det gångna årets dåliga ekonomiska resultat, som väljer att gå ut med att höja arvodena för de ledande politikerna.

Vad som inte nämndes av de politikerna är att det påverkar även alla övriga fritidspolitikers arvoden, som i fallande skala bygger på de överordnade politikernas arvode.
Kort sagt, ökar man kommunalrådets arvode med 50%, som föreslagits så ökar man övrigas kostnader också. I slutändan blir det en kostnad på flera miljoner.

Jag hoppas verkligen inte att det är så illa, att det finns politiker som jobbar ännu bättre och tar ännu bättre beslut för att de får högre ersättning. Inget ont om Elisabeth Peltola personligen, som jag tycker, trots politiska meningsskiljaktigheter, är kunnig och ambitiös.

Vilka signaler tror de politiker som ställer sig bakom det här förslaget att det sänder till exempelvis de inom omsorgsyrkena som jobbar hårt, ibland har delade turer och en allt för låg lön?

Samtidigt som man väljer att hantera pengar slarvigt på ett Orangeri som ingen var intresserad av där driftskostnaden är flera miljoner per år och kräver tiotals miljoner för att bli färdig eller ett torg som riskerar kosta en halv miljon, en utbildningsnämndsbudget som inte gått ihop på flera år och kanske framförallt den stora budgeten som inte går ihop alls och kräver en skattehöjning av t o m maxialliansen som styr.

Kanske vore lön efter prestation bättre som arvode, även om det det här året gett en sänkning av arvodet?

Vänsterpartiet Älmhult har just infört partiskatt, för att visa att vi inte väljer att kämpa för den lilla människan för pengars skull. Vi blir inte bättre politiker med mer pengar, snarare tvärtom.

Det mest störande i det ekonomiska systemet för politiker, är ändå den pension som den får som har jobbat minst 12 år med ett fast arvode på minst 40% som politiker och som går att lyfta från 50 års ålder. Den kommer Vänsterpartiet att återkomma med förslag på förändringar till, eftersom det skapar ännu större skillnad mot de människor vi ska fatta bra beslut för.

Förslag om orimliga höjningar i dåliga tider för politiker skapar tyvärr bara förakt både för demokratin och politiker. Även oss som inte alls delar de här uppfattningarna om höjda arvoden.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar