tisdag 20 december 2011

Avslag för Vänsterpartiets motion

Jag noterar, inte oväntat, att Vänsterpartiets motion om utökad bemanning och säkerhet i förskolorna, genom att alltid se till att det finns två anställda närvarande när det finns barn i förskolan avslås med hänvisning till bristande ekonomi.

Det finns mycket att vinna på om man valt att räkna in det här förslaget i budgeten, om man inom de styrande allianspartierna vågat tänka lite längre och lite mer innovativt i utbildningsnämndsfrågorna.

Utöver de mer självklara sakerna som att både barnen och personalen får en tryggare närvaro med fler människor, att det kan påverka fler män att söka jobb inom barnomsorgen i Älmhult, mer möjlighet att bedriva pedagogisk verksamhet och en mindre risk för möjlighet att råka ut för övergrepp, så finns det även ekonomiska vinster att göra framöver.

Både en studie som presenterades för fullmäktige för ett drygt år sen, senaste OECD-rapporten över bl a Smålands förutsättningar att hävda sig och flera andra studier så konstateras det att för att det ska ske en inflyttning av människor och därigenom en utveckling av företagen och företagsamheten i kommuner av Älmhults storlek, så krävs det bland annat bra förutsättningar för barnfamiljer. Det är helt enkelt människor med mindre barn eller som planerar att skaffa barn inom kort som är den största gruppen som väljer att bo i Älmhult.

Sanningen är att den här satsningen bara hade kostat 7 öre per skattebetalare. Det hade betalat sig på lite sikt via ökade skatteintäkter och de pengar kommunen får via staten beräknat per invånare. Det hela hade ökat möjligheten att komma närmare de 20 000 invånare som finns som mål till 2020, men tyvärr saknas till tro till forskning och fakta hos de styrande i dagens Älmhult.

Motionen går att läsa i sin helhet på Vänsterpartiet Älmhults hemsida.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult



Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar