lördag 26 maj 2012

Marschen för tillgänglighet


Kul att se att lokaltidningen var så snabb med att skriva om Marschen för tillgänglighet, som jag var på idag, under några timmar. Det är oerhört viktigt att det uppmärksammas att många människor har det oerhört svårt att göra, utföra och leva på samma sätt som vi andra, eftersom någon annan har skapat begränsningar i deras liv.

Som man skriver i Låt torget bli tillgängligt för alla, så kan en sån liten sak som kullersten göra det omöjligt för människor med problem att gå eller i rullstol att ta sig fram, trots att vi talar om en allmän plats dit alla har rätt att gå om de vill.

Precis som vänsterpartisten Carin Högstedt skriver i Otillgängligheten bör vara diskrimineringsgrundande så kan funktionsnedsättningar, tillfälliga eller konstanta, drabba oss alla när vi minst anar det. Förr eller senare får vi alla funktionsnedsättningar.

Det gör att vi exempelvis kan vara tvingade att flytta hemifrån långt tidigare än vi behöver det annars.

Eller om man vill, så kan man egentligen koka ner allting till en liten del av hennes debattartikel: "Jag har förstått att man inte är handikappad, men man blir det av brister i miljön."


Talaren ovan, Lars "Lövis" Löfström, blev påkörd av en lastbil som 5-åring, på 50-talet och har sett förändringen, men konstaterar att fortfarande idag år 2012 så är det fortfarande mycket som saknas. Han höll ett mycket bra tal och konstaterade att hans handikappanpassade hotellrum visserligen var bra och hade många fördelar. Men plötsligt hade någon slutat tänka och placerat badrumsspegeln i höjd för en normal lång människa, vilket gjorde att han själv fick spegla sig i kaklet när han skulle kamma sig...

Mest imponerande är ändå hans 630 mil långa resa med rullstol från Casablanca till Stockholm.Det mest märkliga ändå är ändå att vi nu har en regering som trots påstötningar väljer att ignorera den typ av rättviselagstiftning som många andra länder har, som England, Norge och USA, som gör att samhället inte har möjlighet att göra funktionshindrade till handikappade människor dessutom.

Vänsterpartiet har flera betydligt bättre förslag än regeringen i bland annat följande, från deras hemsida:

"Vilka målsättningar har ni för funktionshinderspolitiken?
Målet måste vara ett samhälle som gör det möjligt för människor med funktionsnedsättning att bli fullt delaktiga i samhällslivet. Man måste kunna leva som andra och kunna jobba, skaffa familj, ägna sig åt fritidsaktiviteter osv. Sverige har skrivit på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och vi vill att man ska ta fram en plan med åtgärder för hur vi ska leva upp till konventionen.

Vad vill ni göra mot diskrimineringen av personer med funktionshinder?
Vi vill skapa en antidiskrimineringslag med regler mot alla former av diskriminering och krav på bättre tillgänglighet i inne- och utemiljö. Att klassa otillgänglighet som diskriminering är en av de allra viktigaste frågorna inom området just nu.

Hur vill ni underlätta för funktionshindrade på arbetsmarknaden?
Vi vill ge personer med funktionsnedsättning ett ökat stöd att komma in i arbetslivet. Bland annat vill vi införa ett utvecklingsår där man får särskilt stöd för att studera, personliga arbetsförmedlare, s.k. lönebidrag som ska vara personliga för att minska krånglet med att anställa personer med funktionsnedsättning samt arbetshjälpmedel som ska tillhöra personen istället för att vara knuten till jobbet.

Vad anser ni om den personliga assistansen?
Att få rätt till personlig assistans är för många helt avgörande för livskvaliteten och möjligheterna i livet. På senare år har det kommit krav på besparingar inom assistansen. Försäkringskassans bedömningar av rätten till assistans har snävats in, vilket har lett till att många helt eller delvis har blivit av med sin assistans. Utvecklingen går mot att de som söker assistans ska svara på integritetskränkande frågor och kunna planera sitt liv i detalj för lång tid framåt. Detta ställer vi inte upp på. Vi kräver lagändringar för att gå tillbaka till ursprungsintentionerna i lagstiftningen: att få möjlighet att leva ett liv som andra.

Hur ser ni på färdtjänsten?
Färdtjänsten ska vara en del av de allmänna kommunikationerna. Men färdtjänsten är också ett komplement till kollektivtrafiken och ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att resa på samma villkor som personer utan. Vänsterpartiet anser att den som söker tillstånd till färdtjänst ska kunna ha sällskap av en eller flera medresenärer."Mer media hd 
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar