måndag 18 juni 2012

Alliansen i landstinget väljer bort fungerande vård

(Publicerad i Smålandsposten 18.5 2012)

Alliansen i landstinget väljer bort fungerande vård


Det gjorde mig illa till mods vid landstingsfullmäktigemötet 24 april att höra landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank leende argumentera mot klimatvård med orden "Alla mår bättre av sol".
Ett nonchalant yttrrande till varför reumatiker och psoriasisdrabbade mår bättre av klimatvårdresor. Hon tillade att man ska kräva vetenskapliga grunder för de insatser som görs, vilket hon hävdade inte finns för Klimatvårdresor.

På fullmäktige togs också upp att allianspartierna vill att Kultur på receptet ska prövas. Det är inget jag är emot, men det är inget som är utvärderat efter några vetenskapliga grunder än. En eventuell effekt blir en gissning, vilket gör borgarna inkonsekventa.

Vad det gäller Klimatvård, det vill säga sjukvård i varmare klimat, så finns bevis för att de hjälper många.

Docent Agneta Ståhle på Karolinska Institutet visar i en undersökning att patienterna visar upp förbättringar som kvarstår ett år efter klimatvården och att det inte beror på typen av sjukdom. Den är dessutom kostnadseffektivt.

En del av vinsten med klimatvård är att deltagarna är bortresta och kan koncentrera sig på hård rehabilitering, i form av gruppträning, individuell träning, daglig fysisk aktivitet, individualiserad sjukgymnastik och utbildning i sin sjukdom.

Patienterna blir mer smärtfria, huden blir utläkt och man blir rörligare när inflammationen dämpas.
Amra Osmacevic, överläkare och forskare på hudkliniken på Sahlgrenska, gjorde en undersökning som dessutom visade på att inte bara psoriasis blev bättre, utan även att nivån av D-vitamin, blodsocker, blodfetter förbättrades och bentätheten ökade. Det är viktigt för patienter som behandlas med kortison under långa perioder, som riskerar ge dem benskörhet.

Psoriasiseffekten av tre veckors klimatvård kan jämföras med 3 månaders UVB-ljusbehandling i Sverige.

En annan undersökning jämförde MS-patienter som fick behandling i Norge på norra europas främsta anläggning för MS-sjuka, respektive Teneriffa på en anläggning inriktad på klimatssjukvård. Resultaten visade tydligt att den största förbättringen uppnåddes på Teneriffa.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för Psoriasis har ändrats nyligen och säger emot alliansens stopp för klimatvård i Kronobergs landsting:

"Klimatvård kan ordineras som supplement till annan behandling
hos patienter med medelsvår till svår och/eller behandlingsresistent
sjukdom. Även psykosociala förhållanden bör vägas in. ... Målsättningen med behandlingen är högsta möjliga livskvalitet för patienter med psoriasis genomatt läka ut huden och så att en långvarig förbättring ska uppnås."

Eller för att citera det moderaten Patrik Stenvard i landstinget Gävleborg, som är av en annan åsikt än moderaterna här:

"En förebyggande hälso- och sjukvård är inte bara viktigt för enskilda patienter utan också viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Klimatvården är en del i detta och syftar till en aktiv rehabilitering i ett varmt klimat. För människor med kroniska sjukdomar är det ett sätt att komma ifrån vardagen, genomgå ett rehabiliteringsprogram och fokusera på sin sjukdom. Det varma klimatet i kombination med en aktiv rehabilitering ger positiva effekter såsom förbättrad aktivitetsförmåga, ökat välbefinnande och minskad värk."

Ett exempel är kvinnan som flyttat hit från ett landsting där man har klimatvårdresor och som påpekar för Patientnämnden att det inte kan betraktas som lika vård när hon inte får det här. Henne påverkar det så att hon inte kan jobba, som hon kunnat tidigare efter klimatvård.

Hennes exempel är ett bevis på att den drabbade individen och samhället förlorar på ett totalstopp klimatvårdresor.

Det finns vissa biologiska läkemedel som kan hjälpa. Men dels är det mycket dyra mediciner och får man fler och svårare biverkningar.

Det är dags för landstinget i Kronoberg att ändra sin inställning till vad som är bästa möjliga vård och tillåta klimatvårdresor igen.

Jerker Nilsson Vänsterpartiet Kronobergs landstingsgrupp
ersättare i landstingsfullmäktigeInga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar